Світова література 5 клас {ГДЗ/відповіді} (Волощук Є.В.) [2013]

СТОРІНКА 11
Перевірте себе.
1. Що означає слово «література» в перекладі з латини?

Слово література у перекладі з латини означає щось написане.
2. Чим художні твори відрізняються від не художніх текстів?
Художні твори - це мистецтво, як музика або танець. Вони унікальні, часто вигадані. А нехудожні описують події та факти уже всім відомі. Вони допомагають нам зрозуміти навколо нас.
3. Дайте визначення поняття «світова література».
Світова література - це всі твори всіх країн світу від давнини до сьогодення.
4. Чи справедлива думка про те, що екранізація може замінити літературний твір?
Ні, кінофільм не може замінити сам твір, бо це розуміння твору лише однією людиною(режисером). Кіно не завжди правдиво передає зміст твору та думку письменника. Крім того, деякі речі неможливо показати, їх тільки можна уявити.

СТОРІНКА 17.
Літературний практикум
1. У наведеному переліку відокремте прислів'я від приказок. Обґрунтуйте свою думку.

A. Не копай яму іншому. - приказка
Б. Не плюй у джерело - ще воду братимеш з нього. - прислів'я
B. Мудрий навчається на чужих помилках. - прислів'я
Г. Робити з мухи слона. - приказка
У випадку прислів'я вираз має повчальний зміст, має закінчену думку. У приказці - простий опис ситуації.
2. Поясніть, як побудована російська загадка «Очі на рогах, а дім на спині» (відгадка: равлик).
В загадці дана підказка. Це істота в якої є роги і очі, а ще щось схоже на дім на спині.
Перевірте себе
1. Розкрийте зміст кожної складової вислову «усна народна творчість».
Усна - бо люди передавали її у розмові (усно), її не записували. Вона виникла, коли люди ще не вміли писати. Народна - бо придумав її народ, прості люди, які розказували один одному історії, казки. Творчість - бо це творіння, щось нове, що було придумане людьми.
2. Чим пояснюється схожість і відмінність фольклорних творів різних народів?
Схожість полягає в однаковому досвіді, набутому людьми. А відмінність - у традиціях та побуті, у географічному місці проживання народів.
3. Дайте визначення понять «прислів'я», «приказка», «загадка», «народна пісня». Доповніть відповідь прикладами.
Прислів'я - народний вислів повчального змісту, мають закінчену думку.
Наприклад : Хто рано встає - тому Бог дає.
Приказка - образний вислів, що дає оцінку певному явищу.
Наприклад: Друзі пізнаються в біді.
Загадка - опис предмета за допомогою інших слів, не
використовуючи назви самого предмета. Наприклад: Один
баранець пасе тисячі овець.(місяць і зорі)
Народна пісня - поєднання словесного та музичного мистецтва зазвичай під час трудової діяльності, (ой на горі та й женці жнуть)

СТОРІНКА 18
Підсумкові запитання і завдання.
Перший рівень.

1. Яку літературу називають художньою? Наведіть приклади художніх творів.

Художні література - це мистецтво, як музика або танець. Вона унікальна, твори часто вигадані, написані різними авторами. Наприклад казка братів Грім «Бременські музики»
2. Дайте визначення поняття «фольклор». Назвіть свої улюблені фольклорні твори.
Фольклор - народна мудрість, народне знання. Це твори в яких народ передавав знання наступним поколінням, повчав та застерігав. Улюблені фольклорні казки.
Другий рівень.
1. Чим фольклорні твори відрізняються ві, літературних?

Фольклорні твори існують в усній формі і не мають конкретного автора. Вони можуть змінюватися. Літературні твори мають автора, існують в написаному варіанті та не змінюються з часом.
2. Чим прислів'я відрізняється від приказки?
Прислів'я - це вислів повчального змісту, що має закінчену думку, а приказка - вислів, який характеризує певну ситуацію чи подію.
Третій рівень.
1. Розкрийте пряме й переносне значення трьох прислів'їв або приказок, які вам подобаються.

Робити з мухи слона. - муха це щось маленьке, а слон великий. Отже зміст: чогось маленького робити щось велике. Крім того з мухи неможливо зробити слона, отже в переносному значенні це означає перебільшувати.
Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. - треба думати, що говорити, бо сказавши слово назад його не повернеш.
Під лежачий камінь вода не тече. - під камінь вода не може потекти, але якщо його зрушити, то і вода потече. Зміст цього вислову в тому, що треба щось робити, щоб досягти результату.
2. Наведіть приклади зв'язку між творами світової літератури та іншими видами мистецтва.
Наприклад казки написані різними авторами. На їх основі зняті мультики та фільми. А ще є дуже багато вистав на основі казок.
Четвертий рівень
1. У чому полягає цінність світової літератури? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами

Цінність світової літератури у знаннях, які вона несе. За домогою різних творів ми можемо дізнатися про людей різних народів та різних епох. Наприклад з казок мі дізнаємося про богатирів, як вони були одягнені, що їли і що робили.
2. Поясніть, чому фольклор вважається скарбницею народної мудрості. Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.
Фольклор - це знання народу, які він передає з покоління до покоління. Вся мудрість народу знаходиться у фольклорі. Наприклад, люди вже в давнину знали, що якщо нічого не робити, то і нічого не буде. Прислів'я : Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

СТОРІНКА 25
Літературний практикум
1. На прикладі будь-якої народної казки поясніть, у чому полягає її вигаданість і правдивість.

Наприклад в казці Котигорошко правдивість полягає у силі та доброті головного героя. Це образ тогочасного українця. Вигаданість у неіснуючих істотах, таких як змій, котрій міг говорити.
2. На прикладах відомих вам творів розкрийте відмінності між народними й літературними казками.
Наприклад в казці Попелюшка (Андерсена) сюжет залишається незмінним. Вона має батька, мачуху та двох злих сестер. У всіх версіях вона їде на бал, а потім зустрічається з принцем. Це приклад літературної казки. А от наприклад у казці про Івасика - Телесика в кожній версії з'являються нові персонажі. Існують декілька початків казки та різні види розвитку подій.
Перевірте себе.
1. Дайте визначення народної казки.

Народна казка - це усна народна розповідь про вигадані події.
2. Стисло схарактеризуйте основні типи фольклорних казок. Доповніть відповідь прикладами.
Чарівні казки - казки про фантастичні пригоди або події. У казках з'являються фантастичні герої, (казка «Ох!»)
Казки про тварин - казки в яких тварини мають людські якості та вміють розмовляти. В казці розкриваються людські взаємовідносини.(«Коза-Дереза»)
Соціально - побутові казки розповідають про звичайні життєві ситуації та головними героями в них є звичайні люди.(«Убогий та багатий»)
3. Що таке літературна казка? У чому виявляється її зв'язок з народною казкою?
Літературна казка - казковий твір написаний конкретним автором. У літературній казці часто з'являються казкові персонажі з народних казок, а інколи автори беруть за основу народний сюжет.
4. Що таке сюжет художнього твору?
Сюжет - послідовність подій у творі.
5. Дайте визначення поняття «автор».
Автор - людина, яка написала художній твір.
6. Доведіть! На конкретних прикладах народних і літературних казок покажіть, що вони містять певне повчання.
Народна казка «Колобок»:навчає не бути довірливим, не вірити незнайомим людям, завжди бути обережним.
Літературна казка «Гидке каченя»: вчить нас оцінювати людей не по зовнішності, а за їхнім внутрішнім світом, за їх характером.

СТОРІНКА 28
Перевірте себе
1. Назвіть характерні ознаки казок про тварин. У чому полягає фантастичність цих творів?

В казках про тварин головними героями є тварини та їх взаємовідносини між собою. Головний фантастичний момент полягає в тому, що тварини вміють розмовляти та живуть як звичайні люди.
2. Дайте визначення алегорії. Проілюструйте відповідь прикладами з відомих вам казок про тварин.
Алегорія - зображення рис характеру людей через образи тварин. Наприклад: лисиця - хитра, заєць - боягуз, ведмідь - не дуже розумний, лінивий.
3. Стисло схарактеризуйте збірку «Панчатантра». Де й коли її було укладено? Що вам відомо про її зміст?
Панчатантра - давньоіндійська книжка написана в 3-4 столітті. В перекладі означає 5 частин. Збірка творів про тварин, які розповідають самі тварини. Вони мають повчальний характер.

СТОРІНКА 30
Літературний практикум
3. Чи сподобався вам головний герой казки «Фарбований шакал»? Поясніть свою відповідь.

Ні, бо він обдурив звірів.
4. На чому трималася влада Чандарави над звірами? Чому вони так жорстоко помстилися шакалові?
Влада трималася,бо вони боялися загадкового звіра. А помстилися так, бо були злі на нього за його брехню та знущання.
5. Знайдіть у казці «Фарбований шакал» подробиці, які вказують на її індійське походження.
Там є такі індійські слова як: Шива, Раджа,Какудрума, Чандарава.

СТОРІНКА 34
Перевірте себе
1. Як побудовано сюжет чарівної казки? Назвіть його основні елементи. Обґрунтуйте відповідь прикладами з прочитаних казок.

Сюжет чарівної казки складається з зачину, потрійного повторення та кінцівки. Наприклад казка «Телесик»: зачин - Колись давним-давно жили були дід та баба...
Потрійне повторення - Телесика тричі кликали до бережка і лише на третій раз він приплив. Кінцівка - Телесик повернувся до дому.
2. Які казкові сюжети називають «мандрівними»? Чим можна пояснити їх існування?
Мандрівні сюжети - ті сюжети, які зустрічаються в казках різних народів світу. Наприклад про злу мачуху та пасербицю, або про богатиря та змія. Існують мандрівні сюжети, бо життя різних народів схоже. Інколи, ці сюжети запозичуються одним народом у іншого.
3. Порівняйте! Наведіть приклади казок різних народів світу зі схожими сюжетами. Порівняйте дві з них.
Персидська казка «Шангул і Мангул» та російська «Вовк та семеро козенят». В обох варіантах казок головний герой - вовк. Але козенят у російській версії семеро, а в персидській троє. В російській версії вовк зів козенят, а в персидській вкрав. Закінчується казка поразкою вовка та перемогою кози.
4. Пофантазуйте! Яких «чарівних помічників» ви хотіли б мати? З якою метою ви скористалися б їхньою допомогою?
Я б хотів мати ельфів, які б допомагали мені виконувати домашні завдання, а також гномів - з ними можна гратися і вони можуть виконувати хатні справи.

СТОРІНКА 37
Літературний практикум
2. Назвіть фантастичних персонажів казки «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик». Опишіть зовнішність цих героїв.

Фантастичними персонажами є чудовиська в людській подобі. Вони великі з рогами а також мають тигрячі ікла і очі, що світяться вночі.
3. Якими чеснотами наділено Іссумбосі в казці? Завдяки чому він досягає успіху в справах, за які береться? Обґрунтуйте відповідь прикладами з тексту.
Іссумбосі чесний, хоробрий та розумний, працьовитий та кмітливий. Успіху він досягає завдяки своєму розуму, хоробрості та відвазі.
4. Знайдіть! Знайдіть у творі елементи чарівної казки.
Казка починається словами: «Давно колись жили собі чоловік та жінка...» - це типовий початок для чарівних казок. В кінці Іссумбосі став великим та одружився на дочці вельможі. Це також характеристика чарівної казки. А ще в казці присутні чарівні істоти - чудовиська в людській подобі.
5. Доведіть! Які подробиці оповіді вказують на те, що казку про Іссумбосі було створено в Японії?
Ім'я хлопчика японське. Коли він відпливав з дому то веслував хасі (палички для їжі). Дівчина у казці була вдягнена в кімоно.
6. Пофантазуйте! Уявіть, що Хлопчик-мізинчик став велетнем. Які пригоди могли б трапитися з ним після цього?
Після цього він міг би захищати місто від чудовиськ та грабіжників, або пішов би собі шукати пригод по світу, захищаючи бідних та скривджених. Адже він був добрим і розумним.

СТОРІНКА 40
Запитання і завдання до прочитаного твору «ПЕНЗЛИК МАЛЯНА»
1. Як Малян отримав чарівний пензлик? Чи правильно хлопчик використовував силу свого «чарівного помічника»? Коли і як пензлик рятував героя? Обґрунтуйте відповідь рядками з тексту.

Уві сні хлопчику наснилося, що йому подарували чарівного пензлика, а коли він прокинувся, то побачив, що пензлик насправді в нього є. Малян намагався допомагати добрим та бідним людям: «кому плуга намалює, кому мотику». Пензлик допоміг хлопцю вижити в тюрмі: «сидів біля грубки та коржики їв.» А ще допоміг втекти з тюрми: «намалював драбину, виліз на горище та й утік».
2. Назвіть негативних персонажів казки. З якою метою вони хотіли заволодіти пензликом Маляна?
Негативними персонажами є поміщик та імператор. Вони хотіли заволодіти пензликом лише для власного збагачення та вигоди.
3. Завдяки чому Малянові вдалося перемогти своїх ворогів - завдяки чарівному пензлику чи власним чеснотам?
Маляну вдалося перемогти завдяки тому, що він був розумним та добрим. А ще вмів гарно малювати, але головним чином він здобув перемогу бо скеровував пензлик робити добрі справи для людей, а не для своєї користі.
4. Чи хотіли б ви мати чарівний пензлик? Що б ви ним намалювали?
Якби в мене був чарівний пензлик, я б намалював країну, де всі були б щасливі багаті та добрі. Де б завжди панував мир та злагода між людьми.

СТОРІНКА 43
Перевірте себе
1. Чому збірка арабських казок має назву «Тисяча і одна ніч»? Як формувалася ця збірка?

Збірка формувалася протягом багатьох століть з казок різних арабських країн. Назву таку отримала завдяки казці «Тисяча і одна ніч» в якій Шахерезада розповідала казки тисячу і одну ніч цару Шахріяру.
2. Яку художню роль відіграє казка про Шахразаду й Шахріяра в збірці «Тисяча і одна ніч»?
Казка про Шахразаду і царя Шахріяра стала своєрідним обрамленням для всіх казок, що вміщені в збірці.
3. Як побудовано цикл про Синдбада-мореплавця?
Цикл про Синдбада - мореплавця побудований на основі розповідей Синдбада - мореплавця своєму тезці. Протягом семи днів один Синдбад розповідає іншому про свої пригоди.
4. Пофантазуйте!
Я б намалював Шахрезаду, яка розповідає казки цару Шахріяру.

СТОРІНКА 48
Запитання і завдання до прочитаного твору «ТРЕТЯ ПОДОРОЖ СИНДБАДА».
1. Яких пригод зазнав Синдбад під час своєї третьої подорожі? Як йому вдалося врятуватися?

Спочатку корабель Синдбада потрапив на острів мавп, де жив страшний людожер. Він хотів всіх зїсти, але декільком купцям і Синдбаду вдалося врятуватися и вони припливли на острів, де жив страшний дракон. Він проковтнув всіх, окрім Синдбада. Йому вдалося врятуватися. Він придумав як захиститися від дракона завдяки деревинам. А потім його врятували моряки з корабля, який пропливав неподалік.
2. Яких фантастичних істот герой зустрів під час мандрівки? Що в них було надприродного? Наведіть відповідні рядки з казки.
У своїй подорожі Синдбад спочатку зустрів мавп, схожих на людей: «волохаті, дуже бридкі на вигляд. У них жовті очі та чорні обличчя. Ніхто не знає і не розуміє їхньої мови».Потім був людожер: "чорний велет, схожий на страховисько. Його очі були як дві жарини, зуби - як кабанячі ікла, рот - як колодязь, губи - як у верблюда, нігті - як кігті у лева, а вуха звішувалися аж до плечей». А також був величезний дракон.
3. Завдяки яким рисам характеру Синдбад щоразу знаходив вихід зі скрутного становища? Обґрунтуйте відповідь прикладами з тексту.
Синдбад завжди знаходив вихід завдяки своїй сміливості, розуму та кмітливості: «Я взяв шматок дерева і прив'язав собі до ніг, другий шматок прив'язав до лівого боку, потім ще один до правого потім я ліг на землю...».
4. Як ви гадаєте, чим Синдбада приваблювали подорожі?
Синдбада приваблювали подорожі, бо в кожній з них відбувалися різні пригоди. Він зустрічався з різними істотами і шукав виходи із ситуацій.

СТОРІНКА 53
Перевірте себе
1. Назвіть відомих вам збирачів народних казок. Чому поважні вчені записували фольклорні казки?

Російський фольклорист - Олександр Миколайович Афанасьев, французький - Шарль Перро, німецькі - Брати Грімм. Всі вони хотіли зберегти скарби народної творчості, щоб ті не зникли назовсім.
2. Поясніть, що означають вислови «читати твір у перекладі» та «читати твір в оригіналі». Чому під час читання творів зарубіжних авторів важливу роль відіграє якість перекладу?
Читати твір в оригіналі - означає читати його тією мовою, якою він був написаний. Наприклад: Червона Шапочка була написана французькою мовою. Читати твір в перекладі - означає, що твір був написаний однією мовою, а потім перекладений на іншу. В таких випадках важливу роль відіграє правильність і якість перекладу, оскільки від перекладу залежить наскільки точно було передано зміст твору.
3. Дайте визначення поняття «антитеза».
Антитеза - різке протиставлення героїв, характерів або явищ.

СТОРІНКА 56
Запитання і завдання до прочитаного твору «Пані Метелиця».
1. Назвіть позитивних і негативних персонажів казки «Пані Метелиця». Кому з них ви співчуваєте, кого засуджуєте? Чому?

Позитивні: Пані Метелиця, пасербиця. Негативні: мачуха та її рідна донька. Я співчуваю пасербиці, бо вона мала робити всю роботу і на неї кричали навіть за найменшу провинність. Засуджую мачуху, бо вона була зла до нерідної доньки, а також її рідну доньку, оскільки вона була ледача та жадібна.
2. Як ставилася вдова до пасербиці та власної доньки? Чи було таке ставлення справедливим?
Вдова любила свою ледачу доньку і весь час кричала на працьовиту пасербицю. Це було несправедливо, бо дівчина робила всю хатню роботу.
3. Через які випробування сестри пройшли у підземному світі? Як вони поводилися під час цих випробувань? Чи було в їхній поведінці щось несподіване для вас?
Сестри спочатку зустрілися з пічкою, в якій був хліб. Добра вийняла його, а ледача пройшла мимо. Потім вони зустрілися з яблунькою. Добра обтрусила яблука, а ледача не допомогла. У Пані Метелиці пасербиця працювала старанно, а ледача нічого майже не робила. Несподіване було те, що ледача спочатку зголосилася щось робити.
4. Як пані Метелиця винагородила кожну з героїнь? Чи вважаєте ви таку винагороду заслуженою?
Добру дівчину вона нагородила золотом, а ледачу - смолою. Я вважаю, що кожна дівчина отримала те, що заслужила.
5. Знайдіть приклади застосування прийому антитези в зображенні доньки й пасербиці.
Пасербиця була вродлива та працьовита, а рідна донька погана та ледача. Працьовита дівчина ненароком зронила починок в криницю, а ледача кинула його туди навмисно.
6. Доведіть що «Пані Метелиця» належить до чарівних казок.
Це чарівна казка, бо в ній є чарівні істоти: яблуня та піч, які розмовляють. У казці присутні випробовування, які складалися з 3 частин. Це є притаманним чарівним казкам. Казка закінчується перемогою добра над злом.
7. Порівняйте казки «Пані Метелиця» та «Попелюшка». Яких відмінностей у них набуває «мандрівний» сюжет про злу мачуху й добру пасербицю?
У Попелюшці було 2 злі сестри і добра фея, яка допомагала Попелюшці. В Пані Метелиця роль феї виконує Пані Метелиця. Попелюшка їздила на бал і не виконувала ніяких випробовувань. Крім того у Пані Метелиця рідна донька також спробувала пройти випробування, чого не було в Попелюшці.

СТОРІНКА 62
Підсумкові запитання і завдання
Перший рівень

1. Назвіть фольклорні казки, які ви прочитали в підручнику. Якими народами складено ці казки?
«Фарбований шакал» - індійська народна казка, « Хлопчик- мізинчик» - японська народна казка, «Пензлик Маляна» - китайська народна казка, «Третя подорож Синдбада» - арабська народна казка.
2. Про що йдеться в казці про фарбованого шакала
В казці про фарбованого шакала йдеться про шакала, який впав у чан з фарбою і став синьього, кольору. Звірі в лісі подумали, що то невідомий звір і стали називати його царем. А коли довідалися, що шакал їх обманював - розірвали його.
3. Хто з персонажів уміщених у підручнику народних казок постійно перебував у морських мандрівках? Які пригоди цього героя вам запам'яталися?
У постійних подорожах перебував Синдбад. З його третьої подорожі дізнаємося, що він побував на острові, де жили мавпи схожі на людей та людожер, потім він опинився на іншому острові, де жив страшний дракон. Але все ж таки він врятувався і залишився живим.
Другий рівень
1. У чому полягала чарівна сила пензлика Маляна в китайській народній казці?
Чарівна сила пензлика полягала в тому, що малюнки, які були ним намальовані оживали і ставали реальними.
2. У чому виявилася відвага Іссумбосі, героя японської народної казки?
Відвага Іссумбосі проявилася в тому, що незважаючи на свій зріст він став на захист доньки вельможі та виступив проти страшних чудовиськ.
3. Чим завершилася казка «Пані Метелиця»?
В кінці казки Пані Метелиця нагородила працьовиту дівчину золотом, а ледача отримала в подарунок смолу.
Третій рівень
1. Що таке антитеза? Наведіть приклади використання цього прийому в прочитаних вами народних казках.
Антитеза - різке протиставлення героїв, характерів або явищ.
Антитеза була використана в казці «Пані Метелиця». Пасербиця була вродлива та працьовита, а рідна донька погана та ледача. Працьовита дівчина ненароком зронила починок в криницю, а ледача кинула його туди навмисно.
2. Доведіть, що образ фарбованого шакала з однойменної індійської казки є алегорією певних людських якостей.
Образ шакала відображує в собі такі людські якості як лицемірство, любов до влади, брехливість.
3. Як називається збірка, до якої увійшли казки про Синдбада- мореплавця? Чому вона має таку назву? Що вам відомо про цю збірку?
Збірка має назву «Тисяча та одна ніч». Збірка формувалася протягом багатьох століть з казок різних арабських країн. Назву таку отримала завдяки казці «Тисяча і одна ніч» в якій Шахерезада розповідала казки тисячу і одну ніч цареві Шахріяру.
Четвертий рівень
1. Як зазвичай побудовані чарівні казки? Проілюструйте свою відповідь прикладами з прочитаних народних казок.
Сюжет чарівної казки складається з зачину, потрійного повторення та кінцівки. Казка про «Хлопчика - мізинчика» починається словами: «Давно колись жили собі чоловік та жінка...» -це типовий початок для чарівних казок. В кінці Іссумбосі став великим та одружився на дочці вельможі. Це також характеристика чарівної казки. А ще в казці присутні чарівні істоти - чудовиська в людській подобі.
2. Які сюжети називаються «мандрівними»? У яких з вивчених вами казок використано «мандрівні» сюжети? Схарактеризуйте головного героя (героїню) одного із цих творів.
Мандрівні сюжети - ті сюжети, які зустрічаються в казках різних народів світу. Наприклад про злу мачуху та пасербицю, або про богатиря та змія. Мандрівним сюжетом можна назвати сюжет казки «Пані Метелиця». Головна героїня - пасербиця. Вона добра, розумна, працьовита.
3. Визначте тип кожної з фольклорних казок, уміщених у підручнику. Відповідь обґрунтуйте.
«Фарбований шакал» - індійська народна казка - казка про тварин, « Хлопчик-мізинчик» - японська народна казка, «Пензлик Маляна» - китайська народна казка, «Третя подорож Синдбада» - арабська народна казка. - чарівні казки.
Для книголюбів
1. Чим цікаві сучасному читачеві давні народні казки?
Давні народні казки цікаві тим, що вони розкривають чарівний світ кожного народу. Дозволяють краще зрозуміти його суть, культуру, традиції та відносини між людьми.
2. Підготуйте повідомлення про видатних збирачів народних казок. Поясніть, чому праця цих учених має велике культурне значення.
Мені подобаються Брати Грімм. Якоб та Вільгельм Грімм народилися в Німеччині. Вони були філологами і збирали народні казки. Головною їхньою метою було зберегти народну творчість та передати її наступним поколінням. Адже в їхній час суспільство зневажливо ставилося до народної творчості. Проте братам Грімм вдалося зберегти неоціненний скарб і передати його нам.
3. Доберіть дві казки різних народів, у яких зображено схожих фантастичних істот або чарівні речі. Яку роль відіграють «чарівні помічники» у пригодах казкових героїв?
Наприклад казка «Попелюшка» та казка «Морозко». В Попелюшці у феї була чарівна палочка, яка допомагала виконувати бажання. У Морозка була чарівна палиця - посох, який допомагав. В обох казках чарівні помічники допомагали здійснити бажання.
Порівняйте сюжети «Пані Метелиці» та будь-якої української казки про злу мачуху й добру пасербицю. Визначте основні відмінності між ними.
Можна порівняти сюжет «Пані Метелиці» та української народної казки «Оксана-Нетіпаха». І в одній і в іншій казці працьовита та гарна дівчина страждала від злої мачухи. В казці про Оксану, дівчина потрапила до Лісової цариці, син якої був принцом та одружився на ній. Проте в цій казці мачуха хотіла вбити свою пасербицю, але дівчина змилостивилася над нею і відпустила її. Схожі риси казки: в обох казках є зла мачуха, її донька та добра пасербиця, яка в кінці стає багатою та щасливою. Відмінні риси: сюжети казок відрізняються між собою. Існують різні герої:Лісова Цариця та Пані Метелиця, принц. В Пані Метелиці дівчині довелося виконувати різні види роботи, а в Оксані - Нетіпасі» - ні.

СТОРІНКА 67
Перевірте себе
1. Як сприймали Пушкіна його сучасники?

Вони ним захоплювалися. Навіть його ім'я вважалося чудотворним. Його називають сонцем російської поезії та невмирущим генієм.
2. Розкажіть про дитячі роки митця. Які обставини сприяли розвиткові його поетичних здібностей і захопленню російським фольклором?
Пушкін дуже любив читати. Вдома у них була велика бібліотека, де маленький хлопчик міг проводити годинами. До них часто приходили в гості відомі літератори, які читали свої твори. Любов до фольклору Пушкіну прищепила няня Орина Родіонівна. Вона розповідала йому казки,знайомила з обрядами, а також співала пісень.
3. У чому виявився вплив фольклору на пушкінські казки? Чим казки поета відрізняються від народних?
Пушкін часто зустрічався з простими людьми і від них записував різні легенди, повір'я та приказки. У казках Пушкіна багато героїв взято з народних казок. В той же час казки Пушкіна відрізняються від народних. Події в них розвиваються бурхливіше, краще описані людські переживання та емоції, є описи природи. Але головна відмінність пушкінських казок у тому, що вони написані віршами.

СТОРІНКА 69
Літературний практикум
1. Назвіть казкових персонажів, згаданих в уривку з поеми Пушкіна «Руслан і Людмила».

Кіт учений, лісовик, русалка, чаклун, богатир, Яга, Кощій.
2. На задум вступу до поеми «Руслан і Людмила» Пушкіна надихнула народна казка, почута від Орини Родіонівни. Згідно з його нотатками, казка мала такий початок: «Край лукомор'я стоїть дуб, а на дубі тому золоті ланцюги, і по тих ланцюгах ходить кіт: догори йде - казки розповідає, донизу йде - співає пісень». Як змінилися ці рядки під пером Пушкіна? Наведіть конкретні приклади з тексту.
Лукомор'я та ланцюг залишилися. Але у Пушкіна кіт ходить вправо та вліво: «Іде праворуч - спів заводить, ліворуч - казку повіда...»
3. Як ви вважаєте, чому саме дуб стоїть у центрі казкового світу, зображеного Пушкіним у вступі до поеми «Руслан і Людмила»?
Тому що дуб - це велике та могутнє дерево, воно живе багато років. Це символ сили та могутності, у давніх міфах означає родове дерево.
4. Порівняйте український переклад вступу до поеми «Руслан і Людмила» з оригіналом. Які зміни відносно оригіналу є в перекладі?
«Невиданньые звери» - перетворилися на нечуваних страхіть; «Брег песчаный и пустой» - берег дикий, пісковий; «Дядька морской» - дозорець морський. У всьому іншому переклад відповідає оригіналу.

СТОРІНКА 77
Запитання і завдання до прочитаного твору
1. Стисло перекажіть зміст «Казки про мертву царівну та сімох богатирів».

Жив був цар та цариця. Цар поїхав у похід, а цариця тим часом народила доньку. Коли цар повернувся, то цариця померла. Через рік цар одружився на іншій. У нової цариці було дзеркальце, яке казало, що вона найгарніша в світі. Але коли молода царівна виросла і в неї закохався царевич Єлисей, то дзеркальце сказало, що вона найгарніша. Цариця надумала завести дівчину в ліс і згубити. Але дівчині вдалося втекти. І набрела вона в лісі на хатку, де жили сім богатирів. Вона з ними жила, поки цариця не дізналася де вона. Прислала вона до дівчини служницю, перевдягнену в монашку і та дала царівні отруйне яблуко.
Царівна відкусила його, та й впала на землю мертва. Богатирі поклали її в кришталеву труну та віднесли до гори. Царевич Єлисей скрізь шукав царівну. Вітер йому підказав, де її шукати. Єлисей розбудив царівну і вони одружилися. А зла мачуха померла від заздрощів.
2. Чому мачуха хотіла позбутися пасербиці?
Бо вона хотіла були найкрасивішою у світі, а дзеркальце сказало, що молода царівна найкрасивіша.
3. Знайдіть описи цариці й царівни. Що відмінного і зовнішності? А в їхній вдачі? Як ставиться до цих героїнь оповідач? Доведіть відповідь прикладами з тексту.
Цариця: «І висока, і струнка, і розумна, і метка, тільки дуже вередлива, гордовита та злослива». Царівна: «Білолиця, чорноброва, і сумирна, й непримхлива». Обидві були красиві та статні, але цариця була вередлива, а царівна непримхлива. Цариця привітно розмовляла лише до свого дзеркальця, а царівна завжди з усіма була добра. Оповідач приязно та з добротою ставиться до царівни. І з нелюбов'ю та неприязню до цариці.
4. Як королевич Єлисей урятував свою наречену? Завдяки яким рисам характеру йому вдалося це зробити?
Єлисей розбив кришталеву труну, де лежала його наречена, і вона прокинулась. Королевич був наполегливий у пошуках царівни, тому йому вдалося знайти її.
5. Пофантазуйте! Якби до ваших рук потрапило чарівне дзеркальце, що б ви в нього запитали?
Якби в мене в руках було чарівне дзеркальце, я б запитав у нього що буде в майбутньому і що на нас чекає.

СТОРІНКА 82
Перевірте себе
1. Розкажіть про дитинство і юність Андерсена. Які риси характеру письменника виявилися в ті роки?

Дитинство письменника було бідним. Він жив з батьками в маленькій кімнаті, любив слухати казки, фантазувати та гратися в ляльки. Мама хотіла, щоб Ганс став кравцем, але він мріяв про професію актора. Підлітком він поїхав до столиці, проте актором він так і не став, а почав писати казки.
2. Як Андерсен оцінював своє життя? Наведіть відповідні висловлювання письменника.
Андерсен казав що його життя схоже на прекрасну казку. «Історія мого життя розповість світові те, про що вона говорить мені: Господь милосердний і все робить на краще».
3. Перечитайте характеристику, яку дає Бо Грьонбек казкам Андерсена. У чому дослідник вбачає основні переваги творів Великого Казкаря? Проілюструйте ці спостереження власними прикладами з відомих вам казок Андерсена.
Перевагами творів Андерсена є позитивне ставлення до всього оточуючого світу. Все залежить від нас самих, треба просто бути відкритим для світу і показати свою внутрішню красу. Наприклад казка «Гидке каченя». Незважаючи на всі негаразди воно залишалося добрим і в результаті отримало свою винагороду - перетворилося на лебедя.

СТОРІНКА 91
Запитання і завдання до прочитаного твору «СОЛОВЕЙКО»
1. Розкажіть, як богдихан довідався про соловейка і як соловейко потрапив до його палацу.

Богдихан прочитав про соловейка в книжці і запросив його на вечерю до себе в палац. І соловейко прилетів.
2. Яке враження справили на богдихана солов'їні пісні? Знайдіть у тексті деталь на підтвердження своєї відповіді. Чому соловейко відмовився від винагороди за спів?
Богдихану сподобався спів соловейка: «...в очах виступили сльози і покотилися по щоках». Соловей сказав, що найкраща винагорода для нього це бачити сльозі в очах від співу.
3. Чим сподобався придворним штучний соловейко? Чому після того, як з'явився механічний птах, справжній соловейко покинув палац?
Штучний соловейко був золотий, прикрашений діамантами та дорогоцінним камінням. Він міг рухати хвостом. Штучний соловей міг співати без упину і не втомлюватися. Справжній птах покинув палац, коли там з'явився штучний, бо він , штучний, подобався більше, ніж справжній.
4. Чому штучний птах не зміг перешкодити смерті, тимчасом як справжній соловейко спромігся її здолати? Яку думку автора увиразнює такий розвиток подій? Чи поділяєте ви її?
Справжній соловейко мав почуття та душу. Він міг співчувати та допомагати. А штучний був лише іграшкою, яка була механічна і нічого сама не могла зробити. Саме тому своєю живою піснею справжній соловей зміг подолати смерть та вилікувати богдихана. Автор хотів показати, що не треба міняти живі почуття на штучні. Я з ним погоджуюсь, бо набагато краще бачити і відчувати живі почуття та емоції.
5. Ви, напевне, зауважили, що живий соловейко видається непомітною сірою пташиною поруч зі своєю коштовною копією. До якої думки автор підводить читача, наділяючи цих персонажів такою зовнішністю?
Автор таким чином хоче показати, що головне не зовнішність, а внутрішній світ. З виду справжній соловей був непримітним, але в нього була душа та почуття, а в штучного лише записана мелодія і все.

СТОРІНКА 94
Перевірте себе
1. Розкажіть про дитинство Уайльда. Що вплинуло на розвиток його літературного обдаровання?

Вся сім'я Уайльда захоплювалася фольклором. Його батько записував багато легенд та казок. Це стало основою для творчості маленького хлопчика. Мати писала вірші. В домі у них завжди влаштовували літературні зустрічі.
2. Чим письменник вирізнявся серед студентів університету?
В університеті він показав себе як людина непересічна, незалежна, розумна та дотепна. Деякі його висловлювання цитували далеко за межами університетун
3. Перечитайте рубрику «Авторитетна цитата. Про які особливості казок Уайльда розповідає російський дослідник?
Особливості казок Уайльда полягають в тому, що він намагається показати суперечності: між мрією і реальність, коханням та ненавистю, красою та буденність світу. Його казки зазвичай не схожі на всі інші, бо вони сумні.

СТОРІНКА 105
Запитання і завдання до прочитаного твору «ХЛОПЧИК-ЗІРКА»
1. Чому Хлопчик-зірка виховувався в родині Лісоруба? Як він ставився до своїх названих батьків? Наведіть приклади з тексту.

Двоє лісорубів повертаючись додому знайшли немовля в кущах і один з них вирішив забрати його додому. Коли хлопчик почав підростати, то був від дуже красивий,але в той же час гордий, себелюбний та жорстокий. Названих
батьків він не слухав і лише зверхньо посміхався: «...він тільки стояв понуро та посміхався зневажливо, а потім біг до своїх ровесників та знову верховодив ними.»
3. Чим відрізнявся Хлопчик-зірка від своїх ровесників? На чому трималася його влада над іншими дітьми?
Хлопчик був красивий,вмів танцювати, співати та грати на сопілці. Всі діти йшли за ним скрізь, а він насміхався над ними, та наказував що робити. Вони слухали його і скоро теж стали безсердечними.
4. Чому герой втратив свою вроду?
Хлопчик втратив свою вроду, бо прогнав рідну матір і навіть не захотів з нею спілкуватися.
5. Через які випробування довелося пройти Хлопчику- зірці, щоб заслужити прощення? Які наслідки своїх жорстоких учинків він усвідомив під час покарання?
Спочатку хлопчик зустрівся з усіма живими створіннями, над якими поглумився. Всі від нього тікали і не хотіли допомагати. Вартові міста посміялися над ним і продали в рабство чаклуну. Він зрозумів, що чинив неправильно і хотів отримати прощення.
6. Що змушувало героя щоразу віддавати монету прокаженому? Які душевні якості з'явилися у хлопчика впродовж служби в лихого Чаклуна?
Хлопчик щоразу жалів жебрака і віддавав йому монетку. Він почав цінувати і розуміти інших людей, став добрім та милосердним.
7. Зазвичай у казках краса й добро неподільні: вродливі персонажі мають добру душу й навпаки. Однак у казці Уайльда цей зв'язок порушено. Як ви вважаєте, чому?
Таким чином автор хотів показати, що не все що красиве ззовні таке ж красиве всередині. Інколи красиві люди черстві та безсердечні всередині. І
навпаки, люди, які не мають зовнішньої вроди - гарні та добрі всередині.

СТОРІНКА 106
Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору казки «Момотаро, або Хлопчик-персик»
1. Що було незвичайного в народженні Момотаро? У яких казках описано схожі ситуації? Назвіть українську народну казку, герой якої теж народився з рослини.

Момотаро народився з персика. Він був маленький, але швидко виріс і став гарним. Ця казка схожа на сюжет Дюймовочки, але вона була дівчинка і не росла. Герой української народної казки Котигорошко також народився з горошини.
2. Як у Момотаро з'явилися друзі?
У Момотаро були собака, фазан та мавпа. Вони пішли з ним на подвиги, бо він пригостив їх коржем.
3. Завдяки чому Момотаро переміг чудовиськ?
Йому допомогли його друзі. Фазан видзьобав очі чудовиськам, мавпа дряпала їх, а собака кусав за ноги.
4. Порівняйте образи Іссумбосі та Момотаро. Назвіть їхні спільні риси.
Обидва хлопці біли відважні. Вони не боялися чудовиськ та були хоробрими. Обидва пішли з дому у пошуках пригод і обидва стали багатими в кінці.

СТОРІНКА 107
Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору «Бременські музиканти»
1. Як повелися з ослом, псом, котом і півнем їхні господарі? Коли тварини вже стали неспроможні служити своїм господарям їх вирішили позбутися.

Дізнавшись про це, тварини втекли з дому.
2. Які риси характеру допомогли героям уникнути лихої долі?
Герої були розумні та талановиті і вирішили заробляти собі на життя співом та музикою. Були товариськими.
3. Що допомогло тваринам перемогти розбійників? Які риси характеру герої виявили у цій пригоді?
Герої показали свій розум та кмітливість, а ще хоробрість та вміння працювати в команді. Саме завдяки цьому їм і вдалося перемогти розбійників.
4. Хто з бременських музикантів вам найбільше сподобався? Чому?
Мені найбільше сподобався кіт. Бо він був найхитрішим та найрозумнішим.

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору «Олов'яний солдатик»
1. Яким постає іграшковий світ у казці? Назвіть його мешканців.

Вдень іграшковій світ був звичайним. А вночі всі іграшки оживали та розмовляли між собою. Там був палац в якому жила балерина, а також 25 олов'яних солдатиків та троль.
2. Чим непохитний олов'яний солдатик розсердив злого гнома?
Солдатику сподобалася балерина, а гном це побачив і розсердився.
3. Як поводився головний герой казки під час своїх пригод? Наведіть приклади з тексту.
Він поводив себе як справжній солдат та залишався непохитним: «солдатик лишався непохитним і рівно лежав з рушницею в руках».
4. Як ви зрозуміли фінал казки? Доведіть свою думку.
Фінал казки сумний. І солдатик і балерина загинули. Але в той же час виявляється, що почуття солдатика до балерини були взаємними і вони все ж таки залишилися разом, незважаючи на всі перешкоди.

СТОРІНКА 108
Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору «Дикі лебеді».
1. Розкажіть, як мачусі вдалося позбутися принців та Еліси.

Мачуха зачаклувала братів, а Елісу віддала іншим людям, але коли дівчинка повернулася до палацу, вона зачаклувала і її та зробила дівчину потворною.
2. Що зробила Еліса заради того, щоб зняти чари з братів?
Щоб врятувати братів Елізі довелося рвати кропиву та плести з неї панцири, а головне вона мала мовчати і не говорити поки не закінчить роботи. А інакше її брати могли загинути.
3. Які душевні якості виявила героїня, намагаючись врятувати братів?
Еліза виявилася сильною дівчиною та люблячою сестрою. Навіть коли їй сказали, що стратять вона не заговорила. Вона змогла пройти всі перешкоди заради порятунку братів.
4. Які фантастичні події та побутові подробиці з казки вам найбільше запам'яталися?
Найбільше запам'ятався опис моря коли лебеді несли дівчину через море. А також сила дівчини, яка змогла врятувати всіх своїх братів.

СТОРІНКА 109
Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору «Казки про рибака та рибку»
1. Назвіть усі побажання рибалчиної дружини. Про що свідчить цей перелік? Як змінювалося ставлення старої до чоловіка після здійснення кожного з її бажань?

Спочатку баба захотіла нові ночви, потім нову хату, потім бути дворянкою, потім царицею і нарешті володаркою морською. З кожним наступним бажанням ставлення баби до діда все погіршувалося і погіршувалося.
2. Які вади викриває в образі старої автор?
Головна вада - це жадоба. Старій було все мало того, що для неї зробила рибка і вона хотіла все більшого і більшого.
3. Простежте за змінами в описах моря впродовж розвитку дії. Як ви пояснюєте ці зміни?
Спочатку море було спокійним і тихим. А з кожним разом, коли старий приходив до нього ставало все темнішим та більш бурхливішим. На мою думку, автор хотів таким чином показати обурення щодо жадібності і нахабства баби.
4. У повсякденному мовленні досить часто можна почути російський вислів «Остаться у разбитого корита». Розкрийте його зміст.
Цей вислів означає, що якщо багато чого бажати та хотіти, не знати міри у бажанням, то можна залишитися без нічого.

СТОРІНКА 113
Підсумкові запитання і завдання
Перший рівень

1. Як називається казка про хлопчика, якого було покарано за відмову від власної матері? Вкажіть Ті автора.

Казка називалася Хлопчик -зірка. її автор Оскар
2. Який дар мав справжній соловейко з казки Андерсена?
Соловейко мав чарівний спів, який зачаровував та міг пробуджувати почуття, зцілювати від хвороб.
3. Хто з письменників, згаданих у першій частині підручника, писав віршовані казки?
Олександр Сергійович Пушкін
Другий рівень
1. За що мачуха з пушкінської «Казки про мертву царівну та сімох богатирів» зненавиділа свою пасербицю?

За те, що дзеркальце сказало, що пасербиця красивіша за неї.
2. Як було покарано Хлопчика-зірку з однойменної казки Уайльда?
Він став потворним і всі від нього відвернулись, сміялися та глузували над ним.
3. Як було врятовано від смерті імператора в казці Андерсена «Соловейко»?
Справжній соловейко прилетів та своїм зцілив імператора.
Третій рівень
1. Поясніть антитезу двох солов'їв у казці Андерсена.

Автор хотів показати, що непримітна ззовні пташка може мати сильний голос та почуття, а красива ззовні штучна пташка не маю почуттів, а лише механізм і записану мелодію.
2. Схарактеризуйте вдачу царівни з пушкінської «Казки про мертву царівну та сімох богатирів».
Царівна була добра, щира та непримхлива.
3. Визначте основну думку казки Уайльда «Хлопчик-зірка»
Автор хотів показати, що не завжди за красивою зовнішністю ховається красива душа, інколи все навпаки.
Для книголюбів
1. Перечитайте опис лісу, яким розпочинається казка Уайльда «Хлопчик-зірка». Які деталі цього опису увиразнюють казковість зимової природи?

«Коли вони підійшли до Гірського водоспаду, то побачили, що він нерухомо завис, бо його поцілувала Крижана Королева.» «Земля здавалася їм тепер срібною квіткою...»
2. Чому, на вашу думку, місцем подій у казці Андерсена «Соловейко» було обрано саме Китай? Уявіть, що сюжет казки розгортається в Данії чи в Україні. Як би він змінився у такому випадку?
На мою думку в Китаї дуже люблять солов'їв, тому саме в цій країні відбуваються події. Якби казка була в Україні, то були б інші головні герої. Наприклад не богдихан, а князь.
3. Порівняйте сюжет про злу мачуху й добру пасербицю в «Казці про мертву царівну та сімох богатирів» і в «Пані Метелиці». Визначте спільне й відмінне в цих сюжетах.
В Пані Метелиці мачуха просто не любила свою пасербицю і заставляла її робити всю роботу. А в казці про мертву царівну мачуха хотіла вбити дівчину.

Порівняйте сюжети китайської народної казки «Пензлик Маляна» й казки Андерсена «Соловейко». Які спільні теми розкрито в цих казках?
В обох казках головні герої намагалися допомогти людям та були добрими та сердешними. Проте в обох казках ніхто не оцінив їхньої доброти. Перевагу віддали багатствам та золоту.
Порівняйте ідеали справжньої краси в казках «Соловейко», «Хлопчик-зірка», «Казка про мертву царівну та сімох богатирів». Що їх споріднює? Який висновок ви можете зробити на підставі цього порівняння?
У казці «Соловейко» краса була схована у голосі пташки, а зовнішність була непримітною. У «Хлопчика-зірки» краса була у зовнішності, але за нею було холодне серце. У царівни краса була і внутрішня і зовнішня. Всі ці три казки об'єднує спільна тема краси. Можна зробити висновок, що краса в людині повинна бути не тільки зовнішня, а й внутрішня. Що головніше, яка людина всередині, аніж яка у неї зовнішність.

СТОРІНКА 121
Перевірте себе
1. Які факти з життя Кітса вам запам'яталися?

Його батько помер, коли поет був маленьким хлопчиком. Сім'я була дуже бідною, мати померла коли Кітсу було 15 років. Він вивчав медицину і хотів стати лікарем, але потім все таки обрав поезію.
2. Схарактеризуйте вірші цього автора.
Вірші поета сповнені переживань. Він тонко описую найменші деталі у природі. Вірші сповнені любов'ю до землі і не потребують ніяких штучних прикрас.
3. Перечитайте вислів Кітса про красу. Чи згодні ви з думкою поета?
Я не зовсім згоден з думкою поета. Не завжди краса є правдою, і не завжди правда - це краса. Інколи правда буває некрасивою, а краса - брехливою.
4. Дайте визначення понять «метафора» та «епітет». Наведіть відповідні приклади.
Метафора - приховане порівняння, уподібнення одного предмета іншому, «троянда - гостинній притулок для мух».
Епітет-художнє означення, яке надає предмету образності, «незримі квіти», «росисті вечори».
5. Що таке пейзаж у художньому творі?
Пейзаж - опис природи у художньому творі.
6. Наведіть приклади пейзажних віршів.
Вірш Кітса «До солов'я».
7. Придумайте метафори та епітети для образів дощової краплі, крижинки й хмари.
дощова крапля: прозора , тендітна , жива, крижинки,: кришталеві, плаваючі, холодні, хмарка: білосніжна, пухка, легенька, ніжна, швидка

Запитання і завдання до прочитаного твору «ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА»
1. Розкрийте зміст поезії «Про коника та цвіркуна».

У цьому вірші автор надзвичайно повно і виразно передав своє світле сприйняття вічного руху життя і краси природи. Він дає живу картину літнього дня, яку відчуваєш так само реально, як і затишок жарко натопленої кімнати взимку, коли в полях бушують заметілі. Звукові, зорові, дотикові враження зливаються тут в єдине ціле. Поет розкриває в малому велике, бачить прекрасне в звичайнісінькому.
2. Які «дрібниці» природного життя оспівує Кітс у цьому творі?
Перша частина вірша малює жаркий літній полудень, коли усе живе завмерло, причаїлося, і здається, вже ніщо не може протистояти пекучій спеці. Друга частина встановлює аналогію між діями сонця і морозу на усе живе.
3. Знайдіть у вірші антитезу. На чому вона наголошує?
Кітс протиставляє «літню спеку» і «птахів, втомлених від жаркого сонця», Коникові, а «довгий зимовий вечір», мороз і тишу — Цвіркунові.
4. Як ви розумієте вислів «поезія землі»? У яких образах вірша втілено цю «поезію»?
Поезія землі - це те, що дає нам природа, тобто ті звуки та відчуття, які ми отримуємо спілкуючись з природою.
5. Знайдіть у перекладі вірша епітети. Які емоційні та змістові відтінки вони передають?
Невтомний голосок, мовчання крижане - ці слова додають емоційного забарвлення та роблять вірш більш реальним. Ми наче відчуваємо холод від мовчання і тепло від голосу.

СТОРІНКА 125
Перевірте себе
1. Що вам відомо про дитинство та юність Гете?

Гете народився у Франкфурті на Майні у багатій сімї. З дитинства Гете отримав гарну освіту, знав більш ніж 5 мов, вивчав мистецтво та літературу: У 16 років вступив на юридичний факультет. Учився легко і в цей час почав писати вірші. Проте скоро він захворів на сухоти і йому довелося покинути навчання та повернутися до дому.
2. Розкажіть про становлення Гете як поета. Хто і як вплинув на молодого митця? Як цей вплив позначився на його подальшій творчості?
На молодого поета вплинуло спілкування з вченим та мислителем Йоганном Гердером. Він показав Гете красу і цінність національних фольклорних традицій.
3. Наведіть факти, які свідчать про інтерес до творчого доробку Гете з боку українських письменників і перекладачів.
Багато українських письменників захоплювалися творчість Гете. Серед них Тарас Шевченко та Іван Франко. Багато творів було перекладено Петром Гулак- Артемовським.
4. Що таке тема та ідея літературного твору?
Тема - те, про що йдеться в художньому творі. Ідея - основна думка художнього твору.

Запитання і завдання до прочитаного твору «НІЧНА ПІСНЯ МАНДРІВНИКА»
1. Яку картину природи змальовано у вірші? Опишіть її своїми словами.

Вірш Ґете змальовує сон землі, води, флори і фауни. Ми наче відчуваємо цю картину, немов би дихаєш нічним, свіжим повітрям, із захопленням неначе бачиш гірський ландшафт, гострі тори, каміння, хижий вітер височини.
2. Знайдіть! Які образи передають непорушну тишу ночі?
Луг спокійний, імла нічна, вітерець не дує, не чути шуму бору.
3. Подискутуйте! Чи можна назвати описаний у вірші сон природи спокійним і щасливим?
Так його можна назвати спокійним і щасливим, адже все у творі заснуло і спить спокійним сном.
4. Хто в «Нічній пісні мандрівника» приховується за займенником «ти»? Чи вписується цей персонажу загальну картину нічного спокою? Доведіть свою відповідь.
Під займенником «ти» ховається сам мандрівник. Він не вписується в картину тиші так як все спить тихим сном, а він ні.

СТОРІНКА 129
Перевірте себе
1. Розкажіть про юнацькі роки Гейне.

Гейне був творчою особистістю, але батьки не поділяли його вподобань. Його відправили вчитися до дядька, а потім відкрили крамницю. Але вона швидко розорилася, бо Гейне замість того, щоб рахувати гроші писав вірші. І поета відправили на юридичний факультет, куди йому не хотілося. Він провчився в декількох університетах і став доктором права.
2. Назвіть збірку, яка принесла поетові світову славу.
Наведіть факти, які свідчать про її великий успіх у читачів XIX ст. Найвідоміша збірка Гейне «Книга пісень». Вона перевидавалася 13 разів лише за життя автора. У 19 столітті її перевидали більш як 100 разів. До сьогодні вона залишається найвідомішим твором Гейне.
3. Що змусило Гейне залишити батьківщину? Яке культурне значення мала літературна діяльність митця в Парижі?
Влада почала втручатися в діяльність поета. Багато його творів не друкувалося, або були змінені при друці. Це змусило Гейне переїхати до Парижа, де йому писалося краще. Він виконував роль посередника між двома культурами.
4. Назвіть особливості поезій Гейне.
Поезії Гейне романтичні та ліричні, сповнені краси та духовності.
5. Чим поетичний твір відрізняється від прозового?
Поетичний твір розбито на окремі віршові рядки, які поєднані мелодійністю та ритмічність звучання. В цьому допомагає рима та ритм.
Запитання і завдання до прочитаного твору
1. Як ви гадаєте, про який дім і про яку троянду йдеться в цій поезії?

Дім - це рідний дім, а троянда - це кохана.
2. З якою темою поєднано тему природи у вірші Гейне?
Тема природи поєднана з темою кохання та розтавання.
3. Визначте основну думку прочитаного вірша.
Тема: печальне кохання, розлука, бажання поета привітати кохану.
Основна думка: заклик поета не розлучатися з коханими.

СТОРІНКА 134
Перевірте себе.
1. Розкажіть про дитинство та юність Сетона-Томпсона. Які здібності, захоплення й риси характеру майбутнього письменника виявилися в той час?

Народився в багатодітній родині. З дитинства цікавився життям природи. Коли у га почалися проблеми, родина переїхала до Канади і почала займатися фермерством. Малий Єрнест теж допомагав дорослим. Разом з братами він долав довгий шлях до школи. Він також вів щоденник, куди писав свої спостереження за природою.
2. Як на літературну творчість канадського письменника вплинули його освіта й професійна діяльність?
Ернест хотів бути природознавцем, але батько віддав його навчатися малюванню. Він любив малювати тварин, а після здобуття освіти все таки пішов у науку і став природознавцем. Всі його знання знайшли відображення в його творах.
3. Як називалася перша книжка Сетона-Томпсона? На чому наголошує ця назва? У чому вбачав новизну своєї збірки сам автор?
Перша книга автора « Тварини, як я їх знав». Вона, за словами автора, започаткувала новий напрям у літературі про тварин. В ній уперше було правдиво змальовано поведінку тварин.
4. Дайте визначення поняття «оповідання».
Оповідання - невеликий за обсягом твір, в якому описаний один епізод з життя героя.

СТОРІНКА 144
Запитання і завдання до прочитаного уривка «ЛОБО - ВОЛОДАР КУРУМПО»
1. Які спостереження за поведінкою вовків підказали оповідачу успішний план подальшого полювання? На чому ґрунтувався розрахунок мисливця?

Оповідач помітив, що в зграї є вовчиця, яка не зовсім виконує правила зграї, і інколи може не слухатися Лобо. Тому він вирішив поставити капкан і спіймати її.
2. Що відчував оповідач у хвилини перемоги над Бланкою? А як сприйняли цю подію ви?
Оповідач відчував жалість до неї. Вона йому сподобалася: «..в житті не бачив такої красивої вовчиці...» Для мене це було жорстоко, вбити красивого вовка. Мені було шкода вовчиці.
3. Як змінилася поведінка Лобо після втрати подруги? Які деталі свідчать про глибину його горя?
Лобо був знавіснілий від люті. Він скрізь шукав Бланку. Він навіть прийшов на ранчо, чого ніколи раніше не робив. В нього не було ні краплі страху. Він втратив пильність і потрапив в капкани, через свою жагу знайти кохану.
4. Як було схоплено старого вовка? Чому оповідач хотів зберегти йому життя?
Старому вовку влаштували пастку, приманкою було тіло його вовчиці. Лобо не помітив капканів і потрапив в них. Коли мисливці прийшли за ним, то він ще довго намагався пручатися, а потім все таки здався. Оповідачу було шкода вовка і він не хотів його вбивати.
5. Схарактеризуйте поведінку Лобо в полоні. Чому він збайдужів до власного становища? Знайдіть у тексті відповідний коментар оповідача. Чи поділяєте ви думку мисливця?
В полоні Лобо був байдужим до всього. Навіть води не пив, і не реагував на оточуючий світ. Він збайдужів до свого становища, бо втратив волю, силу та кохану.
Запитання і завдання до прочитаного твору
1. Назвіть основні риси характеру Лобо. У яких епізодах виявляється могутність, внутрішня сила та велич цього звіра?

Лобо розумний, сильний та безстрашний. Він чудово вмів керувати своєю зграєю, захищати її. Його могутність проявляється в епізоді, коли зграя намагалася захопити корову. Лобо в останній момент завдав вирішального удару. Його могутній голос могли почути та зрозуміти всі.
2. На які почуття здатен старий вовк? Чи можна назвати їх людськими? Як ставиться до Лобо оповідач? Доведіть свою відповідь.
Лобо дуже сильно кохав свою вовчицю. Можна взагалі сказати, що в образі вовка захована сильна людська душа. Оповідач ставиться до вовка з повагою та розумінням. Незважаючи на те, що Лобо є негативним персонажем, автор породжує у читача почуття жалю та симпатії до цього героя.
3. Схарактеризуйте оповідача та його ставлення до природи. Обґрунтуйте відповідь прикладами з тексту.
Оповідач любить природу та захоплюється її красою. Це видно у описі природи: « край соковитих пасовищ, гримкотливих потоків та високих гір».
4. Запропонуйте свої варіанти назви оповідання «Лобо - володар Курумпо». Прокоментуйте їх. На якій думці автора вони мали б наголошувати?
«Вовк з людським серцем». Я б обрав таку назву. Бо це те, що хотів показати нам автор, що вовку насправді притаманні людські почуття та якості. Такі як любов, сила та почуття свободи. І якщо людину цього всього позбавити, то вона помре як і Лобо.Переглядів: 132473
9.10.2015 -

Категорія: ГДЗ » 5 клас

Коментарії до Світова література 5 клас {ГДЗ/відповіді} (Волощук Є.В.) [2013]:

крістіна
Відповідь
5 квітня 2016 19:18
thumb
 
дик
Відповідь
5 травня 2016 20:44
Цитата: крістіна
thumb

Еще
 
алина
Відповідь
4 вересня 2016 10:06
teehee laugh up thumb yes
 
Відповідь
4 вересня 2016 10:11
biggrin lol thumb teehee ok yes up respect
 
Відповідь
5 вересня 2016 15:46
respect
 
Відповідь
5 вересня 2016 15:46
respect
 
Шата
Відповідь
28 вересня 2016 13:49
Цитата: алина
biggrin lol thumb teehee ok yes up respect

booze спосибо
 
Шата
Відповідь
28 вересня 2016 13:50
Спасибо
 
Відповідь
10 грудня 2016 16:05
hands heart будьте добрі й на ІІ семестр
 
Відповідь
13 лютого 2017 14:40
де далі? angry
 
Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Назад
Вперед