корисні поради, як працювати з літературними творами
...
Переглядів: 131
29.01.2023 -
Мова — основний засіб спілкування між людьми. Вонавідіграє важливу роль у житті суспільства, адже за її допомогою люди знайомляться, спілкуються, виховують дітей, навчаються, працю­ють, розважаються та ін. Мова безпосередньо пов'язана з мисленням. Справді, свої думки ми передаємо, використовуючи слова та речення. Як основний засіб спілкування, мова допомагає людям формувати й висловлювати думки, пізнавати світ та об'єднуватися в родину й сус­пільство.   За приблизними
...
Переглядів: 219
9.09.2022 -
ПАРОНІМИ — це слова, які близькі за звучан­ням, але різні за значенням і написанням. Пароніми не однакові за звучанням, їх не слід плутати з омонімами. Словники паронімів допомагають розрізнювати значення близьких за звучанням слів.   Військовий // воєнний Військовий — який стосується війська. Військовий лікар, військова техніка, форма. Воєнний — який стосується війни. Воєнний час. Дружний // дружній Дружний — який відбувається
...
Переглядів: 198
26.08.2022 -
Текст — це група речень, пов'язаних між собою за змістом та граматично. До тексту завжди можна ді­брати заголовок. Тема — це те, про що йдеться в тексті. Основна думка тексту — це головне, що хотів сказати автор.     
...
Переглядів: 233
11.07.2022 -
1) Вимов слово вголос. 2) Назви послідовно звуки і побудуй звукову модель. 3) Поділи слово на склади. 4) Визнач наголошений склад і познач наголос. 5) Запиши слово буквами. 6) Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені. 7) Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають. 8) Полічи і запиши, скільки в слові звуків, скільки букв.     
...
Переглядів: 238
11.07.2022 -
науково-художнє оповідання про мову
...
Переглядів: 446
22.05.2022 -
науково-художнє оповідання про мову
...
Переглядів: 251
22.05.2022 -
про фольклорні жанри
...
Переглядів: 367
15.05.2022 -
В українській мові дзвінкі приголосні в кінці та в середині слова вимовляються дзвінко. Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного при­голосного був голосний, наприклад: гриб — грибок, дуб — дубок.   Звук [г] перед глухим приголосним вимовляється як [х]. Вимовляємо Перевіряємо Пишемо ле[х]ко легенько легко кі[х]ті кіготь кігті ні[х]ті ніготь нігті   Глухі приголосні
...
Переглядів: 316
13.02.2022 -
про наголос...
...
Переглядів: 292
13.02.2022 -
фразеологізми — це влучні усталені вислови...
...
Переглядів: 476
13.02.2022 -
Прикметники змінюються за відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник, із яким він пов'язаний.   Таблиця відмінювання прикметників. Від­мінок Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Н. (який?) добрий (яка?) добра (яке?) добре Р. (якого?) доброго (якої?) доброї (якого?) доброго Д. (якому?) доброму (якій?) добрій (якому?) доброму Зн. як Н. або Р. (яку?) добру (яке?) добре Ор. (яким?) добрим (якою?) доброю
...
Переглядів: 435
18.12.2021 -
Числівники – слова, які називають кількість предметів або поря­док їх при лічбі, називаються числівниками. Числів­ники відповідають на питання скільки? (п'ять, двадцять один) і який? котрий? (дванадцятий, сорок третій).   У числівниках, що закінчуються на -дцять, -десят або -сот знак м'якшення в середині слова не пишемо: дев'ятнадцять, п'ятдесят, шістсот.   Числівники сорок, дев'яносто і сто при змінюванні мають закінчення -а.   При відмінюванні числівників
...
Переглядів: 357
18.12.2021 -
Займенники — це слова, які вказують на предмети, ознаки, кількість, але не називають їх. У мовленні іменники часто замінюють займенниками, наприклад, іменник друг можна замінити займенником він. Займенники використовують у мовленні, щоб уник­нути повторів того самого слова.   Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Особові займенники вказують на особу або осіб і відпо­відають на такі самі питання, що й іменник: хто? що? кого? чого? та інші. Таблиця
...
Переглядів: 362
18.12.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Суфікс — це частина слова, що стоїть між коренем і закінченням та надає словам нового значення.   Суфікс може надавати словам нових відтінків у значенні, найчастіше пестливості (зірка — зіронька, мала — малесенька, дитина — дитиночка, баба — бабуся, хліб — хлібець) або згрубілості (вовк — вовчище,
...
Переглядів: 561
4.05.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Префікси стоять на початку основи й надають словам нового значення. Префікс — це частина слова, яка пишеться зі словом разом. Попросити пробачення — пробачатися. Сказати «добрий день» — привітатися. Сказати «до побачення» — попрощатися. Лити воду на квіти — підливати. Сказати
...
Переглядів: 653
4.05.2021 -
В українській мові під час зміни слова та при утворенні споріднених слів звуки і, відповідно, букви можуть змінюватися (чергуватися). Але це зовсім не значить, що корінь у таких словах став іншим.   Чергування голосних звуків — [і] чергується з [о] та [е]: [і] [о] [е] папір   папери стіл столи столик   лебідь   лебеді кінь коня   хід ходунок   дім домівка   літак льотчик летить сіль
...
Переглядів: 1233
4.05.2021 -
В українській мові, так само, як і в російській є слова, які називаються спорідненими (родственными), бо мають щось спільне в значенні. Найчастіше це спільне закладено в корені, який є спільною частиною споріднених слів, тому споріднені слова ще називають спільнокореневими.   Спільнокореневі слова: • рід, рідня (їх об'єднує те, що всі вони стосуються роду); • ліс, лісник, лісовий, пролі­сок (їх об'єднує те, що всі вони стосуються лісу); • сніг, сніговий, сніговик
...
Переглядів: 710
4.05.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Основа слова – це сукупність усіх частин, крім закінчення. Вона є незмінною, у ній міститься основне значення слова. Є слова, основа яких може складатися лише з кореня (ліс□), кореня і префікса (праліс□), кореня і суфікса (лісок□), префікса, кореня і суфікса (пролісок□).         
...
Переглядів: 472
4.05.2021 -
Люди, особливо письменники, часто вживають слова не в прямому значенні, а в переносному, тоб­то якість одного предмета переносять на інший за якоюсь ознакою.   Ось що значить пере­носне значення слів у нашій мові: • Наприклад, усі знають, що золо­то — дорогоцінний метал. Словосполучення золоті сережки означає, що сережки зроблені з золота. Це пряме значення слова золотий. А ось коли кажуть «золоті руки», «золоте серце», — то тут це слово
...
Переглядів: 1459
4.05.2021 -
В укра­їнській мові, так само, як і в російській, є слова, які називаються багатозначні (многозначные). Вони називають предмети за їхньою схожістю з іншими. Треба бути уважними, допитливими, користуватися слов­никами, і тоді можна довідатися багато нового.   Квіти ірисів схожі на гребінчики півників, тому в народі ці квіти називають ласкаво півниками. За схожістю до гребінця на голові у півника утворилося й слово гребінець, який носять у волоссі жінки. А в магазині продають
...
Переглядів: 440
4.05.2021 -
Антоніми — слова, що мають протилежне значення: день — ніч , початок — кінець , дівчинка — хлопчик , твердий — м’який, учора — сьогодні, гарячий — холодний, далеко — близько, сваритися — миритися, говорити — мовчати, маленька — велика, праця — відпочинок, добро — зло, рання — пташка, сміх — сльози, ледачий — працьовитий (роботящий), гіркий — солодкий, нова — стара, тонка —
...
Переглядів: 490
3.05.2021 -
Словом названо усе, що ми бачимо, робимо, відчуваємо, усе, що нас оточує, тобто предмети, їхні дії, ознаки, якість, кількість предметів. У кожній мові для назви одного й того са­мого предмета є свої слова, наприклад, книгу росіяни називають «книжка», англійці — «book», іспанці — «libre».   Усе, що нас оточує, ми можемо назвати словом. Слова називають людей (козака), тварин (кінь), рослини (верба), речі (шапка), почуття (радість), ознаки
...
Переглядів: 552
3.05.2021 -
Назад
Вперед