науково-художнє оповідання, як у давнину виправляли помилки на письмі
...
Переглядів: 62
8.04.2023 -
про доречність іншомовних слів у мовленні
...
Переглядів: 61
29.03.2023 -
корисні поради, як працювати з літературними творами
...
Переглядів: 252
29.01.2023 -
Мова — основний засіб спілкування між людьми. Вонавідіграє важливу роль у житті суспільства, адже за її допомогою люди знайомляться, спілкуються, виховують дітей, навчаються, працю­ють, розважаються та ін. Мова безпосередньо пов'язана з мисленням. Справді, свої думки ми передаємо, використовуючи слова та речення. Як основний засіб спілкування, мова допомагає людям формувати й висловлювати думки, пізнавати світ та об'єднуватися в родину й сус­пільство.   За приблизними
...
Переглядів: 324
9.09.2022 -
ПАРОНІМИ — це слова, які близькі за звучан­ням, але різні за значенням і написанням. Пароніми не однакові за звучанням, їх не слід плутати з омонімами. Словники паронімів допомагають розрізнювати значення близьких за звучанням слів.   Військовий // воєнний Військовий — який стосується війська. Військовий лікар, військова техніка, форма. Воєнний — який стосується війни. Воєнний час. Дружний // дружній Дружний — який відбувається
...
Переглядів: 398
26.08.2022 -
Текст — це група речень, пов'язаних між собою за змістом та граматично. До тексту завжди можна ді­брати заголовок. Тема — це те, про що йдеться в тексті. Основна думка тексту — це головне, що хотів сказати автор.     
...
Переглядів: 339
11.07.2022 -
1) Вимов слово вголос. 2) Назви послідовно звуки і побудуй звукову модель. 3) Поділи слово на склади. 4) Визнач наголошений склад і познач наголос. 5) Запиши слово буквами. 6) Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені. 7) Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають. 8) Полічи і запиши, скільки в слові звуків, скільки букв.     
...
Переглядів: 347
11.07.2022 -
науково-художнє оповідання про мову
...
Переглядів: 708
22.05.2022 -
науково-художнє оповідання про мову
...
Переглядів: 362
22.05.2022 -
про фольклорні жанри
...
Переглядів: 504
15.05.2022 -
В українській мові дзвінкі приголосні в кінці та в середині слова вимовляються дзвінко. Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного при­голосного був голосний, наприклад: гриб — грибок, дуб — дубок.   Звук [г] перед глухим приголосним вимовляється як [х]. Вимовляємо Перевіряємо Пишемо ле[х]ко легенько легко кі[х]ті кіготь кігті ні[х]ті ніготь нігті   Глухі приголосні
...
Переглядів: 448
13.02.2022 -
про наголос...
...
Переглядів: 404
13.02.2022 -
фразеологізми — це влучні усталені вислови...
...
Переглядів: 668
13.02.2022 -
Прикметники змінюються за відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник, із яким він пов'язаний.   Таблиця відмінювання прикметників. Від­мінок Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Н. (який?) добрий (яка?) добра (яке?) добре Р. (якого?) доброго (якої?) доброї (якого?) доброго Д. (якому?) доброму (якій?) добрій (якому?) доброму Зн. як Н. або Р. (яку?) добру (яке?) добре Ор. (яким?) добрим (якою?) доброю
...
Переглядів: 551
18.12.2021 -
Числівники – слова, які називають кількість предметів або поря­док їх при лічбі, називаються числівниками. Числів­ники відповідають на питання скільки? (п'ять, двадцять один) і який? котрий? (дванадцятий, сорок третій).   У числівниках, що закінчуються на -дцять, -десят або -сот знак м'якшення в середині слова не пишемо: дев'ятнадцять, п'ятдесят, шістсот.   Числівники сорок, дев'яносто і сто при змінюванні мають закінчення -а.   При відмінюванні числівників
...
Переглядів: 461
18.12.2021 -
Займенники — це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називають їх. У мовленні іменники часто замінюють займенниками, наприклад, іменник друг можна замінити займенником він. Наприклад: іменники учень, учениця, вікно, учні можна замінити займенниками він, вона, воно, вони; прикметники солодкий, солодка, солодке, солодкі — займенниками такий, така, таке, такі; числівники чотири, шість — займенниками стільки, скільки. Займенники
...
Переглядів: 480
18.12.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Суфікс — це частина слова, що стоїть між коренем і закінченням та надає словам нового значення.   Суфікс може надавати словам нових відтінків у значенні, найчастіше пестливості (зірка — зіронька, мала — малесенька, дитина — дитиночка, баба — бабуся, хліб — хлібець) або згрубілості (вовк — вовчище,
...
Переглядів: 702
4.05.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Префікси стоять на початку основи й надають словам нового значення. Префікс — це частина слова, яка пишеться зі словом разом. Попросити пробачення — пробачатися. Сказати «добрий день» — привітатися. Сказати «до побачення» — попрощатися. Лити воду на квіти — підливати. Сказати
...
Переглядів: 965
4.05.2021 -
В українській мові під час зміни слова та при утворенні споріднених слів звуки і, відповідно, букви можуть змінюватися (чергуватися). Але це зовсім не значить, що корінь у таких словах став іншим.   Чергування голосних звуків — [і] чергується з [о] та [е]: [і] [о] [е] папір   папери стіл столи столик   лебідь   лебеді кінь коня   хід ходунок   дім домівка   літак льотчик летить сіль
...
Переглядів: 1498
4.05.2021 -
В українській мові, так само, як і в російській є слова, які називаються спорідненими (родственными), бо мають щось спільне в значенні. Найчастіше це спільне закладено в корені, який є спільною частиною споріднених слів, тому споріднені слова ще називають спільнокореневими.   Спільнокореневі слова: • рід, рідня (їх об'єднує те, що всі вони стосуються роду); • ліс, лісник, лісовий, пролі­сок (їх об'єднує те, що всі вони стосуються лісу); • сніг, сніговий, сніговик
...
Переглядів: 953
4.05.2021 -
В українській мові так само, як і в російській, слова побудовані з частинок: кореня, префікса (при­ставки), суфікса й закінчення (окончания).   Основа слова – це сукупність усіх частин, крім закінчення. Вона є незмінною, у ній міститься основне значення слова. Є слова, основа яких може складатися лише з кореня (ліс□), кореня і префікса (праліс□), кореня і суфікса (лісок□), префікса, кореня і суфікса (пролісок□).         
...
Переглядів: 583
4.05.2021 -
Люди, особливо письменники, часто вживають слова не в прямому значенні, а в переносному, тоб­то якість одного предмета переносять на інший за якоюсь ознакою.   Ось що значить пере­носне значення слів у нашій мові: • Наприклад, усі знають, що золо­то — дорогоцінний метал. Словосполучення золоті сережки означає, що сережки зроблені з золота. Це пряме значення слова золотий. А ось коли кажуть «золоті руки», «золоте серце», — то тут це слово
...
Переглядів: 2126
4.05.2021 -
Назад
Вперед