Відомо, що м'якість приголосних може по­значатися буквами я, ю, є та і. Є ще одна буква, яка називається «м'який знак» або «знак м'якшення» (ь). Ця буква не позначає звука.   Вона вживаєть­ся для позначення м'якості: • приголосних у сере­дині слова (між буквами, що позначають приголосні): дядько, пальто, апельсин, низько; • приголосних у кінці слів: тінь, осінь, день, пень, сіль, міль, хміль, князь, грязь, мазь, ходить, носить, палець,
...
Переглядів: 262
3.05.2021 -
В українській мові 32 приголосних звуки (согласные). Вони вимовляються набагато тихіше, ніж го­лосні, бо в них голосу мало, більше шуму.   Приголосні звуки дуже різні! Одні свистять: с-с-с, з-з-з, інші шиплять — ш-ш-ш, дзижчать — дз-з-з. Одні звуки утворюються за допомогою губ: [б], [п], [в], [м], [ф], творенню інших допомагає язик: [й], [л], [л'], [н], [н'], [т], [т'], [д], [д'], є такі звуки, місцем творення яких є зуби: [з], [з'], [с], [с'], а деякі
...
Переглядів: 275
3.05.2021 -
В українській мові 6 голосних звуків (гласные): [а], [о], [у], [е], [и], [і]. 1. Голосні звуки утворює голос.   2. Під час вимови голосних звуків видихуване то­бою повітря не натрапляє на перешкоди. 3. Голосні звуки утворюють склад. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків.   Позначаються ці звуки десятьма буквами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї. Буква ї завжди позначає два звуки [йі]: [й і]хати, по[й і]зд.   На початку складу (слова), після апострофа букви я,
...
Переглядів: 260
3.05.2021 -
Алфавіт — це букви, розміщені в певному порядку. В українській мові 33 букви.   Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее (а) (бе) (ве) (ге) (ґе) (де) (е) Єє Жж Зз И Іі Її Йй (є) (же) (зе) (и) (і) (ї) (йот, ий) Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр (ка) (ел) (ем) (ен) (о) (пе) (ер) Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч (ес) (те) (у) (еф) (ха) (це) (че) Шш Щщ Ь Юю Яя (ша) (ща) (знак
...
Переглядів: 642
3.05.2021 -
  Якщо слова записа­но буквами, — це писемне мовлення. Акуратне письмо є свідченням поваги до того, хто читатиме твій запис у зошиті.   Правила писемного мовлення. 1. Пиши чітко, красиво, акуратно. 2. Будь уважним під час списування. 3. Перевіряй себе. 4. Якщо помітиш помилку, акуратно закресли й напиши правильно поряд або зверху.   Як виникло письмо    Колись дуже давно люди спілкувалися лише усно. Однак часто виникала потреба передати якусь важливу
...
Переглядів: 264
3.05.2021 -
Звертання — ознака ввічливості. На письмі слова-звертання виділяються комами або знаком оклику. Люди звертаються одне до одного під час діалогу.   В українській мові звертаються так: до хлопчиків: Михайлику, Іванку, Іване, Андрійку, Васильку, Михайлику, Петрику; до дівчаток: Галинко, Марійко, Надіє, Іринко, Олечко, Оленко, Наталочко, Світланко; до дорослих: Іване Петровичу,Галино Гнатівно, Ларисо Володимирівно, Тамаро Пе­трівно, Олександре Леонідовичу, Світлано Михайлів­но,
...
Переглядів: 271
3.05.2021 -
Важливу роль у вимові звуків мови мають губи, або, як казали у давні часи, уста. Тому звукове мовлення вчені називають усним мовленням.    Під час діалогу користуються усним мовленням, яке має свої правила. 1. Обміркуй те, що маєш казати. 2. Коли розмовляєш із кимсь чи розповідаєш про щось, тон мовлення має бути ввічливим, голос — не дуже гучним, але й не тихим. 3. Слова треба вимовляти чітко, не дуже швидко, але й не дуже повільно.   4. Говори неголосно, але так, щоб тебе
...
Переглядів: 238
3.05.2021 -
СИНОНІМИ — слова, які називають той самий предмет, ознаку чи дію по-різному. Потрібні для того, щоб точніше назвати, описати предмет, його ознаку чи дію, уникнути повторів, коли розповіда­ють чи пишуть про щось. Синоніми:  • будинок, дім, хата, оселя; • дорога, шлях, шосе, траса; • вихований, чемний, ввічливий; • сердитий, злий, розгніваний; • говорити, розмовляти, казати, мовити, повідомляти, розповідати, розказати; • іти, рухатися, ступати,
...
Переглядів: 255
3.05.2021 -
Назад
Вперед