Відповіді "Збірник завдань ДПА-2016. Початкова школа (4 клас)", МАТЕМАТИКА І-ІІ комбінація

МАТЕМАТИКА. І комбінація. І варіант
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 49 • 3 = 147 (кг) – навантажили буряків.
2) 49 + 147 = 196 (кг) – навантажили моркви та буряків разом.
3) 840 – 196 = 644 (кг) – навантажили капусти.
Відповідь: на машину навантажили 644 кілограми капусти.

Завдання 2. 
Розв'язання.

х 64
   84
 256
512 
5376 
+ 11005
     5376
   16381 
_ 79348
   16381
   62967 

Завдання 3. 
Розв'язання.
40000 > 17520
27 мм > 2 см 4 мм 
(2 см 4 мм = 2 см + 4 мм = 2 • 10 мм + 4 мм = 24 мм)

Завдання 4. 
Розв'язання.
6 км 38 м = 6 км + 38 м = 6 • 1 км + 38 м = 6 • 1000 м + 38 м = 6 000 м + 38 м = 6 038 м
5 год = 5 • 1 год = 5 • 60 хв = 300 хв

Завдання 5. 
Розв'язання.
120 : 6 • 5 = 20 • 5 = 100

Завдання 6. 
Розв'язання.
1) 24 : 6 = 4 (см) – ширина прямокутника.

Накресли прямокутник довжиною 6 см і шириною 4 см.


МАТЕМАТИКА. І комбінація. ІІ варіант.
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 32 • 7 = 224 (стор.) – прочитав сторінок за 7 днів.
2) 224 + 98 = 322 (стор.) – прочитав усього сторінок.
3) 408 – 322 = 86 (стор.) – залишилось прочитати сторінок.
Відповідь: учневі залишилось прочитати 86 сторінок.

Завдання 2. 
Розв'язання.

_71370 | 234

  702       305
    117
       0
    1170
    1170
         0 

х 305
    14
 1220
 305 
 4270 
+1428
  4270
  5698 

Завдання 3. 
Розв'язання.
16 < 600
2 год 45 > 155 хв
(2 год 45хв = 2 год + 45 хв = 2 • 60 хв + 45 хв = 120 хв + 45 хв = 165 хв)

Завдання 4. 
Розв'язання.
8 км 60 м = 8 км + 60 м = 8 • 1000 м + 60 м = 8 000 м + 60 м = 8 060 м
120 хв = (120 : 60) год = 2 год

Завдання 5. 
Розв'язання.
810 : 9 • 4 = 90 • 4 = 360

Завдання 6. 
Розв'язання.
1) 18 : 3 = 6 (см) – довжина прямокутника.

Накресли прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см.

МАТЕМАТИКА. І комбінація. ІІІ варіант.
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 3 • 64 = 192 (кн.) – взяли книг старшокласники.
2) 358 – 192 = 166 (кн.) – взяли книг учні початкових класів.
3) 166 : 2 = 83 (уч.) – учні початкових класів, котрі узяли книги.
Відповідь: у бібліотеці взяли книги 83 учні початкових класів.

Завдання 2. 
Розв'язання.

_6539 | 13
  65      503
     3
     0
     39
     39
       0

х  503
     21
   503

1006 
10563

_10563
   1063
   9500

Завдання 3. 
Розв'язання.
199 040 < 1 000 000
2 км 95 м < 2950 м
(2 км 95 м = 2 км + 95 м = 2 • 1000 м + 95 м = 2 000 м + 95 м = 2 095 м)

Завдання 4. 
Розв'язання.
7 ц 5 кг = 7 ц + 5 кг = 7 • 100 кг + 5 кг = 700 кг + 5 кг = 705 кг
2 доби = 2 • 24 год = 48 год

Завдання 5. 
Розв'язання.
560 : 8 • 5 = 70 • 5 = 350

Завдання 6. 
Розв'язання.
18 : 2 = 9 (см2) – площа одного квадрата.
9 см2 = 3см • 3см

Накресли два квадрати зі сторонами 3 см.

МАТЕМАТИКА. І комбінація. ІV варіант
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 20 • 18 = 360 (грн.) – заплатили за стільці (вартість стільців).
2) 140 • 6 = 840 (грн.) – заплатили за столи (вартість столів).
3) 360 + 840 = 1200 (грн.) – заплатили за покупку (вартість покупки)
Відповідь: за всі стільці й столи разом заплатила 1200 гривень.

Завдання 2. 
Розв'язання.

+ 42
   54
   96 
_6432 | 96
  576     67 
    672
    672
       0
_6432
     67
  6365 

Завдання 3. 
Розв'язання.
1 050 000 > 300 300
7 т 30 кг < 73 ц
(7 т 30 кг = 7 т + 30 кг = 7 • 1000 кг + 30 кг = 7 030 кг
73 ц = 73 • 100 кг = 7 300 кг)

Завдання 4. 
Розв'язання.
5150 ц = (5150 : 10) т = 515 т

Міркуємо так: 10 ц = 1 т.

Отже, у 5150 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 5150, тобто 515, тому 5150 ц = 515 т.

1 хв 25 с = 1 хв + 25 с = 60 с + 25 с = 85 с 

Завдання 5. 
Розв'язання.
210 : 7 • 3 = 30 • 3 = 90

Завдання 6. 
Розв'язання.
6 : 2 = 3 (см) – довжина відрізка АС.
А ____________ С ____________В
       3 см                      3 см

МАТЕМАТИКА. І комбінація. V варіант

Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 108 – 13 = 95 (ц) – було зібрано за другий день.
2) 108 + 95 = 203 (ц) – було зібрано за перший і другий день разом.
3) 324 – 203 = 121 (ц) – було зібрано за третій день.
Відповідь: за третій день було зібрано 121 центнер буряків.

Завдання 2. 

_26064 | 36 
  252       724
     86
     72
     144
     144
        0 
_724
  659
    65 
_1755 | 65
  130     27
    455
    455
       0 

Завдання 3. 
Розв'язання.
5 000 < 5 005
10 м 9 дм > 10 м 10 см
9 дм = 9 • 10 см = 90 см,   10 м 90 см > 10 м 10 см.

Завдання 4. 
Розв'язання.
12 кг 50 г = 12 кг + 50 г = 12 • 1 000 г + 50 г = 12 000 г + 50 г = 12 050 г
180 с = (180 : 60) хв = 3 хв

Завдання 5. 
Розв'язання.
180 : 9 • 2 = 20 • 2 = 40

Завдання 6. 
Розв'язання.
12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

Накресли квадрат із стороною 3 см. 

МАТЕМАТИКА. ІІ комбінація. І варіант
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 147 + 12 = 159 (р.) – робітників у першому цеху.
2) 147 + 159 = 306 (р.) – робітників у першому і другому цехах разом.
3) 425 – 306 = 119 (р.) – робітників у третьому цеху.
Відповідь: у третьому цеху працює 119 робітників.

Завдання 2. 
Розв'язання.
Б 20 908
20 000 + 900 + 8 = 20 908

Завдання 3. 
Розв'язання.
А 1/2
Серед дробів з однаковими чисельниками (число над дробовою рискою), більший дріб із меншим знаменником (число під дробовою рискою).

Завдання 4. 
Розв'язання.
Б 317 мм, 316 см, 315 дм

Завдання 5. 
Розв'язання. 
72 : 12 • 2 = 6 • 2 = 12
72 : 12 + 2 = 6 + 2 = 8
72 : (12 • 2) = 72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 6. 
Розв'язання.
а = 5, 10, 

(а = 5, 10, 15, 20)


МАТЕМАТИКА. ІІ комбінація. ІІ варіант

Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 238 : 2 = 119 (км) – пролетіла куля другого дня.
2) 238 + 119 = 357 (км) – пролетіла куля першого та другого дня разом.
3) 528 – 357 = 171 (км) – пролетіла куля третього дня.
Відповідь: третього дня куля пролетіла 171 кілометр.

Завдання 2. 
Розв'язання.
А 26 800
(20 000 + 6 000 + 800 = 26 800)

Завдання 3. 
Розв'язання.
В 1/8
Серед дробів з однаковими чисельниками (число над дробовою рискою), менший дріб із більшим знаменником (число під дробовою рискою).

Завдання 4. 
Розв'язання.
Б 166 кг, 165 ц, 164 т

Завдання 5. 
Розв'язання.
9348 : 41 + 8 = 228 + 8 = 236
9348 : 3 – 8 = (9000 + 300 + 30 + 18) : 3 – 8 = 3000 + 100 + 10 + 6 – 8 = 3108
9348 : 41 • 8 = 228 • 8 = (200 + 20 + 8) • 8 = 1600 + 160 + 64 = 1824

Завдання 6. 
Розв'язання.
b = 60, 90
Усі числа більші від 30, що діляться на 3.

МАТЕМАТИКА. ІІ комбінація. ІІІ варіант
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 3287 – 164 = 3123 (кг) – розвантажили другого дня.
2) 3287 + 3123 = 6410 (кг) – розвантажили першого й другого дня разом.
3) 9847 – 6410 = 3437 (кг) – розвантажили третього дня.
Відповідь: третього дня розвантажили 3437 кілограмів вантажу.

Завдання 2.
Розв'язання.
Б 60 016
60 000 + 10 + 6 = 60 016

Завдання 3. 
Розв'язання.
Б 1/9
Серед дробів з однаковими чисельниками (число над дробовою рискою), менший дріб із більшим знаменником (число під дробовою рискою).

Завдання 4. 
Розв'язання.
В 3 м 7 мм, 3 м 7 см, 3 м 7 дм

Завдання 5
Розв'язання.
590 + 510 : 10 = 590 + 51 = 590 + 10 + 41 = 641
590 + 510 • 10 = 590 + 5100 = 5690
590 – 510 : 10 = 590 – 51 = 539

Завдання 6. 
Розв'язання.
n = 60, 100

МАТЕМАТИКА. ІІ комбінація. ІV варіант
Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 9 • 7 = 63 (км) – проїхав відстань перший турист.
2) 14 • 7 = 98 (км) – проїхав відстань другий турист.
3) 98 – 63 = 35 (км) – на стільки менше кілометрів проїхав перший турист, ніж другий.
Відповідь: перший турист проїхав на 35 кілометрів менше, ніж другий.

Завдання 2. 
Розв'язання.
В 5 402
5 000 + 400 + 2 = 5 402

Завдання 3. 
Розв'язання.
Б 1/4
Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою), менший дріб із меншим чисельником (число над дробовою рискою).

Завдання 4. 
Розв'язання.
В 12 ц, 12 000 кг, 120 т
1 200 кг     12 000 кг     120 000 кг 

Завдання 5. 
Розв'язання.

1     2      3

7 год 7 хв 

77 год 
7 діб = 7 • 24 год = (20 год + 4 год) • 7 = 140 год + 28 год = 168 год 

Завдання 6. 
Розв'язання.
а 900, 990
Число більше від 896.

МАТЕМАТИКА. ІІ комбінація. V варіант

Завдання 1. 
Розв'язання.
1) 24 • 3 = 72 (м) – витратили тканини на халати.
2) 150 – 72 = 78 (м) – решта тканини.
3) 78 : 2 = 39 (шт.) – зшили дитячих суконь.
Відповідь: в ательє зшили 39 дитячих суконь.

Завдання 2. 
Розв'язання.
Б 90 307
90 000 + 300 + 7 = 90 307

Завдання 3. 
Розв'язання.
А 3/4
Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою), більший дріб із більшим чисельником (число над дробовою рискою).

Завдання 4. 
Розв'язання.
Б 564 мм, 563 см, 562 дм

Завдання 5. 
Розв'язання.
3       1         2 
2 год = 2 • 3600 с = 7200 с
1 хв 5 с = 1 хв + 5 с = 60 с + 5 с = 65 с
102 с

Завдання 6. 
Розв'язання.
с 10, 100
Число більше від 3.




Переглядів: 8086
2.05.2016 -

Категорія: ДПА 2016

Коментарії до Відповіді "Збірник завдань ДПА-2016. Початкова школа (4 клас)", МАТЕМАТИКА І-ІІ комбінація:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера