Математика 3 клас І СЕМЕСТР{ГДЗ/відповіді} (Лишенко Г.П.) [2014]

До №1-22
1. Запиши назву кожного числа цифрами:
тридцять – 30               сорок сім - 47
тридцять п’ять - 35         п’ятнадцять – 15
2.Запиши число сумою його розрядних доданків.
30 + 2 = 32             60 + 6 = 66                   40 + 7 = 47
3. Сума двох чисел 78. Перше число 32. Чому дорівнює друге число?
32 + ? = 78
78 – 32 = 46 – друге число.
Відповідь: 46.
4. За малюнком і числовими даними склади й розв’яжи задачу.
Маса гарбуза 12 кг. Яка маса гарбуза і кавуна разом, якщо кавун важить на 7 кг менше, ніж гарбуз?

Розв’язання:
1) 12 – 7 = 5 (кг) – маса кавуна.
2) 12 + 5 = 17 (кг)
Відповідь: маса гарбуза і кавуна разом 17 кілограмів.
5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.
У кіоску було 46 кг яблук. Привезли ще 32 кг яблук. Скільки кілограмів яблук стало?
46 + 32 = 78
У кіоску було 32 кг яблук. Після того, як привезли ще яблука, стало 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук привезли?
46 - 32 = 14
Після продажу 32 кг яблук у кіоску залишилося 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кіоску?
46 + 32 = 78
У кіоску було 46 кг яблук. За день продали частину яблук, залишилося 32 кг яблук. Скільки кілограмів яблук продали?
46 - 32 = 14
6.
1) Знайди на малюнку 2 трикутники і 4 чотирикутники. Запиши буквенне позначення фігур.

Трикутники: AMD, DMK
Чотирикутники: ABCD, BCDM, AMKD, BCKM.
2) Знайди периметр чотирикутника ABCD.
AB + BC + CD + DA
7. Обчисли.

48 - 37 = 11 7 + 9 = 16 33 + 6 =39 14 – 8 = 6

8* Сума більша за перший доданок на 34, а другий доданок на 15 менший від суми. Чому дорівнює сума?

Якщо сума більша за перший доданок на 34, це означає, що другий доданок дорівнює 34. Якщо другий доданок менший від суми на 15, це означає, що сума більша від другого доданка на 15.
34 + 15 = 49 - сума двох чисел.
Відповідь: 49.

До №23-41
1.Доповни вираз доданком, щоб у сумі одержати найближче кругле число десятків.
8 + 2 = 10                   17 + 3 = 20                     46 + 4 = 50
82 + 8 = 90                 39 + 1 = 40                      45 + 5 = 50
2. Обчисли.
5 + 8 = 13                  15 – 7 + 4 = 12                  14 – 7 + 5 = 12
12 – 4 = 8                   9 + 6 - 8 = 7                     16 – 8 + 9 = 17
3. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.
Було - ?
Використали – 54 кг
Залишилося - ?, на 22 кг менше, ніж використали.
Розв’язання:
1) 54 – 22 = 32 (кг) – залишилося.
2) 32 + 54 = 86 (кг) – було спочатку.
Відповідь: було спочатку 86 кілограмів, залишилося 32 кілограми.
4. Знайди суми. Перевір правильність додавання дією віднімання
45 + 32 = 77                 56 + 23 = 79                   41 + 57 = 98
77 – 32 = 45                 79 – 23 = 56                    98 – 57 = 41
77 – 45 = 32                 79 – 56 = 23                    98 – 41 = 57
5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.
У Петрика є 9 книжок з казками, а з віршами – на 4 менше. Скільки книжок з віршами в Петрика?
9 - 4 = 5
Купили 9 кг моркви, що на 4 кг менше, ніж картоплі. Скільки кілограмів картоплі купили?
9 + 4 = 13
На дереві сиділо 9 горобців і 4 синиці. На скільки більше сиділо горобців, ніж синиць?
9 - 4 = 5
У першій коробці 9 олівців, а в другій – на 4 олівці більше. Скільки олівців у другій коробці?
9 + 4 = 13
Із класу вийшло 9 хлопчиків, що на 4 більше, ніж дівчаток.
Скільки дівчаток вийшло з класу?
9 - 4 = 5
6*. Побудуй коло, діаметр якого 4 см. Проведи в ньому 3 відрізки, щоб було 2 діаметри і 5 радіусів.

 

До №42-59

1. Обчисли.
40 – 1 = 39            56 – 1 = 55               76 – 6 = 70
79 – 1 = 78            48 + 1 = 49               89 - 80 = 9
2. Розв’яжи рівняння усно. Розв’язки запиши.

х + 5 = 12 

х = 7 

45 – х = 40

х = 5

х – 6 = 9

х = 15

3. Коли в їдальні на сніданок витратили 22 кг картоплі, а на обід – 34 кг, то залишилося 33 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі будо в їдальні спочатку?
Розв’язання:
1) 22 + 34 = 56 (кг) – витратили.
2) 56 + 33 = 89 (кг)
Відповідь: 89 кілограмів картоплі було в їдальні спочатку..
4. Зошит коштує 3 грн, а книжка на 9 грн дорожча. Скільки коштують зошит і книжка разом?
Розв’язання:
1) 3 + 9 = 12 (грн) – вартість книжки.
2) 3 + 12 = 15 (грн.)
Відповідь: зошит і книжка разом коштують 15 гривень.
5. Розв’яжи рівняння з перевіркою.

х + 32 = 56 
х = 56 – 32
х = 24     
24 + 32 = 56 
48 – х = 26
х = 48 – 26
х = 22  
48 – 22 = 26
х – 24 = 76 
х = 76 + 24
х = 100
100 – 24 = 76 

6. Оля та Миколка назбирали разом 56 грибів. Оля зібрала 34 гриби. Хто з дітей зібрав більше грибів і на скільки?
Розв’язання:
1) 56 - 34 = 22 (гр.) – зібрав грибів Миколка.
2) 34 - 22 = 12 (гр.)
Відповідь: Оля зібрала на 12 грибів більше, ніж Миколка.
7. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом. Доповни короткий запис оберненої задачі. Розв’яжи її.

 

Було - ? 
Використали 15 кг і 7 кг. 
Залишилося – 33 кг. 
15 + 7 = 22 (кг) - використали. 
22 + 33 = 55 (кг) 
Відповідь: спочатку було 55 кг.

Обернена задача.
Було – 55 кг.
Використали 15 кг і 7 кг. 
Залишилося – ?
15 + 7 = 22 (кг) - використали. 
55 – 22 = 33 (кг) 
Відповідь: залишилося 33 кг.

6. Побудуй відрізки АВ = 7 см, CD = 5 см так, щоб їх спільною частиною був відрізок довжиною 2 см.
А С В D
└────────5 см────────└──2 см──┘─────3 см────┘

До №60-79
1. Обчисли.
64 + 7 = 71             38 – 9 + 7 = 36                   44 – 7 + 8 = 45
32 – 6 = 26              57 + 5 – 9 = 53                  77 – 9 + 6 = 74
2. З бідона двом покупцям продали по 4 кг меду, і в ньому залишилося ще 27 кг меду. Скільки кілограмів меду було в бідоні спочатку?
Розв’язання:
1) 4 • 2 = 8 (кг) – меду продали.
2) 8 + 27 = 35 (кг)
Відповідь: 35 кілограмів меду було в бідоні спочатку.
3. Скільки кілограмів важить Андрійко?
Миколка – 24 кг
Петрик - ?, на 4 кг важчий, від Миколки.
Андрійко - ?, на 5 кг важчий, від Петрика.
Розв’язання:
1) 24 + 4 =28 (кг) – важить Петрик.
2) 28 + 5 = 33 (кг)
Відповідь: Андрійко важить 33 кілограми.
4. Розв’яжіть рівняння з перевіркою.

х + 20 = 45
х = 45 – 20
х = 25      
25 + 20 = 45
45 = 45 
 х – 20 = 45
х = 45 + 20
х = 65     
65 – 40 = 45
45 = 45
45 – х = 20
х = 45 - 20
х = 25
45 – 25 = 20
20=20 

5. Обчисли з перевіркою.
53 – 8 = 45              65 – 24 = 41               90 – 3 = 87
45 + 8 = 53              41 + 24 = 65               87 + 3 = 90
6. Знайди значення виразів, якщо а=24.
59 – а = 59 – 24 = 35
(а + 7) – 20 = (24 + 7) – 20 = 11
7. Розв’яжи задачу за поданим планом.
У господарки було 12 гусей, 18 курей, а качок – на 6 менше, ніж курей. Скільки водоплавних птахів було в господарки?
План і розв’язання:
1) Cкільки качок було в господарки?
18 – 6 = 12 (пт.) 
1) Cкільки водоплавних птахів було в господарки?
12 + 12 = 24 (пт.) 
8*.Запиши всі відрізки. Запиши рівні відрізки.
Відрізки: AB, AC, AD, AK, BC,BD,BK, CD, CK, DK.
Рівні відрізки: AB=CD, AC=BD=DK.

До № 80-98
1. Познач невідоме число буквою х, а потім склади рівняння і розв’яжи його.
1) Невідоме число збільшили на 32 і одержали 66. Знайди невідоме число.
х + 32 = 66
х = 66 – 32
х = 34
2) Число 78 зменшили на невідоме число і одержали 26. Знайди невідоме число.
78 – х = 26
х = 78 - 26
х = 52
2. За числовими даними малюнка знайди масу ящика зі сливами.
Маса ящиків з яблуками, виноградом і сливами – 39 кг.
Маса ящика з яблуками – 22 кг
Маса ящика з виноградом – 12 кг
Маса ящика зі сливами - ? кг
Розв’язання:
1) 22 + 12 = 34 (кг) – маса ящиків з яблуками і виноградом разом.
2) 39 – 34 = 5 (кг)
Відповідь: маса ящика зі сливами 5 кілограмів.
3. Побудуй два відрізки довжиною 4 см і 5 см так, щоб вони мали одну спільну точку.
────4 см────.───────5 см──────
4. Обчисли.
26 + 58 = 84              44 + 26 = 70                 57 + 34 = 91
49 + 51 = 100             83 + 9 = 92                  36 + 45 = 81
5. Розв’яжи задачу за поданими схемами двома способами.
У спортивному магазині було 28 футбольних м’ячів. До обіду продали 12 таких м’ячів, а після обіду - 11. Скільки м’ячів залишилося продати?
Розв’язання:
1-й спосіб:
28 – (12 + 11) = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.
Відповідь: 5 м’ячів залишилося продати.
2-й спосіб.
(28 – 12) – 11 = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.
Відповідь: 5 м’ячів залишилося продати.

До № 99-107
1. Обчисли.
56 + 38 = 94          63 – 18 = 45              70 – 16 = 54
91 - 54 = 37           56 – 27 = 29              100 – 33 = 67
2. Мама Червоної Шапочки спекла 16 пиріжків з капустою, з м’ясом – на 8 менше, ніж з капустою, а з вишнями – на 24 більше, ніж з м’ясом. Скільки пиріжків з вишнями спекла мама?
Розв’язання:
1) 16 – 8 = 8 (п.) – пиріжків з м‘ясом.
2) 8 + 24 = 32 (п.)
Відповідь: 32 пиріжки з вишнями.
3. Розв’яжи рівняння.

х + 28 = 72
х= 72 – 28
х = 44 

44 + 28 = 72

х – 28 = 72 
х = 72 + 28 
х = 100

100 - 28 = 72

4. Знайди значення виразів, якщо а=38.

76 – а = 76 – 38 = 38
84 – ( а – 19) = 84 – (38 - 19) = 84 – 19 = 65
5*.Побудуй дві прямі. Познач на них 3 точки так, щоб на кожній прямій було по 2 точки.

До № 108-122
1. Заміни додавання множенням.
6 + 6 + 6 = 6 • 3               7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 4
9 + 9 = 9 • 2                    2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5
2. Постав =, <>

2 • 8 = 2 • 6 + 2 • 2
3 • 4 > 3 • 7 – 3 • 4 
2 • 7 + 6 > 2 • 9 – 4
3 • 5 + 9 > 3 • 8 – 6

3. Андрійко дав трьом друзям цукерки, по 2 кожному. У нього залишилося ще 6 цукерок. Скільки цукерок було в Андрійка спочатку?

Розв’язання:
1) 2 • 3 = 6 (ц.) – цукерок дав друзям.
2) 6 + 6 = 12 (ц.)
Відповідь: 12 цукерок було в Андрійка спочатку.
4. Користуючись календарем, обчисли, скільки днів тривають канікули. (Дату початку й закінчення канікул запитай у вчителя.)
5. За малюнком склади і розв’яжи задачу.

Розв’язання:

1) 3 • 4 = 12 (л) – молоко розлили у банки.
2) 12 + 45 = 57 (л)
Відповідь: 57 літрів молока було спочатку.
6*. Проведи в чотирикутнику ABCD два відрізки КМ і ОР так, щоб утворилося 5 чотирикутників. Запиши їх.

ABCD, BENO, ECPN, AONF, DFNP 


До № 123-138
1. З кожного виразу та його значення склади по дві рівності з діленням.
3 • 8 = 24                 2 • 9 = 18                3 • 4 = 12                  2 • 7 = 14
24 : 3 = 8                 18 : 2 = 9                 12 : 3 = 4                  14 : 2 = 7
24 : 8 = 3                 18 : 9 = 2                 12 : 4 = 3                  14 : 7 = 2
2. 27 кг борошна розфасували в пакети, по 3 кг у кожний. Скільки пакетів використали?
Розв’язання:
27 : 3 = 9 (п.)
Відповідь: 9 пакетів використали.
3. За два зошити й альбом заплатили 20 грн. Скільки коштує зошит, якщо альбом коштує 12 грн?
Розв’язання:
1) 20 – 12 = 8 (грн) – коштують два зошити.
2) 8 : 2 = 4 (грн)
Відповідь: 4 грн коштує зошит.
4. Сума трьох чисел 72. Перше число 25, друге — на 7 більше від першого. Знайди третє число.
Розв’язання:
1) 25 + 7 = 32 – друге число.
2) 25 + 32 = 57 – сума першого і другого числа.
3) 72 – 57 = 15
Відповідь: третє число 15.
5. За малюнком склади рівняння. Усно розв'яжи його й розв'язок запиши.

Усього 32 горіхи. 8 штук і декілька у пакеті. Скіільки горіхів у пакеті?
Рівняння: х + 8 = 32                  х = 24
6*. Побудуй три відрізки. Перший відрізок довжиною 1 дм, що на 3 см довший за другий, а третій — на 5 см коротший за другий.
Обчислення:
1 дм = 10 см
1) 10 - 3 = 7 (см) 
2) 7 – 5 = 2 (см)
Треба побудувати три відрізки довжиною 10 см, 7 см і 2 см.

До № 139-155
1. Обведи числа, які діляться на 4. Запиши з ними рівності за зразком.
34 32 З0 28 26 20 19 18 16 14 12
32 : 4 = 8
28: 4 = 7
20 : 4 = 5
16 : 4 = 4
12 : 4 = 3
2. Знайди значення виразів, якщо а = 4.
20 : а = 20 : 4 = 5
(32 - а) : а = (32 – 4) : 4 = 28 : 4 = 7
3. Невідоме число позначили буквою х, збільшили у 3 рази й одержали 12. Знайди невідоме число. Склади рівняння. Усно розв'яжи його і розв'язок запиши.
Р і в н я н н я: х • 3 = 12             х = 4
Відповідь: невідоме число дорівнює 4.
4. Обчисли.
4 • (24 - 19) = 20                20 : (12 - 8) = 5
5 • (36 : 4) = 45                 (4 • 8 + 3) : 5 = 7
(34 + 11) : 5 = 9                 45 - 25 : 5 = 40
5. Яка маса гуски і індика разом, якщо гуска важить 5 кг, а індик – у 4 рази важчий за гуску?
Розв’язання:
1) 5 • 4 = 20 (кг) – маса індика.
2) 5 + 20 = 25 (кг)
Відповідь: маса індика і гуски разом 25 кілограмів.
6. Склади вираз і знайди його значення.
Число 6 збільшили на 9, а потім одержане число зменшили у 3 рази. Яке число одержали?
(6 + 9) : 3 = 15 : З = 5
Відповідь: 5.
7*. Довжина першого відрізка 7 см, що у 2 рази більша за довжину другого відрізка. Побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.
Обчислення: 7 см = 70 мм
1) 70 : 2 = 35 мм – довжина другого відрізка.
2) 70 + 32 = 105 мм = 10 см 5 мм
Треба побудувати відрізок довжиною 10 см 5 мм.

До № 156-173
1. Добери й запиши числа, щоб рівності були істинними.
6 • 3 + 6 + 6 = 6 • 5                            6 • 7 – 6 = 6 • 6
                            6 • 4 + 6 • 3 = 6 • 7
2. Знайди значення виразів, якщо а = 6.
а + 5 • а = 6 + 5 • 6 = 6 + 30 = 36
а - 24 : а = 6 – 24 : 6 = 6 – 4 = 2
3. Від кожної з 4 корів кіт Матроскін надоїв по 6 л молока. Усе молоко він розлив порівну в трилітрові банки. Скільки знадобилося банок?
Розв’язання:
1) 6 • 4 = 24 (л) – молока надоїли.
2) 24 : 3 = 8 (б.)
Відповідь: знадобилося 8 банок.
4. Маса качки 3 кг, а гуски — 6 кг. Хто важить більше: п'ять таких качок чи три такі гуски — і на скільки кілограмів?
Розв’язання:
1) 3 • 5 = 15 (кг) – вага п’яти качок.
2) 6 • 3 = 18 (кг) – вага трьох гусок.
3) 18 - 15 = 3 (кг)
Відповідь: на 3 кілограми більше важать гуски, ніж качки.
5. Знайди вирази, обчислені неправильно. Виправ помилки.
28 - 8 : 4 = 26
24 : (6 - 2) = б
6. Намалюй стрілки на годинниках, щоб вони показували вказании час.

 

7. Кругові приклади.
6 • 5 = 30
30 – 12 = 18
18 : 6 = 3
3 • 9 = 27
27 : 3 = 9
9 + 39 = 48
48 – 24 = 24
24 : 6 = 4
8*. Скільки годин у половині від третини доби?
Розв 'язання:
1) 24 год : 3 = 8 год
2) 8 год : 2 = 4 год
Відповідь: 4 години.

До № 174-188
1. За 21 грн купили 3 л квасу. Яка ціна літра квасу?
Розв 'язання:
21 : 3 = 7 (грн)
Відповідь: ціна літра квасу 7 грн.
Склади обернені задачі. Зроби короткий запис у таблиці.

Ціна Кількість Вартість
7 грн 3 л ? гон
7 грн ? л 21 грн

2. За льодяники заплатили 9 грн, а за шоколадні цукерки — у 6 разів більше. Яка вартість усіх цукерок?

Розв 'язання:
1) 9 • 6 = 54 (грн) – вартість шоколадних цукерок.
2) 9 + 54 = 63 (грн)
Відповідь: вартість усіх цукерок 63 грн.
3. Усно виконай обчислення за блок-схемою. Значення виразів запиши в таблицю.

а 18 24 30 42 48 54
х 20 24 28 32 33 34

4. У їдальню привезли 54 кг картоплі, моркви — у 6 разів менше, ніж картоплі, а цибулі — у 3 рази менше, ніж моркви. Скільки кілограмів цибулі привезли в їдальню?
Розв 'язання:
1) 54: 6= 9 (кг) – моркви привезли.
2) 9 : 3 = 3 (кг)
Відповідь: 3 кілограми цибулі привезли в їдальню.
5. Обчисли.
6 • 8 + 5 • 5 = 73                    24 : 6 • 8 = 32
(12 - 6) • 6 = 36                      35 + 45 : 5 = 44
2 • 3 • 6 = 36                         42 : (14 - 8) = 7

6. Добери й запиши такі числа, щоб нерівності були істинними.

6 • 7 > 6 • б              5 • 8 < 5 • 9               24 : 4 < 24 : 3

7*. Запиши всі двоцифрові числа, у запису яких є цифри 5, б, 7.

Увага! Цифри в запису числа можуть повторюватися.

15, 16, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 95, 96, 97

 

До № 189-206

1. За 6 год токар виточив 18 деталей. Скільки деталей виточить токар за 8 год, працюючи так само?

6 год -18 д. 

8 год - ?

Розв 'язання:

1) 18 : 6 = 3 (д.) – деталей виточив за 1 год.

2) 3 • 8 = 24 (д.) 

Відповідь: 24 деталі виточить токар за 8 годин.

2. Обчисли.

Зменшуване 6 • 5 42 : 6 70 63 5 • 7
Від'ємник 6 : 2 2 • 3

34 - 9 

35 : 5 12 – 5
Різниця 27 1 45 56 28

 

3. Урок тривав 40 хв і закінчився о 12 год 15 хв. О котрій годині розпочався урок?

12 год 15 хв – 40 хв = 11 год 35 хв

Відповідь: урок розпочався о 11 год 35 хв.

4. Постав дужки так, щоб рівність була істинною.

32 : (4 + 4) • 2 = 8

5. У чотирьох банках 12 л соку. Скільки літрів соку в 9 таких банках?

Розв 'язання:

1) 12 : 4= 3 (л) – літрів соку в одній банці.

2) 3 • 9 = 27 (л) 

Відповідь: 27 літрів в 9 таких банках.

6. З 12 м тканини пошили 6 однакових халатів. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 9 таких халатів?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (м) – тканини потрібно на один халат.

2) 2 • 9 = 18 (м)

Відповідь: 18 метрів потрібно на 9 таких халатів.

7. Побудуй квадрат із таким самим периметром, як периметр трикутника на малюнку.

1) 5 + 5 + 6 = 16 (см) – периметр трикутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) 

Потрібно побудувати квадрат зі стороною 4 см.

8*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість одиниць у 3 рази більша від кількості десятків.

13, 26, 39 

 

До № 207-224

1. Обчисли ланцюжки усно. Відповіді запиши. 

(4 • 5 – 12 ) : 4 = 2

(49 : 7 + 29) : 6 = 6

(42 : 6 + 49) : 7 = 8

(53 – 28) : 5 • 7= 35

(6 • 6 + 13 ) : 7 = 7

2. Маса гуски 7 кг, а маса страуса на 49 кг більша, ніж гуски. У скільки разів маса страуса більша за масу гуски?

Розв 'язання:

1) 7 + 49 = 56 (кг) – маса страуса.

2) 56 : 7 = 8 (р.) 

Відповідь: у 8 разів маса страуса більша за масу гуски.

3. Обчисли. 

7 • 8 + 35 = 91                   54 : 6 – 9 = 0                     48 : 6 : 4 = 2

80 – 7 • 5 = 4                     7 • 7 -25 = 24                     30 : 5 • 5 = З0

4. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

Перше число а, друге — у 7 разів більше. Знайди суму цих чисел.

Позначимо перше число а,  тоді 7 • а – друге число.

а + 7 • а – сума цих чисел.

5*. Доповни схеми і знайди їх.

х – а = 8               а – х = 8               х + а = 8

 

х = 8 + а              х = а – 8               х = 8 - а

 

До № 225-239

1. Обчисліть.

     7 • 8 + 38 = 94                                     54 : 6 + 72 = 81

     35 : 5 • 6 = 42                                      90 - 56 : 7 = 82

     7 • 7 - 27 = 22                                      48 : 6 : 4 = 2

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

У ящику а кг цибулі, а в мішку — у 5 разів більше. На скільки кілограмів цибулі більше в мішку, ніж у ящику?

5 • а – а 

3. Склади й розв'яжи рівняння усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число зменшили на 32 і дістали 50. Знайди невідоме число.

Рівняння: х – 32 = 50         х = 82

4. Для приготування 4 порцій омлету Фрекен Бок використала 8 яєць. Скільки їй треба взяти яєць, щоб приготувати 8 таких порцій омлету?

Розв 'язання:

1) 8 : 4 = 2 (яєць) – яєць йде на один омлет.

2) 2 • 8 = 16 (яєць) 

Відповідь: 16 яєць йде на 9 таких порцій.

5. Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши.

х - 43 = 56            х • 5 = 40                7 • х = 28                    40 - х = 14

х = 99                  х = 8                      х = 4                          х = 26

6. Добери й запиши по три значення невідомого, щоб нерівності були істинними.

а : 6 < 7                        24 : х > 3                  7 • а < 49

а = 12, 24, 30.                 х = 1, 3, 4                  а = 1, 2, 3 

7. Знайди половину, третину й чверть числа 12. 

12 : 2 = 6                      12 : 3 = 4                      12 : 4 = 3 

 

До № 240-256

1. Упиши потрібні числа. 

35 більше 7 у 5 разів           7 менше 56 у 8 разів 

35 : 7 = 5                          56 : 7 = 8

35 більше 7 на 28                63 більше 7 у 9 разів

35 – 7 = 28                         63 : 7 = 9

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі. 

Мавпочка і слоненя зібрали а кг бананів, а апельсинів — у 3 рази менше. На скільки кілограмів більше вони зібрали бананів, ніж апельсинів?

а – а : 3

3. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Маса одного ящика Кількість Загальна маса
Однакова

4 ящ.

8 ящ.

28 кг

?

Розв'язання:

1) 28 : 4 = 7 (кг) – маса одного ящика.

2) 7 • 8 = 56 (кг) 

Відповідь: маса 8 таких ящиків 56 кілограмів.

4. Обчисли.

a 56 42 63 54 28
b 7 7 7 6 7
a : b 8 6 9 9 4

5*. Ціна альбому х гри, а книжки — у грн. Запиши, що означають подані вирази.

х + у — ціна альбому і книжки разом.

у – х — на стільки книжка дорожча за альбом.

х • 6 + у • 2 — вартість 6 таких альбомів  та 2 таких книжок.

6*. Розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши.

На подвір'ї гралося 12 дітей. З них хлопчиків було на 4 більше, ніж дівчаток. Скільки дівчаток гралося на подвір'ї?

Відповідь: було чотири дівчинки.

 

До № 257-272

1. Постав потрібні знаки дій.

7 • 6 = 42         48 : 6 • 2 = 16          (35 – 7) : 4 = 7

2. Склади рівняння. Розв'яжи їх усно, а корені запиши. 

1) Яке число треба зменшити на 7, щоб одержати 35?

Рівняння:    х – 35 = 7

                х = 42

2) Яке число треба збільшити в 7 разів, щоб одержати 35?

Рівняння:    х • 7 = 35

                х = 5

3. Склади й розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши. 

Маса вовка 56 кг, а маса лисиці у 7 разів менша за масу вовка.  Яка маса рисі, якщо її маса на 9 кг більша за масу лисиці?

Відповідь: 17 кілограмів.

4. 24 кг меду Вінні-Пух розклав порівну в 4 горщики. Скільки йому потрібно таких горщиків, щоб розкласти 54 кг меду?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6 (кг) – меду є в одному горщику. 

2) 54 : 6 = 9 (г.)

Відповідь: потрібно 9 горщиків.

5. Розв'яжи рівняння.

8 • х = 48

х = 48 : 8    

х = 6

8 • 6 = 48

48 = 48

8 + х = 48

х = 48 – 8     

х = 40

8 + 40 = 48

48 = 48

х : 8 = 7

х = 7 • 8     

х = 56

56 : 8 = 7

7 = 7

6. Обчисліть.

Числа 18 12 32 16
Знайти третину  половину  чверть чверть
Відповідь 6 7 8 4

7. На виготовлення рівносторонніх трикутника й п'ятикутника витратили 56 см дроту. Довжини сторін трикутника і п'ятикутника однакові. Знайди периметр п'ятикутника.

Розв'язання:

1) 3 + 5 = 8 (ст.) – кількість сторін трикутника і п’ятикутника разом. 

2) 56 : 8 = 7 (см) – довжина одної сторони.

3) 7 • 5 = 35 (см) 

Відповідь: периметр п’ятикутника 35 сантиметрів.

  

До № 273-288.

1. 2 дм : 5 см = 4                            3 м : 5 = 6 дм

3 м : 5 дм = 6                                 1 м - 5 см = 95 см.

2 дм : 5 = 4 см                                1 год - 4 хв = 56 хв

2. Розв’яжи задачу усно. Відповідь запиши.

За 5 повітряних кульок П'ятачок заплатив 40 грн. Скільки таких кульок він може купити за 64 грн?

Розв 'язання:

1) 40 : 5 = 8 (грн) – ціна одної кульки.

2) 64 : 8 = 8 (к.) 

Відповідь: 8 кульок може купити.

3. Двом коням і кільком коровам дали 46 кг сіна. Кожному коневі дали 8 кг сіна, а кожній корові — 6 кг. Скільком коровам дали сіно?

План і розв'язання: 

1) Скільки сіна дали коням?

8 • 2 = 16 (кг) 

2) Скільки сіна дали коровам?

46 – 16 = 30 (кг) 

3) Скільком коровам дали сіно?

30 : 6 = 5 (к.) 

Відповідь: 5 коровам.

4*. Побудуй прямокутний і гострокутний трикутник так, щоб їх спільною частиною була одна сторона.

 

5. Встав числа, щоб рівності були істинними.

72 : 8 = 9                56 : 7 = 8               8 • 6 = 48              8 + 56 = 64

6. Склади й запиши рівняння. Розв'яжи його усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число х зменшили у 8 разів й одержали 7. Знайди невідоме число.

Р і в н я н н я:       х : 8 = 7           х = 56

7. Виконай обчислення за блок-схемою і дізнайся назву міст України.

х 14 16 17 18 27
букви О Д Е С А

 

До № 289-304

1. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х • 9 = 45                   54 : х = 9                54 - х = 9               х : 9 = 7

х = 5                         х = 6                      х = 45                   х = 63

2. У першому відрі було к літрів води, а в другому — на 3 л більше. З другого відра взяли Ь літрів води. Скільки літрів води залишилося в другому відрі?

Відповідь: (к+З) - b

3. Токар за 3 год виготовив 27 деталей. Скільки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 таких деталей якщо працюватиме так само?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (д.) – деталей виготовив за 1 год.

2) 45 : 9 = 5 (год) 

Відповідь: потрібно 5 годин.

4. Склади рівняння. Розв'яжи його усно. Корінь запиши.

Яке число треба поділити на 7, щоб одержати 9? 

Рівняння: х : 7 = 9             х = 63

5. 4 хлопчики й дівчинка зібрали 17 кг грибів. Хлопчики зібрали по 3 кг кожний. Скільки кілограмів грибів зібрала дівчинка?

Розв'язання:

1) 3 • 4 = 12 (кг) – грибів зібрали хлопчики.

2) 17 - 12 = 5 (кг) 

Відповідь: дівчинка зібрала 5 кілограмів грибів.

6. Розшифруй і запиши прізвище видатного українського письменника, розташувавши букви в порядку збільшення значень відповідних виразів.

8 • 4 + 54= 86 | О                          64 : 8 • 7 = 56 | А 

72 : 8 + 62 = 71 | К                        5 • 6 = 30 | Р 

49 : 7 • 9 = 63 | Н                          24 : 8 • 6 = 18 | Ф

18 30  56  63  71  86                       ФРАНКО

 

До № 305-321

1. Обчисли.

72 : 9 = 8                                     45 + 36 : 9 = 49            

54 - 27 = 27                                  81 - 54 : 9 = 75 

(45 + 36) : 9 = 9                           (81 - 54) : 9 = З

2. Маса двох лебедів 16 кг, а п’ять качок – 20 кг. На скільки кілограмів маса однієї качки менша від маси одного лебедя?

Розв'язання:

1) 16 : 2 = 8  (кг) – маса одного лебедя.

2) 20 : 5 = 4 (кг) – маса одної качки.

3) 8 – 4 = 4 (кг) 

Відповідь: на 4 кілограми маса качки менша від маси лебедя.

3. Постав знаки дій, щоб рівності були істинними. 

З • 8 : 6 = 4                      3 + 8 • 6 = 51                3 • 8 — 6 = 18

4. У двох діжках було 12 відер води. Коли в першу діжку долили ще 4 відра води, то в обох діжках води стало порівну. Скільки відер води було в кожній діжці спочатку?

Розв 'язання:

1) 12 + 4 = 16 (в.) – відер води у двох діжках порівно.

2) 16 : 2 = 8 (в.) – відер води було в другій діжці.

3) 8 – 4 = 4 (в.) – відер води було в першій діжці.

Відповідь: 4 відра і 8 відер.

5. Маса 3 ящиків винограду 27 кг. Скільки треба таких ящиків, щоб розкласти 6З кг винограду?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (кг) – винограду в одному ящику.

2) 63 : 9 = 7 (ящ.) 

Відповідь: треба 7 таких ящиків.

6. Розв'яжи рівняння усно. Запиши букви в порядку зростання відповідних значень коренів і дізнайся назву планети.

х • 9 = 63             х – 9 = 63                 х + 9 =  63

х = 7   | П            х = 72  |  Р                х = 54   | К

54 : х = 9             54 - х = 9                  х • 9 = 72

х = 6   | Ю            х = 45  | Т                х = 8 | І

                              Ю П І Т Е Р

7*. Зменшуване більше за від'ємник на 45, а за різницю — на 38. Запиши рівність із таким зменшуваним, від'ємником і різницею.

Рівність 83 - 38 = 45

 

До № 322-337

1. Постав = < >

56 : 8 < 56 - 8           48 : 6 > 48 : 8

42 - 7 > 42 : 7           40 - 8 > 40 - 9

2. У мами було 24 грн. Третину грошей вона витратила на покупку продуктів. Скільки грошей залишилось у мами?

Розв'язання:

1) 24 : 3 = 8 (грн) – грошей витратила.

2) 24 – 8 = 16 (грн) 

Відповідь: залишилося 16 грн.

3. Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

У змаганнях з волейболу брали участь 54 чоловіки і 36 жінок. У кожній команді було по 9 гравців. Скільки всього команд брало участь у змаганнях?

1-й спосіб: (54 + 36) : 9  = 10 (к.) – всього команд.

2-й спосіб: 54 : 9 + 36 : 9 = 10 (к.) – всього команд.

Відповідь: у змаганнях брало участь 10 команд.

4. Перед боєм зі змієм 3 богатирі зварили казан каші. Кожен з'їв 6 мисок каші, і залишилося ще 12 мисок каші. Скільки мисок каші зварили богатирі?

Розв'язання:

1) 6  •  3 = 18 (м.) – мисок каші з’їли багатирі.

2) 18 + 12  = 30 (м.) 

Відповідь: богатирі зварили 30 мисок каші.

5.Обчисли.

Зменшуване 9 • 3 80 54 : 6 100
Від'ємник  7 8 • 8 12 - 3  60
Різниця 20 16 0 5 • 8

6. Побудуй квадрат, периметр якого на 12 см менший від периметра рівностороннього трикутника зі стороною 8 см. Яка довжина сторони такого квадрата?

Розв'язання:

1) 8  •  3 = 24 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

2) 24 – 12 = 12 (см) – периметр квадрата.

3) 12 : 4 = 3 (см) 

Відповідь: довжина сторони квадрата 3 см.

7*. Ділене в 5 разів більше за дільник, а частка у 2 рази менша за дільник Чому дорівнює ділене, дільник, частка?

50 : 10 = 5.             Ділене = 59, дільник = 10, частка = 5.

 

До № 338-356

1. Обчисли.

Числа 15 27 16 28 6 10 27 45
Знайти  третину третину чверть чверть половину половину

дев'яту

частину

дев'яту

частину

Відповідь  5 9 4 7 3 5 3 5

2. Добери й запиши по два значення букв, щоб нерівності були істинними.

а • 7 > 6 • 5                 k : 9 < 42 : 7           8 • m < 4 • 9

a • 7 > 30                     k : 9 < 6                 8 • m < 36

a = 5; 6                        k = 9; 18                 m = 1; 2

3. Віслючок Іа із 14 кубиків побудував 2 однакові вежі. Скільки таких веж він може побудувати з 42 кубиків?

Розв'язання:

1) 14 : 2 = 7 (к.) – кубиків йде на одну вежу.

2) 42 : 7 = 9 (в.) 

Відповідь: 9 таких веж може побудувати.

4. Маса чотирьох кавунів 24 кг, а шести динь – 12 кг. У скільки разів диня легша за кавун?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6  (кг) – маса кавуна.

2) 12 : 6 = 2 (кг) – маса дині.

3) 6 : 2 = 3 (р.) 

Відповідь: у 3 рази диня легша за кавун.

5. Обчисли.

1 • 5 + 45 = 50             42 – 42 • 0 = 42

32 : (4 • 1) = 8              46 + 0 • 7 = 46

54 • 1 – 0 = 54              32 : 4 • 1 = 8

44 • 0 + 28 = 28            6 : 6 + 39 = 40

3 • 1 • 3 = 12                6 • 5 • 0 = 0

6. Склади вирази й знайди їх значення.

1) Зменшуване 48, від'ємник — добуток чисел 24 і 1.

48 – (24 • 1) = 24

2) Ділене 36, дільник — сума чисел 9 і 0.

36 : (9 + 0) = 4

7. Знайди масу кожної тварини усно. Відповіді запиши.

Маса вівці і кози разом 79 кг, а кози і кролика разом – 35 кг. Яка маса кожної тварини окремо, якщо всі разом важать 83 кг?

Розв'язання:

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 83 – 35 = 48 (кг) – маса вівці.

3) 79 – 48 = 31 (кг) – маса кози.

Відповідь: маса кролика – 4 кг, вівці 48 кг, кози – 31 кг. 

8*. Касир повинен дати здачу покупцекі 16 грн. Запиши способи, якими він це може зробити, якщо є лише банкноти вартістю 2 грн і 5 грн.

5 грн + 5 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн

2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн 

  

До № 357-373

1. 56 : 8                 81 : 9           8 • 1          64 - 56           32 + 32

       +4                    • 1              • 5               : 8                 : 8

       : 1                   +15             - 40               • 0                 - 8

      + 9                    : 3              • 9                • 1                • 9

       20                      8                0                  0                  0

2. Побудуй відрізок довжиною 8 см та квадрат, сторона якого дорівнює четвертій частині довжини відрізка. Обчисли периметр квадрата.

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.

Периметр квадрата – це сума довжини всіх сторін квадрата.

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата.

3. Обчисліть.

45 • 0 : 1 = 0               54 • (0 : 8) = 0

34 - 0 • 1 = 34             36 : (27 + 9) = 1

(45 + 1) : 1 = 46          29 – 29 : 1 = 0

4. У вересні в Карпатах дощі йшли 14 днів, у жовтні — у 2 рази менше, ніж у вересні, а в листопаді — на 4 дні більше, ніж у жовтні. Запиши, про що дізнаємось, обчисливши значення кожного виразу.

14 : 2 =  7 (дн.) – днів йшли дощі у жовтні.

14 : 2 + 4 = 11 (дн.) – днів йшли дощі у листопаді.

14 + 14 : 2 = 21 (дн.) – днів йшли дощі у вересні і жовтні разом.

14 + (14 : 2) + (14 : 2 + 4) = 32 (дн.) – дній йшли дощі у вересні, жовтні і листопаді разом.

5*. Яке двоцифрове число зменшиться у 16 разів, якщо закреслити останню цифру?

16

6*. Використовуючи 5 разів цифру 3 і знаки дій, запиши число 37.

(3 • 3 • 3 •  3) : 3 = 27

 

ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

До № 374-396

1. Домалюй стільки паличок, щоб їх стало сто вісімдесят.

174 + 6 = 180 Треба домалювати шість паличок | | | | | |.

2. Порівняй кількість паличок на малюнках.

121 > 112

202 < 220

3. На малюнку великий круг зображує сотню, середній — десяток, маленький — одиницю.

Так зображено число триста сорок п'ять.

Заштрихуй круги так, щоб усі заштриховані круги зображували число двісті двадцять чотири.

 

 

4. Після того як зварили 7 порцій вареників, по 6 вареників кожна, залишилося зварити ще 36 вареників. Скільки всього вареників треба було зварити?

Розв'язання:

1) 6 • 7 = 42  (в.) – вареників зварили.

2) 42 + 36 = 78 (в.) 

Відповідь: 78 вареників  треба було зварити.

5. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. 

154 = 100 + 50 + 4                      170 = 100 + 70

6. Розв'яжи рівняння усно. Корені запиши. 

100 + х + 4 = 134

х = 30    

100 + 50 + х = 158

х = 8

7. У мішку 45 кг крупи. До обіду продали 18 кг крупи, а решту — розфасували по 3 кг у пакети. Скільки пакетів наповнили крупою?

Розв'язання:

1) 45 – 18 = 27 (кг) – решту круп.

2) 27 : 3 = 9 (п.) 

Відповідь: 9 пакетів  наповнили крупою.

8*. Маса ящика з виноградом 9 кг. Коли продали половину винограду, то маса ящика з виноградом, що залишився, стала 5 кг. Скільки кілограмів винограду було в ящику?

Розв'язання:

1) 9 – 5 = 4 (кг) – половина винограду, що продали.

2) 4 + 4 = 8 (кг) 

Відповідь: 8 кілограмів винограду було в ящику.

  

До № 397-414

1. Запиши в нумераційній таблиці число, у якому З од. 2 дес. і 5 сот.; 4 сот. і 2 дес.; 7 сот. і 4 дес.

Сотні  Десятки Одиниці
5 2 3
4 2 0
7 4 0

2. До баку підведено дві труби. Через одну трубу в бак вливається 4 л води за хвилину, а через другу — 5 л води за хвилину. Через скільки часу в бак наллється 72 л води, якщо відкрито обидві труби?

Розв'язання:

1) 4 + 5 = 9 (л) –  води вливається за хвилину через дві труби разом.

2) 72 : 9 = 8 (хв) 

Відповідь: через 8 хвилин.

3. Початок вистави о 15 год 30 хв, а кінець – о 16 год 25 хв.  Скільки часу тривала вистава? 

16 год 25 хв – 15 год 30 хв = 55 хв

Відповідь: 55 хвилин.

4. Склади й розв'яжи задачу за схемою.

З одної ділянки зібрали 9 кілограмів часнику, а з другої у 4 рази більше. Скільки часнику зібрали з двох ділянок разом?

Розв'язання:

1) 9 • 4 = 36 (кг) –  часнику зібрали з другої ділянки.

2) 9 + 36 = 45 (кг) 

Відповідь: 45 кілограмів часнику зібрали з двох ділянок.

5. Постав = < >.

2 м > 9 дм                 3 м > 2 дм                   50 см < 8 дм   

3 дм < 1 м                 40 см < 5 м                  4 м = 40 дм  

6. До переправи через річку підійшли 8 чоловіків і 12 жінок. Скільки разів треба перепливти човну туди й назад, щоб переправити цих людей, якщо човен вміщує 4 пасажири?

Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

1-й спосіб: (8 + 12) : 4 • 2 = 10 разів.

2-й спосіб:  (8 : 4 + 12 : 4) • 2 = 10 разів.

Відповідь:  10 разів.


До № 415-433
1. Запиши спочатку в нумераційній таблиці, а потім окремо числа, у яких:
5 од. III розряду, 2 од. II розряду, 9 од. І розряду; 8 од. II розряду і 3 од. III розряду.

Сотні

(ІІІ) розряд

 Десятки 

(ІІ розряд)

Одиниці

(І розряд)

 Число
5  2  9 529
3 8 0 380

2. Обчисліть.

600 + (90 – З0) = 660                 300 + 72 : 8 = 309
200 + 60 + 4 = 264                    600 - 400 + 3 = 203
400 + 500 + 3 = 903                   80 - 60 + 100 = 120
3. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Розв'язок запиши.
Число 54 зменшили в кілька разів й одержали число 9. У скільки разів зменшили число 54?
Рівняння: 54 : х = 9                  х = 6
4. Перше число а, друге — на 35 більше. У скільки разів перше число менше від другого? Запиши вираз.
(а + 35) : а
5. Запиши цифрами пари чисел та порівняй їх:
1) чотириста двадцять вісім і п'ятсот вісім; 428 < 508
3) сто сімдесят чотири і двісті. 174 < 200
6. З пароплава на пристані зійшло 36 пасажирів, а залишилося — у 4 рази менше, ніж зійшло. Скільки пасажирів було на пароплаві?
Розв'язання:
1) 36 : 4 = 9 (п.) – пасажирів залишилося.
2) 9 + 36 = 45 (п.)
Відповідь: 45 пасажирів було на пароплаві.
7. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.
161 = 100 + 60 + 1                     109 = 100 +9
598 = 500 + 90 + 8                     730 = 700 + 30
8*. До млина завезли 24 мішки жита і пшениці. Жита було на 6 мішків менше. Скільки було мішків жита?
Розв 'язання:
1) 24 – 6 = 18 (м.) – мішків було порівно.
2) 18 : 2 = 9 (м.)
Відповідь: було 9 мішків жита.

До № 434-453
1. Визнач і запиши, скільки всього десятків у числах:
548            365         489        876
54 дес.       36 дес.    48 дес.   87 дес.
963             903        840         28
96 дес.        90 дес.   84 дес.    2 дес.
2. Обчисліть.
600 + 20 - 1= 619                    900 - 300 + 3 = 603
800 + 200 - 1 = 999                  386 - 80 + 1= 307
453 - 3 + 30 = 480                   794 - 94 + 80 = 780
3. Листоноша розклав у поштові скриньки 56 газет, журналів — у 7 разів менше, а листів — у 8 разів менше, ніж газет і журналів разом. Скільки листів розклав листоноша?
Розв 'язання:
1) 56 : 7 = 8 (пр.) – примірників журналів розклав.
2) 56 + 8 = 64 (пр.) – примірників газет і журналів разом розклав.
3) 64 : 9 = 8 (л.)
Відповідь: листоноша розклав 8 листів.
5. Виміряй довжину відрізка АВ. Відповідь запиши в міліметрах, а потім — у сантиметрах і міліметрах.
АВ = 73 мм = 7 см З мм.
6. Запиши в метрах і сантиметрах:
462 см = 4 м 62 см                  600 см = 6 м
820 см = 8 м 20 см                  502 см = 5 м 2 см
7*. На малюнку з однакових паличок побудовано однакові квадрати. Які З палички треба перекласти, щоб стало 6 однакових квадратів? Закресли їх і накресли червоним олівцем там, де потрібно.

До № 454-472

1. Постав = <>.
2 м 70 см = 2 м 7 дм            3 м 9 дм < 450 см              8 дм 4 мм < 8 дм 2 см
2. Запиши в копійках:
8 грн 45 к = 845 к.              9 грн = 900 к.
4 грн 5 к. = 405 к.              6 грн 20 к. = 620 к.
3. За 4 год турист пройшов 24 км. Скільки кілометрів він пройшов за 3 години, якщо за кожну годину проходив однакову відстань?
Розв'язання:
1) 24 : 4 = 6 (км) – відстань проходить за 1 год.
2) 6 • 3 = 18 (км)
Відповідь: 18 кілометрів турист пройде за 3 години.
4. За допомогою цифр 2, 5, 7 запиши трицифрові числа в порядку збільшення.
257, 275, 527, 572, 725, 752.
5. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х + 45 = 94 
х = 49
а • 5 = 45
а = 9    
64 : Ь = 8
b = 8
х : 8 = 9
х = 72

6. Склади й розв'яжи задачу за допомогою рівняння.
Маса гарбуза 8 кг. Яка маса кавуна, якщо вона менша на 2 кг?
Рівняння: х + 2 = 8              х = 6 (кг)
Відповідь: маса кавуна 6 кг.
7. Купили однакову кількість зошитів та альбомів. За зошити заплатили 8 грн. Скільки грошей заплатили за альбоми, якщо кожний альбом дорожчий за зошит у 4 рази?
Розв'язання:
8 • 4 = 32 (грн)
Відповідь: 32 грн заплатили за альбоми.
8*. Запиши всі двоцифрові числа, для кожного з яких існує дільник, що дорівнює частці.
81 : 9 = 9         16 : 4 = 4         25 : 5 = 5        36 : 6 = 6        49 : 7 = 7         64 : 8 = 8
9*. Чи можна двома монетами, одна з яких не 5 к., дати здачу 15 к.?
Так, якщо попросити у покупця 5 копійок, а дати дві монети по 10 копійок. Решта (здача) буде 15 копійок.

 

До № 473-491                      

1.  Обчисліть.

300 + 600 = 900                80 + 40 = 120

130 - 80 = 50                   1000 – 200 = 800

2. В овочевому відділі супермаркету до обіду продали 60 пучків кропу, а після обіду — на 20 пучків більше, і залишилося ще З0 пучків. Скільки пучків кропу було в овочевому відділі зранку?

Розв 'язання:

1) 60 + 20 = 80 (п.) – пучків кропу продали після обіду.

2) 60 + 80 = 140 (п.) – пучків кропу продали за весь день.

3) 140 + 30 = 170 (п.) – пучків кропу було зранку.

Відповідь: 170 пучків.

3.  Обчисліть.

20 + 90 = 110

70 + 50 = 120

400 + 400 = 800

600 + 40 = 640

800 - 200 = 600

900 - 200 = 700

150 - 80 = 70

170 - 90 = 80

4. Побудуй прямий кут АВС, гострий кут MNК і тупий кут DOЕ.

 

5. У 7 однакових мисок поклали 56 пиріжків, а 18 пиріжків розклали на тарілки. На кожну тарілку поклали на 6 пиріжків менше, ніж у миску. Скільки тарілок використали?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (п.) – пиріжків в одній  мисці.

2) 8 – 6 = 2 (п.) – пиріжків на одній тарілці.

3) 18 : 2 = 9 (т.) – тарілок використали.

Відповідь: 9 тарілок.

6*. До Нового року Петрик вирізав сніжинок у 3 рази менше, ніж вони із сестрою вирізали разом. У скільки разів Петрик вирізав сніжинок менше, ніж сестра? 

Вказівка. Якщо число у 3 рази менше від суми, то сума містить три рази це число.

На Петрика припадає 1 частина, на сестру 2 частини.

Відповідь: у два рази менше.

 

До № 492-509

1. Обчисліть

360 + 230 = 590 620 + 230 = 850 840 + 230 = 1070 170 + 230 = 400 450 + 230 = 680

2. У кота Матроскіна у трьох бідонах 24 л молока, а в шести банках — 12 л. У скільки разів місткість бідона більша, ніж місткість банки?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (л) – молока у одному бідоні.

2) 12 : 6 = 2 (л) – молока в одній банці.

3) 8 : 2 = 4 (р.) – у стільки разів місткість бідона більша, ніж банки.

Відповідь: у 4 рази.

3. Розв'яжи задачу двома способами.

До Нового року в теплиці виростили 520 кг помідорів, огірків — на 40 кг більше, ніж помідорів, а цибулі — на 20 кг більше, ніж огірків. Скільки кілограмів цибулі виростили в теплиці?

Розв'язання:

1-й спосіб.

1) 520 + 40 = 560 (кг) – виростили огірків.

2) 560 + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

2-й спосіб.

(520 + 40) + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

Відповідь: 580 кілограмів

4. Аптека прийняла від населення 680 кг насіння гарбуза, льону й соняшника. Маса насіння гарбуза й льону — 460 кг, а маса насіння льону й соняшника — 530 кг. Яка маса насіння гарбуза, льону й соняшника окремо?

Розв'язання:

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 680 – 530 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3) 460 – 150 = 310 (кг) – маса льону.

Відповідь: 150 кг – маса насіння гарбуза, 310 кг – маса насіння льону, 220 кг – маса насіння соняшника.

5. Кожне із чисел 830, 780 зменш на 230. Запиши вирази та обчисли їх значення.

830 – 230 = 600                780 – 230 = 550

6. Периметр першого квадрата 28 см. Знайди периметр другого квадрата, довжина сторони якого на 5 см менша від довжини сторони першого квадрата. 

Побудуй другий квадрат.

Розв 'язання:

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони першого квадрата.

2) 7 – 5 = 2 (см) – довжина сторони другого квадрата.

3) 2 • 4 = 8 (см) – периметр другого квадрата.

Відповідь: 8 см.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см.

 

До № 510-525

1. Обчисліть.

    980 - (320 + 50) = 610         770 – З0 - 220 = 520

    630 - (6 • 5) = 600              540 + 240 - 600 = 180

2. Підкресли вираз, яким розв'язується задача. Обчисли його усно, а відповідь запиши.

В отарі було 48 овець, баранів — у 8 разів менше, а ягнят — на 12 більше, ніж овець. Скільки в отарі овець, баранів і ягнят разом?

48 - 12 + 48 : 8 =

48 : 8 + 48 + 12 = 

48 + 48 : 8 + (48 + 12) = 114

48 + 48 : 8 + (48 - 12) =

3. Обчисліть.

550 + 400 = 950 670 – 550 = 120 550 + 40 = 590 550 – 550 = 0 550 – 1 = 549

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х - 340 = 420                 670 - х = 250               310 + х = 640

х = 760                          х = 420                       х =  330        

5. Маса мопеда, мотоцикла і автомобіля разом 890 кг. Маса мопеда і мотоцикла 260 кг, а мотоцикла і автомобіля – 830 кг. Знайди окремо масу мопеда, мотоцикла й автомобіля.

Розв'язання:

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 890 – 830 = 60 (кг) – маса мопеда.

3) 260 – 60 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

Відповідь: 60 кг – маса мопеда, 200 кг – маса мотоцикла, 630 кг – маса автомобіля.

6*. Побудуй вертикальну й горизонтальну лінії. На цих лініях познач 3 точки так, щоб на кожній лінії було по 2 точки.

 

До № 526-534

1. Добери числа, щоб нерівності були істинними.

900 - 340 > 520            980 - 880 < 360 

240 + 200 < 670           790 - 500 > 250

2. Знайди значення виразів, якщо а = 450.

а – 330 = 450 – 330 = 120

а + 240 = 450 + 240 = 690

970 – а = 970 – 450 = 520

3. Відстань між двома містами 380 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі. За годину легковий автомобіль проїхав 90 км, а вантажний — 70 км. На якій відстані один від одного опинились автомобілі?

Розв 'язання:

1) 90 + 70 = 160 (км) – відстань, яку проїхали  автомобілі за 1 год разом.

2) 380 - 160 = 220 (км) – відстань між автомобілями.

Відповідь: 220 кілометрів.

4*. У коробці лежать шкарпетки чорного, синього й білого кольорів. Скільки шкарпеток треба взяти, не дивлячись у коробку, щоб серед них була хоча б одна пара?

Треба взяти 2 шкарпетки одного кольору, тому треба взяти 4 шкарпетки. Серед них обов'язково буде одна пара.

Відповідь: чотири шкарпетки.

 

До №535-552

1. Обчисли.

500 – 20 = 480

720 + 80 = 800

900 – 80 = 820

800 – 1 = 799

310 + 90 = 400

400 – 70 = 330

240 + 60 = 300

2. Обчисліть.

7 м - 90 см = 610 см

1 км – 400 м = 600 м

500 г - З0 г = 470 г

1 кг - 600 г = 400 г

10 грн - 50 к. = 950 к.

2 м 70 см + З0 см = 3 м

3. За 5 м синьої стрічки заплатили З0 грн. Скільки метрів жовтої стрічки можна купити за 40 грн, якщо ціна 1 м жовтої стрічки на 2 грн більша, ніж синьої?

Розв'язання:

1) 30 : 5 = 6 (грн) – ціна одного метра синьої стрічки.

2) 6 + 2 = 8 (грн) – ціна одного метра жовтої стрічки. 

3) 40 : 8 = 5 (м) – метрів жовтої стрічки можна купити 

Відповідь: 5 метрів.

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши. 

Х – 230 = 460

Х = 690

670 - х = 120

х = 550

х + 410 = 930

х = 520

5. Прямокутник  поділено на три квадрати. Знайди периметр прямокутника й більшого квадрата.

Відповідь: периметр прямокутника (3а + 2а) • 2 = 10а, а квадрата — (2а + 2а) • 2 = 8а. 

6. В автобусі їхало 9 хлопчиків, це в 3 рази менше, ніж дівчаток. Скільки всього дітей їхало в автобусі?

Розв 'язання:

1) 9 • 3 = 27 (д.) – серед дітей було дівчаток.

2) 9 + 27 = 36 (д.) – дітей їхало в автобусі. 

Відповідь: 36 дітей.

 

До № 553-571

1. Розшифруй і запиши назву гри, розташувавши букви в порядку зростання значень відповідних виразів.

630 – 60 = 570  | И                   520 - 50 = 470 | Д

290 + 50 - 90 = 250 | Е              910 - 80 = 8З0 | Т 

350 - 70 = 28О | Р                    410 - 5 • 8 = 370 | У

250, 280, 370, 470, 570, 830.         Е Р У Д И Т

2. Обчисліть.

290 + 360 = 650

340 + 580 = 920

670 + 130 = 800

160 + 460 = 620

380 + 420 = 800

3. Дідусь хвалився, що одного разу він упіймав 6 однакових карасів загальною масою 12 кг, а іншого разу — 4 щуки, кожна з яких на 2 кг важча, ніж один карась. Яка маса всіх щук?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (кг) – маса одного карася.

2) 2 + 2 = 4 (кг) – маса одної щуки.

3) 4 • 4 = 16 (кг)

Відповідь: маса всіх щук 16 кілограм.

4. Підкресли рівняння, у яких корінь дорівнює 8.

х • 5 = 40      а + 5 = 40       64 - (х + 12) = 44

5. Знайди значення виразів за схемами

6 • 5 + 290 = 30 + 290 = 320

(360 +270) – (42 • 10) = 630 – 420 = 210

6. У трьох однакових сітках 24 кг картоплі. Цибулі в одній сітці вміщується на 1 кг менше, ніж картоплі. Скільки треба взяти сіток, щоб розфасувати 35 кг цибулі?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (кг) – картоплі в одній сітці.

2) 8 - 1 = 7 (кг) – цибулі в одній сітці.

3) 35 : 7 = 5 (с.)

Відповідь: треба взяти 5 сіток.

 

 
Переглядів: 20156
18.10.2015 -

Категорія: ГДЗ » 3 клас

Коментарії до Математика 3 клас І СЕМЕСТР{ГДЗ/відповіді} (Лишенко Г.П.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера