ГДЗ 4 клас Козак Корчевська завдання 1 – 28 (математика) 2021 рік Частина 1

Повернутися до інших ГДЗ  

Завдання 1

Обчисли «ланцюжки» і за їх результатами з'ясуй, куди прямують астронавти.

7 • 7 = 49    49 + 5 = 54    54 : 9 = 6    6 • 6 = 36   36 : 4 = 9

40 : 5 = 8    8 • 3 = 24       24 : 4 = 6    6 • 7 = 42   42 – 35 = 7

 

Завдання 2

5 • 5 + 6 • 6 = 25 + 36 = 50 + 11 = 61

9 • 9 – 8 • 8 = 91 – 64 = 81 – 61 – 3 = 17

7 • 7 + 4 • 4 = 49 + 16 = 49 + 1 + 15 = 65

6 • 6 – 3 • 3 = 36 – 9 = 36 – 6 – 3 = 27

 

Завдання 3

Склади рівності за таблицею.

5 • 7 – 5 = 35 – 5 = 30

9 • 7 – 9 = 63 – 9 = 63 – 3 – 6 = 54

6 • 7 – 6 = 42 – 6 = 42 – 2 – 4 = 36

8 • 7 – 8 = 56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 48

4 • 7 – 4 = 28 – 4 = 24

7 • 7 – 7 = 49 – 7 = 42

3 • 7 – 3 = 21 – 3 = 21 – 1 – 2 = 18

2 • 7 – 2 = 14 – 2 = 12

 

Завдання 4

57 + х = 80

х = 80 – 57

х = 20 + (60 – 57)

х = 23

57 + 23 = 70 + 10 = 80

80 = 80

х + 79 = 85

х = 85 – 79

х = 85 – 75 – 4

х = 6

6 + 79 = 79 + 1 + 5 = 85

85 = 85

Завдання 5

Перетвори в дециметри: 90 см; 6 м; 4 м 5 дм; 10 м.

90 см = 9 дм       6 м = 60 дм     4 м 5 дм = 45 дм      10 м = 100 дм

Перетвори в сантиметри: 80 мм; 6 дм 7 см; 1 м; 5 дм.

80 мм = 8 см       6 дм 7 см = 67 см       1 м = 100 см         5 дм = 50 см

 

Завдання 6

Скільки разом ніг у 8 носорогів і 9 страусів? Запиши розв'язання задачі складанням виразу.

Розв'язання

4 • 8 + 2 • 9 = 32 + 18 = 50 (н.)

Відповідь: разом 50 ніг.

 

Завдання 7

За таблицею склади задачу і запиши її розв'язання виразом.

Автомобіль

Витрачав щодня бензину

Кількість днів

Усього бензину

Легковий

6 л

7

 

Вантажний

9 л

3

Розв'язання

6 • 7 – 9 • 3 = 42 – 27 = 15 (л) – на стільки більше бензину витратив легковий автомобіль.

Відповідь: на 15 літрів більше бензину витратив легковий автомобіль. 

 

Завдання 8

32 – 8 • 3 = 32 – 24 = 32 – 22 – 2 = 8      72 : 8 • 6 = 9 • 6 = 54

67 + 49 : 7 = 67 + 7 = 67 + 3 + 4 = 74     (15 + 25) : 5 = (30 + 10) : 5 = 40 : 5 = 8

 

Завдання 9

Свиня за день з'їдає 2 кг зерна і 4 кг картоплі. У скільки разів менше зерна, ніж картоплі, з'їсть свиня за 3 дні? За 5 днів?

Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – зерна з’їдає за 3 дні.

2) 4 • 3 = 12 (кг) – картоплі з’їдає за 3 дні.

3) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів менше з’їдає зерна за 3 дні.

4) 2 • 5 = 10 (кг) – зерна з’їдає за 5 днів.

5) 4 • 5 = 20 (кг) – картоплі з’їдає за 5 днів.

6) 20 : 10 = 2 (рази) 

Відповідь: у 2 рази менше зерна, картоплі, з'їсть свиня.

 

Завдання 10

(Усно)

81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3         64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2          72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

54 : 6 • 5 = 9 • 5 = 45       56 : 7 • 4 = 8 • 4 = 32

 

Завдання 11

Знаки дій.

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

32 • (4 – 4) = 32 • 0 = 0

7 + 6 • 2 = 7 + 12 = 19

7 + 6 : 2 = 7 + 3 = 10

14 : 7 • 5 = 2 • 5 = 10

14 – 7 + 5 = 7 + 5 = 12

Завдання 12

Шестеро мандрівників розділили між собою порівну 36 пиріжків і 54 бублики. На скільки більше бубликів, ніж пиріжків, отримав кожен мандрівник?

Розв'язання

1) 36 : 6 = 6 (п.) – пиріжків у мандрівника.

2) 54 : 6 = 9 (б.) – бубликів у мандрівника.

3) 9 – 6 = 3 (б.) – на стільки більше бубликів, ніж пиріжків, у мандрівника.

Відповідь: на 3 бублики більше, ніж пиріжків, отримав кожен мандрівник.

 

Завдання 13

Склади і розв'яжи задачу за таблицею.

 

Ціна одного предмета / набору

Кількість

Вартість

 

7

63 грн

6

36 грн

Розв'язання

1) 63 : 7 = 9 (грн) – ціна круасана.

2) 36 : 6 = 6 (грн) – ціна печива.

3) 9 + 6 = 15 (грн) 

Відповідь: разом круасан і печиво коштують 15 гривень.

 

Завдання 14

х – 68 = 28

х = 28 + 68

х = 68 + 2 + 26

х = 96

96 – 68 = 96 – 66 – 2 = 28

28 = 28

28 + х = 68

х = 68 – 28

х = 40

28 + 40 = 68

68 = 68

Завдання 15

75 см = 7 дм 5 см      40 мм = 4 см                  28 дм = 2 м 8 дм                             

60 дм = 6 м               31 мм = 3 см 1 мм          6 дм = 60 см 

 

Завдання 16

Для нерівності к • 8 < 40 добери такі чотири значення к, за яких вона буде істинною.

k • 8 < 5 • 8       k < 5

Відповідь: 1, 2, 3, 4

 

Завдання 17

У 9-поверховому будинку кожні два сусідні поверхи сполучені двома сходо­вими маршами. Скільки маршів між першим і останнім поверхами? Скільки в них сходинок, якщо відомо, що в одному марші 10 сходинок?

Розв'язання

1) 8 • 2 = 16 (м.) – сходових маршів між першим і останнім поверхами.

2) 10 • 16 = 160 (сх.) – сходинок у всіх маршах.

У моєму будинку 3 сходові марші, по 10 сходинок кожний.

Скільки сходинок у сходовому марші твого будинку? 10 сходинок.

Скільки всього схо­динок у твоєму будинку? 10 • 3 = 30 (сх.)

 

Завдання 18

х – 34 = 34

х = 34 + 34

х = 68

68 – 34 = 34

34 = 34

х + 34 = 34

х = 34 – 34

х = 0

0 + 34 = 34

34 = 34

Завдання 19

Для 7 більших акваріумів потрібно 42 відра води, а для 5 мен­ших — 20 відер. Скільки всього відер води потрібно для одного меншого й одного більшого акваріумів?

1) 42 : 7 = 6 (л) – потрібно для одного більшого акваріума.

2) 20 : 5 = 4 (л) – потрібно для одного меншого акваріума.

3) 6 + 4 = 10 (л) 

Відповідь: потрібно 10 літрів води. 

 

Завдання 20

Математичний диктант.

• Запиши число, у якому 6 сотень і 4 десятки.  640

• Запиши число, у якому 2 сотні і 7 одиниць.  207

• Запиши числа цифрами: дев'ятсот вісімнадцять; вісімсот дев'яносто; дев'ятсот вісімдесят один.

918, 890, 981

 

Завдання 21

700 + 100 – 1 = 800 – 1 = 799           765 – 5 – 60 = 760 – 60 = 700

958 – 900 – 8 = 58 – 8 = 50               600 + 70 + 4 = 670 + 4 = 674

500 – 300 + 5 = 200 + 5 = 205          390 + 1 – 301 = 391 – 301 = 90

 

Завдання 22

Гномик Поспішайко подолав відстань 27 дм, зробивши 9 кроків. Яку відстань він подолає, зробивши 7 кроків?

1) 27 : 9 = 3 (дм) – довжина 1 кроку.

2) 3 • 7 = 21 (дм)

Відповідь: він подолає 21 дециметр.

• Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій невідомим є число 7.

Гномик Поспішайко подолав відстань 27 дм, зробивши 9 кроків. За скільки кроків він подолає відстань 21 дм?

Розв'язання

1) 27 : 9 = 3 (дм) – довжина 1 кроку.

2) 21 : 3 = 7 (кр.)

Відповідь: подолає відстань за 7 кроків.

• Запиши вирази до обох задач.

1) 27 : 9 • 7

2) 21 : (27 : 9)

 

Завдання 23

m          

500

70 

300

40

100

96  

38

n           

20 

100

400

50

25  

600

45

m + n - 1

     

     

     

    

     

     

   

500 + 20 – 1 = 20 – 1 + 500 = 19 + 500 = 519

70 + 100 – 1 = 70 + 1 + 100 = 71 + 100 = 171

300 + 400 – 1 = 700 – 1 = 699

40 + 50 – 1 = 90 – 1 = 89

100 + 25 – 1 = 25 – 1 + 100 = 24 + 100 = 124

96 + 600 – 1 = 96 – 1 + 600 = 95 + 600 = 695

38 + 45 – 1 = 45 – 1 + 38 = 44 + 38 = 44 + 6 + 32 = 50 + 32 = 82

 

Завдання 24

76 – х = 19

х = 76 – 19

х = 76 – 16 – 3

х = 57

76 – 57 = 76 – 56 – 1 = 19

19 = 19

х – 76 = 19

х = 19 + 76

х = 76 + 4 + 15

х = 95

95 – 76 = 95 – 75 – 1 = 19

19 = 19

70 – х = 11

х = 70 – 11

х = 59

70 – 59 = 11

11 = 11

 

Завдання 25

Кощій Безсмертний обгородив свій палац залізним парканом у формі прямокутника. Котигорошко обміряв цей паркан кро­ками і з'ясував, що довжина обгородженої ділянки 400 кроків, а ширина — 100 кроків. Визнач у кроках периметр паркана.

Розв'язання

(400 + 100) • 2 = 500 • 2 = 1000 (кр.)

Відповідь: периметр у кроках – 1000 кроків.

• Виміряй кроками довжину і ширину своєї кімнати. Скільки твоїх кроків умі­щує її периметр?

Р = а • 2 + b • 2 (кр.)

 

Завдання 26

5 • 8 – 3 • 9 = 40 – 27 = 10 + (30 – 27) = 13       9 • 5 + 8 • 6 = 45 + 48 = 80 + 13 = 93

49 : 7 + 81 : 9 = 7 + 9 = 9 + 1 + 6 = 16            63 : 7 – 54 : 9 = 9 – 6 = 3

6 • 7 – 30 : 6 = 42 – 5 = 32 + (10 – 5) = 37         64 : 8 + 5 • 7 = 8 + 35 = 30 + 13 = 43

 

Завдання 27

х – 15 = 55

х = 55 + 15

х = 70

70 – 15 = 50 + (20 – 15) = 55

55 = 55

72 – х = 43

х = 72 – 43

х = 22 + (50 – 43)

х = 29

72 – 29 = 72 – 22 – 7 = 43

43 = 43

Завдання 28

Готуючись до автоподорожі, мандрівник придбав сонцезахисні окуляри за 370 грн, долив у бак бензину на 480 грн і купив продуктів на 130 грн. Скільки всього гривень витратив мандрівник?

1) 370 + 480 + 130 = 370 + 130 + 480 = 500 + 480 = 980 (грн)

Відповідь: мандрівник витратив 980 гривень.

Повернутися до інших ГДЗ 
Переглядів: 2876
31.08.2021 -

Категорія: ГДЗ » 4 клас

Коментарії до ГДЗ 4 клас Козак Корчевська завдання 1 – 28 (математика) 2021 рік Частина 1:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера