Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Бойко В.М., Міхелі С.В.) [2014]

Сторінка 11

1. Що означає слово «географія»?

Слово грецького походження «гео» — Земля та «графія» писати, описувати, тобто описувати Землю.

2. Які вам відомі галузі географії? Що вивчає сучасна географія?

Географія поділяється на дві галузі: Фізична географія та Соціально-економічна географія. До фізичної географії належать такі наука, як: Кліматологія (вивчає клімат), Гідрологія (вивчає водні об’єкти), Геоморфологія (вивчає рельєф) та інші науки. До соціально-економічної географії належать такі науки: Географія промисловості, Географія населення, Географія транспорту, Рекреаційна географія та інші.

«Стара» географія була спрямована на відкриття об’єктів та явищ природи, а сучасна географія досліджує зв’язки й ставить питання: «де і чому?» Наприклад, Географія населення шукає відповіді на питання, чому мігрують люди, у чому особливості розселення тощо? Рекреаційна географія відповідає на питання: де кращі умови для відпочинку й оздоровлення. Фізична географія - вивчає питання як правильно користуватися природними ресурсами й зберігати їх від знищення тощо?

3. Із яких джерел можна почерпнути географічну інформацію?

Підручники, енциклопедії, довідники, атласи, карти, періодичні видання - газети, журнали, інтернет, телебачення, власні туристичні подорожі.

4. Поясніть на прикладах значення географії для життя й діяльності людини.

Наприклад, знаючи про особливості клімату, режиму опадів, кількості сонячного випромінювання люди планують

Сторінка 15 

1. Назвіть основні методи географічних досліджень.

Методи: спостереження, описовий, картографічний, експедиційний, аерокосмічний, історичний, математичний та інші.

2. У чому полягає експедиційний метод дослідження?

Експедиційний метод здавна застосовується в географії, він є основним для одержання фактичних даних про певну територію, її природні об’єкти і процеси. Експедиція - це відрядження групи людей для дослідження.

3. Розкажіть про картографічний метод пізнання.

Це вивчення об’єкту чи явища через читання карти, атласу, глобусу. Тобто, інформація збирається з картографічного зображення. По карті можна описувати, аналізувати, робити розрахунки ( вимірювати відстані, площі тощо).

4. За якими явищами проводять метеорологічні спостереження?

Температура повітря; Опади; Хмарність; Швидкість вітру; Вологість повітря; Інші явища: веселка, роса тощо.

5. Які спостереження називають фенологічними?

Це спостереження за сезонними змінами у рослинному та тваринному світі.

Сторінка 20

1. У які способи люди в давнину передавали географічні відомості?

Створювали на підручному матеріалі схематичні замальовки довкілля (їх вважають прадавніми планами місцевості, щоправда, примітивними). Щоб відрізняти річки, озера, гори, ліси, люди давали їм назви. їх передавали усно з покоління в покоління. Так люди набували географічного досвіду.

2. Якою люди в давні часи уявляли форму Землі?

Слов'яни уявляли Землю плоским диском, що лежить на трьох китах.

Греки вважали, що Земля — це диск, який омивається Рікою-Океаном.

Вавилоняни думали, що Земля — світова гора, яка оточена морем, і зверху накрита твердим небом.

В Індії Землю уявляли півсферою, що лежить на спинах слонів.

Найбільш поширеною була думка, що Земля плоска. Знання стародавніх людей про світ зводилися до ознайомлення з найближчим оточенням. У кожному окремому місці земна поверхня здавалася плоскою.

3. Яке визначне географічне відкриття зробили фінікійці?

Плавання фінікійців довкола Африки вважають найважливішою подією стародавньої доби. Перші мандрівники зробили велику справу — подолали відстань, що роз’єднувала народи. Люди почали дізнаватись одне про одного. Згодом пролягли торгові шляхи, якими пішли най сміливіші. З їхніх розповідей про невідомі землі, про людей, які там жили, почала складатися географічна картина світу.

4. Коли і хто створив перші географічні карти?

Ератосфен створив найдавнішу карту, яка дійшла до нас (III ст. до н. е.), на якій зобразив відомі на той час частини Європи, Азії й Африки.

У II ст. Клавдій Птолемей склав сучаснішу карту. На карті було зображено багато географічних об’єктів. Проте й вона іде була дуже приблизною.

Сторінка 23

1. Що вам відомо про плавання вікінгів?

Підчас своїх плавань Атлантичним океаном вікінги відкрили острови на півночі Північної Америки. Ерік Рудий відкрив острови Ісландію та Ґренландію.

Вікінги досягли східних берегів Північної Америки. Це сталося за 500 років до відкриття Америки Христофором Колумбом.

Відомі подорожі вікінгів і по Чорному та Середземному морях.

2. Якими географічними відомостями збагатив уявлення про світ Марко Поло?

Він був першим європейцем, який здійснив подорож Південною Азією.

Марко Поло не був географом і навіть не здогадувався про існування цієї науки. Проте написана ним книжка «Про розмаїття світів» стала цінним джерелом знань. Навіть через 200 років географічні назви з його книжки позначали на багатьох картах.

3. Хто і коли створив перший глобус?

У 1492 р. німець Мартін Бегайм

4. У своїй книжці Марко Поло розповідає про чорне каміння, яке видобувають у Китаї. Воно горить, як

вугілля

Сторінка 27

1. Які умови сприяли настанню доби Великих географічних відкриттів?

Сприяв цьому розвиток у Європі ремесел, торгівлі та науки. Для морських експедицій почали будувати нові, достатньо надійні для далеких плавань, вітрильні судна — каравели. У цей час удосконалили компас і морські карти.

2. Яке географічне відкриття зробив Бартоломеу Діаш?

Першим, кому вдало ся досягти південного краю Африки. Відкритий Діашем південно-західний край Африки було названо мисом Доброї Надії — надії на те, що незабаром буде відкрито шлях до Індії.

3. Яке значення мало плавання Васко да Гами?

Справу Діаша вдалося завершити його земляку Васко да Гамі. Мореплавець обігнув південний край Африки і, рухаючись далі уздовж її східних берегів, за три тижні пройшов Індійський океан. Наприкінці XV ст. португальські кораблі причалили до узбережжя Індії. Морський шлях до неї було відкрито.

4. Чи справді Колумб був першим, хто відкрив Америку?

Є дані про відкриття берегів Америки вікінгами. Колумб діставшись берегів Америки хибно думав, що він у Індії. Відкритий ним материк дістав назву від імені іншого мореплавця — італійця Амеріго Веспуччі Він також плавав до Америки у той самий час, що й Колумб. Проте Веспуччі зрозумів, що перебуває не в Азії, а на інших невідомих землях.

5. Яке значення мало перше навколосвітнє плавання? Які океани перетинали кораблі Фернана Магеллана?

Значення: *Відкрита Магелланова протока (що дало можливість оминути Південну Америку з півдня)

*Магеллан дав назву Тихому океану. Європейці вперше перетнули Тихий океан.

*Відкриті — Філіппінські острови. Магеллан і багато його товаришів загинули в сутичці з тубільцями. Завершив експедицію соратник Магеллана Хуан Елькано. Він подолав Індійський океан, обігнув Африку з півдня і повернувся до Іспанії в 1522 р.

Так майже за три роки (1080 днів) було здійснено перше навколосвітнє плавання. Воно стало визначною подією XVI ст.

*Вперше експедиція, що вирушила на захід, повернулася зі сходу.

Океани: Атлантичний, Тихий, Індійський.

Сторінка 31 

1. Хто і коли відкрив Австралію?

У 1606 р. корабель на чолі з Віллємом Янсзоном досяг північно-західних берегів невідомої землі. Це була Австралія.

Після нього в 1642 р. Абел Тасман дістався цієї землі з півдня і відкрив великі острови (нині — Тасманія та Нова Зеландія).

У 18 ст. до пошуків Австралії доклав англієць Джеймс Кук. Дж. Кук по суті вдруге відкрив її після голландців, які приховували відомості про цей материк. Він позначив на карті десятки островів, заток і мисів.

2. Чому Джеймса Кука вважають великим мореплавцем?

Він здійснив три навколосвітні плавання. Дістався Австралії, позначив її на карту і безліч островів. Він наніс на карту обриси Тихого океану й численні острови. Його кораблі наблизилися майже впритул до невідомого материка на півдні. Відкрити Антарктида йому завадила крига. Через 40 років це зробили інші відважні мореплавці.

3. Коли і ким була відкрита Антарктида?

У 1820 р. було відкрито Антарктиду - російські моряки шлюпами «Восток» і «Мирний» рушили на південь, ними командували Фадей Беллінсгаузен і Михайло Лазарев.

4. Якими були результати географічного пізнання Землі на початку XIX ст.?

Так на початку XIX ст. вся планета стала пізнаною, окрім внутрішніх районів Антарктиди й океанів. Географічні карти набули точності. Кожна частина суходолу і водного

Сторінка 36 

1. Поміркуйте, чому загострюються відносини людини і природи.

Тому, що господарська діяльність людей розширилась: розорення земель, виснаження ґрунтів, видобуток корисних копалин, вирубка лісів, будівництво, прокладання доріг (навіть через гори - тунелі), промислове виробництво - забруднення річок та повітря, знищення видів рослин та тварин тощо. Природні багатства використовують швидко й не раціонально. Внаслідок цього умови життя людини стають несприятливими, а іноді й шкідливими для здоров’я.

2. Чому важливо досліджувати океани і моря?

Досліджують океани та моря з метою використання їх багатств - корисних копалин, флори та фауни, енергії припливів та відпливі тощо.

3. Обґрунтуйте необхідність вивчення атмосфери.

Важливо передбачувати несприятливі атмосферні явища: гроза, буревій, град чи торнадо. Це дає змогу хоч якоюсь мірою захиститися від них.

Важливими у наш час є дослідження повітряного простору для запобігання його забрудненню.

4. Які дослідження проводяться в Антарктиді?

Геологи вивчають склад гірських порід, підлідний рельєф. Гляціологи вивчають крижаний рельєф. Біологи вивчать тварин. Метеорологи спостерігають за погодними умовами.

5. Як допомагають космічні знімки вивчати Землю?

З космосу вдалося зазирнути у важкодоступні куточки Землі високогір'я, полярні райони, простори океанів, ліси і пустелі. Космічні апарати використовують для спостереження за стихійними явищами: виверженням вулканів, повенями, сходженням снігових лавин, буревіями.

Космічні знімки допомагають не тільки завбачувати погоду, знаходити родовища корисних копалин, а й визначати розміри лісових пожеж, забруднень земної поверхні тощо. Завдяки їм створюють детальні карти земної поверхні..

6. Як ви вважаєте, чи можливі у наш час відкриття, наприклад у вашій місцевості? Які?

Я вважаю , що можливі такі відкриття, наприклад у нашій місцевості можуть відкрити запаси корисних копалин чи джерело мінеральної води.

Сторінка 37 

1. Пригадайте, що в перекладі з грецької означає слово «географія»:

Б-землеопис;

2. Укажіть, який метод вивчення полягає у відрядженні групи людей для дослідження певних об’єктів чи явищ на місцевості:

Б - експедиційний;

3. Назвіть, коли Клавдієм Птолемеем була складена одна з найдавніших географічних карт, що дійшла до наших днів:

А - II ст.;

4. Назвіть мореплавця, яким першим здійснив навколосвітнє плавання:

А - Фернан Магеллан;

5. Зазначте, яке твердження є правильним

В - Європа — частина світу

6. Установіть відповідність між географічною подією і роком, коли вона відбулася:

1) відкриття Америки - Б - 1492 р.,

2) завершення першого навколосвітнього плавання - Д - 1522 р.,

3) досягнення берегів Австралії європейцями - А - 1606 р.,

4) відкриття Антарктиди - Г - 1820 р.

7. Назвіть, у якій послідовності материки були відкриті європейцями:

Г - Північна Америка (1-1492 р); В - Південна Америка (2- 1498р); А - Австралія (3- 1606 р); Б - Антарктида (4-1820 рік).

8. Що вивчає сучасна географія?

Географія - це наука, яка вивчає і пояснює розподіл явищ у просторі - на Землі, материках, певних країнах чи населених пунктах. Вона шукає відповіді на запитання «де?» і «чому?» (тобто, чому явища трапляються там, де вони трапляються?). Географія також розкриває зв’язки між світом людини і світом природи. Вона роз’яснює, як краще використовувати багатства природи; що робити, щоб природа не збідніла, щоб не зникли ліси, не зміліли річки, не втратили родючості ґрунти.

9. Кого з мореплавців називають «українським Магелланом»?

Ю. Лисянський став британським офіцером і капітаном російського флоту. Його ім'ям названо острів у Тихому океані, півострів на Алясці, протоку і річку, гору на о. Сахалін, вулицю в Ніжині

10. Хто у XVIII ст. здійснив три навколосвітні подорожі?

Джеймс Кук

11. Які дослідження проводять учені-географи у наш час?

Дослідження атмосфери, ґрунту, закономірностей природних поясів, вивчення населення, транспорту тощо

12. Чому вивчення океанів і морів є потрібним і важливим?

Тому, що океани багаті на природні ресурси, багато з них не вивчено й не досліджено.

13. Чому Ератосфена називають «батьком географії»?

Ератосфен скористався даними історії, астрономії, фізики і математики для виокремлення географії в самостійну науку. Він створив і найдавнішу карту, яка дійшла до нас (III ст. до н. е.) на якій зобразив відомі на той час частини Європи, Азії й Африки.

14. Які відкриття зробили вікінги?

Вікінги відкрили Гренландію, Ісландію, за 500 років до Колумба Ерик Рудий відкрив Америку, але вікінги не залишили опису, тому їх слава належить іншим відкривачам.

15. Поміркуйте, чому штучні супутники називають «очима Землі»?

Тому, що штучні супутники швидко й точно зчитують необхідну інформацію про стан Землі, явищ й процесів, що на ній відбуваються, вони дають можливість швидко реагувати та протидіяти подіям. Наприклад, за інформацією супутника можливо швидко встановити інформацію про сходження лавини в горах й провести рятувальні роботи, чи зафіксувати рух торнадо та попередити населенню.

Завдяки супутникам встановлюються точні координати об’єктів, можна спостерігати за рухом об’єктів (експедиція)

Сторінка 41 

1. Назвіть основні сторони горизонту. Як називаються проміжні сторони горизонту між північчю і заходом, між заходом і півднем?

Основні сторони горизонту - північ, південь, схід, захід. Проміжні сторони - Північно-західна сторона, південно- західна

2. Які вам відомі способи орієнтування на місцевості?

За сторонами горизонту - за сонцем, місяцем, природними ознаками; за компасом та за картою чи ОРЗ-навігатором

3. Які місцеві ознаки можуть допомогти у визначенні напрямку?

Тільки в поєднанні з іншими способами. В основі його лежить знання наступних ознак.

- Кора більшості дерев грубіше і темніше на північній стороні, тонше і еластичнішою (у берези світліше) - на південній;

- На деревах хвойних порід смола рясніше накопичується з південної сторони;

- Річні кільця на свіжих пнях дерев розташовані густіше з північної сторони;

- З північного боку дерева, каміння, дерев'яні, черепичні і шиферні покрівлі раніше і рясніше покриваються лишайниками, грибками;

- Мурашники розташовуються з південного боку дерев, пнів та кущів, крім того, південний скат мурашників пологий, північний - крутий;

- Сніг швидше тане на південних схилах,

- Вівтарі православних церков, каплиць і лютеранських кирок звернені на схід, а головні входи розташовані із

4. Як можна орієнтуватися за Сонцем?

У ясну погоду можна орієнтуватися за Сонцем. Опівдні, о 12 год, Сонце перебуває в найвищій точці на небі — в зеніті. Тому тінь від предметів буде спрямована на північ. Лінію тіні «північ — південь» називають полуденною лінією: взимку сонце сходить на південному сході, а заходить на південному заході: влітку сонце сходить на північному сході, а заходить на північному заході; навесні та восени сонце сходить на сході, а заходить на заході.

5. Поміркуйте, у якому напрямку рухалася група туристів, якщо Полярну зорю вони бачили праворуч від себе.

Якщо ви дивитесь на Полярну зорю, то ваше обличчя повернуте на північ, за спиною буде південь, праворуч - схід, а ліворуч - захід. Якщо, Полярна зірка у туристів праворуч, то вони рухаються у східному напрямку.

Сторінка 44 

1. Що таке азимут? Як його визначають?

Азимут — це кут між напрямком на північ і напрямком на якийсь предмет на місцевості. Відлік азимута починають від напрямку на північ праворуч, за годинниковою стрілкою Оскільки окружність циферблата компаса, які будь-яке коло, має 360°, то величина азимута виражається в градусах від 0° до 360°.

2. Запишіть в стовпчик назви предметів, зображених на мал.

3. Як можна виміряти відстані на місцевості?

Рулеткою, метром, кроками чи за дрБ-навігатором.

4. Від пункту А до пункту Б учень пройшов 100 м (умовно позначте в зошиті цю відстань 10 см) за азимутом 360°...

Відповідь: відстань - 100 м. (10 см на плані) за азимутом

Сторінка 50 

1. Для чого потрібен масштаб?

Для того щоб зменшувати зображувальну місцевість карті чи плані.

2. У скільки разів зменшено відстані на планах із числовим масштабом: а)1:500; б) 1:2000; в) 1:5000?

А) в 1 см 5 метрів, б) в 1 см 20 метрів в)в 1 см 50 метрів

Який масштаб означає найбільше зменшення?

Найбільше зменшення в масштабі А 1:500- в 1 см - 5 метрів

3. Якою буде відстань 50 м на плані, якщо його масштаб — в 1 см 10 м?

50*1/10= 5 см. Відповідь: відстань на карті буде 5 см.

4. Перетворіть числовий масштаб на іменований: а) 1:5000; б) 1:10 000; в) 1:200 000.

А) в 1 см 50 метрів; Б) в 1 см 100 м; В) в 1 см 2 км

5. На місцевості відстань від школи до пошти становить 350 м. На плані ця відстань дорівнює 7 см. Який масштаб плану?

6. Визначте числовий масштаб плану, на якому зображена стежка в саду, довжина якої на місцевості в 1000 разів більша, ніж на плані.

Відповідь: 1: 1000

знімок. Чим план місцевості відрізняється від цих зображень?

План — це зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків.

На ньому більш детальна інформація, але менша за розміром місцевість, план різнокольоровий, більше географічної інформації.

Сторінка 53 

2. Як різні об’єкти можна позначити на плані?

За допомогою умовних знаків

3. Що на плані позначають лініями різної довжини і товщини?

Лініями на плані позначають - річки (блакитним кольором), дороги (автомобільні, ґрунтові, залізні), лінії електропередач, рельєф - горизонталі - коричневі лінії.

4. Як визначити, де на плані північ, а де — південь?

На планах напрямок на північ часто позначають стрілкою. Знаючи його, можна від будь-якої точки плану, як і на місцевості, визначити всі інші сторони горизонту. Якщо на плані стрілка не зображена, то вважають, що його верхній край — північний, нижній — південний, лівий — західний, правий — східний. Отже, що ближче до нижнього краю зображено на плані об'єкт, то південніше він розташований.

Сторінка 56

1. Які вам відомі способи складання плану місцевості?

Для складання плану використовують окомірне знімання місцевості, маршрутне, полярним способом, а також за допомогою сучасних приладів - теодолітів.

2. Чим полярне окомірне знімання місцевості відрізняється від маршрутного?

3. Як люди використовують плани місцевості?

*У будівництві, при прокладанні доріг, трубопроводів

*У сільському господарстві план необхідний для визначення площ, полів, луків та інших угідь. Ним користуються, коли, наприклад обчислюють час на оранку та інші польові роботи.

*У туризмі, планами користуються коли прокладають маршрут та орієнтуються на місцевості

*У військовій справі - розвідка, оборона тощо .

*Є різнотематичні плани - плпн метро, план готелю, план школи чи музею

4. Складіть плану масштабі 1:10000 за описом. Недалеко від школи, близько 300м на північ, росте дуб. Далі...

Відповідь: у південному напрямку 650 метрів.

Сторінка 59

2. Які перереваги має карта порівняно з глобусом? У чому ії недоліки?

Якщо глобус дає об'ємне зображення Землі, то карта — плоске. Недоліком глобуса є те, що на ньому видно тільки ту частину, яка повернута до спостерігача. Карта ж може відображати всю поверхню Землі одночасно й докладніше,

3. Як на картах зображують різні об'єкти та явища?

Є різні способи зображення об’єктів на карті. Умовні знаки при цьому різняться за формою, розміром, кольором. Вони можуть бути виражені у масштаб і, а можуть бути і позамасштабними.

Окремими значками показують розташування корисних копалин. Лініями на карті позначають річки, дороги, кордони держав. Стрілками зображують рух морських течій, напрямок вітрів, а також маршрути експедицій.

Відтінками різних кольорів показують нерівності земної поверхні — рельєф (від зеленого до коричневого). А відтінками синього кольору показано океани, моря, озера. Кольором (або штриховкою) на карті можуть позначати — поширення людських рас, певних видів тварин, басейни корисних копалин тощо.

Сторінка 62 

1. Які види карт розрізняють за масштабом?

Залежно від масштабу розрізняють такі карти: великомасштабні — від 1: 10 000 до 1: 200 000 включно; середньомасштабні — від 1:200 000 до 1:1000 000 включно; дрібномасштабні — дрібніше від 1: 1 000 000.

2. Які є географічні карти за охопленням території?

За охопленням території розрізняють: 1) карти світу, на яких зображена поверхня всієї земної кулі; 2) карти материків

3. Що спільного и відмінного між фізичною картою півкуль і фізичною картою України?

Карти півкуль мають найдрібніший масштаб. На них земна поверхня зображена дуже узагальнено й схематично. А підписані й позначені лише найбільші географічні об’єкти - гори, ріки, океани тощо.

Фізична карта України використовується для докладного вивчення територій. ЇЇ масштаб значно більший, тому земна поверхня зображена детальніше. На ній зображена лише наша країна й на ній підписані ріки, гори, височини, рівнини нашої держави.

Спільним для цих карт є тематика зображення - рельєф, водні об’єкти.

4. Яке значення мають географічні карти для життя і господарської діяльності людини?

Карти — важливе джерело географічних знань. Вміння користуватися ними дає змогу вивчати світ: природу, населення і господарство різних територій.

Крім пізнавального, карти мають і велике практичне значення. За картами визначають найзручніші місця для будівництва міст, каналів, електростанцій, прокладання трубопроводів, залізниць, автошляхів. Геологи з'ясовують за ними райони пошуку корисних копалин. Без карт не могли би плавати кораблі й літати літаки, маршрути яких спочатку креслять на картах. Бони потрібні для орієнтування на місцевості, у туристичних походах і експедиціях. Кожні три родини створюють карти погоди, які допомагають її передбачувати. Є медичні карти, де показані райони поширення певних хвороб.

5. Визначте масштаб карт, на яких 10 км відстані між населеними пунктами відповідають:

а) 2 см; б) 5 см; в) 10 см.

A)     10 км на місцевості відповідають 2 см на карті, а 1 см — відповідно 5 км (10 км : 2 см = 5 км). Отже, якщо 1 см на карті відповідає 5 км на місцевості (або 5 км = 5000 м = 500 000 см), то її масштаб — 1 : 500 000.

Б) 10 км на місцевості відповідають 5 см на карті, а 1 см — відповідно 2 км (10 км : 5 см = 2 км). Отже, якщо 1 см на карті відповідає 2 км на місцевості (або 2 км = 2000 м = 200 000 см), то її масштаб — 1 : 200 000.

B)     10 км на місцевості відповідають 10 см на карті, а 1 см — відповідної км (10 км : 10 см = 1 км). Отже, якщо 1 см на карті відповідає 1 км на місцевості (або 1 км = 1000 м = 100 000 см), то її масштаб — 1 : 100 000.

6. Відомо, що масштаб карти такий: в 1 см 40 км. Визначте відстань від Києва до Харкова, якщо на карті вона дорівнює 10,4 см.

Рішення: в 1 см 40 км, а у 10,4 см -416 км (10,4*40=416 км)- відповідь: відстань 416 км. 

7. Відстань від Києва до Одеси — 440 км. На карті ця відстань становить 11 см. Визначте масштаб карти.

Відстань на місцевості - 440 км, а на карті - 11 см, а у 1 40 км (1*440/11=40 км), тобто в 1см 40 км = 40 000 м =4000000, масштаб 1: 4000000

8. Відстань від Полтави до Вінниці — 550 км. Якою буде ця відстань на карті, якщо її масштаб 1:10 000 000?

Масштаб карти в 1 см 100 км, а відстань на місцевості 550 км, відповідно 550/100 = 5,5 см. Відповідь: 5,5 см.

9. Відстань між Києвом і Парижем (Франція) на карті становить 2,4 см. Масштаб карти 1 : 100 000 000. Яку відстань потрібно пролетіти літаком і скільки триватиме політ, якщо швидкість руху літака 800 км/год?

В 1см - 1000 км, а 2,4 см - 2400 км ( 2,4*1000). Відстань - 2400 км, а час - 2400/800 = 3 години

Сторінка 64 

1. Що називають меридіанами? Який вони мають напрямок на глобусі й карті?

Меридіани — це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. На місцевості їх немає. Усі меридіани зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точці полюса.

2. Користуючись картою півкуль, визначте, уздовж якого меридіана простягаються Уральські гори.

Уздовж 60 меридіана східної довготи

3. Що називають паралелями? Як їх проведено на глобусі й карті?

Паралелі — так само умовні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватору. Вони оперізують земну кулю із заходу на схід. Паралель, як і меридіан, можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На відміну від меридіанів, на глобусі паралелі не однакові за довжиною. Найдовша паралель — екватор.

Від нього відлічують інші паралелі, проведені через певні відстані в градусах у Північній і Південній півкулях.

4. За глобусом визначте, які паралелі не перетинають жодного материка.

60 до 40 градуса південної широти східної півкулі, 60 градусів південної широти у обох півкулях.

5. Через скільки градусів на карті півкуль у вашому атласі проведено найближчу до екватора паралель?

Через 20 градусів.

Сторінка 68 

1. За мал. визначте географічну широту точок А, Б, В, Г, Д, Е.

А - 60 ° пн.ш; Б- 40 ° пн.ш; В - 0°; Г - 20 ° пн.ш; Д - ЗО ° пд.ш; У - 40° пд.ш

2. За картою півкуль визначте географічну широту міст: Берліна, Буенос-Айреса.

Берлін - 52 ° пн.. ш (31 минута), Буенос-Айрос - 34 ° пд.. ш (35 минут).

3. За фізичною картою України визначте широту міст: Харкова, Луцька, Кіровограда.

Харьков - 50 ° пн.ш; Луцьк - 50° пн.ш (45 минут); Кіровоград - 48 ° пн.ш (ЗО минут) .

4. Яку широту мають екватор, Північний полюс, Південний полюс?

Екватор - нуль градусів; Північний полюс - 90 ° пн.ш; Південний полюс - 90 ° пд.ш

5. Чи достатньо знати тільки широту, щоб визначити розміщення об’єкта на карті?

Ні, для цього треба визначити ще й географічну довготу.

6. За мал. визначте географічну довготу точок Б, В, Г, Д.

Б - 20 ° зх..д; В - 40 сх.д.; Г - 110° сх..д; Д - 60 ° сх..д.

7. За картою півкуль визначте географічну довготу міст:

Якутська, Сан-Франциско.

8. За фізичною картою України визначте довготу міст: Ужгорода, Житомира, Луганська.

Ужгород- 22° сх.. д (17 минут); Житомир - 28° сх.. д (39 минут); Луганськ - 39° сх.д (20 минут)

9. Визначте географічні координати острова Кергелен.

49°15'ю. ш. 69°35'в. д.

10. У 1821 р. експедиція відкрила острів. Його координати — 69° пд. ш. і 910 зх. д. Як він називається в якому океані розташований?

Острів Петра 1, у Тихому океані

11. Герой роману Жуля Верна капітан Грант після аварії корабля зумів дістатися острова Табор (37° пд. ш., 153° зх. д.). Покажіть цей острів на карті.

Це риф. Марія Тереза або о. Табір в Тихому Океані. Навколо цього острова ціла історія, він дійсно позначався на карті до середини 20 століття, але як з'ясовується його не існує зараз.

12. Моряки знайшли в океані пляшку, у якій була записка. З корабля, що потрапив у сильний шторм. Вода, що просочилася в пляшку, знищила деякі написи. Збереглися тільки такі уривки:

Відповідь - ов. Зеландія 42° пн..ш, 173 °сх.д.

Сторінка 69

1. Назвіть, який напрямок указує Полярна зоря

Б - на північ

2. Укажіть, у якому напрямку туристам слід повертатися тією самою дорогою, якщо вони вирушили в похід на північний захід.

Б - південно-східному

3. Укажіть, яким знаком на плані зображують луки.

Відповідь: В

4. З’ясуйте, який числовий масштаб відповідає іменованому в 1 см 500 м.

В - 1:50 000

5. Зазначте, який об єкт є початком довготи.

Б - нульовий меридіан

6. З’ясуйте, яка паралель найдовша.

Г-0°

7. Укажіть, яку довготу мають точки, розташовані на нульовому меридіані.

А - 0°

8. Установіть відповідність між зображеними на малюнку об’єктами й азимутом, за яким до них потрібно рухатися.

1 - дерево - А -120°; 2 - завод - Д - 60°; 3 - будинок - В 300°; 4 - вітряк - Б - 240°;

9. Установіть відповідність між числовим та іменованим видами масштабу.

1) 1 : 1000 - Д - в 1см 10м.; 2) 10 000 - Б - в 1см 100м; 3) - 100 000 - В - в 1 см 1 км; 4) 100 000 000 - Г - в 1 см 1000км.

10. Поміркуйте, яке твердження є правильним:

Б) карта — модель земної поверхні. Гпобус- є моделлю Землі, оскільки модель - це зменшений об’єкт, що існує реально. Карта зображує земну поверхню, на карті Земля зображена у плоскості.

11. Чи може бути глобус України? Відповідь обґрунтуйте.

Може бути, але тільки як сувенірний. Іншими словами цей «глобус» це карта, що оформлена у сферичній формі.

12. Що називають легендою карти?

Легенда карти - це зведення умовних позначень, використаних на карті, з текстовими поясненнями до них.

13. Яка подорож від полюса до полюса буде коротшою: вздовж 30-го меридіана чи 60-го?

Однакова, оскільки всі меридіани однакові за довжиною, та якщо швидкість руху буде однакова по ЗО та 60 меридіану.

14. Визначте географічні координати міст: Токіо, Москви.

Токио - 35° пн..ш, 139° сх..д.; Москва - 55°пн.ш. З7° сх..д.

Сторінка 73 

2. Що вам відомо про ядро нашої планети?

Ядро — центральна, серцевинна частина земної кулі. Воно поки що є загадкою для науки. Впевнено можна назвати лише його радіус — близько 3 500 км. Учені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває в розплавленому рідкому стані, а внутрішня — у твердому. Припускають також, що ядро складається з речовини, подібної до металу (із заліза з до:- маками або кремнію, або нікелю; єй інші припущення). Температура в ядрі досягає 5000 °С.

3. Розкажіть про мантію Землі.

Мантія — внутрішній шар Землі, який покриває ядро. Її товща (потужність) 2900 км. Це — найбільший із внутрішніх шарів планети (83 % об’єму Землі). Припускають, що верхня

4. Що таке літосфера?

Літосфера - тверда, кам’яна оболонка Землі

5. Навіщо вчені намагаються проникнути в надра Землі?

Із внутрішньою будовою Землі пов’язано багато запитань, важливих для всього людства. Чому трапляються землетруси і як їх завбачувати? Чи рухаються материки? Чи багато є корисних копалин іде їх шукати? Як використовувати енергію Землі ? тощо?

7. Уважно розгляньте мал. Назвіть частини внутрішньої будови яйця і нашої планети, позначені цифрами.

1 - Скорлупа та земна кора; 2- Білок та Мантія; 3 - Жовток та Ядро .

Якщо візуально змоделювати то будова яйця можливо чимось схожа та внутрішню будову Землі. Скорлупа як й земна кора покриває зверху та створює міцну оболонку, білок в’язкий як і шар мантії - астеносфера , а жовток як й ядро розташований в центрі. Але ніяких подібних рису у функціях, та характеристиці речовини вони не мають!

Сторінка 77 

1. Назвіть основні літосферні плити Землі.

Тихоокеанська, Євразійська, Північноамериканська, Африканська, Південноамериканська, Індо-Австралійська, Антарктична та інші.

Якщо плити зближуються, то внаслідок зіткнення їх краї зминаються в складки і на поверхні утворюються гори. Так, на стику плит Індо-Австралійської та Євразійської виникли гори Гімалаї. Якщо ж стикаються материкова й океанічна плити, то океанічна занурюється під материкову. Тоді на материку так само виникають тори, а вздовж узбережжя, там, де занурилася плита, утворюються глибоководні западини (жолоби).

3. Що відбувається у місцях розсування літосферних плит?

Якщо плити розсуваються, то утворюються розломи. Найбільше їх виникає на дні океанів, де земна кора тонша. Через розломи розплавлена речовина мантії піднімається з надр. Вона розштовхує краї плит, виливається і застигає, заповнюючи простір між ними. Так відбувається нарощення земної кори на дні океанів. У місцях розривів (рифтах) нагромаджуються магматичні породи, які утворюють величезні підводні гірські споруди — серединно-океанічні хребти

4. Які є докази вертикальних рухів поверхні Землі?

Північна частина Скандинавського півострова, що в Європі, піднімається на 1 см зарік. Унаслідок цього море на узбережжі відступає. Про це свідчать залізні кільця, до яких більш як 100 років тому на березі прив’язували човни, що нині опинилися на висоті понад 150 м над рівнем моря. Отже, ця територія колись була берегом, а потім піднялася на таку висоту.

У іншому місці Європи узбережжя Нідерландів, навпаки, уже кілька століть поспіль опускається зі швидкістю 3 мм на рік. Там Північне море «наступає» на суходіл. Жителі змушені захищати обжиті землі, споруджуючи високі дамби й греблі вздовж узбережжя. Окремі ділянки в цій країні вже лежать нижче рівня моря.

5. Які зміни може спричинити опускання земної кори?

Прибережні ділянки можуть затоплюватись морем чи океаном.

6. Якими умовними знаками зображують літосферні плити на карті?

Лінійними знаками показані межі літосферних плит, а кольором зображується територія плити.

Сторінка 81 

1. Як виникає землетрус?

Землетруси зумовлюються тими самими внутрішніми силами Землі, що рухають літосферні плити. Ці сили спричиняють глибинні розриви земної кори. У зоні розриву миттєво зрушується земна кора. За секунди товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному напрямку. Це породжує раптовий підземний поштовх.

2. Чим осередок землетрусу відрізняється від його епіцентру?

Місце в надрах Землі, де виникає розрив і відбувається зміщення земної кори, називається осередком землетрусу. Він може виникати на різних глибинах — від кількох десятків до 700 км.^Над осередком на земній поверхні міститься епіцентр землетрусу. В епіцентрі сила поштовхів найбільша.

3. За якою шкалою визначають силу землетрусу?

Для оцінювання сили землетрусу користуються 12-бальною шкалою.

4. Чим небезпечні моретруси?

Моретруси спричиняють утворення цунамі, що є дуже руйнівною на узбережжі.

5. У яких районах найчастіше трапляються землетруси? Назвіть їх.

Землетруси виникають на межах літосферних плит, у місцях розривів і зіткнення — уздовж розломів земної кори. Зони стику (шви) між порівняно стійкими частинами плит досить вузькі, але простягаються на тисячі кілометрів. їх називають сейсмічними поясами.

Острівна дуга у Тиххому океані - від Японії до Нової Зеландії, Тихоокеанська дуга та Середзеноморська дуга.

6. Чи бувають землетруси в Україні? Де і чому?

Сейсмічними зонами є Карпати та Крим, та навіть деякі платформні ділянки України - Прикарпаття, Одеська область, Чернівецька область, Донецька область.

Карпати - порівняно молода орогенічна система. В ній ще не затихли тектонічні процеси. На території Закарпаття відбуваються найбільш значні сейсмічні події, тут неодноразово були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6- 7 балів.

Крим належить до сейсмонебезпечних регіонів. Кримсько- Чорноморська сейсмоактивна зона огинає з півдня Кримський півострів. Вогнища сильних корових землетрусів тут виникають на глибинах 20-40 км та 10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя (в основному між Алуштою і Форосом) з інтенсивністю 8-9 балів. За останні два століття тут зареєстровано майже 200 землетрусів від 4 до 7 балів. Унікальна на Європейському континенті сейсмоактивна зона Вранча, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат. В її межах осередки землетрусів розташовані в корі, а також у верхній мантії на глибинах 80-160 км. Україна перебуває в 4-6-

7. Пояснить, чому Японія є «чемпіоном» за кількістю землетрусів.

Японія розташована на островах, які розташовані на ги. океанічної (Тихоокеанської) та материкової літосфс ри. плит (Охотська, Філіпінська), глибоководні жолоби * ото ^ осередком землетрусів, також у цій частині ду .е і ігато розломів земної кори.

Сторінка 85 

2. Які речовини вивергаються в результаті діяльності вулканів?

Під час виверження вулкана викидається багато різних рідких, твердих та газоподібних речовин. Перш за все, з кратера виливається розплавлена маса гірських порід -

3. Які вулкани називаються діючими, а які — згаслими?

Діючими називають вулкани, що вивергалися за пам'яті людства. Деякі з них нині перебувають на стадії згасання. Згаслими вважаються вулкани, про виверження яких не згадується в історії людства. Тільки конусоподібна форма, вулканічні породи і кратер свідчать, що гора колись (мільйони років тому) була вулканом.

4. Яка закономірність розміщення вулканів на Землі? Як їх позначають на карті?

Вулкани можуть бути не тільки наземними, а й підводними, що вивергаються на дні морів та океанів. Часто після підводного виверження з’являється новий острів. Він є вершиною вулканічної гори, що утворилася на дні моря чи океану і здійнялася над поверхнею води.

Нині на поверхні Землі відомо понад 600 діючих вулканів. Більшість із них зосереджена в тих самих сейсмічних поясах, що й землетруси, адже їх походження пов’язане із межами літосферних плит, де утворюються глибинні розломи земної кори. Тихоокеанський сейсмічний пояс обрамляє Тихий океан, утворюючи так зване вогняне кільце. Там зосереджено 2/3 всіх наземних діючих вулканів. У Середземноморському сейсмічному поясі багато згаслих вулканів, крім наземних, там є і підводні. На карті вулкани позначають трикутником червоного кольору, та вказують

5. Що таке гейзер? Як він діє?

Гейзери — це джерела, що періодично фонтанують, викидаючи стовпи гарячої води і пари внаслідок тиску перегрітої пари і газів під землею.

6. Як можна використовувати гарячі джерела?

Нині люди навчилися використовувати гейзери і гарячі джерела для опалення будинків і вироблення електроенергії. Для цього збудовані спеціальні геотермальні станції.

7. Поміркуйте, чому вулкани називають «вікнами» в надра Землі.

Тому, що жерло вулкану з’єднує надра землі з її поверхнею, а кратер вулкану утворює «вікно», магма , що тече в надрах може виходити на поверхню, таким чином ніби передаючі інформацію з глибин землі.

Сторінка 89 

1. Які явища належать до зовнішніх процесів?

До них належать вивітрювання, робота вітру, поверхневих підземних вод, моря, льодовиків, діяльність людини.

2. Що називають вивітрюванням? Які є види вивітрювання?

Воно охоплює майже всю поверхню планети і є найпоширенішим з усіх зовнішніх процесів.

Вивітрювання - це діяльність, що спрямована на руйнування гірських порід, під дією процесів в атмосфері чи живих організмів, чи розчинення порід під дією речовин. Розрізняють фізичне, хімічне й органічне вивітрювання.

3. Які наслідки роботи вітру і де їх можна побачити?

Вітер виконує три види роботи: руйнівну, транспортну і нагромаджу вальну.

Химерні останці, наприклад, є в Криму: на гірському масиві Демерджі вони утворили Дошку привидів.

Так, пилові бурі на півдні України можуть виносити шари родючого ґрунту.

Дюни і бархани постійно переміщуються і за рік можуть «пройти» сотні метрів. Відомі випадки, коли через «наступ пісків» були повністю засипані міста.

4. Яку роботу здійснюють поверхневі, а яку — підземні води?

Поверхневі води — річки і тимчасові потоки (після сильних дощів або танення снігу) — здійснюють велику роботу, змінюючи поверхню. їх руйнівна дія полягає у розмиванні порід. Таке руйнування називають ерозією.

Тимчасові потоки прорізають на поверхні вимоїни — заглиблення 1-2 м. Якщо вони не закріплені корінням рослин, то після чергових злив поглиблюються і розширюються. У результаті вимоїни перетворюються на яри. Яри після кожного дощу збільшуються. З часом ерозія згасає, зменшується. Схили яру стають пологими. На них виростають трави і кущі. Тоді яр поступово перетворюється на балку й ерозія припиняється.

Підземні води здатні розчиняти деякі гірські породи, наприклад: вапняки, крейду, гіпс, сіль. Унаслідок їх розчинення і вимивання під землею утворюються порожнини — печери.

5. Чи здатна людина змінювати поверхню Землі?

Так, здатна. Вона руйнує поверхню, коли видобуває корисні копалини, обробляє землі, будує різні споруди і шляхи. Людина утворює на поверхні штучні (неприродні) форми — заглибини-кар’єри, насипи-терикони.

Сторінка 93 

1. Які розрізняють групи порід і мінералів за способом утворення?

Розмаїття мінералів і гірських порід зумовлене головним чином різними умовами їх утворення. За дією ознакою їх поділяють на магматичні, осадові й метаморфічні

2. Як утворюються магматичні породи? Наведіть приклади таких порід.

Магматичними називають породи, утворені з магми. Як ви вже знаєте, магма — вогненний рідкий розплав, що формується в мантії. Із надр у земну кору або на її поверхню розплавлена магма потрапляє через глибокі тріщини. Піднімаючись, розпечена до 1000 °С вона повільно застигає. Магматичні породи здебільшого тверді, важкі й щільні. Наприклад - граніт, базальт, вулканічний туф тощо.

3. Які бувають за утворенням осадові породи?

Вони утворюються в результаті осідання речовин на дні водойм або нагромадження їх на суходолі. Цими породами вкрито 3/4 поверхні материків. Осадові породи бувають уламкового, органічного та хімічного походження.

4. Які породи називають метаморфічними?

Магматичні й осадові породи зазнають перетворення. Воно відбувається тоді, коли змінюються умови їх залягання порівняно з тими, за яких вони утворилися. Так, унаслідок по вільного прогинання земної кори осадовій магматичні породи опиняються під товщею нових нашарувань. На великій глибині вони нагріваються, стискуються і перетворюються — метаморфізуються, тобто набувають нових властивостей. Наприклад, пухкий пісок стає твердим кварцитом, вапняк — мармуром, граніт — гнейсом. Гірські породи, що зазнали таких змін, називають метаморфічними.

5. Назвіть дві основні ознаки, за якими материкова земна кора відрізняється від океанічної.

Різні за походженням гірські породи залягають шарами. Материкова земна корд має «триповерхову» будову: осадовий, гранітний і базальтовий шари. Океанічну земну кору утворюють лише два шари — осадовий і базальтовий. * їх співвідношення (товщина) неоднакове.

Сторінка 97 

1. Чим відносна висота відрізняється від абсолютної?

На скільки метрів одна точка вища відносно іншої перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називається відносною висотою.

Абсолютна висота — це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря (її приймають за нуль)

2. Що означає позначка висоти на плані?

Означає абсолютну висоту місцевості, в метрах, позначається чорною крапкою

3. Що зображують горизонталі на плані?

Горизонталі зображують рельєф. Це лінії, що з’єднують точки з однаковою висотою.

4. Визначте, на якій відстані одна від одної проведено горизонталі на мал.

Через 100 метрів

5. Яка залежність між крутизною схилу і відстанню між горизонталями?

Чим ближче горизонтальні розташовані один до одного, тим схил крутіший.

6. Чим відрізняється на плані зображення горба від западини?

Форми рельєфу на планах і картах зображують горизонталями. Горизонталі – це лінії на плані або карті, що з’єднують точки місцевості з однаковою абсолютною висотою. Вони окреслюють форму нерівностей земної поверхні. Для зображення горба відмітки абсолютної висоти переносять на план і з’єднують лініями. На плані горизонталі зображуються лініями коричневого кольору. 

7. Обчисліть відносну висоту горба, якщо його абсолютна висота дорівнює 487 м, а горизонталь біля підошви проведена на висоті 230 м.

487-230= 257 м. - це відносна висота гори

8. Як змінилася б абсолютна висота гори Говерли, якби рівень води в Балтійському морі підвищився на 10 м?

Висота гори також стала б на 10 метрів більшою.

Сторінка 102 

1. Які форми рельєфу називають рівнинами? Яку поверхню мають рівнини?

Рівнини — це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот. Рівнини бувають плоскими. Поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків.

Є горбисті рівнини,де підвищення чергуються зі зниженнями. Проте такі нерівності незначні.

2. Як рівнини різняться за висотою?

За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі (низовини), підвищені (височини) і високі (плоскогір’я).

3. За шкалою висот в атласі визначте, яким кольором позначений кожний тип рівнин за висотою. Наведіть приклади кожного виду рівнин.

Низовини - зелений колір - Амазонська низовина; Височини - зелена з жовтими вкрапленнями - Середньоруська височина. Плоскогір’я - жовто-гарячим (світлокоричневим кольором) - Декан, Гвіанське плоскогір’я.

4. Дніпро поділяє Україну на Правобережну і Лівобережну. З фізичною картою України визначте, яка з них вища.

Найвища точка Лівобережної України - Донецька височина г. Могила Мечетна, 367 м. Найвища точка Правобережної України - Хотинська височина - г. Берда, 515 м. Отже, правобережна вища.

5. Як утворюються рівнини?

Рівнини можуть утворюватися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Є рівнини, утворені

6. Під дією яких процесів може змінюватися поверхня рівнин?

Внутрішні процеси виявляються там головним чином у повільних вертикальних рухах. Зовнішні процеси пов’язані з роботою води і вітру. Нині помітною зовнішньою силою стала і господарська діяльність людини.

7. Ргляньте мал. Поміркуйте, чому рівнини є сприятливими для господарської діяльності людини.

На рівнинах формуються достатньо сприятливі кліматичні умови, родючі ґрунти, багато місця для фермерською діяльності - пасовища, поля не на схилах (на схилах після дощу - можуть спостерігатися грязеві потоки), зазвичай на рівнинах є доступ до води (річка чи ставки)

8. Користуючись фізичною картою України, поміркуйте, в який бік нахилені Поліська і Причорноморська низовини.

Поліська. Переважні висоти 150—200 м, максимальна — 316 м (у межах Словечансько-Овруцького кряжу). Загальний похил її поверхні — із заходу на схід. Причорноморська. Висоти від -5 (поблизу Куяльницького лиману) до 179 м, у середньому 90—150 м.Похил із півночі на південь.

Сторінка 107 

1. Які форм и рельєфу називають горами? Які особливості рельєфу гір?

Гори — високо підняті над рівнинами дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Гори здіймаються на значну висоту над прилеглою поверхнею, іноді до кількох кілометрів.

Кожна гора має підошву, схили і вершину. Схили можуть бути крутими або пологими. Вершини — найвищі частини гір

— бувають різними: округлими, загостреними, плоскими. Поодинокі гори в природі трапляються рідко. Зазвичай вони утворюють «гірську країну». У ній розрізняють гірські хребта

— лінійно видовжені ланцюги гір. Найвища частина хребта називається гребенем. Хребти розділені поздовжніми зниженнями — гірськими долинами. Зручне дня переходу зниження в горах називається перевалом. Гори різняться за утворенням, будовою, висотою.

2. Порівняйте будову складчастих і складчасто-брилових гір. У чому полягає відм інність між ними?

Складчасті гори — це товщі гірських порід, що під дією внутрішніх сил вигнулися в гігантські складки. Так зминаються краї літосферних плиту наслідок їх зіткнення. Яскравим прикладом такого утворення є гори Гімалаї. Складчасто-брилові гори виникли на ділянках земної кори, на яких у далекому минулому вже здіймалися складчасті гори. Давні гори з часом зруйнувалися і поступово перетворилися на горбисту рівнину. Земна кора там утратила пластичність і набула стійкості. І коли знову

3. Охарактеризуйте гори за віком.

За віком гори бувають молоді і старі. Молоді гори за геологічними мірками утворилися недавно — протягом останніх 50 млн років. Молодими є складчасті гори. Вік старих гір може перевищувати 300—400 млн років. Вони невисокі, мають пологіші схили (Уральські гори).

4. Як гори різняться за висотою? Наведіть приклади різних за висотою гір.

За висотою над рівнем моря розрізняють гори низькі, середньо високі й високі. Низькі — до 1000 м. їх вершини округлі або плоскі, а схили пологі. Такими є більшість вершин Кримських гір. Середньовисокі гори - від 1000 до 2000 м. Наприклад, Карпати. Високі гори - більше 2000м. Вони мають гострі вершини (їх називають піки), укриті снігом і льодом, круті скелясті схили. Найвищі гори суходолу — Гімалаї.

5. Як можуть змінюватися гори?

За рахунок зовнішніх сил гори можуть руйнуватися (внаслідок вивітрювання, дії води, вітру, льодовиків). За рахунок діяльності людини також можуть руйнуватися - видобуток копалин, будівництво тунелів. За рахунок тектонічних процесів гори можуть рости, але це відбувається дуже повільно

6. Підняття Карпат відбувається зі швидкістю 1-2 см на рік. Як зміниться висота гір за 50 років?

Висота гір збільшиться на 50-100 см.

Розрізнити нерівності на ньому можна за глибинами. Вимірюють їх ехолотом. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сигнали. Вони досягають дна, відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення звуку у воді (1500 м/с), можна ви значити глибини океану. Нині на допомогу прийшли космічній підводні апарати, здатні фотографувати дно океанів. Це дало змогу скласти карти рельєфу дна морів та океанів

Сторінка 111 

2. Які розрізняють частини океанічного дна?

Вирізняються частини океанічного дна: підводна окраїна материків, перехідна зона, ложе океану і серединно-океанічні хребти.

3. Назвіть основні форми рельєфу дна океанів.

На дні, як і на суходолі, найбільшими формами є підводні рівнини й гори.

4. Що спільного між рівнинами суходолу і рівнинами дна океану?

Спільим є вигляд рівнини, вони можуть бути плоскі та горбисті. На них також накопичуються осадові відклади.

5. Розкажіть про серединно-океанічні хребти. Як вони утворюються?

Це валоподібні підняття океанічної кори. Хребти тягнуться неперервною широкою смугою. Утворення пов'язується з підняттям покрівлі астеносфери.. Осьові зони є областями розходження літосферних плит.

6. Швидкість звуку у воді становить приблизно 1500 м/с. Визначте глибину дна, якщо звук ехолота досяг дна за 2,5 с.

Відповідь: 1500*2,5=3750 м.

Сторінка 114 

1. Які об’єкти природи називають унікальними? Чому їх необхідно охороняти?

Унікальними об’єктами природи називають ті, що збереглися з давніх геологічних епох, чи ті, що мають цікаву будову чи мальовничій вигляд, чи ті, що є доказом існування на цій території інших кліматичних умов тощо.

Такі об’єкти отримують статус заповідності, їх треба охороняти, тому що вони не відновлюються. І якщо їх не охороняти, то вони можуть зникнути назавжди.

2. Як можна зберегти унікальні форми рельєфу?

До унікальних форм рельєфу можуть відноситися гори, скелі-останці, каньйони, печери тощо. Зберегти треба створюючи національні парки, заповідники, що заборонять там будь-яку діяльність людини.

3. У чому виявляється негативний вплив господарської діяльності людини на земну поверхню?

Розорення ґрунту; видобуток корисних копалин - шахти, терикони, просідання ґрунту, тріщини тощо; будівництво- зсуви тощо.

4. Як можна зменшити негативний вплив діяльності людини на земну поверхню?

Щоб звести до мінімуму шкоду, якої завдає довкіллю видобування корисних копалин, потрібно якнайповніше вилучати все корисне з видобутої сировини. Це забезпечить одержання більшої кількості потрібних речовин і зменшить відвали непотрібних. Для відновлення земель, зайнятих териконами, відвали розрівнюють, зверху насипають ґрунт і насаджують дерева й чагарники. Кар'єри перетворюють на ставки, на берегах яких створюють зони відпочинку. Щоб зменшити негативний вплив землеробства на земну

Сторінка 115 

1. Укажіть об’єкти, під якими земна кора має найменшу потужність.

А - океани

2. Назвіть явища, що НЕ пов’язані з вулканізмом.

Б -утворення печер

3. Назвіть, що на плані й карті зображують горизонталями.

А - форми рельєфу

4. Як називається найвища вершина світу.

В - Джомолунгма

5. Назвіть процес, що НЕ належить до зовнішніх.

Б - вулканізм

6. З’ясуйте, що є продовженням материка під водою океанів.

А - шельф

7. Установіть відповідність між гірськими породами та їх походженням.

1 - глина - В - осадове хімічне; 2 - базальт - Б - магматичне; 3 - гнейс - А - метаморфічне; 4- торф - Д - осадове органічне.

8. Назвіть послідовно складові внутрішньої будови Землі, починаючи від поверхні планети.

А - ядро - 4; В - земна кора - 1; Б - мантіяс - 3; Г - астеносфера - 2

9. Назвіть послідовно гори світу, починаючи від найнижчих.

А - Кримські-1, В - Карпати-2, Б - Анди-3, Г - Гімалаї-4

10. Які природні явища доводять, що земна кора перебуває увесь час у русі?

Підняття та опускання земної кори у різних ділянках; гороутворення - утворення складок, чи навпаки утворення розломів

11. Що спільного в роботі води і вітру?

Руйнівна сила- вивітрювання, вимивання гірських порід, та накопичувальна сила - нанесення (наприклад піску) та нанесення водою (наприклад у річці мулу в місці її впадіння, в дельті).

12. Чи є правильним твердження, що площа материкової земної кори збігається с площею материків?

Ні, оскільки частина материкової земної кори може опущена та затоплена океанами - шельфи

13. Який вулкан став не тільки грізним географічним явищем, а й відомою історичною подією, датованою 79 р.н.е? Визначте його координати.

Це Везувій. Виверження Везувію сталося в 79 р. н.е., коли Помпеї були знищені. Це діючий вулкан на півдні Італії. 40° пн..ш,. 14°сх. д.

14. Як людина може змінювати рельєф?

Розорювати, створювати кар’єри, терикони, шахти. Вирівнювати схили для будівництва, навіть будувати тунелі в горах.

Атмосферне повітря — це суміш газів. Проте основними у загальному об’ємі атмосфери є азот (78 %) і кисень (21 %). На решту припадає лише 1 %. Крім того, у повітрі містяться водяна пара та різні тверді домішки: пил, попіл від лісових пожеж і вулканічних вивержень, кристалики льоду і морської солі, сажа.

Сторінка 119 

2. Чому повітря атмосфери не розсіюється у космічному просторі?

Його утримує сила земного тяжіння. Тому атмосфера обертається разом із Землею як одне ціле

3. Порівняйте тропосферу і стратосферу. Назвіть щонайменше три відмінності між ними.

Тропосфера — нижній (приземний) шар атмосфери. Його товща над поверхнею планети різна: над полюсами становить 8 км, у середніх широтах — 11 км, над екватором — до 18 км. Тропосфера є найщільнішим шаром: у ній зосереджено близько 80 % всієї маси повітря.

У тропосфері міститься майже вся водяна пара, з якої утворюються хмари, а потім і опади. Стратосфера розміщується над тропосферою до висоти 55 км. Повітря там дуже розріджене. У ньому майже немає домішок і водяної пари. На висоті 20—ЗО км концентрується озон, утворюючи озоновий шар. Він затримує ультрафіолетове випромінювання Сонця, шкідливе для всього живого на Землі. Отже, перша відмінність розмінюються на різній висоті, друга відмінність - у тропосфері повітря дуже щільне (80% всього повітря), а у стратосфері - повітря розріджене; третя відмінність - у тропосфері розміщена водяна пара, там утворюються опади, хмари, а у стратосфері - водяна пара відсутня та четверта відмінність - у стратосфері є озоновий шар, а у тропосфері його не має.

4. Космічні апарати літають на висоті 900 км. У яких шарах атмосфери вони при цьому перебувають?

Верхні шари атмосфери на висотах від 60 до 1000 км називають іоносферою. Вона містить рухливі заряджені частинки — іони, що утворюються із газів атмосфери під дією сонячних і космічних променів. Іони здатні проводити електрику, а за особливих умов — світитися. Завдяки цьому поблизу полюсів можна спостерігати полярні сяйва — світіння розріджених газів іоносфери. У верхніх шарах атмосфери повітря таке розріджене, що майже не вбирає сонячного тепла і не розсіює сонячного світла. Там одночасно світять і Сонце, і зорі. Зовнішня частина атмосфери складається в основному з атомів Оксигену, Гелію і Гідрогену. Вони здатні долати земне тяжіння і «вислизати» в космічний простір.

5. Яке значення має атмосфера для нашої планети?

Без атмосфери життя на нашій планеті було б неможливе. Ви вже знаєте, що киснем, який міститься в повітрі, дихають усі організми на Землі. Атмосфера оберігає Землю від надмірного нагрівання сонячними променями вдень і сильного охолодження вночі. Повітря захищає Землю від метеоритів, що падають на її поверхню. Більшість із них згоряє в атмосфері, не долітаючи до поверхні Землі.

6. Як вивчають атмосферу?

Вивчає атмосферу Землі наука метеорологія. Для спостереження за станом атмосфери в різних куточках планети працюють тисячі метеорологічних станцій. У важкодоступних місцях (високо в горах, пустелях, полярних районах) діють автоматичні радіометеорологічні станції. В океанах їх установлюють на плавучих платформах (буйках), що утримуються якорями. Вивчають атмосферу також і з науково-дослідних суден. До висоти 40 км підіймаються повітряні кулі та метеозонди, до яких прилаштовані

Сторінка 122 

1. Температура повітря біля земної поверхні становить +17 °С. Визначте температуру за бортом літака, що летить на висоті 10 км.

Закономірність - температура знижуються на кожні 1000 м на 6 градусів. Визначаємо як зміниться температура на висоту 10 км - це 10 000 м*6/1000= 60 градусів. Визначаємо температуру за бортом літака - +17-60=-43 градуси.

2. Чому на метеорологічних станціях термометр встановлюють у спеціальній будці?

Для того, щоб сонячні промені не падали під прямим кутом й не нагрівали термометр безпосередньо.

3. Розкажіть, як змінюється температура повітря протягом доби.

Опівдні, коли Сонце найвище над горизонтом, земна поверхня нагрівається найдужче. Проте найвищі температури повітря спостерігаються не опівдні (о 12 год), а через дві-три години після полудня (о 14-15 год). Після полудня, незважаючи на те, що Сонце вже опускається до горизонту, повітря продовжує одержувати тепло від нагрітої поверхні ще протягом двох годин. Потім поверхня поступово охолоджується, відповідно знижується температура повітря. Найнижчі температури бувають перед сходом Сонця.

4. Обчисліть добову амплітуду коливання повітря за такими даними (°С):

-1,0, + 4, +5, +3, -2. Амплітуда коливання - 7 градусів

5. Поміркуйте, чому найвища добова температура повітря спостерігається не опівдні, коли Сонце перебуває найвище над горизонтом.

Проте найвищі температури повітря спостерігаються не опівдні (о 12 год), а через дві-три години після полудня (о 14-15 год). Це пояснюється тим, що для передачі тепла від земної поверхні потрібен час. Після полудня, незважаючи на те, що Сонце вже опускається до горизонту, повітря продовжує одержувати тепло від нагрітої поверхні ще протягом двох годин.

вашій місцевості?

Пересічна температура січня -5,7С, липня + 18,9С. Абсолютний мінімум -35-40С, абсолютний максимум +35+40С. Зима - спостерігаються низькі температури від минус 15 до плюс 3, інколи й +5. Весна - потепління, температури від 0 до 15-18 тепла. Літо - 22 до 35 градусів тепла. Осінь - від 20 до 2-1 градусів тепла.

Сторінка 125 

2. Чому річний хід температури повітря залежить від висоти Сонця над горизонтом?

Тому, що висота Сонця над горизонтом визначає кут падіння сонячних променів, а від так й кількість сонячної радіації, що отримує Земля в певний місяць чи сезон року.

3. Поміркуйте, чи можна в домашніх умовах регулювати температуру повітря. У які способи?

У житлових приміщеннях найбільш оптимальною є температура повітря 18-20 °С. Регулювати температуру у житлових приміщеннях допомагають такі пристрої, як побутовий кондиціонер чи електрообігрівач, лапма - уфо тощо. Прилади, які вимірюють температуру - наз. Термометри, бувають сухі та вологі, електричні, а також термостати, їх встановлюють на батареї для регулювання подачі тепла.

Сторінка 129 

1. Знайдіть на карті теплових поясів міста Сінгапур і Париж. У якому з них середня річна температура повітря буде вищою?

Сінгапур розміщений у жаркому поясі, а Париж у помірному поясі, відповідно середньорічні температури у Сінгапурі будуть вищими.

2. Чому середні річні температури знижуються від екватора до полюсів?

Тому що кут падіння сонячних променів зменшується від екватора до полюсів.

3. У якому тепловому поясі розташована територія України?

У помірному тепловому поясі

4. Поміркуйте, якою півкулею буде повернута до Сонця Земля, коли в Україні полудень 22 грудня.

22 грудня - це день зимового сонцестояння, сонце у зениті над південним тропіком, тобто Земля повернута до сонця південною півкулею.

Сторінка 133 

1. Чому атмосферний тиск знижується з висотою?

Він знижується, бо з підняттям зменшується висота стовпа повітря, що тисне на земну поверхню. Крім того, з висотою тиск падає ще й тому, що зменшується щільність самого повітря.

2. Якими приладами вимірюють атмосферний тиск?

Атмосферний тиск вимірюють спеціальним приладом — барометром. У походах та експедиціях користуються зручнішим приладом — барометром-анероїдом. У ньому немає ртуті.

3. Чому змінюється тиск протягом доби (року) в одному й тому самому місці? Як впливає на це зміна температури повітря?

На паралелі 45° на рівні моря за температури повітря +4 °С під тиском повітря ртуть піднімається в трубці на висоту 760 мм. Такий тиск повітря вважають нормальним атмосферним тиском. Якщо стовпчик ртуті в трубці вищий за 760 мм, то тиск підвищений, нижчий — знижений. Під час нагрівання повітря - об'єм повітря збільшується, воно стає менш щільним і легшим. Тому знижується і атмосферний тиск. Унаслідок охолодження повітря відбуваються зворотні я вища. Отже, зі зміною температури повітря неперервно змінюється і тиск. Протягом доби він двічі підвищується (вранці та ввечері) і двічі знижується (після полудня і після півночі). Узимку, коли повітря холодне і важке, тиск вищий, ніж улітку, коли воно тепліше і легше.

4. Як розподіляється атмосферний тиск на Землі?

Над екватором повітря добре прогрівається. Тому там біля поверхні Землі протягом року встановлюється пояс низького тиску. Над полюсами, де протягом року температури низькі, повітря охолоджується, стає щільнішим і важчим. Тому воно опускається — відбувається низхідний рух повітря — і підвищується тиск. Унаслідок цього біля полюсів утворилися пояси високого тиску. Повітря, що піднялося над екватором, розтікається до полюсів. Але, не доходячи до них, на висоті воно охолоджується, стає важчим і опускається на паралелях ЗО—35° в обох півкулях. Там утворюються пояси високого тиску. У помірних широтах, на паралелях 60—70° обох півкуль виникають пояси низького тиску.

5. Визначте приблизну відносну висоту гори, якщо біля її підошви барометр показує 720 мм рт. ст., а на вершині — 520 мм рт. ст.

Рішення: 720-520 = 200 мм рт ст. - різниця тису. Так, як на

6. Пригадайте, яка абсолютна висота вашої місцевості. Обчисліть, який атмосферний тиск можна вважати нормальним для вашого краю.

Абсолютна висота місцевості - приблизно 175 м над рівнем моря. Різниця тиску - 175*10/100 = 17,5 мм рт ст. Тобто, 760 мм над рівнем моря прийнято вважати нормальним тиском. 760-17,5 = 742,5 мм рт. ст - такий тиск буде нормальний для нашої місцевості.

Сторінка 137 

1. Що є причиною утворення вітру?

Це різниця атмосферного тиску. Повітря перетікає від місця більшого тиску в бік меншого. А рівновага тиску порушується внаслідок неоднакового нагрівання суміжних ділянок земної поверхні, від яких по-різному нагрівається і повітря.

2. Поясніть утворення денного бризу за логічним ланцюжком:

неоднакове нагрівання поверхні - неоднакові температури повітря - неоднаковий атмосферний тиск напрямок вітру.

Вдень різні ділянки земної поверхні нагріваються неоднаково: суходіл — сильніше, вода — менше. Відповідно над суходолом повітря нагрівається більше. Воно піднімається вгору, тиск знижується.

Над морем у цей час повітря холодніше і відповідно вищий тиск. Тому повітря з моря (з області більш високого тиску) переміщується на суходіл на місце теплого (в область більш низького тиску) - це денний бриз.

3. Узимку на узбережжі тиск становить 770 мм рт. ст., а над морем —765 мм рт. ст. Яким буде напрямок вітру?

Вітер буде дути з суші та море.

4. Від чого залежить сила вітру?

Швидкість та сила вітру залежить від атмосферного тиску: що більша різниця в тиску між ділянками земної поверхні, то сильніший вітер. Силу, з якою дме вітер, вимірюють у балах.

5. За допомогою яких приладів визначають напрямок, силу і швидкість вітру?

На метеостанціях силу і напрямок вітру визначають за допомогою флюгера, швидкість — анемометра.

6. Користуючись мал., визначте, які вітри переважали протягом місяця.

Протягом місяця переважали Східні вітри, Північний та північно-західний вітри.

Сторінка 141 

1. Що таке абсолютна й відносна вологість повітря?

Абсолютна вологість — це кількість водяної пари (у грамах),

2. Чи можна регулювати вологість в домашніх умовах?

Так, можна для цього є спеціальні прилади - зволожувачі повітря чи поглиначі вологи, якщо не має її можна регулювати за допомогою акваріума з рибками, чи тарілки з водою, яку можна поставити на столі або вологого рушника тощо.

3. Чим схожі та відмінні між собою хмари і туман?

У разі охолодження насиченого водяною парою повітря виділяються краплинки води або кристалики льоду. Коли вони скупчуються на значній висоті над землею, утворюються хмари. Конденсація водяної пари може відбуватися не тільки на різній висоті, а й біля земної поверхні. Таке буває тоді, коли поверхня охолоджується: влітку й восени вранці перед сходом сонця й увечері після заходу. Тоді утворюється туман — скупчення великої кількості надзвичайно дрібних, завислих у по вітрі краплинок.

4. Чому кажуть, що хмари народжуються і закінчують своє «життя» на землі?

Тому, що хмари складаються з крапельок вологи, що випаровується з землі, а потім хмари віддають вологу у вигляді опадів на землю.

5. Скільки літрів води може вміститися в повітрі класної кімнати, що має об'єм 200 мЗ, якщо його температура дорівнює +20 °С?

1 м3 повітря за температури +20 °С — 17 г. Рішення:

200*17= 3400 грам або 3,4 літри.

Сторінка 146 

1. У вигляді яких опадів випадає з хмар на земну поверхню вода у рідкому і твердому стані?

Дощ, сніг, град

2. Як утворюється град? Якої шкоди він може завдати?

Град утворюється тоді, коли тепле повітря дуже швидко піднімається вгору. Тоді краплини замерзають і перетворюються на льодяні кульки. Падаючи з великою швидкістю, градини не встигають розтанути, незважаючи на високу температуру біля земної поверхні. Град завдає чималих збитків: знищує посіви і плоди, ламає гілки дерев, пошкоджує дахи будинків, іноді гинуть тварини.

3. Як утворюються роса та іній?

Роса — краплі води, якими іноді вкриваються земля і рослини. Вона утворюється після заходу сонця, коли земна поверхня й повітря над нею швидко охолоджуються.

4. За допомогою яких приладів вимірюють кількість атмосферних опадів?

На метеостанціях кількість опадів вимірюють за допомогою опадоміра. Опадомір — це посудина, куди збирають опади (я к рідкі, так і тверді). За поділками на стінках посудини визначають висоту шару опадів (у мм).

5. Розгляньте діаграми на мал..У якому населеному пункті випадає найбільша річна кількість опадів?

Найбільша кількість опадів випадає в Джакарті - 1940 мм на рік. Це місто розташоване в субекваторіальних широтах. В Києві найбільша кількість опадів випадає у липні, червні та серпні.

6. Поміркуйте, чому головними «постачальниками» опадів називають океани, а головним «рушієм» цього процесу — Сонце.

Океани дають вологу, вони основні постачальники вологи в атмосферу, а Сонце, завдяки сонячному випромінюванню та нагріванню атмосфери сприяють процесу випаровування, відповідно волога підіймається в атмосферу , де й утворюються опади.

Сторінка 149 

1. Що називають погодою?

Погода - це стан нижніх шарів атмосфери, враховують показники: температуру повітря, напрямок, сила та швидкість вітру, атмосферний тиск, хмарність, опади, вологість повітря і атмосферний тиск.

2. Назвіть основні елементи погоди. Як вони взаємопов'язані?

Температура повітря, напрямок, швидкість та сила вітру, атмосферний тиск, хмарність, опади, вологість повітря і атмосферний тиск. Всі вони тісно пов’язані і взаємозумовлені. Тому зі зміною одного з них змінюються й інші. Так, температура повітря впливає на вологість і розподіл атмосферного тиску, тиск — на вітри, вітри — на опади. Також опади, хмарність, вітер впливають на температуру повітря. Взаємодія всіх цих елементів і процесів визначає певний стан атмосфери.

3. Чому погода змінюється протягом доби?

Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітря. Переміщуючись, воно приносить потепління або похолодання, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду.

4. Порівняйте погоду своєї місцевості у різні пори року. Чому вона змінюється?

У цілому клімат Києва є помірно континентальним з м’якою зимою і теплим літом. Температура повітря залежить передусім від надходження сонячної радіації, яка, у свою чергу, визначається кутом падіння сонячних променів. Середньорічна температура повітря в Києві становить 7,7 °С, найвища вона в липні (19,3 °С), найнижча - у січні (мінус 5,6 °С). Найхолодніше в Києві, як правило, 18-25 січня (так звані “хрещенські морози”). Найвища температура повітря характерна для періоду 15-20 липня. За останні роки середньорічна температура повітря в Києві підвищилася приблизно на 1,5 °С. Найбільше підвищення температури повітря спостерігається у грудні - березні.

5. Поміркуйте, чому тропосферу називают «фабрикою» погоди.

Тому, що саме у тропосфері, повітря насичене вологою, тут утворюються, хмари, тут зменшується температура, утворюється вітер, саме тут відбуваються всі явища в атмосфері, гроза, утворення граду тощо. Тому її так називають.

Сторінка 153 

1. Що називають кліматом?

Клімат - це встановлений режим погоди, у будь-якій місцевості протягом року. При цьому погода одного року ніколи не повторює погоду попередніх років. Сукупність характерних для певної місцевості типів погоди, що повторюються рік у рік, називають кліматом.

2. Чому для уявлення про клімат місцевості важливо знати її географічну широту?

Кількість сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, залежить від кута падіння сонячних променів, тобто від географічної широти місцевості. Як відомо, кут падіння променів зменшується з видаленням від екватора. Від екватора до полюсів змінюється і клімат. На екваторі, де температура повітря висока (більш як +20 °С), клімат жаркий. Із віддаленням від екватора повітря нагрівається менше, і клімат стає холоднішим — помірним. У полярних районах поверхня нагрівається слабко. Крім того, крига і сніг, що лежать на великих просторах, відбивають сонячне проміння. Тому клімату цих районах дуже холодний. Отже, внаслідок розподілу сонячної енергії за різними широтними смугами клімат змінюється від екватора до полюсів, тобто зонально.

На них є дані про основні показники клімату: температуру найтеплішого і найхолоднішого місяців (для України — липня і січня відповідно), напрямок вітру, кількість опадів.

4. Поміркуйте, де і чому випадає більше опадів — на західних чи східних схилах Карпат.

Більше випадає опадів на західних схилах Карпат, тому що вологі повітряні маси, що йдуть з Атлантичного океану зустрічають західні схили. Піднімаючись схилами гір, повітря охолоджується, із нього випадають опади.

Сторінка 157 

1. Які розрізняють на Землі основні та перехідні кліматичні пояси?

Розрізняють сім основних кліматичних поясів:

екваторіальний, тропічний - 2, помірний - 2, арктичний та антарктичний. Між основними поясами у кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси: субекваторіальні

2, субтропічні -2 , субарктичний, субантарктичний.

2. Охарактеризуйте екваторіальний кліматичний пояс.

У екваторіальному кліматичному поясі переважає вологе повітря. Його температури високі (+24...+28°С). Висхідні потоки теплого повітря формують потужні купчасто-дощові хмари, які щодня приносять зливи з грозами. Випаданню великої кількості опадів (понад 2000 мм на рік) сприяють і вітри, що приносять вологе повітря з океану. Температура кількість опадів протягом року там майже не змінюються, тому цей пояс називають поясом «вічного літа».

3. Які особливості арктичного кліматичного поясу?

У арктичному кліматичному поясі - переважає холодне й сухе повітря. Його температури мінусові протягом усього року. Опадів випадає дуже мало — 200 мм на рік. Але вони

4. У якому кліматичному поясі розташована Україна? Чи є наш клімат комфортним?

Україна розташована у помірному кліматичному поясі, у ньому чітко виражені 4 пори року, з плюсовими температурами влітку і мінусовими взимку. Опадів випадає достатньо, тому помірний пояс вважають комфортним для проживання людей та введення господарства, тут не має екстремальних температур чи кліматичних природних катаклізмів.

5. Чи може клімат змінюватися протягом геологічного часу?

Звісно, що так. Наприклад, всі знають, що однією з версій чому вимерли динозаври є зледеніння та похолодання на планеті. Так різні геологічні епохи характеризувалися різними кліматичними умовами . Виявлено, що в геологічній історії Землі були теплі та холодні періоди. У теплі періоди кліматичні пояси були більш широкими, а їхні внутрішні відмінності виражені слабше. У холодні періоди формувалися досить контрастні типи клімату навіть у межах одного поясу. До сих пір вчені мають лише гіпотези стосовно причин змін клімату.

6. Як клімат впливає на умови життя людини?

Клімат визначає побут населення - це одяг, взуття, навіть тип оселі. Клімат визначає вид діяльності місцевого населення - повсякденна робота селян, агрономів, будівельників, пілотів, моряків. Клімат визначає галузі спеціалізації країни : наприклад, сільське господарство, які необхідно розвивати на цій території або туризм, якщо клімат сприятливий для відпочину тощо. Погода і клімат позначаються на здоров'ї та самопочутті людей.

Сторінка 160 

1. У чому виявляється вплив діяльності людини на атмосферу?

Забруднення повітря, зміна складу повітря. Вони потрапляють в атмосферу з промислових підприємств. Сильно отруюють повітря вихлопні гази численних автомобілів. Зміна клімату

3. Чим небезпечні кислотні дощі?

Сполуки сірки й азоту сполучаючись із водяною парою повертаються на землю у вигляді кислотних дощів. Такі дощі випадають іноді за тисячі кілометрів від місця свою утворення. Вони шкодять здоров'ю людей, забруднюють грунти, через них всихають ліси тощо.

5. Якими можуть бути наслідки глобального потепління?

Найперше посилиться танення льодовиків. Це призведе до підняття рівня вод океанів і морів. Тоді приморські низовини, де живуть люди, будуть затоплені. Наземні види рослин і тварин почнуть переміщуватися до гір і полюсів.

6. Чому від стану атмосфери залежить здоров я людей?

Коливання атмосферного тиску знижують насичення крові киснем. Від підвищення і пониження атмосферного тиску частіше страждають при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем. Вологість повітря впливає на потовиділення і тепловий обмін. Раптове похолодання чи потепління небезпечно для людей з серцевою недостатністю і проблемами в системі кровообігу. Вони відчувають себе втомленими, їх мучить безсоння.

Сторінка 161 

1. Установіть, який шар НЕ є частиною атмосфери.

Г- озоновий

2. Визначте середню добову температуру повітря за такими даними:

Г -1,5 °С

3. У якому випадку вітер, що виникатиме між ділянками з різним атмосферним тиском, буде найсильніший?

В - 762 мм рт. ст - 753 мм рт. ст.

4. Установіть, яке поняття має таке визначення:

«Стан приземного шару повітря в даній місцевості у певний час» А - погода

5. Укажіть, якою буде температура повітря біля підніжжя гори заввишки 2 км, якщо на її вершині вона становить 0 °С.

6. Установіть відповідність між приладом і тим, що він вимірює.

1 - барометр - Б - атмосферний тиск; 2 - гігрометр - В вологість повітря; 3 - термометр - А - температура; 4 анемометр - Д - сила вітру.

7. Установіть відповідність між кліматичним поясом та властивостями повітря в ньому.

1 - арктичний- В - холодне, сухе, прозоре; 2 - помірний - Д - взимку — холодне, влітку —жарке; 3 - тропічний - Г - жарке, сухе, запилене; 4 - екваторіальний- Б - жарке, вологе.

8. Розташуйте послідовно шари атмосфери, починаючи від земної поверхні.

А - стратосфера (2), Б - тропосфера (1), В - верхні шари повітря (4), Г -озоновий шар (3).

Відповідь: Б, А, Г, В

9. Як змінюється температура повітря з висотою?

Зменшується, на кожні 1000 м на 6 градусів

10. За температури +30С абсолютна вологість повітря дорівнює 15 г/мЗ. Визначте його відносну вологість.

15:30*100% = 50%

11. Чому в напрямку від екватора до полюсів клімат стає холоднішім?

Тому що, від екватора до полюсів зменшується кількість сонячної радіації (тепла), оскільки кут падіння сонячних променів стає менше, на екваторі сонце буває в зеніті два ази на рік.

Сторінка 166 

1. Що називають гідросферою? Назвіть її складники.

Гідросфера — це водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері.

2. Доведіть, що Світовий океан — єдиний неперервний водний простір.

Всі океани і моря на нашій планеті сполучені, між собою - протоками чи каналами. Разом вони утворюють єдиний водний простір — Світовий океан. Він вкриває 71% поверхні земної кулі. Світовий океан — неперервний: з будь-якої його точки можна дістатися в будь-яку іншу, не перетинаючи суходолу.

3. Чим острів відрізняється від материка? Наведіть приклади великих островів.

Величезні ділянки суходолу— материки, а острови - відносно невеликі порівняно з материками ділянки суходолу, з усіх боків оточені водою. Наприклад, о. Суматра, Мадагаскар, Гренландія.

4. Які розрізняють острови за походженням?

За походженням острови поділяють на материкові, вулканічні та коралові.

5. Порівняйте географічне положення і розміри Аравійського моря і Бенгальської затоки.

Затокою називають частину океану або моря, яка вдається в суходіл, але має широкий зв’язок із ними. Море — це частина океану, що відрізняється від нього властивостями води (температурою, солоністю), течіями, організмами, які живуть у ньому. Аравійська море - Площа 4 832 тисячі км2, максимальна глибина 5 803 м.^напівзамкнуте море Індійського океану, між півостровами Сомалі, Аравійським та Індостан. Бенгальська затока - велика затока на

Сторінка 169 

1. Чому морська вода має солоний гіркуватий смак?

Гіркуватого присмаку додають розчинені солі магнію.

2. Покажіть на фізичній карті світу найсолоніше море. За шкалою глибин з'ясуйте його приблизні глибини.

Найсолонішим на Землі є Червоне море, яке розташоване тропічних широтах (солоність 41 проміле). Глибини від 500 до 2000 метрів.

3. Як змінюється температура поверхневих вод Світового океану залежно від географічного положення?

Температура поверхневого шару води залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів. Найвища температура (+25...+27 °С) — в екваторіальних і тропічних широтах із жарким кліматом. Найнижча (-1,8 °С) — у полярних районах з холодним кліматом.

4. Чому з глибиною температура води знижується?

Теплі води зосереджені у виносна тонкому поверхневому шарі — приблизно 100 м завтовшки. На таку глибину проникає і сонячне світло, глибше — панує темрява. Отже, океан — холодний, темний і солоний.

Сторінка 173 

1. Як утворюються вітрові хвилі в океані?

Вітрові хвилі — це коливальні рухи водної поверхні Утворюються вони завдяки вітру.

2. Яку роботу виконують хвилі?

Хвилі в природі виконують руйнівну і створювальну роботу

3. Які райони Землі є цунамо небезпечними?

Найчастіше цунамі виникають на західному узбережжі Тихого океану.

4. Які сили викликають припливи і відпливи на Землі?

Вони спричинені силою тяжіння Місяця і Сонця.

5. Спробуйте обчислити, через який час хвилі цунамі, що виникли біля тихо-океанського узбережжя Південної Америки в точці з координатами 24° пн. ш, 120° зх. д., можуть досягти Гавайських островів.

Рішення задачі: Координати Гавайських островів - 21°пн. ш., 157°зх. д. Точка виникнення цунамі - 120 ° зх. д.. Різниця довготи - 157-120= 37 градусів. По 21 градусу широти - 1 градусу відповідає 103,9 км. Від точки цунамі до Гавайських островів - 103,9*37 = 3844 км. Швидкість цунамі понад. 700 км/год.

3844 км : 700 км/год = 5,49 годин.

Сторінка 176 

1. Чим відрізняється рух води в течіях від руху води у хвилях?

Різновидом рухів води у Світовому океані є течії. Це горизонтальні переміщення води у вигляді потужних потоків. Головна причина їх утворення — постійні вітри, а хвилі виникають від непостійних вітрів

2. Поясніть, чому Перуанську течію з температурою води +22 °С називають холодною, а Північноатлантичну з температурою +2 °С — теплою.

Температуру води течії визначають відносно навколишніх вод. Тепла течія має температуру на кілька градусів вищу, ніж довколишня океанська вода. Холодна течія — навпаки. Перуанська течія спрямує від холодної течії Західних вітрів й несе холодні води, а Північноатлантична течія відходить від течії Гольфстрім , що несе свої води з теплих тропічних широт.

3. Яким був би клімат на західному узбережжі Європи, якби Північноатлантична течія була не теплою, а холодною?

Клімат західного узбережжя Європи став би холодним, суровим - континентальним, можливо навіть схожим на субарктичний, середні річні температури були б набагато

нижчими.

4. Поміркуйте, яке з тверджень більш точне і правильне: «Вітер — ось що рухає води у Світовому океані»...

Вітер рухає води у Світовому океані - так, він викликає хвилі та постійні вітри - течії. Тому можна стверджувати про правдивість цього твердження. Сонце рухає води у

Сторінка 179 

1. Охарактеризуйте групи морських організмів за умовами їх існування у Світовому океані.

За умовами існування розрізняють кілька груп морських мешканців: планктон, нектон, бентос. Планктон — це дрібні рослини і тварини, які населяють товщу води і яких переносять хвилі й течії. Це дрібні водорості, черв’яки, рачки, креветки,медузи. Нектон — морські тварини, які активно рухаються у воді. Це кити, дельфіни, моржі, тюлені, восьминоги, кальмари, водяні змії, черепахи та різноманітні риби. Вони легко можуть долати великі відстані. Бентос — рослини і тварини, що оселилися на дні. У «підвальному поверсі» океану живуть водорості, корали, губки, морські зірки, краби, черв'яки. Водорості отримують із води поживні речовини всією своєю поверхнею.

2. Від яких чинників залежить поширення організмів у океанах і морях?

Температура води, наявність в ній поживної маси, насиченість води киснем, освітленість водяної товщі.

3. Які частини Світового океану є найбільш придатними для життя морських мешканців? Чому?

Найбільш сприятливі умови для морських мешканців у

4. Як змінюється поширення організмів у океанах із зміною клімату?

Холодні полярні води бідні на організми. Є моржі й тюлені. У помірних широтах температура води протягом року вища за 0 °С, у ній розчинена велика кількість кисню. Ці води є найбільш «рибними» районами океану. У тропічних широтах рослин і тварин менше, тому що вода має підвищену температуру і більшу солоність. У теплих екваторіальних і тропічних водах на невеликих глибинах спостерігається величезна різноманітність теплолюбних риб, морських черепах, придонних організмів (коралів, молюсків, морських зірок, крабів та ін.).

Сторінка 182 

1. Які природні багатства морів і океанів людина використовує для своїх потреб?

Риба, молюски, креветки, краби, омари тощо-людина використовує у їжу. З надр морів й океанів люди добувають корисні копалини. Припливи й відпливи використовують для здобуття екологічної енергії.

2. Які корисні копалини є підводою?

Залізні та марганцеві руди, нафта та природний газ, кам’яне вугілля, сіль.

3. Як можна використати енергію вод Світового океану?

Енергію води перетворюють на електроенергію, силу припливів і відпливів, океанічні течії і навіть хвилі.

4. Унаслідок чого забруднюються води морів і океанів?

Унаслідок плавання суден, вилову риби, видобування корисних копалин води забруднюються. Велика кількість шкідливих речовин потрапляє з водою річок, які впадають у моря та океан (добрива, змиті з полів, стоки підприємств і побутові стічні води, побутовий сміття). Забруднення надходить і через атмосферу у вигляді пилу та кіптяви.

Сторінка 186 

1. Що називають річкою? Що таке витік і гирло річки?

Річка — це природний водний потік; який тече у виробленому ним самим заглибленні — руслі. На карті річки показують від витоку до гирла. Витік - це місце початку річки, а гирло - це місце впадіння річки.

2. Що таке річкова система?

Річкова система - це головна річка з усіма її притоками.

Сторінка 191 

1. У чому полягає руйнівна і творча (створювальна) робота річки?

Річка своїми водами розмиває берега та розчинює гірські породи (річкова ерозія), а творча робота полягає у перенесенні гірських порід, та намиванню їх на берегах чи дельті - утворюються пляжі, коси, острови.

2. Що таке дельта річки?

Дельта річки - це складне гирло, тобто місце впадіння річки, але яке складається з декількох рукавів річки, між якими є мілина, наноси чи острівці.

3. Чим рівнинна річка відрізняється від гірської?

Напрямком течії та швидкістю (гірські річки швидші), річковою долиною (у рівнинних річок вона ширша, а береги є пологими), глибиною (гірські річки не глибокі), а також на гірських річках є часто пороги та водоспади.

4. Поміркуйте, яку географічну інформацію закладено в назві міста Запоріжжя.

Запоріжжя - за порогами, а саме за порогами Дніпра. Вище міста, біля знаменитих дніпровських порогів на острові Хортиця, знаходилась Запорізька Січ - центр українського козацтва.

5. Чому річки потрібно охороняти і дбайливо використовувати їх воду?

Вода річок прісна, вона придатна для пиття після очищення та сільського господарства. Вона ж використовується для господарських потреб: полив рослин, миття посуду, машин, приміщень, умивання, догляд за тваринами. Вода потрібна усьому живому на Землі. Води ще більше скорочуються через їх забруднення.

6. Щороку річки відбирають у материків 12 кмЗ твердих речовин і несуть їх у моря й океани. Для суходолу достатньо 10 млн років...

По-перше, не всі гірські породи розчинні та здатні розчинюватися у воді (тільки осадові гірські породи). По-друге, відбувається біологічний кругообіг енергій, відмерлі рештки живих організмів, листя, рослини утворюють шар ґрунту. По-третє, вітрова робота також має накопичувальний характер.

На суходолі є чимало заглиблень (роговин) різного походження, в які стікають поверхневі й підземні води. Якщо в заглиблення надходить води більше, ніж за такий самий час випаровується, вода назбирується й утворюється озеро. Озеро — це природна водойма (улоговина, заповнена водою), яка не має безпосереднього сполучення з морем.

Сторінка 195 

2. Чим озеро відрізняється від моря?

А на відміну від моря, озеро не є частиною Світового океану, тобто не має з ним ніякого сполучення.

3. Як утворюються озерні улоговини?

Улоговини тектонічного походження утворилися в результаті рухів земної кори. Вулканічні озера утворились у кратерах згаслих вулканів. Льодовикові озера виникли в заглибинах поверхні, «виораних» і поглиблених льодовиками, або внаслідок загородження льодовиком русла гірського водотоку. Заплавні озера утворюються в долинах річок. Вони є залишками старих річкових русел, тому називаються озера-стариці.

4. Чому безстічне озеро стає солоним?

Озера, з яких річки не витікають, називаються безстічними. Із річковими і підземними водами до озера надходять солі. Якщо озеро безстічне, то солі в ньому нагромаджуються і вода поступово засолюється. Солоні озера виникають у посушливому кліматі. Там відбувається велике випаровування з їх поверхні, тому вода сильно насичується солями. Іноді їх так багато, що солі випадають на дно і береги у вигляді осаду.

5. Визначте географічні координати озера Байкал.

53° ПН..Ш. 107° сх.. д.

6. Земна поверхня має багато улоговин, заглиблень знижень. Проте не всі вони стають озерами.

Не всюди на планеті де є улоговини, є всі умови для утворення озер— велика кількість опадів, незначне випаровування.

Сторінка 199 

1. Як утворюються болота?

Болота можуть виникати унаслідок заростання озер. Спочатку на дні озера о сідають пісок, глина, мул, принесені струмками й річками. Нагромаджуючись, вони поступово заповнюють озерні улоговини. Озеро міліє, і його площа зменшується. На мілинах виростають очерет, рогіз, осока. Згодом рослини поширюються майже на все озеро. Коли вони відмирають, їх рештки відкладаються на дні. З часом вони накопичуються, ущільнюються і перетворюються на торф. Так на місці озера з’являється болото.

2. У яких районах Земної кулі утворилося багато боліт?

Болота займають близько 5 % усього суходолу. Вони поширені майже повсюдно, крім пустель. Більше заболочений суходіл Північної півкулі. Найбільше боліт у субарктичному поясі у районах з надмірним зволоженням і багаторічною мерзлотою. Найбільш заболочений район світу — Західний Сибір (Росія). Величезне скупчення боліт (близько 190тис. км2) розташоване в субекваторіальному поясі Південної Америки. Воно називається Пантанал, що у перекладі з португальської означає болото.

3. Як розрізняють болота за характером живлення і рослинністю?

За способом живлення: Верхові болота отримують вологу згори — з атмосферними опадами. Зазвичай вони розташовані на підвищених місцях (вододілах), тому їх і називають верховими. На таких болотах ростуть мохи,

4. Яка користь від боліт? Чи потрібно їх повсюдно осушувати?

У болотах утворюється корисна копалина — торф, який має широке застосування. Передусім, його використовують як паливо. Шляхом хімічної переробки з торфу виробляють добрива, барвники і навіть ліки. Тривалий час люди намагалися осушувати болота. Проте це нерідко призводить до негативних наслідків: знижується рівень підземних вод, виникають пилові бурі, зникають болотні рослини і тварини, перестає утворюватися торф. Тому осушення боліт і використання їх під посіви сільськогосподарських культур не завжди є виправданим.

5. За рік з відмерлих рослин у болотах утворюється 1 мм торфу.

Вік сучасних торфовищ становить щонайменше 5 тис. років.

Рішення задачі: 5000 років * 1 мм /1 рік = 5000 мм, а це 500 см або 5 метрів.

Сторінка 202 

1. Які штучні водойми створює людина? Які з них є у вашій місцевості?

Люди з давніх часів створюють штучні водотоки (канали) водойми (водосховища, ставки). У нашій місцевості є водосховища, у сільській місцевості ставки.

2. Чим канал відрізняється від річки? Як канали служать людям?

Канали відрізняться від річки тим, що вони є штучними водотоками, тому що їх русло створене людиною. їх створюють для того, щоб спрямувати річкові води в потрібні місця. Канали служать людям : для зрошування, осушування, для судноплавання, водопостачання у посушливі райони.

3. На яких річках в Україні створені водосховища? Покажіть їх на карті України.

На Дніпрі - Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське. На Дністрі - Дністровське.

4. Поміркуйте, чи впливає якість питної води на здоров’я людини. Які вам відомі способи очищення води в домашніх умовах?

Так, якість води впливає на здоров’я людини, оскільки у воді можуть міститися шкідливі мікроелементи, що можуть викликати у людини безліч захворювань: серцево-судинних, шлунково-кишкового тракту, ендокринних і ін. та вода викликає алергічні захворювання, а також збільшення рівня новоутворень в організмі людини. Способи очищення: кіп’ятіння води, очищення різними спеціальними фільтрами, типу сріблом тощо. Кувшинні побутові фільтри, квартирні побутові фільтри, що встановлюються на труби.

Сторінка 206 

1. Що таке льодовик? Як він утворюється?

Льодовик— це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні. На відміну від річкової криги він утворюється не з води, а зі снігу. Льодовики виникають там, де протягом року випадає більше снігу, ніж устигає розтанути.

2. У чому виявляються особливості утворення льодовиків у горах?

Гірські льодовики утворюються у високих горах у всіх широтах. Вони різняться за формою і розмірами. Форма льодовиків залежить від рельєфу гір: одні шапками вкривають вершини, другі заповнюють чашоподібні заглиблення на схилах, треті простеляються на гірських долинах.

3. Де снігова лінія проходитиме вгорах вище — на 30° пн. ш. чи на 50° пн ш.?

Межу в горах, вище якої сніг протягом року не встигає розтанути, називають сніговою лінією. Вище снігової лінії нагромаджений сніг поступово ущільнюється і стає льодом. Снігова лінія буде вище на ЗО градусі пн..ш. Висота снігової лінії в горах зменшується від екватора до полюсів, тому що в цьому ж напрямку знижується температура повітря.

4. Де поширені покривні льодовики?

Покривні льодовики покривають поверхню суходолу незалежно від його рельєфу. Вони утворюються в полярних широтах, де снігова лінія проходить дуже низько.

Льодовики, ніби щити, покривають материк Антарктиду, острів Ґренландію, острови Північного Льодовитого океану.

5. Що називають айсбергами? Чим вони небезпечні?

Краї льодовика, спускаючись в океан, відламуються великими шматками. Вони сповзають уводу і перетворюються на плавучі крижані брили — айсберги. Більша частина айсберга — до 90 % — схована під водою і її не видно. Переміщуючись під впливом течій і вітрів, вони стають дуже небезпечними для судноплавства. Відомо чимало випадків, коли через зіткнення з айсбергом тонули кораблі й гинули люди.

6. За яких умов утворюється багаторічна мерзлота?

У тих районах земної кулі, де постійно холодно (температури нижчі від 0°), ґрунти й гірські породи перебувають у промерзлому стані. Вони ніби зцементовані замерзлою в них водою і містять підземний лід. Товщі мерзлих порід, можуть сягати від де кількох метрів до 1500 м. Мерзлоту називають багаторічною, або навіть вічною, тому що мерзлий стан грунту й порід зберігається сотні тисяч років.

Сторінка 210 

1. Чому одні гірські породи пропускають воду, а інші — ні?

Водопроникні породи здатні пропускати воду, тому що в них є пустоти — пори і тріщини. Чим крупніші частинки породи, тим більші пори й проміжки між ними і тим легше проходить вода. Добре пропускають воду пісок, гравій, галька, вапняки з тріщинами. Водотривкі породи майже не пропускають воду. Такими є глина, пісковик, граніт, якщо в них не має тріщин.

2. Чим ґрунтові води відрізняються від міжпластових?

Ґрунтові води утворюють верхній водоносний шар, який залягає на першому від поверхні водотривкому пласті. Ці води не перекриті зверху водотривким шаром, тому поповнюються водою, яка просочується з усієї поверхні, розташованої над ними. Між пластов і води, залягають у водоносному шарі, який лежить між двома водотривкими пластами. Вода може потрапити в цей шар тільки там, де над ним відсутній водотривкий пласт.

3. Якщо на поверхні немає джерела, чи означає це, що в даній місцевості немає підземних вод?

Ні, це може означати, що підземні води залягають під водотривкими пластами. Якщо водотривкі пласти залягають

4. Яку роботу в природі виконують підземні води?

Підземні води, які поверхневі, здійснюють певну роботу в то віці земної кори - проникаючи в гірські породи, вода може їх розмивати і розчиняти. Підземні води забезпечують рослини вологою і розчиненими в них поживними речовинами. Вони є важливим джерелом живлення річок і озер.

5. Як люди використовують підземні води? Як підземні води застосовують у вашій місцевості?

- В Україні пробурені тисячі свердловин для забезпечення питною водою населення міст, зрошення полів у районах, бідних на поверхневі води.

- Підземні води, що містять підвищену кількість розчинених солей і газів, називають мінеральними. їх використовують з лікувальною метою.

- Термальні підземні води з температурою понад + 20 °С використовують для опалення житлових будинків, теплиць, виробництва електроенергії.

6. Як ви розумієте вислів: «Де пробереться, того й набереться»? Як люди використовують таку здатність води?

Це значіть, що вода, просочуючись углиб, проходить крізь природні фільтри — шари гірських порід різної щільності — й у такий спосіб чудово очищується й набирається.

Сторінка 211

1. Назвіть море, яке є окраїнним

В - Баренцове

2. Укажіть, унаслідок чого виникають припливи і відпливи на Землі.

В - дії сили тяжіння - Місяця і Сонця

3.  Яке походження мають найбільші за площею острови земної кулі?

Г - материкове

4. Укажіть, який чинник підвищує солоність океанічних вод.

Б - випаровування з поверхні

5. Назвіть течію, яка є холодною.

В - Перуанська

6. Укажіть, до виникнення яких об’єктів і явищ НЕ причетний вітер.

Г- припливи

7.     Яке походження мають озерні улоговини найглибших озер світу?

Г - тектонічне

8. Укажіть райони земної кулі, де найбільші і найпотужніші покривні льодовики.

Б - Антарктида, В - Ґренландія

9. Установіть відповідність між водними об’єктами та їх характеристиками.

1 - океан - Д - має протоки, вода солона, акули;_2 - річка - Г - вода прісна, русло, притоки, гирло, риба; 3 - канал - В - рукотворне русло, вода прісна, риба;

10. Назвіть послідовно моря відповідно до їх розташування з півночі на південь.

А - Чорне - 3; Б - Червоне - 4; В - Балтійське - 2; Г - Баренцове - 1.

11. Чому люди для своїх потреб беруть воду з колодязів, а не з річок?

Тому, що підземні води набагато чистіші за рахунок природної фільтрації, ніж річкова вода

12. Чому мінеральну воду називають «цілющою»?

Основні компоненти усіх мінеральних вод - це кальцій, натрій, магній, та інші хімічні компоненти, які корисні для людини. Мінеральна вода буває хлорид на, наприклад, застосовується для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Гідрокарбонатна застосовується з метою нормалізації секреції шлункового соку і при сечокам’яній хворобі. Сульфатна - відповідає за роботу печінки і жовчного міхура (її призначають при гепатитах, цукровому діабеті, ожирінні, захворюваннях жовчних шляхів). Але пити мінеральну воду щодня шкідливо!!! Приймають її як ліки і тільки під спостереженням лікаря.

13. Чим гірський льодовик нагадує річку?

Гірські льодовики спускаються вниз долинами у вигляді довгих язиків, що нагадують льодяні річки.

14. Як ви поясните твердження: «Сонце двигун води в океані».

Сонце рухає води у Світовому океані, так припливи й відпливи спричинені силою тяжіння Сонця (й Місяця), а також Сонце по-різному нагріває земну поверхню у зв’язку з

15. Чи можна побачити сніг і лід в Африці? Якщо ні, то чому? Якщо так, то де і чому?

Так, навіть у Африці є сніг та лід, що представлений у вигляді гірських льодовиків. Наприклад, вулкан Камерун, Кіліманджаро.

Сторінка 216 

1. Що таке біосфера? Які групи організмів її утворюють?

Біосфера — це оболонка Землі, що заселена організмами. Вона перетворена ними і перебуває під їхнім впливом. Нині в біосфері налічують близько 3 млн видів організмів. Вони дуже різноманітні: водорості, трави, кущі, дерева, черви, молюски, павуки, комахи, риби, раки, жаби, змії, птахи, звірі, бактерії, гриби. Усі організми, усі форми життя є складовими біосфери.

2. Де проходять межі біосфери?

Верхня межа біосфери проходить в атмосфері на висоті 20—25 км. Це висота озонового шару, який захищає все живе від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання. Приземний повітряний простір — середовище існування птахів. У гідросфері істоти є в усій товщі води. Нижня межа біосфери проходить у літосфері на глибині близько 5 км.

3. Як організми взаємодіють між собою? Чому тварини не можуть існувати без рослин?

Рослини листками поглинають із повітря вуглекислий газ, а корінням вбирають воду з ґрунту. У процесі фотосинтезу з цих неорганічних речовин вони створюють органічні, виділяючи кисень - він для дихання тварин. Травоїдні тварини - використовують рослини у їжу. Багато тварин використовують рослини для своєї домівки. Бактерії і гриби розкладають органічні рештки мертвих тварин на неорганічні речовини, і ті знову стають придатними для живлення рослин.

4. Чому рослини і тварини нерівномірно розміщуються на суходолі?

Поширення організмів на Землі дуже нерівномірне. Воно залежить від кліматичних умов (температури, опадів, наявності їжі тощо), які змінюються від екватора до полюсів. У цьому ж напрямку зменшується кількість видів рослин і тварин

Сторінка 220 

1. Що таке ґрунт? Як він утворюється?

Ґрунт — це верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу.

2. Чому на Землі утворюються різні типи ґрунтів? Яким закономірностям підпорядковане їх поширення?

Тому, що на Землі розповсюджені різні типи гірських порід та кліматичні умови. Воші дуже різноманітні, тому що утворюються за різних природних умов. У їх поширенні існують закономірності: ґрунти змінюються від екватора до полюсів, а в горах — від підніжжя до вершини.

3. Розкажіть про значення ґрунту для людини і для планети загалом.

Використовує ґрунт для своїх потре б — вирощування сільськогосподарських культур та випасу тварин. Ґрунт — не умова існування і розвитку життя на Землі. Він є життєвим простором, притулком, опорою і джерелом живлення організмів. Його можна назвати сховищем насіння та енергії. Ґрунт регулює біосферні процеси.

4. Як можна вберегти ґрунти від руйнування та виснаження?

Охорона фунтів полягає у правильному веденні сільського господарства. Щоб уберегти родючий шар від змивання, схили потрібно орати упоперек, щоб вода не стікала поздовжніми борознами. Насадження на полях дерев смугами (лісозахисні смуги) запобігає видуванню грунту вітром. Мінеральні добрива й отрутохімікати, які у завеликій кількості можуть забруднювати Грунт, необхідно використовувати в міру. А головне, людей потрібно озброїти знаннями про Землю, щоб не було споживацького ставлення до її багатств, у тому числі й земельних.

Сторінка 223 

1. Із яких компонентів формується природний комплекс?

Усі компоненти (складники) природи — гірські породи, води, повітря, ґрунти, організми — тісно пов’язані між собою і утворюють одне ціле — природний комплекс

2. Наведіть приклади різних за розмірами природних комплексів.

Великі природні комплекси — це окремі материки й океани, менші — гори і рівнини, ліси, степи, пустелі, ще менші — галявини, яри, балки, озера, болота тощо. Кожний із них має своєрідне поєднання природних компонентів.

3. Яке значення для людей мають знання про природні комплекси?

Знання мають велике значення, оскільки це дає можливість зберігати природні комплекси, а також досліджувати процеси, які відбуваються в них. Змінюючи природні комплекси для своїх потреб, люди повинні враховувати, що всі компоненти в них тісно взаємопов’язані й урівноважені. Зміна одного з них призводить до ланцюга природних змін. Так, вирубування лісу стає причиною зниження рівня фунтових вод. Унаслідок цього зникають джерела та струмки. Лісові рослини і тварини втрачають середовище свого існування. З часом відбувається зміна мікроклімату місцевості тощо.

Сторінка 226 

1. Що називають географічною оболонкою?

Географічна оболонка — це цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери і літосфери, всю гідросферу біосферу.

2. Де проходять межі географічної оболонки?

Межі географічної оболонки нагадують межі біосфери. Верхня межа проходить в атмосфері на висоті ЗО—50 км від поверхні Землі, нижня — в літосфері на глибині 5 км. Отже, географічна оболонка завтовшки приблизно 55 км зовсім тонка порівняно з розмірами нашої планети.

3. Які кругообіги забезпечують цілісність географічної оболонки?

Цілісність — це єдність, неперервність географічної оболонки, вона суцільна. Цілісність зумовлена тісним взаємозв'язком і взаємовпливом її компонентів. Про таку закономірність іншими словами можна сказати так: «Усе по в’язане з усім». Цілісність забезпечують кругообігу речовин енергії, що неперервна відбуваються в географічній

Сторінка 230 

1. Чому в зоні арктичних пустель бідні ґрунти, рослинність і тваринний світ?

Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку, і влітку низькі, тому постійно холодно. Сніговий покрив тримається 300 днів на рік. Опадів випадає мало. Рослинність дуже бідна. Лише влітку невеликими ділянками з’являються лишайники та мохи, подекуди полярний мак і куріпкова трава.

2. Охарактеризуйте природну зону тайги.

Тайга - це зона хвойних лісів, тут тривала холодна зима і помірно тепле літо. Територія заболочена. Ґрунти — підзолисті і торф’яно-болотні. Ростуть хвойні дерева — ялина, модрина, є також листяні — береза й осика. Багатий тваринний світ. Там живуть зайці, білки, лосі. З хижаків водяться бурий ведмідь, рись, вовк, лисиця, соболь, куниця, ласка. Сотні видів птахів, найбільші з яких — глухарі та тетеруки.

3. Які природні особливості притаманні саванам?

Зона саван — це рівнини, вкриті травами з окремими групами дерев. Улітку там ідуть рясні дощі. Тому трави (слонова, бородач) виростають до 3-5 м заввишки. Дерева (баобаб, зонтична акація) у зимовий бездощовий сезон скидають листя, трави висихають. Ґрунти — червоні. Тваринний світ різноманітний. Численні великі копитні тварини: зебра, антилопа, буйвіл, жираф, слон, бегемот, носоріг. Багато хижаків — лев, гепард, гієна, пустельна рись, шакал. Є мавпи. Водяться страуси, птах-секретар, який поїдає змій. Із комах поширені терміти і муха цеце.

4. Поясніть, чому в екваторіальних вологих лісах панують пишна рослинність і багатий тваринний світ.

Тому, що зона екваторіальних вологих лісів розташована обабіч екватора. Клімат постійно жаркий і вологий. Температура протягом року висока і майже не змінюється. Там увесь час літо. Опадів випадає дуже багато

Сторінка 231 

1. Установіть, що з переліченого НЕ належить до складових біосфери.

В - повітря

2. З’ясуйте, за якою ознакою ґрунт відрізняється від гірських порід.

В - родючістю

3. Назвіть найбільш родючі ґрунти.

Б - чорноземи

4. Укажіть, як називається оболонка, у межах якої взаємодіють повітря, вода, гірські породи і мінерали, ґрунти та організми.

Г - географічна

5. З’ясуйте, яка природна зона має такі характеристики: панування холодного повітря, тривала полярна ніч, низькі температури повітря протягом року, мала кількість опадів (до 200 мм).

Б - арктичні пустелі

6. Назвіть закономірність географічної оболонки, для характерна зміна природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів.

А - широтна зональність

7. Установіть відповідність між тваринами та природною зоною, яка є середовищем їх існування.

1 - арктичні пустелі - Д - песець; А - шимпанзе - 4 - екваторіальні вологі ліси; 2 - тайга, Б - бурий ведмідь; З - напівпустелі і пустелі - В - верблюд.

8. Установіть послідовність зміни ґрунтів у Північній півкулі із півночі на південь.

А - чорноземи - З, В - тундрові глейові - 1, Б - підзолисті- 2, Г - червоно-жовті - 4

9. Розташуйте послідовно за розмірами природні комплекси, починаючи з найменшого.

А - материк Африка - З,    В - африканська савана - 2, Б

- географічна оболонка - 4, Г - озеро Вікторія - 1

10. Чому відбувається закономірне зменшення кількості видів рослин і тварин від екватора до полюсів?

Тому, що змінюються кліматичні умови, зменшується кількість сонячного, тепла, опадів тощо.

11. Чим зумовлені верхня і нижня межі біосфери?

Нижня та верхня нижня межа біосфери визначається існуванням живих організмів.

12. Чому ґрунт вважають сполучною ланкою між живою і неживою природою?

Тому, що грунт має частку з неживої природи, це гірська порода, а її родючий шар - гумус - це частка живої природи, оскільки утворюється за рахунок перетворення органічних речовин.

Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення Землі складає більше 7 мільярдів осіб.

Сторінка 235 

2. Які причини впливають на зміну кількості населення?

Кількість населення може збільшуватись або зменшуватись. Так, на зменшення кількості населення впиває смертність. Основні причини - захворюваність, а також різні стихійні явища (землетруси, цунамі тощо), війна тощо. Основною причиною стрімкого зростання кількості населення є розвиток медицини, техніки, що дає можливість збільшувати тривалість життя, зменшувати ризики травм на виробництві тощо. А також у менш розвинутих країнах - кількість населення зростає, бідність, примітивні спосіб життя, а також традиційність великих родин впливає на це (Пакистан, Бангладеш, Африканські країни).

3. Чому населення на Землі розміщується нерівномірно?

На розміщення населення Землі впливають: природні умови (70 % усіх людей проживають на 7 % поверхні суходолу, а 15 % суходолу з суворими природними умовами). Малозаселеними є вологі екваторіальні ліси, пустелі, тундра, тайга, а також гори. Населення розміщується по узбережжях морів, океанів чи в долинах річок. Населення розміщується біля основних баз та родовищ корисних копалин.

4. Як визначити густоту населення?

Середню кількість жителів на 1 км2 території відображає густота населення. Щоб визначити її, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає.

ознаки кожної раси.

Європеоїдна раса. У людей, що живуть у північних районах, світла шкіра і світле волосся. У жителів південних районів, шкіра смаглява, а волосся темне. Монголоїдна раса - мають жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей, обличчя вилицювате. Представники негроїдної (екваторіальної) раси мають темно-коричневий або чорний колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся, великі губи і широкий ніс. Представники австралоїдної раси мають темний колір шкіри, волосся і очей, широкий і дещо пласкуватий ніс.

Сторінка 241 

2. Під впливом яких чинників з'явилися відмінності в зовнішності представників різних рас?

Під впливом природних умов. Деякі ознаки зовнішності є захисними пристосування до кліматичних умов місцевості. Так, у людей монголоїдної раси вузьких розріз очей - це ознак, що виникла внаслідок пристосування до сильних вітрів і пилових бур. Так, у представників негроїдної (екваторіальної)раси в шкірі виробився спеціальний пігмент (барвник). Завдяки йому шкіра поступово набула темного кольору. Жорстке і кучеряве волосся утворює на голові ніби повітряну подушку — надійний захист від перегрівання. А потовщені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизову оболонку..

3. Які народи світу є найчисленнішими?

Найчисленнішими народами світу є китайці (більш як 1 млрд), хіндустанці (240 млн), американці Сполучених Штатів Америки (205 млн), росіяни (150 млн), бразильці (137 млн), японці (126 млн).

4. Що вам відомо про особливості культури китайців?

Китайці належать до монголоїдної раси. Китайська мова є найпоширенішою в світі. Китайське письмо здійснюється

5. Розкажіть, як сформувався американський народ.

Це народ, який сформувався із трьох рас і трьох культур: європейської, індіанської та африканської. До колумбову Америку населяли індіанці, які належать до монголоїдної раси. Індіанські племена розмовляли різними мовами. Вони були мисливцями і рибалками і вели напівкочовий спосіб життя. У XVI ст. до Америки ринув потік європейців, а згодом до США почали завозити рабів з Африки для роботи на плантаціях. Водночас вибралося взаємне проникнення різних культур.

6. Культурні традиції яких народів світу вам особливо подобаються?

Японія - кімано, саке, рис, палички, дзюдо, ниньзі , феншуй. Індії - наприклад, індійський одяг, індійські танці, махенді, їжа, йога. Туреччини - мечеті, мова, яничари, османська імперія, турецька кава, солодощі (рахат-лукум)

7. Чим українці вирізняються з-поміж інших народів світу?

Своїми культурними традиціями, мовою. Калина, рушник, вишиванка, бандура, Шевченко, козаки тощо.

Сторінка 247 

1. Як зображують держави на політичній карті світу?

Карта, на якій різними кольорами позначені країни світу, називається політичною. Кольори на ній обирають довільно, і вони можуть бути неоднаковими на різних картах. Кордони

2. Користуючись політичною картою світу, з ясуйте, якій державі належить найбільший острів світу — Ґренландія.

Це автономна країна у складі Королівства Данія.

Сторінка 250 

1. Як впливає на природні компоненти господарська діяльність людини?

На природу Землі відчутно впливає господарська діяльність людини: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт та інші галузі. Негативний вплив господарської діяльності помітний у всіх природних комплексах. Людина здавна вирубувала ліси, орала землі, прокладала канали. Були збудовані міста, прокладені шляхи. Нині заглибини і підземні порожнини в літосфері за розмірами перевершили природні. Тиск будівель на поверхню спричиняє на схилах зсуви та обвали. Природний рослинний покрив і тваринний світ значно винищені.

2. Чому виникає необхідність охороняти природу?

Тому що, господарська діяльність людини стала головною причиною змін усіх без винятку оболонок Землі, природних комплексів і природних компонентів, зникають рослини та тварини, зміняються природні комплекси.

3. Що породжує екологічні проблеми?

У природному комплексі всі компоненти перебувають не тільки у тісному взаємозв’язку, а й у рівновазі. Зміна одного з них обов’язково позначиться на інших і призведе до зміни всього комплексу. Так виникають екологічні проблеми — проблеми, пов’язані з порушенням зв’язків у географічній 
Переглядів: 27679
2.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Бойко В.М., Міхелі С.В.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера