Інформатика 2 клас {ГДЗ/відповіді} (Коршунова О.В.) [2012]

Комп’ютери та їх застосування

Сторінка 8

1. Опиши правильну поведінку учня в ком п’ю­ терному класі.

1) До комп’ютерного класу треба заходити спокійно і сідати тільки на своє місце.

2) Не можна торкатися пальцями екрана комп’ютера.

3) Не можна приносити до комп’ютерного класу сторонніх речей.

4) За комп’ютером по» трібно сидіти рівно, так, щоб екран знаходився на відстані 50-60 см від очей.

5) Не можна приносити до комп’ютерного класу їжу, їсти її на уроці, залишаючи крихти.

6) Працювати за комп’ютером можна тільки 15 хвилин.

7) Не можна завантажувати програму без дозволу вчителя.

8) Не можна сильно стукати по клавіатурі.

9) Учням не можна чіпати проводи й розетки.

2. Обери основне слово для предмета інформатика: а) комп’ютер; б) інформація; в) без­пека.

Інформатика — інформація.

Як комп’ютер різні професії опанував

Сторінка 10

1. Нагадай, будь ласка, про які професії йшлося в цьому параграфі

Лікар, бібліотекар, касир, перукар, вчитель, дизайнер, диспетчер.

2. Як комп’ютери допомагають людям цих про­ фесій?

1) Лікар — обстежувати хворого.

2) Бібліотекар — швидко знаходити потрібну книжку.

3) Диспетчер — керувати транспортом.

4) Касир — порахувати вар-тість покупки.

5) Церукар — підібрати нову зачіску.

6) Дизайнер — розрахувати викрійку одягу.

7) Вчитель — навчати на відстані та навчатися самому.

3. А чи можеш ти назвати ще професії, у яких людині потрібна допомога комп’ютера?

1) Письменник — писати книги,

2) музикант — записувати ноти.

4. Назвіть по черзі професії, де комп’ютер допомагає обчислювати.

1) Касир і так далі.

5. Як рибалка може використовувати комп’ютер?

1) Дізнаватися прогноз погоди, місце, де є річка, Водоймище, озеро з рибою.

Сучасні комп’ютери

Сторінка 13

1. Мій знайомий вирушає в подорож, і йому потрібно під час подорожі використовувати комп’ютер. Як ти вважаєш, який із сучас­ них комп’ютерів йому краще взяти із со­ бою і чому?

Фотокамеру, бо він вирушає в подорож і йому потрібно зберегти цікаві зображення.

2. Підкажи, будь ласка, який пристрій допоможе орієнтуватися в незнайомому місті, знаходити потрібні вулиці та будинки.

Навігатор.

3. Мій знайомий дуже любить читати під час подо­рожі, але брати із собою багато книжок він не може. Що ти йому порадиш?

Електронну книжку.

4. Розкажи своєму товаришу, який з різновидів су­часних комп’ютерів ти хочеш мати і чому.

Планшет, смартфон і так далі.

5. Диктофон може запам’ятати новий матеріал, який розповідає вчитель, але він не може замінити вміст мого портфеля, бо в ньому є і зошити, і підручники, і олівці, і ручки.

Так, бо диктофон записує тільки звукові дані.

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером.

Сторінка 16

1. Мій знайомий хоче зібрати комп’ютер. Він уже придбав монітор і системний блок. Які ще пристрої ти йому порадиш придбати і чому?

1) Клавіатуру — для введення інформації у комп’ютер.

2) Комп’ютерну мишу — для допомоги введення команди і обирання значків на екрані монітора.

3) Принтер — для друкування текстів і малюнків.

2. Мій знайомий хоче зберегти в комп’ютері звуки свого папуги. Який пристрій потрібно мати для цього?

Диктофон.

3. Запропонуй кілька варіантів побудови лан­ цюжка за схемою: пристрій введення → системний блок → пристрій виведення.

1) Системний блок.

2) Клавіатура – “системний блок” - принтер. Миша - системний блок - монітор.

Хто головний?

Сторінка 18

1. Для чого потрібні комп’ютерні програми?

Комп’ютерні програми потрібні для розв’язування будь-якого завдання.

2. Як називається професія людини, яка ство­ рює комп’ютерні програми?

Програміст.

3. Вибери з наведених нижче слів ті, що близькі за значенням до поняття комп’ютерна про- грама: а) інструкції; б) правила; в) розпорядок; г) набір команд.

Комп’ютерна програма — інструкція.

4. Уяви таку ситуацію: програміст може запро­грамувати комп’ютер розв’язувати для тебе будь-які завдання. Яке завдання ти йому по­ ставив би?

Програми різні та корисні

Сторінка 21

1. Яку програму потрібно відкрити, щоб на­ писати оголошення?

Щоб написати оголошення, потрібно відкрити програму текстовий редактор.

2. Який комп’ютерний пристрій допоможе роздрукувати оголошення?

Щоб роздрукувати оголошення, використовуємо комп’ютерну програму текстовий редактор.

3. Яка програма може допомогти виконати обчис­ лення?

Для обчислення вико-ристовують програму каль-кулятор.

4. Закінчи послідовність: листівка – текстовий редактор; фотокартка – графічний редактор; поздоровлення.

Поздоровлення — текстовий і графічний редактори.

Увага! Вмикаємо комп’ютер

Сторінка 24

1. Як називається пристрій, на якому знаходиться кнопка Pоwеr? Для чого потрібна ця кнопка?

Кнопка Power розміще на на системному блоці. Вона потрібна для ввімкнення комп’ютера.»

2. Які дії потрібно виконати для вимкнення ком­п’ютера?

Щоб вимкнути комп’ютер, потрібно:

1) Навести вказівник на кнопку «Пуск» і натиснути ліву кнопку миші.

2) Навести вказівник на кнопку «Вимкнути» і натиснути ліву кнопку миші.

3) Зачекати, поки комп’ютер завершить процес вимкнення.

Коли на екрані з’явиться зображення, що має назву Робочий стіл, то комп’ютер готовий до роботи.

4. Роздивись уважно зображення Робочого стола на інших комп’ютерах (удома, у знайо­ мих чи друзів). Чим вони схожі?

Вони схожі тим, що мають кнопку “Пуск”, “Мій комп’ютер”, “Корзина”, “Мої документи”.

5. Вибери продовження речення. Поглянувши на увімкнений комп’ютер, завжди можна дізнатися про... а) температуру повітря; б) час; в) погоду.

Поглянувши на ввімкнений комп’ютер, завжди можна дізнатися про час.

«Приборкання» комп’ютерних програм

Сторінка 28

1. Які дії потрібно виконати, щоб відкрити комп’ютерну програму Блокнот?

Щоб відкрити програму «Блокнот», потрібно:

1) Навести вказівник на знак «Блокнот».

2) Двічі швидко натисну-ти ліву кнопку миші.

2. Як завершити роботу з програмою?

Щоб закрити програму, потрібно навести вказівник на кнопку із зображенням хрестика і натиснути ліву кнопку миші.

3. Що потрібно зробити, щоб прибрати зображення вікна програми? А відновити? 4. Роздивись малюнок. Скільки програм зараз відкрито?

Щоб прибрати зображення вікна програми, потрібно натиснути кнопку з рискою. А щоб відновити програму, потрібно уважно придивитися до стрічки внизу Робочого стола. Там знаходиться кнопка з назвою твоєї програми. Потрібно натиснути на неї двічі.

Знайомся, клавіатура

Cторінка 33

1. Як ти вважаєш, клавіатура – це пристрій введення чи виведення?

Клавіатура — це основний пристрій введення інформації.

2. Що означають літери EN, розміщені в нижньому правому куті екрана монітора?

Літери EN означають, що зараз увімкнено англійську мову.

3. Данилко планує за допомогою клавіатури на­ брати вірш українською мовою. Як йому пере­ ключити мову введення?

Щоб переключити мову введення, потрібно натиснути на клавіатурі одночасно дві клавіші Shift і Ctrl і мова введення буде з кожним натисненням змінюватися на наступну в списку.

4. Для чого потрібен текстовий курсор?

Текстовий курсор потрібен для того, що побачити, де з’явиться наступний символ у текстовому редакторі.

5. На скільки літер ліворуч змістився текстовий курсор, якщо Данилко натискав такі клавіші:

На одну літеру.

Крапка, крапка, кома

Сторінка 37

1. Данилко довго тиснув на клавішу і замість одного знака оклику на екрані монітора побачив цілих три. Як видалити зайві зна­ки оклику?

За допомогою КЛАВІШІ BackSpace.

2. Назвіть по черзі, які клавіші потрібно натискати для введення знаків (українська мова введення): : ; ? ! « ­ + , .

6Жж71Б=,.

Увага! Вам надійшло повідомлення

Cторінка 43

1. Нагадай мені, будь ласка, яка програма допомогла Данилку ввести текст вітальної листівки.

Текст вітальної листівки Данилку допомогла ввести програма «Текстовий редактор».

2. Які клавіші використовував Данилко для виправ­ лення помилок у тексті?

Спочатку за допомогою клавіш керування курсором встановити курсор за неправильною літерою, а потім натиснути клавішу Забій

3. За допомогою якої клавіші можна відкрити новий рядок?

Клавіші ENTER

4. Який пристрій допоміг надрукувати листівки для учнів усього класу?

Принтер

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси

Сторінка 46

1. Назви органи чуття, що допоможуть визначи­ ти, що: а) светер м’який; б) сумка синя; в) по радіо лунає нова пісня.

а) дотик; б) зір; в) слух.

2. Передай без слів товаришу повідомлення: а) небезпека; б) уже ранок; в) я не вивчив уроки; г) хочу їсти.

а) очі; б) очі; в) жест; г) голод.

3. Яке повідомлення могла отримати кішка, якщо вона вигнула спину і шипить? Яким органом чуття вона могла його отримати?

Кішка могла отримати органом слуху повідомлення, що поруч собака.

Зберігаємо, обробляємо, передаємо

Сторінка 49

1. Який інформаційний процес відбувається, коли Данилко: а) читає підручник у бібліотеці; б) говорить по телефону; в) записує свої спостереження.

а) отримання інформації'

б) передавання інформації;

в) зберігання інформації.

2. Як ти можеш зберегти інформацію про вигляд квітки, яка виросла на твоєму підвіконні?

Сфотографувати квітку.

Історична подорож

Сторінка 52

1. Які були перші спроби зберігання інформації?

Малюнки на стінах печер.

2. Назви перший обчислювальний пристрій.

Перший обчислюваль-ний пристрій — обчислю-вальна дошка — абак.

3. Під керівництвом якого українського вченого було розроблено перший український комп’ютер?

Сергій Лебедєв — ви-найшов перший український комп’ютер (МЕОМ).

4. Пограйте в гру. Один учень загадує одноциф­ рове число, а інший – угадує. Сигналом про те, що загадане число більше, ніж запропо­ новане, є палець, піднятий угору, а якщо мен­ше, – палець, опущений униз.

Пристрої різні, але всі корисні

Сторінка 57

1. Назви пристрої, які винайшло людство для передавання повідомлень на відстань.

Пристрої передавання повідомлень на відстань: телеграф, телефон, радіо, телевізор, факс, Інтернет, GPS - навігатор.

2. Данилку потрібно передати привітання ді­дусеві, що мешкає в іншому місті. Які способи ти йому запропонуєш?

Зателефонувати, відправити вітальну телеграму, поздоровити за допомогою Інтернету, якщо він у дідуся.

Людина у світі інформації

Сторінка 59

1. Відомий детектив знайшов слід, що зали­шив злочинець. Спочатку він його сфото­графував, потім виміряв лінійкою та записав отриману інформацію у свій блокнот. Назви ін­формаційні процеси, які здійснив детектив.

1) Пошук;

2) Зберігання;

3) обчислення;

4) Зберігання.

2. Запропонуй різні варіанти заповнення схеми пе­редавання повідомлень джерело - приймач і опиши, для яких ситуацій.

Стій, готуйсь – командувати буду!

Сторінка 62

1. Визнач, яке речення є спонукальним, яке – розповідним, а яке – питальним. а) Ось і настали перші морозні дні. б) Чи тепло тобі, дівчинко? в) Бігом додому!

а) розповідне речення;

б) питальне речення;

в) спонукальне речення.

2. Побудуй розповідне та спонукальне речення зі словами: магазин, картопля.

Мама купила в магазині картоплю.

Бігом в магазин за карто-плею.

Алгоритми

Сторінка 65

1. Що таке алгоритм?

Алгоритм — це послідовність команд, що дає змогу розв’язати певну задачу.

2. Чи важливий порядок запису команд в ал­горитмі?

Так, важливий.

3. Склади алгоритм приготування бутерброда із си­ром.

1) Візьми батон.

2) Візьми ніж.

3) Відріж окраєць батона.

4) Поклади батон в хліб-ницю.

5) Візьми сир.

6) Відріж сиру.

7) Поклади ніж.

8) Візьми окраєць батона.

9) Візьми відрізаний сир.

10) Поклади сир на батон

4. Де помилка в алгоритмі? 1. Встав ключ у замок. 2. Поверни. 3. Відкрий двері. 4. Зайди до квартири. 5. Закрий двері. 6. Поклади ключі на полицю.

1. Встав ключ у замок.

2. Поверни.

3. Відчини двері.

4. Витягни ключ з замку.

5. Зайди до квартири.

6. Зачини двері.

7. Поклади ключ на полицю.

Виконавці алгоритмів

Сторінка 69

1. Склади алгоритм, за яким працює світло­ фор.

1) Включився зелений колір (їдуть).

2) Включився жовтий колір (зупиняються).

3) Включився червоний колір (стоять).

4)  Включився жовтий колір (на старт).

5) Включився зелений колір (їдуть).

2. Наведи приклади виконавців і алгоритмів для них.

Касир – виконавець.

3. Яка помилка в наведеному алгоритмі? 1. Візьми в одну руку тістечко. 2. Візьми в іншу руку чашку. 3. Відкуси.

Відкуси тістечко.

Озирнемося навколо

Сторінка 72

1. Що можна назвати алгоритмом: а) мама записала план прибирання квартири; б) тато зробив креслення нової шафи; в) бабуся записала послідовність дій для по­ садки моркви?

Алгоритмом можна назвати послідовність дій для посадки моркви.

2. У Ганнусі розсипалося намисто. Допоможи дівчині зібрати його. Склади алгоритм.

1) Взяти червоне намисто.

2) Надіти червоне намисто.

3) Взяти жовте намисто.

4) Взяти нитку в іншу руку.

5) Надіти жовте намисто.

6) Взяти жовте намисто.

7) Надіти жовте намисто.

8) Взяти жовте намисто.

9) Надіти жовте намисто.

10) Взяти жовте намисто.

11) Надіти жовте намисто.

12) Взяти червоне намисто.

13) Надітичервоне намисто.

14) Взяти жовте намисто.

15) Надіти жовте намисто.

16) Взяти жовте намисто.

17) Надіти жовте намисто.

18) Взяти жовте намисто.

19) Надіти жовте намисто,

2. б)

1) Взяти жовте намисто.

2) Надіти жовте намисто.

3) Взяти жовте намисто.

4) Надіти жовте намисто.

5) Взяти синє намисто.

6) Надіти сиве намисто.

7) Взяти жовте намисто.

8) Надіти жовте намисто.

9) Вдяти жовте намисто.

10) Надіти жовте намисто.

11) Взяти червоне намисто.

12) Надіти червоне намисто.

13) Взяти жовте намисто.

14) Надіти жовте намисто.

15) Взяти жовте намисто.

16) Надіти жовте намисто.

17) Взяти сине намисто.

18) Надіти синє намисто,

2. в)

1) Взяти червоне намисто.

2) Надіти червоне намисто.

3) Взяти червоне намисто.

4) Надіти червоне намисто.

5) Взяти жовте намисто.

6) Надіти жовте намисто.

7) Взяти синє намисто.

8) Надіти синє намисто.

9) Взяти червоне намисто.

10) Надіти червоне намисто.

Як це назвати?

Сторінка 76

1. Назви об’єкти, що належать до живої приро­ди.

Метелик, кіт, собака, дівчинка, рослини, тварини, ягоди.

2. Назви об’єкти, що належать до неживої при­ роди.

Сонце, Місяць, Земля, зорі, вода, повітря.

3. Назви об’єкти­явища.

Блискавка, дощ, грім.

4. Назви об’єкти­події.

Свята, нові відкриття.

5. З яких об’єктів може складатися: а) ліжко; б) кофтина; в) ручка?

а) ніжки, бильця, матрац;

Який? Яка? Яке?

Сторінка 80

1. Наведи приклади об’єктів, їхні властивості та значення цих властивостей.

Об’єкт 

Властивості      

Значення властивостей

Кубик розмір (ширина, до - 2, см, 2 см, 2 см вжина, висота)  квадрат форма, червоний колір, дерево матеріал.

Кулька форма  кругла, колір жовтий, матеріал ластик, розмір великий.

2. Наведи приклади об’єктів, однакових за формою.

М’яч великий, гумовий, різнокольоровий.

М’яч футбольний шкіряний, м’ячик маленький білий.

3. Наведи приклади об’єктів, однакових за ко­ льором.

Ведмедик білий, зайчик білий.

Листя на деревах весною, зелені, але мають різну форму і величину.

Комп’ютерний малюнок – перші кроки

Сторінка 86

1. Назви порядок дій, які потрібно виконати для відкриття програми.

Щоб відкрити програму, потрібно:

1) Встановити вказівник на її значок.

2) Двічі клацнути лівою кнопкою миші.

2. Данилко хоче зберегти малюнок, що створе­ ний у графічному редакторі, на Робочому столі. Нагадай йому алгоритм збереження малюнків.

1) Навести вказівник на пункт меню Файл і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

2) Навести вказівник на команду. Зберегти і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

3) Навести вказівник на кнопку. Робочий стіл і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

4) Навести вказівник на рядок. 3 назвою Ім’я файлу і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

5) Записати за допомогою клавіатури ім’я малюнка.

6) Навести вказівник на кнопку Зберегти і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

3. Вказівник курсора встановили на жовтий ко­ лір і потім натисли праву кнопку миші. Яка дія відбулася?

Якщо встановити вка-зівник курсору на жовтий колір і потім натиснути праву кнопку миші, то відбудеться зміна кольору фону.

4. Який основний колір і колір фону зараз об­ рано?

1) Основний колір — червоний

2) Колір фону — білий.

Різнокольоровий світ

Сторінка 91

1. Який інструмент може визначити колір об’єкта?

Визначити колір об’єкта може інструмент Піпетка.

2. Який інструмент може змінити колір об’єкта?

Змінити колір об’єкта може інструмент Заливка.

3. Які дії потрібно виконати, щоб відкрити у графіч­ ному редакторі готовий малюнок?

1) Навести вказівник на пункт меню Файл і натиснути один раз на ліву кнопку миші."

2) Навести вказівник на команду Відкрити і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

3) Навести вказівник на кнопку Робочий стіл і натиснути один раз на ліву кнопку миші.

4) Навести вказівник на позначку файлу і натиснути двічі на ліву кнопку миші.

Уважно роздивися наведені малюнки і назви дії, які були виконані над цими малюнками.

Змінено колір фону і основний колір.

5. Скільки разів натискали кнопку миші для розфар­бування наведеного малюнка?

Натиснули 11 раз.

Малювати за допомогою комп’ютера – це просто!

Сторінка 95

1. Опиши, яке зображення можна отримати, користуючись інструментом Олівець.

Олівець — малює різні тоненькі лінії за рухом мишки.

2. Які налаштування можна обрати для ін­ струмента Пензель?

Форми і розміри Пензля.

3. Опиши дії, які потрібно виконати, щоб скориста­ тися інструментом Ластик.

1) Ластик завжди стирає колір фону, тому, перш за все, потрібно обрати необхідний колір фону (клацнути правою клавішею миші на палітрі).

2) У вікні налаштування інструментів обрати необхідний колір інструмента Ластик.

3) Поводити гумкою по малюнку, утримуючи ліву клавішу миші.

4. Який інструмент було використано?

Форму.

Риска, риска, прямокутник

Сторінка 98

1. Назви властивості, які можна змінювати в об’єкта прямокутник у графічному редакторі Paint.

Розмір прямокутника, колір і товщину контуру, наявність і колір зафарбування.

2. Які налаштування можна обирати в інстру­ мента Еліпс?

Інструмент Еліпс допоможе намалювати овали та круги.

3. Роздивись малюнок. У якому порядку були зображені об’єкти?

Спочатку було намальоване чорне коло, потім червоне коло, лінія, жовте коло.

І знову текст!

Сторінка 101

1. Назви дії, які потрібно виконати для до­ давання тексту на малюнок.

Обрати на панелі інструментів Текст.

2. Які налаштування має область введення тексту?

Вибрати область введення тексту.

Обрати налаштування області введення тексту.

1) Набрати текст.

2) Має власний фон (Палітра).

3. Як виправити помилку в наведеному нижче тек­сті, якщо виділення області введення тексту вже знято?

Информатика → Інформатика

Ctrl + Z
Переглядів: 2741
30.09.2017 -

Категорія: ГДЗ » 2 клас

Коментарії до Інформатика 2 клас {ГДЗ/відповіді} (Коршунова О.В.) [2012]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера