Тест-контроль. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Яковлева Є.В.) [2011]

Самостійна робота №1
Варіант 1
1. А 
2. Б 
3. Б
5. Б, Г, Е
4. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В
6. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В
7. Рослина — цілісний організм, де різні органи пов’язані між собою:
— корінь забезпечує рослину водою та мінеральними речовинами;
— листок забезпечує живлення рослини (фотосинтез);
— стебло транспортує речовини з кореня та листка;
— квітка забезпечує розмноження рослини.
Порушення кожного з цих органів може призвести до загибелі рослини.
ми можемо стверджувати, що хижаки також використовують енергію Сонця, яку рослини перетворили на поживні речовини.
Самостійна робота №2
Варіант 1
1. Г 
2. Б 
3. Б
4. 1-Б, 2-А
5. Б, Г, Е
6. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Д. 
7. Назва процесу: фотосинтез.
У природі все пов’язано процесами обміну речовин. Рослини — організми, що здатні до автотрофного живлення, самостійного синтезу поживних речовин. Тварини — гетеротрофні організми, що вживають готові речовини у вигляді рослинної або тваринної їжі. Хижаки живляться рослиноїдними організмами, які в свою чергу поїдають рослини. Рослини — фотосинтезують за рахунок сонячної енергії. Таким чином,
Самостійна робота №3
Варіант 1
1. Б 
2. Б
3. Г
5. Б, Г, Е
4. 1-Б, 2-В, 3-А
6. 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-Є, 6-А
7. Розвиток із перетворенням:
1) розвиток із неповним перетворенням: відсутня стадія лялечки, личинка схожа на дорослу особину;
2) розвиток із повним перетворенням: є стадія лялечки, личинка не схожа на дорослу особину.
Самостійна робота №4
Варіант 1
1. В 
2. Б 
3. Б
4. 1-А, 2-Б
5. А, Г, Д
6. 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б
7. Рослини пристосовані до певних місць свого існування. Є рослини,
які пристосовані до посушливих умов (наприклад, кактус, саксаул), деякі — до існування у воді (ряска, латаття, очерет), деякі — в умовах підвищеної вологості (журавлина). Ці рослини мають різну довжину кореня, різну форму і товщину стебла, різну форму листя.
Який корінь — ... .
Колір квітки — ... .
Яке листя — ... .
Самостійна робота №5
Варіант 1
1. А 
2. Г
3. Б
4. 1-А, 2-В, 3-Б
5. А, Г, Д
6. В - А - Б - Г - Д
7. Певний тип лісу залежить від:
— кліматичних умов, що діють на певній території;
— від типів ґрунтів;
— від переважаючого виду рослин, що складає верхній ярус лісу. Сосни — світолюбиві рослини, які можуть рости на піщаних ґрунтах в умовах обмеженої вологості. Ці рослини "тягнуться" до світла, скидаючи нижні гілки. Тому в таких лісах світло.
Самостійна робота №6
Варіант 1
1. В 
2. Б
3. Б 
4. 1-Б, 2-А
5. Б, В, Е
6. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В
7. Ґрунт — це верхній шар Землі, який визначає його родючість. Він утворюється дуже повільно при тісній взаємодії живої та неживої природи. Ґрунт — це складна взаємодія його мешканців. У ґрунті є вода, мінеральні та органічні речовини. Органічні речовини утворюються внаслідок розкладання решток живих організмів, у першу чергу рослин. Процеси розкладання відбуваються під дією мікроорганізмів, які там проживають. Забруднення ґрунтів (промислове, господарське) призводить до знищення, або зменшення таких організмів, внаслідок чого порушуються процеси ґрунтоутворення. Також у ґрунті проживають деякі тварини, їх личинки. Зменшення їх кількості призводить також до порушення в харчовому ланцюзі.
Самостійна робота №7
Варіант 1
1. Б 
2. Б
3. В
4. 1-А, 2-Б
5. А, В, Д
6. 1-Б, 2-В, 3-А
7. У дві широкі пробірки покласти насіння квасолі:
— у першу налити води так, щоб вона закривала насіння частково;
— у другу налити води до краю, де насіння повністю занурене у воду. Поставити пробірки в тепле місце.
Через декілька днів отримаємо результат: насінини, які були частково залиті водою — проросли, а повністю — набрякли, але не проросли. Висновок: насінини, які повністю залиті водою, не проросли, тому що не мали доступу до повітря.
Самостійна робота №8
Варіант 1
1. Г
2. Б
3. Б
4. В — А — Б
5. А, Г, Д
6. 1-Б, 2-Г, 3-А
7. До складу екосистеми входять об’єкти неживої природи та живі організми. Першими найважливішими компонентами екосистеми є виробники (автотрофні організми). Вони синтезують поживні речовини з неорганічних речовин (вода, мінеральні речовини, вуглекислий газ) за допомогою енергії світла. Якщо в екосистему не буде надходити цих речовин — екосистема не зможе існувати. Мінеральні речовини, що засвоїлися рослинами, та органічні, що утворились внаслідок фотосинтезу, передаються по ланцюгу живлення наступним ланкам екосистеми. Таким чином здійснюється їх колообіг.
Самостійна робота №9
Варіант 1
1-Б,
2-А
3. Г
4. 1-Б, 2-А
5. А, В, Г
6. 1-Г, 2-В, 3-А
7. 1) Птахи: 
— пір’я надає обтічну форму тілу, що зменшує силу тертя під час польоту;
— пір’я має певну пружність, що не пропускає повітря. Це забезпечує можливість польоту.
2) Риби:
— мають обтічну форму тіла та слизьке тіло, що зменшує силу тертя під час плавання.
3) Насіння рослин:
— мають вирости на поверхні, що збільшує тертя, дає можливість причеплюватися до будь-яких об’єктів та таким чином розповсюджуватися.
Самостійна робота №10
Варіант 1
1. Б 
2. Б 
3. Б
4. 1-Б, 2-А
5. А, В, Д
6. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А
7. Колесо: машини, руль машин, лопаті водяного млину, гончарне коло, механізм годинника.
Блок: підйом вантажів, ліфт, підйомний кран.
Переваги: дозволяють затрачувати значно менше сили для виконання роботи, змінюють напрямок руху тіла.
Недоліки: не можуть виконувати роботу самостійно.
Самостійна робота №11
Варіант 1
1. Г 
2. Б
3. А
4. 1-Б, 2-А. (Звернути увагу на рисунок.)
5. А, В, Г
6. 1-Г, 2-А, 3-Б
7. Комбайн: відрізає колосся, обробляє зерна, висипає зерна. Екскаватор: риття, підйом вантажу, "згрібання" сміття. Пральна машина: прання, віджим.
Самостійна робота №12
Варіант 1
1. Г 
2. Б 
3. Г
4. 1-Б, 2-В, 3-А
5. А, Г, Д
6. 1-Г, 2-Б, 3-А
7. Землеробство: зменшення родючості ґрунтів, руйнування ґрунтів під час розорювання, забруднення ґрунтів хімічними засобами (добрива, засоби знищення бур’янів, комах).
Лісове господарство: вирубування дерев, порушення колообігу речовин в природі, опустелювання.
Тваринництво: випасання худоби — витоптування, ущільнення ґрунтів, зменшення трав’янистого покриву.
Промисловість: забруднення ґрунтів промисловими викидами, вимирання ґрунтових мешканців, сміттєзвалища.
Самостійна робота №13
Варіант 1
1. Б 
2. Б
3. Б
4. Б
5. А, В, Д
6. 1-Б, 2-Г, 3-А
7. Заповідники: з метою збереження у природному стані ділянки природного середовища з усіма мешканцями, що існують в ньому, проведення наукових досліджень.
Заказники: з метою збереження окремих видів організмів (тварин, або рослин), з метою збереження унікальних природних комплексів (печери, водоспади, гірські породи).
Національні парки: охорона рослин та тварин, наукові дослідження.
з організму в процесі дихання вуглекислий газ, продукти життєдіяльності (відходи). Тобто, система поглинає одні речовини, перетворює їх на інші. Кінцеві продукти обміну речовин виводяться назовні.
Тематичне оцінювання №1
Варіант 1
1. В
2. А 
3. В
4. Г
5. А
6. Б
7. Б, В, Д
8. 1-Б, 2-А
9. Система — це ціле, що складається з частин.
Основні властивості системи: складання з частин.
10. В — дихання.
11. Комбайн — це штучна система, всі інші терміни відносяться до природних систем.
12. Всі живі системи здатні до процесів обміну речовин між системою та навколишнім середовищем. Наприклад, жива система поглинає з навколишнього середовища кисень, воду та поживні речовини, виводить
Тематичне оцінювання №2
Варіант 1
1. В 
2. А 
3. А 
4. В
6. В
5. Б
7. А, Г, Е
8. 1-В, 2-Б, 3-А
9. Заповідник — територія природного середовища, яка підлягає охороні, на якій повністю вилучена будь-яка господарська діяльність людини. Сорт рослин — це сукупність рослин певного виду, яка штучно виведена людиною. Кожний сорт має певні цінні біологічні властивості (наприклад, морозостійкість, стійкість до хвороб, висока врожайність).
10.1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-Д, 5-Е
11. В — Г — Б — А
12. Природні екосистеми: ліс, степ.
Штучні екосистеми: поле, ставок, сад.
В уривках показано вплив факторів неживої природи на живі організми. Схід сонця — пробудження птахів.
Тематичне оцінювання №3
Варіант 1
1. Б 
2. В 
3. Б 
4. А
5. Б
6. Б
7. Б, В, Е
8. Б
9. Сила тяжіння — сила, з якою Земля притягує до себе будь-яке тіло. Призначення двигуна машини — вироблення енергії для роботи машини.
10. 1 - В, 2-А, 3-Г, 4-Б
11. 1 - Б, 2-Г, 3-В, 4-А
12.У роботі цієї машини діють такі сили: тяжіння — прилад стоїть, а не вільно рухається в просторі; сила тертя — з поверхнею; сила пружності — власно стрибки.
Кенгуру використовує пружність м’язів кінцівок: "стрибаюча" машина — пружність пружини.
Тематичне оцінювання №4
Варіант 1
1. А 
2. А 
3. Б 
4. Б
5. А
6. В
7. А, Г, Д
8. В
9. Вид — сукупність організмів, що мають однакові риси будови, процеси життєдіяльності, місце існування та взаємодію з навколишнім середовищем. Представники одного виду мають вільно схрещуватись і давати нащадків.
Охорона природи — комплекс заходів, що допомагають зберігати та раціонально використовувати природні ресурси (корисні копалини, воду, повітря, ґрунти).
10. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-В, 6-Є
11. Зайве поняття "пирій". Пирій — рослина, всі інші назви відповідають тваринам.
Самостійна робота №1
Варіант 2
1. А
2. Б 
3. Б4. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
5. В, Д, Е
6. 1-Д, 2-В, З-А, 4-Б
7. Рослина — цілісний організм, де різні органи пов’язані між собою:
— корінь забезпечує рослину водою та мінеральними речовинами;
— листок забезпечує живлення рослини (фотосинтез);
— стебло транспортує речовини з кореня та листка;
— квітка забезпечує розмноження рослини.
Порушення кожного з цих органів може призвести до загибелі рослини.
Самостійна робота №2
Варіант 2
1. Г 
2. Б 
3. Б
4. 1-Б, 2-А
5. А, В, Д
6. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д, 5-Г. Назва процесу: фотосинтез.
7. Обмін речовин — це надходження, перетворення та виділення речовин
живим організмом. Обмін речовин лежить в основі таких процесів як дихання, живлення, травлення. Наприклад, під час дихання організм поглинає кисень, виводить — вуглекислий газ. Як відомо — це основні процеси, що забезпечують життєдіяльність будь-якого організму.
У навколишньому середовищі також відбуваються процеси обміну речовин: колообіг води.
Самостійна робота №3
Варіант 2
1. Б
2. Б
3. Б
4. 1-Б, 2-В, З-А
5. Б, В, Д
6. 1-А, 2-Е, 3-Д, 4-Б, 5-В, 6-Г
7. Розвиток із перетворенням:
1) розвиток із неповним перетворенням: відсутня стадія лялечки, личинка схожа на дорослу особину;
2) розвиток із повним перетворенням: є стадія лялечки, личинка не схожа на дорослу особину.
Самостійна робота №4
Варіант 2
1. Б 
2. А
3. Г
4. 1-А, 2-Б
5. А, Б, В
6. 1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А
7. Тварини пристосовані до певних місць свого існування. Є тварини, які пристосовані до посушливих умов (наприклад, черепаха, ящірка), деякі — до існування у воді (риби, дельфіни, краби), деякі — в умовах присутності водойм (жаба, лелека). Ці тварини мають різні захисні покриви, різні органи дихання, різні форми кінцівок.
Органи дихання — ... .
Органи пересування — ... .
Покрив — ....
Самостійна робота №5
Варіант 2
1. В 
2. Б
3. Б
4. 1-Б, 2-В, 3-А
5. А, Б, В
6. Б —> А —> Д —> В —> Г
7. Ярусність. Різні рослини по-різному пристосовані до освітленості. Одні можуть рости на місцевості з великою освітленістю, є світолюбивими. Іншим для росту та розвитку необхідно затінення, тому вони можуть рости на нижніх ярусах лісу.
1 ярус — дерева.
2 ярус — молоді дерева, кущі.
3 ярус — чагарники.
4 ярус — трав’янисті рослини.
Суниця — більш світолюбива, ніж інші лісові трави, тому може рости на галявинах, або на пагорбах.
Добрива бувають: мінеральні, органічні, зелені.
Добрива слід вносити у певний час та в певній кількості. Перевищення їх норми шкідливе, так як рослини засвоюють надмірну кількість таких речовин, стають отруйними. Надмірна кількість добрив змивається з полів у водойми, викликає "цвітіння" води. Найкраще вносити органічні добрива, які, навіть, при надлишку будуть засвоєні руйнівниками і не нанесуть великої шкоди навколишньому середовищу.
Самостійна робота №6
Варіант 2
1. Г 
2. Г 
3. Г
4. 1-Б, 2-А
5. Г, Д, Е
6. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б
7, Родючість — здатність ґрунту давати врожай.
Для збереження або покращення родючості треба поповнити втрату ре човин, які були вилучені з врожаєм. Для цього треба вносити добрива
Самостійна робота №7
Варіант 2
1. ГА
2. Б 
3. В
4. 1-Б, 2-A
5. А, Б, Е
6. 1-В, 2-Б, 3-А
7. У дві широкі пробірки покласти насіння квасолі: в першій насінини залишити без води, в другій — налити води так, щоб насінини частково були занурені у воду. Поставити пробірки в тепле місце.
Через декілька днів отримаємо результат: насінини, які були частково залиті водою — проросли, а в пробірці, де не було води — не проросли. Висновок: насінини в пробірці з водою проросли — для проростання необхідна вода.
Самостійна робота №8
Варіант 2
1. В 
2. Б
3. В
4. Б - В - А
5. А, Б, В
6. 1-Г, 2-В, 3-А
7. Це схема взаємозв’язку компонентів екосистеми між собою. Пояснити: роль ґрунту, рослин, тварин, мікрооргнанізмів.
2) Білка-летяга має шкіряну перетинку між тілом та кінцівками, що створює певну пружну структуру, яка полегшує плануючий політ. Кігті на кінцівках допомагають моментально причепитися до гілки дерева, тобто сприяють більшій силі тертя.
3) Акула має обтічну форму тіла та слизьке тіло, що зменшує силу тертя під час плавання.
Самостійна робота №9
Варіант 2
1. А 
2. Б 
3. В
4. 1-А, 2-Б
5. А, В, Г
6. 1-В, 2-А, 3-Г
7. 1) Клешня рака має певні нерівності, що збільшує тертя об поверхню, яку захоплюють клешні. Те що захоплюється такою клешнею має менше ймовірності вислизнути.
Самостійна робота №10
Варіант 2
1. А
2. А
3. Б
4. 1-А, 2-Б
5. А, Б, Г
6. 1-Б, 2-В, 3-Д, 4-А
7. Важіль: гойдалка, ножиці, лопата, відкупорка, робота рук людини. Похила площина: пандус для в’їзду на колесах, будівництво автошляхів, дитячі гірки.
Переваги: дозволяють затрачувати значно менше сили для виконання роботи, змінюють напрямок руху тіла.
Недоліки: не можуть виконувати роботу самостійно.
7. 1) Використання відновлюваних джерел енергії (енергія вітру, води, сонця);
2) використання вторинної сировини (металобрухт, макулатура);
3) удосконалення технологій;
4) утеплення стін, вікон; використання поверхонь, які відбивають світло;
5) енергозберігаючі лампи.
Самостійна робота №11
Варіант 2
1. Б
2. А
3. А
4. 1-Б, 2-А
5. А, В, Д
6. 1-А, 2-Г, 3-Б
7. 1) Використання відновлюваних джерел енергії (енергія вітру, води, сонця);
2)використання вторинної сировини (металобрухт, макулатура);
3)удосконалення технологій;
4)утеплення стін, вікон; використання поверхонь, які відбивають світло;
5)енергозберігаючі лампи.
Самостійна робота №12
Варіант 2
1. Г 
2. Г 
3. Б
4. 1-В, 2-А, 3-Б
5. А, Б, В
6. 1-А, 2-Г, 3-Б
7. Транспорт: забруднення прилеглих до автошляхів ґрунтів, асфальтове покриття — знищення живих організмів на цих ділянках. Будівництво: накопичення в ґрунтах залишків будівельних матеріалів (цемент, цегла, залізобетон, залізні конструкції).
Прокладання доріг: зменшення площі родючих земель, позбавлення ґрунтових мешканців їх природного середовища існування.
Добування корисних копалин: руйнування верхніх шарів ґрунту, зменшення площі земель, забруднення відвалами невикористаної породи.
Самостійна робота №13
Варіант 2
1. В
2. А 
3. Б
4. Б
5. А, Г, Д
6. 1-Г, 2-А, 3-В
7. На території Харківської області заповідників немає. Заказники: Великобурлукський, Катеринівський (Великобурлукський район). Національний парк: Гомольшанські ліси (Зміївський район). Ботанічний сад (м. Харків), дендропарк Краснокутськ. Територію заповідників повністю вилучають із господарської діяльності для того, щоб зберегти дану територію в первозданному вигляді.
Тематичне оцінювання №1
Варіант 2
1. Б
2. Г
3. Б
4. Б
5. А
6. Б
7. А, Г, Е
8. 1-Б, 2-А
9. Злиття яйцеклітини і сперматозоїда — це запліднення. Клітина, яка при цьому утворюється — зигота. Із неї поступово утворюється зародок, через деякий час тварина народжується.
10. 1-В, 2-А
11. Шкіра — це орган тварин, усі інші слова належать до органів рослин.
12. Обмін речовин пов’язаний з такими процесами в житті рослини:
1) Дихання. В процесі дихання рослина поглинає кисень — виділяє вуглекислий газ, дихання властиве всім органам рослини: кореню, стеблу, листкам.
2) Фотосинтез. У процесі фотосинтезу рослина поглинає вуглекислий газ, виділяє кисень, фотосинтез відбувається в зелених частинах рослин — листках.
3) Мінеральне живлення рослин. Поглинається вода з розчиненими солями, виділяється вода у вигляді пари.
Тематичне оцінювання №2
Варіант 2
1. В 
2. В
3. Б 
4. В
5. В
6. Б
7. Б, В, Д
8. 1-Л, 2-В, 3-Б
9. Національний парк — територія, де охороняються певні види рослин чи тварин, на якій дозволяється організація туризму та відпочинку. Порода тварин — це сукупність організмів певного виду, яка штучно виведена людиною. Кожна порода має певні цінні біологічні властивості (наприклад, стійкість до хвороб, висока молочність).
10. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д, 5-Г
11. В —> Б —> Г —> А
12. Природні екосистеми: ліс, степ, ріка. Штучні екосистеми: поле.
В уривках показано характерних представників певної екосистеми: жайворонок — степ, волошки — поле, ліс — горлиця. Також відображено взаємозв’язок між представниками екосистеми (джміль живиться нектаром квітки).
Тематичне оцінювання №3
Варіант 2
1. А
2. Б
3. Б
4. Б
5. Б
6. В
7. А, Г, Д
8. Б
9. Енергія — здатність тіла виконувати роботу. Сила тертя завжди направлена проти руху тіла, перешкоджає руху.
10. 1- Д, 2-А, 3-В, 4-Б
11. 1- А, 2-Д, 3-Б, 4-В
12. Під час польоту літака і птаха діють такі сили:
Сила тяжіння: птах чи літак можуть піднятися до певної висоти.
Сила тертя — тертя з повітрям.
Сила пружності — пружність крила.
Що використовує людина?
Обтічність форми тіла — зменшення сили тертя.
Політ птаха забезпечують м’язи крил, політ літака — двигуни, що знаходяться поруч із "крилами".
Механізми: колесо, похила площина.
Тематичне оцінювання №4
Варіант 2
1. В 
2. Г 
3. Б
4. А
5. В
6. В
7. А, Б, Г
8. А
9. Умови існування в біосфері — це:
— колообіг речовин,
— наявність сонячної енергії.
Природоохоронні території — це заповідники, заказники, національні парки, ботанічні сади, зоопарки.
10. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д, 5-Г, 6-Є
11. Зайве поняття "осока". Осока — рослина, всі інші назви відповідають тваринам.Переглядів: 5084
7.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Тест-контроль. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Яковлева Є.В.) [2011]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера