Основи здоров’я 2 клас {ГДЗ/відповіді} (Н.М. Бібік, Т.Є. Бойченко, Н.С. Коваль) [2013]

ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ

    Здоров'я — це найцінні­ший скарб кожної людини. Його треба зміцнювати і збе­рігати. Щоб бути здоровим, виконуй прості правила:

1) дотримуйся режиму дня;

2) дотримуйся правил гі­гієни;

3) своєчасно вживай корис­ну їжу;

4) регулярно займайся спортом;

5) гуляй на свіжому пові­трі щоденно за будь-якої по­годи;

6) тримай одяг та взуття в чистоті.

Правила гігієни:

1) щодня ретельно мий­ся. Тіло, обличчя, руки й ноги витирай окремими рушниками;

2) завжди мий руки з милом перед їжею. Не за­будь це робити після відвід­ування туалету;

3) чисть зуби двічі на день — вранці та ввечері. Полощи рот після кожного прийому їжі;

4) мий волосся спеціаль­ними шампунями не рідше, ніж один раз на 7-10 днів. Волосся повинно бути ре­тельно розчесаним, а зачіс­ка мати охайний вигляд;

5) щодня мий вуха та чисть їх спеціальними па­личками з ватою.

    Людина відчуває себе здоровою, коли вона має гарний настрій, добрий апе­тит та міцний сон.

Людини захворіла, як­що в неї з’явилася млявість та загальна слабкість, під­вищилася температура, по­гіршився апетит та пропав сон.

Хвороби можуть спричи­нятися застудами та віруса­ми. Хвороби, які спричиня­ються вірусами та хворобот­ворними бактеріями, нази­ваються інфекційними хво­робами. Щоб не заразитися інфекційною хворобою, по­трібно уникати контакту з хворою людиною. Якщо це зробити неможливо, дотри­муйся таких правил:

під час спілкування з хворим одягай марлеву пов’язку;

ретельно мий руки після кожного відвідування хворого;

виділи для хворо­го окремий набір столових приборів;

щоденно провітрюй кімнату хворого та роби в ній вологе прибирання.

У людини, яка перехворі­ла інфекційною хворобою, з’являється імунітет — не­сприятливість до цієї хворо­би. Цю властивість організ­му використовують лікарі. Для того щоб у здорової лю­дини виробився імунітет до інфекційної хвороби, їй ро­блять щеплення. Щеплен­ня — це введення и орга­нізм людини вакцини, ме­дичного препарату, завдяки якому виробляється імуні­тет до Інфекційної хвороби.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Від народження кож­на людина росте і розвива­ється. Вона змінюється за масою, зростом, розміром окремих частин тіла. Ріст і розвиток кожної людини залежить від повноцінного харчування, чистоти, пере­бування на свіжому повітрі, здорового сну, занять спор­том та рухливими іграми. Чим старша дитина, тим більша її маса та зріст. Щоб з’ясувати, чи нормально ти ростеш і розвиваєшся, ви­міряй за допомогою батьків свою масу тіла та свій зріст і порівняй їх із таблични­ми показниками. Якщо то­бі 7 років, твої показники мають бути приблизно та­кими:

дівчата: зріст 118 - 130 см, маса тіла 20 - 28 кг;

хлопці: зріст 120 - 130 см, маса тіла 23 - 28 кг.

Не переймайся, якщо твої показники росту і роз­витку мають незначні роз­біжності з табличними, бо фізичний ріст і розвиток дитини залежить також від спадковості, тобто від роз­витку твоїх батьків. Якщо батьки високого зросту, то і дитина буде вищою від ін­ших. Якщо батьки худорля­ві, то й дитина матиме ху­дорляву статуру.

РЕЖИМ ДНЯ

Якщо ти хочеш правиль­но використовувати свій час та все встигати, тобі до­поможе режим дня. Режим дня — це розпорядок різ­них видів діяльності та від­починку протягом доби.

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЯРА

 7:00 – підйом

 7:00 – 7:30 — ранкова заряд­ка, водні процедури, приби­рання постелі

 7:30 – 7:50 — сніданок

 7:50 – 8:20 — дорога до шко­ли

 8:30 – 13:30 — заняття у школі

 Близько 11:00 — другий сніданок у школі

 13:30 – 14:00 — дорога зі школи

 14:00 – 14:30 — обід

 14:30 – 15:30 — післяобідній відпочинок

 15:30 – 17:00 — прогулянка на свіжому повітрі

 17:00 – 18:15— виконання домашніх завдань

 18:15 – 19:30 — вечірня про­гулянка, час для улюбле­них занять

 19:30 – 20:00 — вечеря

 20:00 – 20:30 — вільний час

 20:30 – 21:00 — приготуван­ня до сну

 21:00 – 7:00 — сон

 Роби все, що потрібно у певній послідовності та у визначений час, і ти спри­ятимеш збереженню свого здоров’я.

ОЗНАКИ ВТОМИ. ВЧИМОСЯ ВІДПОЧИВАТИ

Коли ти багато працюєш розумово чи фізично, може наступити такий стан, коли твоя працездатність знижу­ється — настає втомлення. Ти відчуваєш втому. Щоб уникнути втомлення та пе­ревтомлення, пам’ятай та виконуй декілька простих правил:

  • у розпорядку дня від­веди час для навчання і відпочинку, для розваг і за­нять спортом;
  • розумову працю чер­гуй із фізичною;
  • не зловживай перегля­дом телевізора чи іграми на комп’ютері;
  • не зловживай перегля­дом телевізора чи іграми на комп’ютері;
  • перед виконанням до­машніх завдань та перед сном гуляй на свіжому по­вітрі;
  • перед виконанням до­машніх завдань та перед сном гуляй на свіжому по­вітрі;
  • спи не менше 9 годин на добу.

ЇЖА, КОРИСНА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

Щоб правильно рости і розвиватися, людина пови­нна їсти. їжа — це джере­ло корисних речовин, які використовує наш орга­нізм для підтримання жит­тєдіяльності. Завдяки їжі ми поповнюємо спій орга­нізм білками, жирами, вуг­леводами, вітамінами, мі­неральними речовинами, клітковиною та водою.

ВІД ТОГО, ЯКІ Продук­ти харчування ти вживаєш, залежить твоє здоров’я. М’ясо, риба, овочі, фрук­ти, каші — це корисні про­дукти. Найкориснішою для людини вчені вважають ту їжу, яку вживали її пред­ки. Пригадай, що готують у тебе вдома. Вживай з апе­титом борщ, сало, голубці, вареники, сирники, млинці та інші страви, які готують для тебе мама та бабуся, їж багато овочів та фруктів і будеш здоровим. А ось со­лодощі — цукерки, тістеч­ка та шоколадки — їж як­найменше. Вони руйнують зуби, призводять до ожи­ріння. Солоних та копчених продуктів потрібно вжива­ти дуже мало. А від чіпсів та бюргерів слід взагалі від­мовитися.

Щоб їжа засвоювалася правильно, запам’ятай та виконуй правила харчуван­ня:

їж кожні 4 години;

вживай їжу в один і той самий час;

вечеряти потрібно за 1,5-2 години до сну;

ніколи не вживай ду­же гарячу і дуже холодну їжу одночасно;

їжу відкушуй малень­кими шматочками та ре­тельно пережовуй її;

не їж поспіхом та на ходу.

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ І ЗДОРОВ’Я. ПРАВИЛА ЗАГАРТУВАННЯ

Щоб швидко рости і роз­виватися, бути здоровим, необхідно багато рухати­ся. Без руху та фізичного навантаження наш орга­нізм стає слабким, імуні­тет погіршується, збільшу­ється ризик захворіти. Щоб уникнути хвороби, займай­ся фізкультурою та спор­том, виконуй фізичні впра­ви, кожного ранку роби ранкову гімнастику. Дуже дооре впливають на твій ор­ганізм і рухливі ігри, осо­бливо, якщо ти граєш у них на свіжому повітрі.

А що робити, якщо з на­станням холодів ти почина­єш частіше хворіти, менше перебуваєш на свіжому по­вітрі, пропускаєш заняття у спортивній секції, менше граєш у рухливі ігри? Часті хвороби свідчать про те, що погіршився твій імунітет, через це організм став слаб­ким, і хвороби наче «чіпля­ються» до тебе. Треба зміц­нювати свій організм. Най­краще допоможе в цьому загартування.

Загартовуватися мож­на за допомогою природних чинників: сонця, повітря або води. Загартовувальна дія холодної води на ор­ганізм найсильніша. Існує два правила загартування водою — щоденність і по­ступовість.

Починають водні проце­дури після ранкової заряд­ки. Температура води на початку загартування має бути 28-30 градусів. Кож­ні наступні два-три дні ро­би її холоднішою на один градус, поки не доведеш до 15-20 градусів. Температу­ра приміщення, де загарто­вуєшся, не повинна переви­щувати 17-20 градусів. Чу­довий вид загартування — холодні ванни для ніг. Три­валість процедури не пови­нна перевищувати 1-2 хв. при поступовому зниженні температури води до 12 гра­дусів. А влітку купайся в природних та штучних во­доймах.

Благотворно діють на людину і повітряні ванни. Завдяки ним людина стає більш спокійною. Непоміт­но зникає підвищена збуд­ливість, поліпшується сон, з’являються бадьорість і життєрадісний настрій. По­зитивно впливають повітря­ні ванни і на роботу серця. Щоб загартувати себе, спи при відкритій кватирці, щоденно гуляй на свіжому повітрі та одягайся по по­годі.

Добре загартовують і по­вітряні ванни. Правила за­гартування сонцем прості: не перегрівайся, захищай голову від сонячних проме­нів. У перші дні засмагай не більше 10 хвилин. Най­краще перебувати на сонці до 11-ї години і після 17-ї години.

УМІННЯ ТОВАРИШУВАТИ

Щоб твої стосунки з од­нолітками та дорослими бу­ли приємними та доброзич­ливими, ти маєш виконува­ти прості правила спілку­вання:

звертайся до людей чемно;

вітайся, коли зустріча­єш знайомих;

представляйся стар­шим тільки тоді, коли вони спитають твоє ім’я;

якщо доводиться від­мовляти чи заперечувати, роби це чемно;

поважай себе та інших.

Дуже важливо правиль­но вибрати друга. Але не менш важливо й самому бу­ти справжнім товаришем. У спілкування з друзями дотримуйся правил товари­шування:

допомагай товарише­ві. Якщо він потрапив у бі­ду, допоможи, чим можеш. Умій і сам прийняти допо­могу, якщо це потрібно;

радій за успіхи своїх друзів, не зазнавайся і не заздри їм;

не будь жадібним. По­ділись із друзями тим, чого в них немає;

зупини товариша, як­що він у чомусь неправий, щось робить погано, але й сам не соромся зізнатися і виправитися, якщо вчинив не так;

грайся і спілкуйся з товаришами дружньо, на­магайся не сваритися, а як­що ви з другом посварили­ся, намагайся помиритися першим;

не сперечайся через дрібниці, намагайся зрозу­міти того, з ким спілкуєш­ся.

ПОНЯТТЯ ПРО ВІЛ. УБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ВІЛ

ВІЛ-інфекція руйнує імунну систему. Організм стає беззахисним перед ін­фекційними хворобами. Один зі шляхів потраплян­ня ВІЛ-інфекції до орга­нізму — через кров. Як­що ти контактуєш із ВІЛ - інфікованим, пам’ятай:

не користуйся інстру­ментами чи чужою зубною щіткою, особливо, якщо во­ни із залишками крові;

уникай потрапляння чужої крові у відкриті ра­ни, подряпини та порізи;

веди здоровий спосіб життя.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИТИНИ

Усі люди від народження вільні і рівні. Про це сказа­но у «Декларації прав дити­ни», яка була проголошена 20 листопада 1959 року Ор­ганізацією Об’єднаних На­цій. Прийняли її для того, щоб забезпечити дітям щас­ливе дитинство, щоб вони могли користуватися сво­їми правами для свого до­бра. Ти повинен знати свої права і про те, що ніхто не може порушувати їх. Ці права визнаються для всіх дітей без винятків:

право на забезпечення інтересів дитини;

право на ім’я та грома­дянство;

право на харчування, житло, розваги і медичне обслуговування;

право на любов і розу­міння;

право на освіту;

право на захист і допо­могу;

право на захист від усіх форм недбалого став­лення, жорстокості й екс­плуатації;

право на захист від дискримінації.

Тобою опікується не тільки світова спільнота. Наша держава Україна та­кож піклується про своїх громадян — дорослих і ді­тей. Права й обов’язки всіх громадян України пропи­сані в Основному законі — Конституції України, яка гарантує право на життя і здоров’я, на освіту та ро­боту, на охорону материн­ства і дитинства та ін. Але щоб користуватися свої­ми правами, кожна люди­на повинна виконувати і свої обов’язки. Виконання обов’язків держава вимагає від громадян для того, щоб забезпечити їм гідне життя.

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ВДОМА

Залишаючись удома нао­динці, ти повинен вести се­бе особливо обережно. Тебе оточують різні предмети та прилади. Багато з них мо­жуть становити небезпе­ку. Щоб не сталося лиха, запам’ятай та виконуй такі правила.

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

ніколи не грайся елек­троприладами, користуйся ними тільки з дозволу бать­ків;

вмикай і вимикай елек­троприлади тільки за допо­могою вимикача, не тягни їх за електричний шнур;

не торкайся електро­приладів мокрими руками;

якщо ти побачив іскри або дим, який іде від елек­тричного приладу, не нама­гайся лагодити його, а не­гайно клич на допомогу до­рослих;

якщо електроприлад загорівся, не панікуй, не­гайно подзвони за телефо­ном 101, назви свою точну адресу та прізвище, накрий прилад сухою ковдрою та
клич на допомогу дорослих.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ

не грайся з газовою плитою, користуйся нею тільки з дозволу дорослих;

провітрюй кухню; пе­ревіряй, щоб усі крани на плиті були закритими;

щоб увімкнути плиту, спочатку запали сірник, а потім відкривай кран газо­вої горілки;

готуючи, слідкуй за тим, щоб вода з киплячої каструлі не загасила вогонь на плиті;

якщо ти відчуваєш за­пах газу, ні в якому разі не вмикай світло чи електро­прилади, не запалюй сірни­ка; негайно відкрий вікна та двері для провітрюван­ня, зателефонуй за номером 104 та негайно поклич на допомогу дорослих.

Пам’ятай! Газ легкозай­миста, отруйна та вибухова речовина!

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАМИ

не грайся інструмен­тами, користуйся ними тільки з дозволу дорослих;

особливо уважним будь при роботі з голкою та іншими дрібними інстру­ментами;

тримай голку тільки з ниткою;

не тримай голку в ро­ті, не вколюй її у свій одяг, покривала чи інші предме­ти, які тебе оточують; вко­люй її тільки в гольник;

після роботи одразу прибирай усі дрібні інстру­менти.

НЕБЕЗПЕКА ВІД ВОДИ

Щоб вода з друга не пе­ретворилася на ворога, пам’ятай, що:

потрібно         закривати крани одразу після корис­тування;

якщо сталась аварія водопроводу, негайно пере­крий крани, клич дорослих на допомогу і ні в якому ра­зі не вмикай електроприла­ди.

Небезпека від вогню

Пам’ятай: найчасті­шою причиною виникнен­ня пожеж є необережне по­водження з вогнем. Щоб уникнути пожежі, дотри­муйся таких правил:

не грайся із сірниками та запальничками;

не суши білизну по­близу відкритого вогню;

не запалюй свічки на ялинці;

обережно поводься з бенгальськими вогниками та хлопавками, а петарда­ми користуйся тільки з до­зволу дорослих та в їх при­сутності;

не залишай без нагля­ду працюючі електроприла­ди;

не користуйся несправ­ними електроприладами;

не вмикай багато елек­троприладів в одну розетку.

Якщо пожежа все ж та­ки сталася, не панікуй, а дій так:

не ховайся від вогню у квартирі;

негайно викликай по­жежників за телефоном 101, клич на допомогу до­рослих.

Небезпечні речовини

Фарби, лаки, розчинни­ки та інші хімічні рідини — це отруйні та легкозаймисті речовини, які можуть стати причиною пожежі. Такі ре­човини з написом “Вогнене­безпечно” тримають у недо­ступних для дітей місцях. Але якщо ти знайшов такі рідини, пам’ятай:

категорично забороняється користуватися легко­займистими та отруйними речовинами без дозволу до­рослих;

не можна користува­тися сірниками поблизу легкозаймистих речовин;

не пий із невідомих тобі пляшок.

ПОВОДЖЕННЯ З НЕЗНАЙОМИМИ ЛЮДЬМИ

Небезпечними можуть бути не тільки речі, а й лю­ди. Таких людей називають злочинцями. Вони можуть нанести великої шкоди тво­їй оселі або тобі.

Отож, якщо ти вдома сам, запам’ятай:

ніколи не відчиняй двері незнайомцям;

на всі питання незна­йомця відповідай: «Ні»;

не відчиняй двері нія­ким службовцям, тим біль­ше, якщо ти не знаєш їх особисто. Злочинці дуже хитрі і можуть перевдягну­тися в кого завгодно;

якщо незнайомець на­магається відчинити твої двері, одразу подзвони в мі­ліцію за телефоном 102 та назви свою точну адресу та прізвище;

якщо вдома немає те­лефону, клич на допомогу з вікна або з балкона;

ніколи не вір тим лю­дям, які кажуть, що при­йшли за тобою на прохання батьків без попередження;

не заходь у ліфт із не­знайомцями;

якщо на вулиці незна­йомець підходить до тебе, не наближайся до нього і не розмовляй із ним;

ніколи не сідай у ма­шину до незнайомця, що б тобі не пропонували;

якщо тебе все ж таки хтось схопив, виривайся і кричи: «Я не знаю цю лю­дину», «Ти не мій батько»;

ніколи не гуляй до темна.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Ось наша вулиця. По її проїжджій частині їздять автомобілі, проходять тро­лейбуси та трамваї. На тро­туарах багато пішоходів. Вони переходять вулицю на перехрестях по пішохідних переходах. Для того щоб на вулицях було безпечно, по­трібно виконувати особливі правила. Такі правила на­зиваються Правилами до­рожнього руху. їх повинні знати водії і пішоходи.

Перехрестя — це місце перетину вулиць і доріг. На перехрестях великий рух. Це найнебезпечніше місце на дорозі. Пішохід повинен бути тут особливо уважним та обережним.

Перехрестя бувають ре­гульовані та нерегульовані. На регульованих перехрес­тях черга руху визначаєть­ся сигналами світлофора або регулювальника. Інші перехрестя вважаються нерегульованими.

Переходити вулиці і до­роги можна тільки на пі­шохідних переходах. Пере­хід через вулицю або дорогу позначений лініями розміт­ки на проїжджій частині та дорожніми знаками.

Цей пішохідний пере­хід позначений за допомо­гою дорожнього знака “Пі­шохідний перехід” та лінія­ми пішохідного переходу — «зебра».

Такий знак по­переджає, що по­переду пішохід­ний перехід.

На широких дорогах по­середині роблять “острі­вець безпеки”, де пішохід спокійно може перечекати потік машин.

На дорогах, де великий рух транспорту, пішохідні переходи роблять над доро­гою.

У великих містах, де ду­же великий рух, пішохідні переходи роблять під зем­лею. Місця цих переходів вказують дорожніми зна­ками.

 

Перш ніж переходити ву­лицю, подивись наліво. Як­що проїжджа частина віль­на — йди.

Дійшовши до середини вулиці, зупинись. Якщо рух транспорту розпочався, перечекай на “острівці без­пеки”.

Тепер подивись напра­во. Якщо проїжджа части­на вільна, закінчи перехід.

БЕЗПЕКА НА ВІДПОЧИНКУ 

Безпека в лісі

Найкращий відпочи­нок — це рухливі ігри на свіжому повітрі. Гуляти й гратися можна лише в при­значених для цього міс­цях: на ігрових майданчи­ках біля будинків, у скве­рах чи парках. Добре вийти на прогулянку до лісу. Але щоб усі ці ігри та прогулян­ки були безпечними, слід запам’ятати:

не погоджуйся йти в парк, у ліс із незнайомими людьми;

під час прогулянки на природі не заходь далеко, щоб не заблукати;

не розводь багаття, порадься з дорослими, чи можна це зробити;

ніколи не залишай вогнище без догляду, не за­гашене вогнище може стати причиною лісової пожежі;

не пий сиру воду з річ­ки, озера, болота, калюжі;

не збирай і не спожи­вай незнайомі гриби та яго­ди, серед них можуть бути смертельно отруйні;

уникай зустрічі з тва­ринами.

БЕЗПЕКА У ВОДІ

Щоб бути здоровим, до­бре купатися влітку у во­доймах. Запам’ятай основні правила безпеки, яких не­обхідно дотримуватися при відпочинку на воді:

купайся у водоймах ли­ше під наглядом дорослих;

не пустуй на воді;

купайся тільки в спе­ціально відведених та об­ладнаних місцях;

купайся лише в знайо­мих місцях;

не купайся дуже дов­го, щоб не переохолодитися та не втомитися;

не купайся відразу після прийому їжі;

не плавай далеко від берега, не запливай за попе­реджувальні знаки, не ку­пайся там, де плавають чов­ни;

після купання відпо­чивай у затінку.

БЕЗПЕКА НА ЛЬОДУ

Взимку треба уникати ігор на тонкому льоду — це дуже небезпечно:

ні в якому разі не пе­ревіряйте міцність льоду ударом ноги;

лід під час потепління небезпечний, особливо бі­ля заростей, кущів та в міс­цях, де б’є джерело;

якщо лід почав трі­щати, не біжіть, а відходь­те повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду;

якщо під ногами про­валився лід, потрібно, роз­ставивши широко руки, утримуватися на поверхні і спокійно, без різких рухів, намагатися виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшов, і повзти до бере­га, відштовхуючись ногами від льоду.

БЕЗПЕКА У СПІЛКУВАННІ З ТВАРИНАМИ

У лісі на прогулянці ти можеш зустрітися з дики­ми тваринами. При зустрічі з дикими тваринами вико­нуй такі правила:

зберігай спокій, зупи­нись і затамуй подих;

не наближайся до тва­рини і не торкайся її, якою б гарною вона не здавалася;

у разі особливої небез­пеки спробуй знайти укрит­тя.

Зграї бродячих собак на­багато не безпечніші, ніж дикі тварини. Якщо ти зу­стрів бродячого собаку, не тікай від нього, зупинись та повернись до нього облич­чям, а потім повільно звіль­няй йому дорогу. Якщо со­бака напав на тебе, відби­вайся всім, що є під рукою, намагаючись вдарити соба­ку по носі. Якщо собака вку­сив тебе, обов’язково скажи про це батькам та звернись за медичною допомогою.

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ

Що робити, якщо ти або твій друг травмувалися, а вдома немає дорослих? У цьому випадку ти пови­нен вміти надати першу ме­дичну допомогу. Перша ме­дична допомога — це допо­мога, яку ти повинен на­дати терміново до приходу батьків чи медичного пра­цівника.

Якщо ти сильно забив­ся, до місця у шибу потріб­но прикласти щось холодне. Це може бути лід із холо­дильника, хустка або руш­ник, змочений у холодній воді.

Якщо ти порізався, тобі необхідно, в першу чергу, зупинити кровотечу, затис­нувши рану марлевою сер­веткою на 3 хв., промий ра­ну перекисом водню, обро­би йодом чи зеленкою та за­клей бактерицидним пластиром.

Якщо потрібна твоя до­помога товаришу або літ­ній людині, не панікуй, на­магайся зробити те, про що тебе просять: допомогти ви­міряти температуру, зна­йти і подати необхідні лі­ки. А при важких травмах чи ушкодженнях негайно звертайся до швидкої допо­моги за телефоном 103.

КОРИСШ ТА ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ

Звички, корисні для здо­ров’я, називаються корисни­ми звичками. Звички, які завдають шкоди організму, називаються шкідливими звичками. Часом діти ма­ють погані звички: гризуть нігті, вмикають дуже гуч­но музику, не дотримують­ся правил гігієни. Але найшкідливішими вважають паління, вживання спирт­них напоїв, наркотичних та токсичних речовин. Не на­слідуйте дорослих у їх по­ганих звичках. Це поганий спосіб здаватися доросліши­ми та привернути до себе увагу однолітків. Цікавість до тебе швидко мине, а хво­роби залишаться назавжди, бо шкідливі звички викли­кають тяжкі хвороби. Па­ління викликає важку хво­робу — рак легенів. Алко­голізм робить людину неконтрольованою, небезпеч­ною для оточуючих, нарко­манія і токсикоманія дуже швидко руйнують весь ор­ганізм. Ці звички ведуть не тільки до невиліковних хво­роб, а й до смерті. Не потріб­но пробувати палити, вжи­вати алкоголь, наркотики чи токсичні речовини. На­бути звичку просто, а позбу­тися, вилікувати свій орга­нізм — буває дуже важко, а іноді навіть неможливо.
Переглядів: 1690
29.09.2017 -

Категорія: ГДЗ » 2 клас

Коментарії до Основи здоров’я 2 клас {ГДЗ/відповіді} (Н.М. Бібік, Т.Є. Бойченко, Н.С. Коваль) [2013]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера