ГДЗ Скворцова, Онопрієнко Математика 4 клас сторінка 4 – 7 частина 2 програма 2021 року відповіді ответы

СТОРІНКА 4
Завдання 1

14 : 5 = 2 (ост.4)

34 : 6 = 5 (ост.4)

2 : 7 = 0 (ост.2)

8 : 3 = 2 (ост.2)

12 : 25 = 0 (ост.12)

2 • 5 + 4 = 14

5 • 6 + 4 = 34

0 • 7 + 2 = 2

2 • 3 + 2 = 8

0 • 25 + 12 = 12

Завдання 2

_852 |  3  

 6      284

_25

  24

  _12

    12

     0

_791 |  7  

 7      113

  _9

    7

   _21

     21

      0

_942 |  3  

 9       314

 _4

   3

  _12

    12

     0

_908 |  4  

 8      227

_10

   8

  _28

    28

     0

_531 |  9  

 45      59

 _81

   81

    0

Завдання 3

_532 |  2  

 4      266

_13

  12

  _12

    12

     0

_5324 |  2  

 4        2662

_13

  12

  _12

    12

      _4

        4

        0

Завдання 4

826045 : 5  у частці буде 6 цифр

91820 : 4  у частці буде 5 цифр

55371 : 3  у частці буде 5 цифр

93492 : 2  у частці буде 5 цифр

7344 : 6 ― у частці буде 4 цифри
92778 : 7 ― у частці буде 5 цифр
5735 : 5 ― у частці буде 4 цифри
9232 : 8 ― у частці буде 4 цифри
 
Завдання 5
До двох овочевих кіосків привезли 120 кг помідорів. До першого кіоску привезли 25 однакових ящиків помідорів, а до другого — 15 таких ящиків. Скільки кілограмів помідорів в одному ящику?Р
Розв'язання
1) 25 + 15 = 40 (шт.)  всього ящиків
2) 120 : 40 = 3 (кг)
Відповідь: в одному ящику 3 кілограми помідорів.
 
СТОРІНКА 5
Завдання 6
Учні трьох шкіл міста зібрали 4537 кг макулатури. Учні першої та другої шкіл разом зібрали 2125 кг макулатури, а другої та третьої — 3658 кг. Скільки кілограмів макулатури зібрали учні кожної школи окремо?
Розв'язання

1) _4537

     2125

     2412 (кг) – III школа

2) _3658

     2412

     1246 (кг)  II школа

3) _2125

     1246

      879 (кг)  I школа

Відповідь: учні першої школи зібрали 879 кг макулатури, другої  1246 кг, а третьої  2412 кг. 

Завдання 7

15217  3 + (987 – 187) : 20 = 45651 + 800 : 20 = 45651 + 40 = 45691

3600 : 90 + (549008 – 248133) = 40 + 300875 = 300915

384512 : 8 – 37009 + 2992 : 4 = 48064 - 37009 + 748 = 11803

(528 + 66 : 11 – 54)  6 = (528 + 6  54)  6 = 480  6 = 2880

(72 : 24  600 + 33200) : 7 = (3 • 600 + 33200) : 7 = 35000 : 7 = 5000

2842 : 7 + (3647 + 48613) : 4 = 406 + 52260 : 4 = 406 + 13065 = 13471

Завдання 8

Знайди хоча б один розв’язок кожної нерівності.

18 + а > 24, при а = 10
31 – d < 6, при d = 30
r – 7 < 11, при r = 17
k + 9 < 25, при k = 10
 8 < 64, при k = 7
 m > 12, при m = 3

Завдання 9

Мотузку завдовжки 15 м слід розрізати на дві частини так, щоб одна частина була у 2 рази довша за іншу. Якою має бути довжина кожної частини мотузки? 10 м i 5 м
 
Завдання 10

_832 |  8  

 8      104

 _32

   32

    0

_762 |  6  

 6      127

_16

  12

   42

    42

     0

 
СТОРІНКА 6
Завдання 1

19 : 4 = 4 (ост. 3)

9 : 6 = 1 (ост. 3)

3 : 9 = 0 (ост. 3)

28 : 9 = 3 (ост. 1)

4 • 4 + 3 = 19

1 • 6 + 3 = 9

0 • 9 + 3 = 3

3 • 9 + 1 = 28

Завдання 2

_294 |  7  

 28       42

 _14

   14

    0

_477 |  9  

 45       53

 _27

   27

    0

_656 |  8  

 64      82

 _16

   16

    0

_468 |  6  

 42      78

 _48

   48

    0

Завдання 3

_158 |  2    

  14       79

  _18

    18

     0

_1584 |  2    

  14       792

  _18

    18

      _4

        4

        0

Завдання 4

Письмове ділення

_36225 |  5     

 35         7245

 _16

   14

   _22

     21

     _15

       15

        0

_5877 |  9    

  54      653

  _47

    45

    _27

      27

       0

_37583 |  7     

  35        5369

  _25

    21

    _48

      42

       _63

         63

          0

_9872 |  8       

  8          1234

_18

  16

  _27

    24

    _32

      32

       0

Перевірка

х 7245

      5

 36225

 х 653

      9

  5877

 х 5369

        7

  37583

 х 1234

        8

    9872

Письмове ділення

 _7635 |  3      

   6         2545

 _16

   15

   _13

     12

     _15

       15

        0

 _33859 |  7    

  28         4837

  _58

    56

    _25

      21

      _49

        49

         0

 _9352 |  2     

  8         4676

 _13

   12

   _15

     14

     _12

       12

        0

 _522 |  58 

   522      9

      0

Перевірка    

х 2545

      3

  7635

х 4837

      7

 33859

х 4676

      2

  9352

х 58

    9

 522

Завдання 5
Туристи були в поході два дні й подолали 44 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня туристи були в дорозі 7 год, а другого дня — 4 год. З якою швидкістю рухалися туристи? Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня? другого дня?
Розв'язання

1) 7 + 4 = 11 (год)  в дорозі

2) 44 : 11 = 4 (км/год)  швидкість

3) 4 • 7 = 28 (км)  пройшли I дня

4) • 4 = 16 (км) 

Відповідь: туристи рухалися зі швидкістю 4 км/год, першого дня пройшли 28 км, а другого  16 км.

 
СТОРІНКА 7
Завдання 1
1440 : (760 : 40 – 108 : 12 + 570 : 19) : 12  80 = 1440 : (19 – 9 + 30) : 12  80 = 1440 : 40 : 12  80 =
= 36 : 12 • 80 =  80 = 240
 
Завдання 
Діти вирушили до парку розваг. Вони купили 12 квитків на колесо огляду та 9 квитків на вежу вільного падіння за однаковою ціною. Усього за квитки заплатили 2100 грн. Яка ціна квитка? Скільки гривень заплатили окремо за квитки на колесо огляду та за квитки на вежу вільного падіння?
Розв'язання

1) 12 + 9 = 21 (кв.)  всього

2) 2100 : 21 = 100 (грн)  ціна квитка

3) 100 • 12 = 1200 (грн)  за колесо огляду

4) 100 • 9 = 900 (грн)

Відповідь: ціна квитка 100 гривень, за квитки на колесо огляду заплатили 1200 гривень, а за вежу вільного падіння  900 гривень.

 
Завдання 3
Для оформлення сцени придбали 24 м однакової тканини у двох відрізах. Перший відріз коштував 2400 грн, а другий — 4800 грн. Яка ціна тканини? Чи можна визначити довжину першого відрізу? довжину другого відрізу?
Розв'язання

1) 2400 + 4800 = 7200 (грн)  заплатили

2) 7200 : 24 = 300 (грн)  ціна тканини

3) 2400 : 300 = 80 (м)  I відріз

4) 4800 : 300 16 (м)

Відповідь: ціна тканини 300 гривень, довжина першого відрізу 80 метрів, а другого  16 метрів.

 
Завдання 4

Письмове ділення

_3045 |  7  

  28      435

  _24

    21

    _35

      35

       0

_24315 |  5     

  20         4863

  _43

    40

    _31

      30

      _15

        15

         0

_5663 |  7    

  56       809

    _63

      63

        0

_34038 |  6     

  30        5673

  _40

    36

    _43

      42

      _18

        18

         0

Перевірка

x 435

     7

 3045

x 4863

       5

 24315

x 809

     7

 5663

x 5673

       7

 34038

Письмове ділення

_34588 |  4    

  32       8647

  _25

    24

    _18

      16

      _28

        28

          0

_523200 |  5       

  5           104640

  _23

    20

    _32

      30

      _20

        20

          0

_7884 |  9    

  72       876

  _68

    63

    _54

      54

        0

_8988 |  7     

  7         1284

 _19

   14

   _58

     56

     _28

       28

         0

Перевірка

x 8647

      4

 34588

x 104640

        5  

   523200

x 876

     9

 7884

x 1284

       7

   8988

Письмове ділення

_846027 |  9       

 81           94003

 _36

   36

     _27

       27

         0

_34288 |  8    

  32        4286

  _22

    16

    _68

      64

      _48

        48

          0

_5392 |  8   

 48       674

  _59

    56

    _32

      32

        0

_282024 |  6  

  24         47004

  _42

    42

      _24

        24

          0

Перевірка

x 94003

        9

 846027

x 4286

      8

 34288

x 674

     8

 5392

x 47004

        6

 282024

Завдання 5

 8399 – 1357  5 < 63 211 • 7

(18155 < 442477)

3824 : 8 + 198 282 : 6 < 8173  9

(33525 < 73557)

380 : 4 + 90 < 10  70 – 420 : 6

(185 < 630)

816 : 16 – 308 : 28 < 975 : 15

(40 < 65)

Повернутися до інших завдань
Переглядів: 2259
16.12.2021 -

Категорія: ГДЗ » 4 клас

Коментарії до ГДЗ Скворцова, Онопрієнко Математика 4 клас сторінка 4 – 7 частина 2 програма 2021 року відповіді ответы:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера