Всесвітня історія. Історія України 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Бандровський О.Г., Власов В.С.) [2014]

Сторінка 9
1. Що таке історія? Які різновиди історичних джерел ви знаєте?
Відповідь:
Історія - це наука про минуле людства. Вона вивчає життя та діяльність людини, досліджує всілякі великі й малі події від найдавніших часів до дня вчорашнього, встановлює, як і чому людське життя змінювалося й удосконалювалося, ставши таким, як тепер.
З-поміж історичних джерел вирізняють: речові, писемні та усні. До речових відносять - давні монети, господарське знаряддя, хатнє начиння, посуд, одяг, прикраси тощо.
До писемних відносять - написи на каменях, кістках, металі, літописи, листи, щоденники. До усних належать: легенди, міфи, перекази, казки, обрядові пісня тощо.
2. Які джерела використовують історики для розповіді про різні періоди історії стародавнього світу?
Відповідь:
Для розповіді про різні періоди історії стародавнього світу історики використовують речові типи джерел, а саме - пам’ятки.
3. Що вивчає історія стародавнього світу? Які межі охоплює цей період всесвітньої історії?
Відповідь:
Історія стародавнього світу вивчає як формувалося людське суспільство: як жили й чим займалися люди за найдавніших часів, як виникали перші держави та як розвивалися найдавніші цивілізації на земній кулі. Історія стародавнього світу охоплює проміжок часу від початку розвитку людства до 476 р. - року падіння Західної Римської імперії.
4. Витлумачте поняття: всесвітня історія, первісність, держава, цивілізація.
Відповідь:
Всесвітня історія - наука, що вивчає історію різних країн, минуле людства, покладаючись на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Первісність (первісна доба) - період від початку перших пралюдей до виникнення міст, держав і міст.
Держава - спосіб управління суспільством, який включає в себе: апарат управління, закони, охорону, порядку, армію та податки.
Цивілізація - рівень розвитку людства, за якого постають міста, з’являється держава.
Сторінка 20 Оцініть себе
1 Де було знайдено рештки пралюдей, стоянки неандертальців та кроманьйонців? Якими були напрямки їх розселення?
Відповідь:
Найбагатший матеріал для вивчення істот, яких називають пралюдьми, виявлено в Африці. Археологічні знахідки засвідчую, появу там понад 4 млн років тому істот, названих австралопітеками, мавп, які мали риси, що зближували їх з людиною.
Викопні рештки неандертальців вперше знайдено 1856 р. в долині річки Неандер - однієї з приток Рейну (Німеччина). Звідси походить умовна назва неандертальці Кістки неандертальців, крім Європи, знайдено в Узбекистані, на Далекому Сході, у Північній Африці. На території України виявлено чимало стоянок неандертальців. Найвідомішою є стоянка в Киік-Кобі, що в Криму, бо саме тут знайдено кістки найдавнішої людиноподібної істоти на території України.
Уперше рештки «людини розумної» виявили в місцевості Кроманьйон (Франція). Звідси походить наукова назва кроманьйонська людина, або кроманьйонець. В Африці виявлено рештки людей сучасного типу, вік яких перевищує 100 тисяч років. Звідти, як уважають учені, перші люди розселилися на інші континенти. Зокрема, у Європі «людина розумна» з’явилася 40-35 тис. років тому. Археологічні матеріали свідчать про невпинне зростання населення на території України за тих часів. Саме через Україну відбувалося заселення східної частини Європейського континенту.
2-3. Що спільного та відмінного між австралопітеком, пітекантропом, неандертальцем та кроманьйонцем?
Відповідь:
До спільних рис можна віднести: ходіння на задніх кінцівках, співвідношення великого пальця руки до інших пальців, вони мали більший, ніж у мавп, об’єм мозку й більше, ніж у мавп, відношення маси мозку до маси всього тіла.
Щодо відмінного: різний об’єм мозку, зріст, вид діяльності, вірування, оволодіння членороздільною мовою (нею оволодів кроманьйонець).
4. Витлумачте поняття: кам’яний вік, культурний шар, ручне рубило, «людина вміла», «людина розумна».
Відповідь:
Кам’яний вік - період, коли основним матеріалом для виготовлення знарядь праці був камінь.
Культурний шар - шар ґрунту, у якому виявлено сліди життєдіяльності людини.
Ручне рубило - основне знаряддям пітекантропів, виготовлене з каменю. 
«Людина вміла» - найдавніші людські істоти, що вперше почали виготовляти знаряддя з каменю близько 2,5 млн років тому і вимерли 1 млн років тому.
«Людина розумна» - вид живих організмів, який на сучасному етапі існування живого перебуває на найвищому щаблі розвитку і зайняв його в результаті довгого і складного процесу історико-еволюційного прогресу (антропогенезу). 
Сторінка 25 Оцініть себе
1. Яких часів сягають найдавніші твори мистецтва? Де знайдено найвідоміші з них?
Відповідь:
За доби пізнього палеоліту люди передавали красу навколишнього світу в малюнках, скульптурах, різьбленні по кістці, дереву, каменю. Саме тоді з’явилися оздоблені вжиткові речі, прикраси (намиста, браслети). Найдавніші малюнки розміщені здебільшого в печерах на висоті 1,5-2 м. Вони розташовані не лише на стінах, а й на стелі.
Більшість картин - це зображення звірів та сцен полювання. Вражають уміння найдавніших художників передавати рух, їхня спостережливість, фантазія. Так, у печері Ле-Комбатель, що у Франції, знайдено близько 300 зображень мамонтів, бізонів, оленів, коней, ведмедів. Неподалік, у печері Фом де Гом, археологи відкрили цілу «картинну галерею» 40 малюнків диких коней, 23 зображення мамонтів, 17-оленів. «Картинна галерея» в печері Альтаміра (Іспанія), створена 15-12 тис. років тому, простягається більше ніж на 280 м і складається з безлічі просторих залів.
2. Витлумачте поняття та терміни: мистецтво, релігія, фетишизм, тотемізм, магія.
Відповідь:
Мистецтво - творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах. 
Релігія в перекладі з латини означає «святість, благочестя, предмет поклоніння». В основі релігії лежить віра в існування надприродних, божественних сил, які створили світ і людину.
Фетишизм - поклоніння матеріальним предметам найближчого оточення людини як наділеним надприродними властивостями.
Тотемізм - комплекс обрядів і вірувань, пов’язаний з уявленням про надприродний зв’язок людини й окремих соціальних колективів із тваринами й рослинами.
Магія - віра в здатність окремих людей впливати на сили природи та на інших людей.
3. Виникнення яких видів мистецтва пов’язують із життям первісних людей?
Відповідь:
Малювання, різьбярство, виготовлення кам’яних, дерев’яних прикрас, створення скульптур.
4. За якими знахідками вчені дізнаються, що за пізнього палеоліту людям були притаманні певні релігійні уявлення? Наведіть приклади найдавніших вірувань людей.
Відповідь:
За речовими знахідками: малюнки на скелях, речі з каменю, дерева на яких зображені тварини, люди тощо, кістки тварин та людей на яких вирізьблені малюнки, символи. Прикладами найдавніших вірувань людей можна назвати: анімізм - віра в духів, фетишизм - поклоніння матеріальним предметам, тотемізм - віра в тотеми, магія - віра в надприродні можливості людей.
рибальства. Збирали рослини, плоди дерев, фрукти. Полювали на оленів, антилоп, коней тощо. Такий спосіб життя був пов’язаний з кліматичними умовами, розвитком перших людей.
2. Яких часів сягає виникнення землеробства, скотарства, ремесла? Які території були осередками виникнення землеробства та скотарства?
Відповідь:
Близько 11-9 тисяч років тому в землях Південно-Західної Азії виникло землеробство, або рільництво. Появу свійської худоби (кози й вівці) пов’язують із Південно-Західною Азією близько 9 тисяч років тому. Так виникло скотарство. За неоліту в житті людей сталися й інші важливі зміни: люди навчилися свердлити й шліфувати камінь і деревину, з глини робити посуд, прясти й ткати, шити одяг з тканин. Так виникло ремесло.
3. Узагальніть зміни в житті людини, що сталися за доби мезоліту та неоліту.
Відповідь:
Близько 10 тис. років тому, за доби мезоліту, завершився льодовиковий період, саме тоді в Європі встановився клімат, подібний до сучасного. У післяльодовиковий період змінилися не тільки способи полювання, а й мисливське знаряддя. Було винайдено лук і стріли. До спорядження мисливців узимку додалися лижі. Люди доби мезоліту користувалися також човнами. Дослідники вважають, що саме за тих часів було приручено собаку - незамінного помічника під час полювання.
Неоліт - останній період кам’яного віку, за якого в житті пралюдини з’являється скотарство та землеробство.
Людина стає більш осілою, вирощує овочі та фрукти, розводить тварин та рогату худобу.
4. Витлумачте поняття: землеробство, скотарство, ремесло, мотика, гончарний круг, ткацький верстат, кочовики, осілість.
Відповідь:
Землеробство - перехід від збиральництва до вирощування рослин, овочів та фруктів.
Скотарство - перехід від мисливства до рс ве яння свійських тварин.
Ремесло - вид діяльності, що полягаг , виготовленні знарядь праці та побутових предметів, 'щягу для обміну або продажу.
Мотика - дерев’яна палиця до якої приєднували робочу частину - ріг чи кістку. Упрод вж тисячоліть мотика лишалася основним знарядям для оброблення землі.
Гончарний круг - це деревяний верстат з кругом, що обертається.
Ткацький верста - верстат за допомогою якого виробляють різноманітні тканини.
Кочовики - поселення, яке постійно пересугалися разом з худобою у пошуках пасовиська.
Осілість - тривале перебування на одному місці. 
1. Як було організовано людське суспільство за первісних часів?
Відповідь:
Жили перші люди громадами з 25-40 осіб, що складалися з родинами представників 5-7 сімей, які разом працювали. Дослідники називають такі колективи , овими общинами. Керували общинами досвідчені - старійшини. Вони вирішували, як провести звання та поділити здобич, пильнували, щоб ніхто а порушував усталених правил.
2. Між ким поділено владні повноваження в первісному суспільстві?
Відповідь: 
Розвиток землеробства, скотарства та ремесла зумовив обмін продуктами й виробами між общинами. Громади почали боротися за землі, пасовиська, поклади корисних копалин. Це призводило до збройних сутичок: перемагали ті, хто мав кращих воїнів. Під час конфлікту загони озброєних членів общини очолював військовий вождь - людина великої фізичної сили, яка могла згуртувати людей для захисту інтересів общини, мала авторитет, що давав змогу керувати боєм. У мирний час життям спільноти керували збори членів общини (народні збори) та рада старійшин. Саме збори, які складалися з чоловіків-воїнів, обирали військового вождя. З вождів та старійшин різних общин формувалася знать - прошарок родової верхівки, представники якої прагнули закріпити своє становище, спираючись на релігійні уявлення.
3. Витлумачте поняття: родова община, сусідська община, плем я, вождь, рада старійшин, народні збори. Відповідь:
Родова община - громади з 25-40 осіб, що складалися з родичів, представників 5-7 сімей, які разом працювали та мали спільне майно.
Сусідська община - колектив, який складався з окремих сімей, не пов’язаних між собою родинними зв'язками, та проживав на одній території.
Плем’я - об’єднання споріднених общин, які мали спільну мову, територію та спосіб життя.
Вождь - людина великої фізичної сили, яка могла згуртувати людей для захисту інтересів общини, мала авторитет, що давав змогу керувати боєм.
Рада старійшин - члени общини, які відігравали роль охоронця родових звичаїв і керували життям общини. Народні збори - зібрання членів общини, які у мирний час керували життям спільноти.
4. Коли виникли найдавніші міста? Що сприяло їх появі? Де вони розташовані? 
Відповідь:
Найдавнішим містом учені вважають Єрихон, розташований на західному березі річки Йордан. Про це місто є згадка в Біблії. Воно було засноване за доби неоліту у 8 тисячолітті до н. е., займало велику площу й було оточене кам’яною стіною з вежею. їх появі сприяв захист території від набігів ворогів, згуртуванню населення, спільній діяльності. Вони були розташовані на Близькому сході: Африці та на сучасній території Туреччини.
Сторінка 43 Оцініть себе
1. Витлумачте поняття: археологічна культура, трипільська культура.
Відповідь:
Археологічна культура - речові залишки, знайдені під час розкопок, що належать до одного історичного часу й тієї самої території, яким притаманні спільні риси. Трипільська культура - племена трипільців, які існували від 4 тисячоліття до середини 3 тисячоліття до н.е. на території Лісостепу України, від Дністра до Дніпра. Назва культури походить від с. Трипілля на Київщині, неподалік якого наприкінці 19 ст. археолог Вікентій Хвойка розкопав перші пам’ятки згаданої культури.
2. Коли та в межах якої археологічної доби на території України мешкали носії трипільської культури? Які території вони заселяли ?
Відповідь:
Трипільська культура проіснувала на землях Лісостепу України, від Дністра до Дніпра, майже півтори тисячі років - від 4 тисячоліття до середини 3 тисячоліття до н. е., тобто трипільська культура існовала в межах археологічної доби - енеоліту.
3. Чому трипільську культуру характеризують як найяскравішу хліборобську культуру на наших землях? Що свідчить про розвиток гончарного ремесла в трипільців?
Відповідь:
Основою господарства трипільців було перелогове землеробство, що передбачало використання ділянок землі доти, доки не вичерпувалася їхня родючість. Трипільці сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі відомі в Україні й нині садово-городні культури. Землю обробляли дерев’яними мотиками з кам’яними чи кістяними наконечниками. Застосовували тяглову силу волів. Урожаї збирали кістяними або кам’яними серпами. Зерно розтирали на борошно за допомогою кам’яних зернотерок. Розводили велику рогату худобу, кіз, овець, свиней. Трипільці були гарними гончарями. Глиняний посуд обпалювали в спеціальних печах, а потім розмальовували чорною, коричневою, червоною, рідше білою барвами. В орнаменти трипільські гончарі вплітали символічні зображення фігур людей, тварин і птахів. З трипільцями пов’язують появу перших виробів з міді.
4. Що відомо про суспільне та духовне життя трипільців?
Відповідь:
Трипільська людність жила сім’ями, що об’єднувалися в общини, а пізніше - у племена. Спершу поселення трипільців були невеликими. Розташовані здебільшого на узвишші поблизу річок, вони складалися з 30-40 глинобитних помешкань. Будинки розташовувалися колом, із загоном для худоби в центрі. Кількість жителів кожного такого поселення складала зазвичай 600-700 осіб. Згодом деякі поселення розрослися так, що кількість мешканців сягала в них до 10 тис. осіб. Такі поселення-гіганти називають протомістами. Концентричні кола, за якими розташовували трипільці свої будинки, утворювали щось подібне до вулиць. Установлені на підставі археологічних розкопок факти свідчать про досить упорядковане громадське життя носіїв трипільської культури. Загальну кількість трипільців дослідники оцінюють приблизно в 1 млн осіб.
Хлібороби-трипільці своєрідно сприймали довколишній світ. Вони вірили в богів грому, сонця, вітру, дощу. Дослідники припускають, що поклонялися богині родючості. Підставою для таких припущень : сленні жіночі фігурки, які знаходять трипільському поселенні. 
Сторінка 44 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Роздивіться ілюстрацію. Використовуючи текст підручника, поміркуйте, що ще можна було намалювати на картині реконструкції.
Відповідь:
На картині можна намалювати: загонии з овець тощо), на передньому плані можна було намалювати зброю для полювання. Також можна було намалювати поклоніння богині родючості.
1. Про які заняття свідчать відібрані вами трипільські пам’ятки?
Відповідь:
Дані пам’ятки свідчать про виготовлення кам'яних знарядь, гончарства, виготовлення прикрас, знаря,? Та захисту, статуеток, жител з кісток твар.
2. Яке, на вашу думку, призначення циречей?
Відповідь:
Ці речі призначалися для побуту чи життя, полювання, будівництва, виготовлення знарядь праці праці тощо.
3. Що повідомляють поміркуй про спосіб життя та вірування трипільців?
Відповідь:
Пам’ятки повідомляють про те що трипільці займалтся землеробством, гончарством, виготовляли прикраси. 
2. Витлумачте поняття: фараон, жерці, номи, єгипетські піраміди.
Відповідь:
Фараон - правитель давньоєгипетської династії.
Жерці - суспільна група, що виконувала релігійні обряди. Номи - область (округ) із власного територією та своїм центром - обнесеним мурами поселенням, у якому мешкав правитель та було розташоване святилище місцевого божества. Єгипетські піраміди - гробниці фараонів.
3. Як природні умови Давнього Єгипту впливали на життя його мешканців?
Відповідь:
Після закінчення льодовикового періоду в Північній Африці встановився спекотний та посушливий клімат і лише в нільській долині склалися сприятливі природні умови для проживання людей. У 5 тисячолітті до н. е. вони опанували землеробство. Навесні річки, які впадають у Ніл, несли до нього безліч решток рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Рівень води в Нілі піднімався на 8-14 м. Від середини листопада вода поверталася в береги, а земля навколо вкривалася шаром мулу й ставала надзвичайно родючою. Селитися близько біля річки давні єгиптяни ще не наважувалися, оскільки під час повені вода заливала поля та долину. Вони укріплювали береги, будували дамби, споруджували греблі, аби мул краще осідав на полях.
4. Як виникла єдина давньоєгипетська держава? Чому фараони особисто керували будівництвом пірамід? Відповідь:
Наприкінці 4 тисячоліття до н. е. в Єгипті існували два таких утворення - держави Верхній Єгипет (на півдні) і Нижній Єгипет (дельта Нілу). Близько 3000 р. до н. е. між 
Верхнім та Нижнім Єгиптом тривало протистояння.
Боротьба закінчилася перемогою правителя Верхнього Єгипту Міни. Він став засновником першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яку єгиптяни називали Хетка- Птах (у перекладі - «Храм душі Птаха»), а греки - Мемфіс («Білі стіни»).
Фараони особисто керували будівництвом пірамід, тому що вони вважали, що чим розкішна піраміда - тим величніше фараон. Піраміди були гробницею фараона, тому її будували винятково під керівництвом самого фараона. 
Сторінка 54 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Роздивіться ілюстрації. Використовуючи текст, визначте богів, яких зображено, стисло схарактеризуйте кожного.
Відповідь:
1. Анубіс - його зображували з головою шакала. Анубіс охороняв могили та мумії, супроводжував душі померлих у підземний світ.
2. Амон-Ра - Бог сонця Ра. Міфи розповідають, як щоранку Ра на золотому човні випливає з-за східних гір і рухається по небу на захід. Зображували бога Ра в людській подобі, здебільшого з головою сокола.
3. Тот - бог мудрості. У нього голова птаха ібіса з довгим дзьобом. Це він навчив людей читати й писати-вважали давні єгиптяни.
4. Бог Гор - став покровителем влади фараона, він уособлював небо та світло. Зображували Гора з головою сокола.
5. Озіріс - володар потойбічного світу.
6. Ізіда - дружина Озіріса. Допомогла йому воскреснути.
Сторінка 55 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Роздивіться малюнок, дайте відповіді на запитання.
1. Де на малюнку зображено Озіріса? Що дає підстави для висновку, що він - цар потойбічного світу?
Відповідь:
Озіріса зображено сидячого на троні. Його головна функція це чинити суд над помершими.
2. Яких богів ще зображено?
Відповідь:
З ліва зображено Анубіса, який привів душу померлого на суд. Потім зображено Анубіса, він зважує серце померлого з його гріхами. Потім зображено Бога мудрості Тота. За ним душу померлого та Бога Гор. За Озірісом стоїть його дружина Зіда.
3. Яку роль у церемонії вони виконують ?
Відповідь:
Анубіс привів душу його та зважує серце померлого з його гріхами. Бог мудрості Тот записує результя і Бог Гор, який віддає душу померлого Озіріса.
Дружина Озіріс стоїть позаду і мудро радує чоловіку як правильно вчинити.
На даній ілюстрації зображено жінку Озіріса Ізіду, сидячого на троні Озіріса, службу простолюдина та Бога Гор. Простолюдин може бути зображений поряд з Богом в якості слуги.
1. Витлуиачте поняття: суспільна піраміда, вельможі, чиновники, писарі, податки, раби.
2. Які галузі господарства були поширені в єгиптян?
2. Хто посідав верхівку суспільної піраміди Давнього Єгипту? Чим становище можновладців відрізнялося від решти 
суспільства?
4. Порівняйте буденне життя й побут фараона, вельможі та простолюдина в Давньому Єгипті. Відповідь:
Суспільна піраміда - умовне поділення суспільства на категорії. Наприклад, в Давньому Єгипті найвище місце займав - Фараон, нижче за ним були чиновники та вельможі.
Вельможі - найбільші знатні та заможні люди.
Чиновники - посідали відповідні посади та допомагали фараону керувати державою.
Писарі - місцеві чиновники.
Податки - обов’язкові платежі на користь державі.
Раби - невільники, яких можна було купити та продати, оскільки їх вважали власністю господаря.
Сторінка 67 Оцініть себе
1. Коли Єгипетська держава досягла найбільшої могутності? У першій чверті якого століття загострилося суперництво Рамзеса II з володарями Хетської держави?
Відповідь:
Після смерті Хатшепсут престол посів Тутмос III (1504- 1450 рр. до н. е.). Новий фараон вирішив приєднати до Єгипту землі Сирії. Відбулася битва з армією сирійсько- палестинських правителів, що закінчилася перемогою єгиптян. Правителі Сирії були змушені визнати владу фараона. Отже, за Тутмоса III Єгипетська держава досягла вершини своєї могутності: в Азії її кордони сягали річки Євфрат, в Африці - четвертого порога Нілу, з півдня на північ вона розпросторилася на 3200 км. Наступники Тутмоса III також воювали, захоплювали багату здобич, будували храми. Могутність Єгипту визнали всі тодішні великі держави - Вавилон, Хетське царство, Ассирія.
Про той час кажуть як про «золотий вік» Єгипту. У першій чверті 13 століття до н.е. загострилося суперництво 
Рамзеса II з володарями Хетської держави. У 1296 р. до н. е. біля міста Кадеш (сучасна Сирія) розгорілася битва. Війська фараона були розбиті, а сам Рамзее II дивом урятувався від загибелі. Битву біля Кадеша вважають однією з найдавніших в історії, про перебіг якої збереглися точні відомості в писемних джерелах та зображеннях на стінах храмів. Через 16 років безперервних війн між хетами та Єгиптом було укладено одну з перших в історії людства мирних угод, згідно з якою противники поділили Сирію та Палестину.
2. Якою була територія Єгипетської держави за часів найбільшої могутності? Назвіть країни, з якими воювали єгипетські фараони.
Відповідь:
В Азії її кордони сягали річки Євфрат, в Африці - четвертого порога Нілу, з півдня на північ вона розпросторилася на 3200 км. Єгипетські фараони воювали з: Сирією, Палестиною, Вавилон, Хетське царство.
3. Чому фараона Тутмоса III вважають засновником «світової держави» ?
Відповідь:
Тому що за Тутмоса III Єгипетська держава мала дуже великі розміри, ЇЇ величність визнавали сусідні держави.
4. Якими справами уславився Рамзее II?
Відповідь:
Крім військових справ, Рамзее II опікувався ще й будівництвом. За наказом фараона було споруджено нову столицю Пер-Рамзес («Дім Рамзеса»). Рамзес опікувався будівництвом багатьох храмів у самому Єгипті та в підвладній Нубії. Ви вже дізналися, що біля нільських порогів в Абу-Сімбелі (Північна Нубія) постав дивовижний печерний храм. Зали, колони, статуї - усе було витесано в скелі. Перед входом у храм височать 20-метрові статуї Рамзеса II. На стінах цього храму викарбувано поему, що прославляє подвиги й 
хоробрість фараона в битві з хетами біля Кадеша. Той самий текст було викарбувано й на стінах інших храмів. Так Рамзее II зажив безсмертної слави, увійшовши в історію як символ єгипетської могутності. 
Сторінка 72 Оцініть себе
1. Яким було давньоєгипетське письмо?
Відповідь:
Давньоєгипетське письмо було ієрогліфічним: графічні знаки в ньому мали різне значення, позначаючи й окремі звуки, і їх сполучення, і цілі слова, і навіть речення. Давньоєгипетська графіка складалася з 750 знаків-ієрогліфів. Єгиптяни розміщували ієрогліфи горизонтальними рядками справа наліво чи вертикальними - зверху вниз. Спочатку написи робили на камені. Згодом матеріалом для письма став папірус. На ньому єгиптяни писали чорним та червоним чорнилом, використовуючи спеціальні палички-щіточки. Червоною фарбою позначали початки розділів та дати.
2 Що дізналися про освіту єгиптян? Які знання були вкрай потрібні єгиптянам у буденному житті ?
Відповідь:
Усіх єгипетських хлопчиків незалежно від походження в 7-8 років приймали в школу при храмі. Навчання було платним: платили здебільшого харчами. Один з написів розповідає про бідного юнака, який «досяг ніг фараона завдяки своїй дощечці для письма». Завершивши освіту, що передбачала засвоєння ієрогліфів, опанування мистецтва письма й читання, а також арифметики, геометрії та географії, учні здобували звання «переписувача, що одержав дощечку». Це давало можливість обійняти адміністративну посаду. Батьки приділяли хлопчикам і дівчаткам однакову увагу, хоча освіта не вважалася обов’язковою, особливо для дівчат. Утім, іноді дівчатам
усе-таки вдавалося її здобувати. Перша в історії жінка- лікар, Песечет, практикувала в Мемфісі в 3 тисячолітті до н. е.
3. Які архітектурні споруди будували в Давньому Єгипті? Які особливості давньоєгипетського мистецтва?
Відповідь:
Давні єгиптяни першими почали застосовувати камінь для будівництва палаців та храмів. Вони також перші навчилися будувати споруди з колонами. До нашого часу збереглися залишки храмів Амона-Ра в Карнаку та Луксорі (Фіви). їх споруджували протягом багатьох століть. Це складний комплекс просторих кімнат, алей і переходів, колон і обелісків. Видатною пам’яткою давньоєгипетської архітектури є також храм Рамзеса II в Абу-Сімбелі в Північній Нубії. Та найбільше вражають піраміди. Ви вже знаєте, що найвідомішою, найбільшою є піраміда Хеопса, яку вважають першим із семи див світу давнини.
4. Витлумачте поняття: ієрогліф, папірус, колона, обеліск.
Відповідь:
Ієрогліф - схематичні малюнки, що позначають слова й поняття та використовуються для письма
Папірус - єгипетською мовою означало «те, що належить царю». Це трав’яниста рослина, різновид очерету, що росла на берегах Нілу.
Колона - кругла вертикальна опора в будівлі.
Обеліск - архітектурна форма, вперше створена в Єгипті. Вона символізувала сонячні промені. 
Сторінка 77 Оцініть себе
1. Де була розташована Давня Месопотамія? Які території охоплювала Вавилонська держава за царя Хаммурапі? У якому столітті жив цей цар?
Відповідь: 
У Південно-Західній Азії протікають річки Тигр та Євфрат. Країну, розташовану в середній та нижній течії між цих річок, давньогрецькі географи називали Межиріччям (грецькою - Месопотамія). Усе Межиріччя за природними умовами поділялося на дві частини: Верхнє та Нижнє (Дворіччя). Якщо Верхнє Межиріччя - це пагорби й степи, то Дворіччя - рівнина, утворена наносами мулу Тигру та Євфрату.
Розквіт Вавилона пов’язують з правлінням царя Хаммурапі (1792—1750 рр. до н. е.). Хаммурапі підкорив собі все Нижнє й частину Верхнього Межиріччя. Він жив в 18 столітті до н.е.
2. Витлумачте поняття: клинопис, зикурати, шумерські міста-держави, закон.
Відповідь:
Клинопис - клиновидне письмо. Писали шумери загостреною паличкою по сирій глині знаками, схожими на клинки.
Зикурати храми у вигляді багатоярусних східчастих споруд
Шумерські міста - держави - сукупність шумерських міст, які мали своє особисте самоврядування і вели активну зовнішню політику.
Закони - приписи, обов'язкові для виконання всіма людьми або певною групою, потрібні для того, щоб регулювати відносини в громаді, державі.
3. Які природні умови сприяли розвиткові господарства у Дворіччі, а які ускладнювали його? Хто такі шумери і якими були досягнення їхньої цивілізації?
Відповідь:
Палюче сонце перетворювало зволожений шар землі на глиняну кірку вже за декілька кроків від річки. Справжнім лихом для мешканців були бурхливі повені, унаслідок яких утворювалися озера й болота. Тож аби вирощувати хліб, люди мусили навчитися відводити воду, коли був ЇЇ 
надлишок, та зрошувати лани під час спеки. Крім зернових культур, жителі Дворіччя вирощували фінікові пальми. З їхніх плодів виготовляли хліб, вино, оцет, а з деревини та листя - різноманітні плетені вироби. Кісточки фініків використовували як паливо та корм для худоби. Найдавніших мешканців Дворіччя називають шумерами, а територію, яку вони заселяли, - Шумером. їхні поселення відомі від 4 тисячоліття до н. е. Уся територія Шумеру була втричі менша за Єгипет. Одним з найвизначніших винаходів шумерів є писемність, яку запозичили інші народи Західної Азії, пристосувавши до своїх мов. У шумерів існували школи («будинки табличок»), де учні навчалися письма, лічби, читання, астрономії, географії, музики та співів, медицини та релігійних ритуалів. Шумери знайшли чотири математичні дії, уміли знаходити квадратний та кубічний корені, обчислювати площу, винайшли систему дробів. Вони встановили, що рік складається з 365 діб, і поділили його на 12 місяців. Мали єдину систему мір і ваги. Шумери винайшли колесо та гончарний круг, першими навчилися виплавляти бронзу.
4. Яким, за законами Хаммурапі, постає вавилонське суспільство?
Відповідь:
За законами Хаммурапі все населення Вавилонської держави було поділено на три групи: повноправних громадян-власників; тих, хто отримував знаряддя праці та землю на умовах, що працюватиме на державу (мушкенуми); а також рабів. 
Сторінка 83 Оцініть себе
1. Які країни були розташовані в Східному Середземномор'ї? Чому Східне Середземномор’я називають ворітьми Західної Азії?
Відповідь: 
Більше чотирьох тисяч років тому на східному березі Середземного моря оселилися племена, які пізніше давні греки назвали фінікійцями, а їхню країну - Фінікією. Давня Фінікія була відокремлена від Західної Азії високим гірським хребтом Ліван. Тут розташована родюча Саронська рівнина, зволожена вітрами з моря, багата на кедрові ліси та оливкові гаї. Фінікійці оселялися вздовж берегової лінії.
Так утворювалися міста-порти, що мали добре обладнані гавані й потужні укріплення. Одним з найдавніших прибережних міст Східного Середземномор’я був Бібл. Він виник у 2 тисячолітті до н. е. Купці з нього відвідували навіть Єгипет, постачаючи деревину та оливкову олію. Згодом постали й інші фінікійські міста, серед яких найсильніші та найбагатші - Tip та Сидон. Кожне місто було самостійною державою. Фінікійські міста-держави мали своїх правителів, закони, армію та флот.
2. Витлумачте поняття: Біблія, фінікійські міста- держави, колонізація, метрополія, пророки.
Відповідь:
Біблія - (з грецької «книги») - збірник давніх текстів, що їх визнають в іудаїзмі та християнстві як Святе Письмо. Найдавнішу її частину християни називають Старим Завітом, другу частину, у якій ідеться про життя Ісуса Христа, Новим Завітом.
Фінікійські міста - держави - сукупність міст Фінікії, які мали своїх правителів, закони, армію та флот.
Колонізація - заселення та освоєння вільної території. Метрополія - місто або країна, які заснували колонію. Пророки - люди, обрані Богом і наділених даром сприймати Божественні послання й повідомляти їх людям, передрікати майбутнє.
3. Якими винаходами уславилися фінікійці?
Відповідь:
Фінікійці мали найсильніший та найдосконаліший на той час флот. Фінікійські кораблі вирізнялися заокругленим корпусом, високою кормою та щоглою з прямокутним вітрилом. Фінікійські моряки склали списки надійних небесних орієнтирів і зберігали в таємниці морські шляхи та карти узбережжя. Для своїх таємних записів купці та мореплавці винайшли алфавіт, у якому кожен знак відповідав одному звукові, а комбінацією знаків записували слова. Фінікійський алфавіт складався з 22 знаків-літер. Від нього походять абетки всіх європейських мов.
У Фінікії відкрили секрет фарбування вовни в бузково- червоний і бузково-синій кольори. Фарба називалася пурпуром. Цей рідкісний барвник добували з берегових равликів; пурпурні тканини зберігали свіжість барви впродовж сторіч. З таких тканин шили одяг для царів і жерців. Вивезення фарбованої вовни до інших країн стало найвигіднішою справою для жителів Фінікії. Недарма грецька назва цього народу «фойнікес» означає «ті, що фарбують у бузковий колір». Фінікійцям ми завдячуємо й винайденням скла. Перше скло було непрозорим, але з нього можна було робити посуд і намистини.
4. Про які події з історії євреїв ідеться в Біблії? Як виникла перша єврейська держава? Чому про правління царя Соломона кажуть як про «золотий вік» Ізраїльсько- Іудейського царства?
Відповідь:
У Біблії розповідається, що першим євреєм був Авраам, якого і вважають прабатьком усіх євреїв. Він жив поблизу шумерського міста Ур, був скотарем і кочував берегами річок Тигр та Євфрат, а згодом прийшов до Ханаану і оселився там. Від Авраама походив рід, який починався сином Ісааком та онуком Яковом. Яків згодом змінив ім’я на Ізраїль - саме тому євреїв стали ще 
називати ізраїльтянами. Яків мав 12 синів, які и дали початок 12 племенам. 
Сторінка 89 Оцініть себе
1. Якими були кордони Перської держави за часів її найбільшої могутності?
Відповідь:
Унаслідок завоювань Ассирія перетворилася на імперію. Засновником Ассирійської імперії вважають ассирійського царя Тіглатпаласара III (745—727 рр. до н. е.). Свої завойовницькі походи він розпочав війною з Урарту, згодом захопив Сирію, потім Фінікію, частину Мідії. У 729 р. до н. е. приєднав Вавилонське царство. Відтоді Ассирії належали всі землі «від Верхнього моря, де сідає сонце, до Нижнього моря, де сонце сходить», тобто від Середземного моря до Перської затоки.
2. Визначте доленосні, на вашу думку, події історії Ассирії, Халдеї та Персії.
Відповідь:
Щодо Ассирії, то вавилоняни в союзі з мідійцями зруйнували імперію ассирійців. У 612 р. до н.е. впала столиця - Ніневія. Ассирійська держава припинила існування.
Щодо Халдеї - Новохудоносор II розгорнув небачене будівництво Вавилону, таким чином створив одне з семи чудес світу - висячі сади Семіраміди.
Щодо Персії, то після смерті «царя царів» Дарія І країна почала поступово занепадати. За правління царя Ксеркса (486-465 рр. дон. е.) державу послаблювали повстання на завойованих землях, зокрема в Єгипті та Вавилоні. Персія вела нелегку боротьбу з греками, під час якої зазнала поразки.
3. Що спільного та відмінного в державному устрої Ассирійської, Нововавилонськоїта Перської держав?
Відповідь:
Спільне було те, що на верхівці суспільства перебував Цар, який був головний військовим ватажком та мав велику армію для керівництва країною. Відмінне було те, що межі країн були різними і адміністративний поділ дещо відрізнявся.
4. Чим уславили свої імена Ашшурбаніпал, Навуходоносор II, Дарій І? Хто з них міг знати один про одного? Відповідь:
Ашшурбаніпал (669-629 рр. до н. е.). - цей цар заснував у Ніневії найбільшу бібліотеку.
Навуходоносор II розгорнув у двохсоттисячному Вави лоні небачене будівництво. Навколо міста було зведено два ряди мурів з 360 сторожовими вежами.
За Дарія І було запроваджено єдину золоту монету- дарик. Працювала кінна поштова служба. Від станції до станції вночі та вдень мчали вершники, передаючи розпорядження царя й листи-звіти посадових осіб. 
Сторінка 94 Оцініть себе
1. Які території України заселяли кі мерій ці та скіфи? Назвіть 2-3 тогочасні події воєнної історії, у яких могли брати участь кі мерій ці та скіфи.
Відповідь:
Кімерійці - іранськомовний народ, який примандрував з Нижнього Поволжя в Причорноморські степи в 9 ст. до н. е. й панував тут упродовж двох століть.
Хоч якими непереможними воїнами здавалися кімерійці, від другої половини 7 ст. до н. е. вони були підкорені племенами скіфів. У Причорноморські степи скіфи приман-дрували зі степових районів Передкавказзя. Як і кімерійці, вони були кочовиками, основу господарства яких становило конярство.
Наприкінці 8 - на початку 7 ст. до н. е. кімерійські загони йдуть війною на держави Закавказзя та Малої Азії, здійснюють походи проти могутньої Ассирії.
Свою вояцьку вправність скіфи виявили в багатьох походах. Проте слави непереможних зажили після війни проти персів. «Раніше, ніж коли ми того зажадаємо, битися ми не будемо», - так відповіли скіфи перському царю Дарію
1. який, прагнучи їх підкорити, привів у Причорноморські степи величезне військо. Та це військо не здолало скіфів.
2. Витлумачте поняття: кочовики, скіфська пектораль, скіфські кургани, «звіриний стиль».
Відповідь:
Кочовики - племена, які не затримувалися довго на одному місці а постійно рухалися по різним територіям в пошуку пасовиськ та здобичі.
Скіфська пектораль - золота прикраса Скіфів, яка була знайдена 21 червня 1971 у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині.
Скіфські кургани - пам’ятки життя скіфів.
«Звіриний стиль» - прикрашення зброї та предметів побуту зображенням оленів, баранів, коней, левів, фантастичних істот.
3. Хто такі кімерійці? Яким був спосіб їхнього життя? Як склалася їхня історична доля?
Відповідь:
Кімерійці - іранськомовний народ, який примандрував з Нижнього Поволжя в Причорноморські степи в 9 ст. до н. е. й панував тут упродовж двох століть. Кімерійці були першим кочовим народом на українських землях. Вони не будували постійних жител, а мандрували степом верхи на конях або в кибитках, запряжених волами. Основою їхнього господарства було конярство. Хоч якими непереможними воїнами здавалися кімерійці, від другої половини 7 ст. до н. е. вони були підкорені племенами скіфів.
4. Чому скіфи зажили слави непереможних воїнів? Відповідь: 
Слави непереможних зажили після війни проти персів. «Раніше, ніж коли ми того зажадаємо, битися ми не будемо», - так відповіли скіфи перському царю Дарію І, який, прагнучи їх підкорити, привів у Причорноморські степи величезне військо. Та це військо не здолало скіфів.
Сторінка 95 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Підготуйте за відібраними експонатами розповідь про життя скіфів. Кожну з пам’яток описуйте за зразком: «Експонат № - це... Пам’ятка може розповісти про... Відомо, що скіфи...».
Відповідь:
Експонат №1 - це скіфський меч. Пам’ятка може розповісти про видатні походи та битви скіфів. Відомо, що скіфи багато проводили набігів на сусідні території.
Експонат №2 - це статуетка двох скіфів-лучників. Пам’ятка може розповісти що скіфи використовували в битві луки та стріли. Відомо, що скіфи були добрими стрілками з луку.
Експонат № 3 - це статуетка, виріб мистецтва скіфів. Пам’ятка може розповісти про вишуканий скіфський стиль мистецтва. Відомо, що скіфи в мистецтві використовували «звіриний стиль».
Експонат № 4 - це табличка з написами. Пам’ятка може розповісти про події, які відбувалися в Скіфії в той час. Відомо, що скіфи не мали писемності, отже використовували «мову символів».
Експонат № 5 - це статуетка єгипетського фараону. Пам’ятка може розповісти про те, що скіфи робили набіги на давній Єгипет і грабували його території. Відомо, що скіфи робили свої походи на Близький Схід та в Єгипет. 
Сторінка 96 Працюймо самостійно. Завдання 2.
На основі історичних джерел доведіть, що скіфи були кочовиками та вірили в потойбічне життя.
Відповідь: 
На основі джерела «Спогади Геродота..» можна прослідкувати що скіфи були кочовиками, про цей йдеться у реченні: «На одному місці вони залишаються стільки часу, доки вистачає трави для стад.». Тобто скіфи вірили що все що покладеться в могилу до покійника знадобиться йому в іншому світі.
Сторінка 97 Працюймо самостійно. Завдання 3.
Чи мали перси шанс перемогти скіфів у Причорноморських степах? Відповідь обґрунтуйте, спираючись на джерело. Запропонуйте своє тлумачення "дарунків" царю.
Відповідь:
Перси не могли б перемогти скіфів тому, що вони були достатньо мобільні та гарно стріляли з луків, уміли гарно лякати ворогів.
Сторінка 102 Оцініть себе 
1. Де й коли виникла перша цивілізація в Індії? Які території належали тереторії Маур'їв?
Відповідь:
Давня Індія була розташована на півдні Азії, за Гімалайськими горами. Наприкінці 4 ст. до н. е. владу в Магадзі захопив Чандрагупта Маур’я. За правління онука Чандрагупти - Ашоки - під владою царів Магадги опинилася майже вся Індія. Долину ж Інду загарбали перські царі.
2. Витлумачте поняття: Веди, арії, дхарма, раджа.
Відповідь:
Веди - збірники священних гімнів на честь арійських богів. Арії - племена індоарійців, котрі вийшли на землі Індії з Ірану близько 1500 р. до. н.е.
Дхарма - «те, на чому тримається світ»: «закон істини», «засади, підвалини» - правила, дотримання яких є передумовою загального порядку.
Раджа - цар, який був верховним розпорядником всієї землі.
3. Які зміни відбулися в Індії з приходом арійських племен? Як виникла імперія Маурїв?
Відповідь:
У давнину Індію називали Ар’явартою - «країною аріїв». Племена індоарійців (аріїв) прийшли на землі Індії з Ірану близько 1500 р. до н. е. За допомогою залізних знарядь праці вони вирубували хащі, осушували мочарі, будували іригаційні системи. Поступово в долині Гангу з’явилися міста.
У середині 1 тисячоліття до н. е. в долині Гангу виникло понад півтора десятка нових держав. Царі (раджі) були верховними розпорядниками всієї землі. Вони командували військом, очолювали управління та вважалися охоронцями дхарми. З-поміж тогочасних держав найсильнішими були царства Кошала та Магадга. Наприкінці 4 ст. до н. е. владу в Магадзі захопив Чандрагупта Маур’я.
4. Якими діяннями уславився цар Ашока?
Відповідь:
За правління Ашоки в Індії утвердився буддизм. Щоправда, Ашока беззастережно прийняв лише вчення про дхарму. Надаючи буддійським громадам особисте заступництво, Ашока не перетворив буддизм на державну релігію. 
Сторінка 107 Оцініть себе
1. Витлумачте поняття: варни, касти, індуїзм, буддизм, ступа.
Відповідь:
Варни - великі групи людей із чітко визначеними правами та становищем у суспільстві.
Касти - об’єднання людей однієї професії.
Індуїзм - індійський спосіб життя, включаючи всю суму життєвих принципів і норм; соціальних і етичних цінностей, вірувань і уявлень, обрядів і культів, міфів і легенд, буднів і свят тощо.
Буддизм - релігійно-філософське вчення (Дгарма) про духовне пробудження (бодгі), яке виникло близько VI століття до н. е. в Давній Індії.
Ступа - буддійська культова споруда, у якій зберігали священні реліквії.
2. Кого вважають засновником буддизму? У чому сутність цієї релігії?
Відповідь:
Засновником буддизму вважається Сіддхартха Гаутама, в подальшому отримав ім'я Будда Шак'ямуні. Будда переконував, що кожна людина здатна врятуватися сама шляхом самовдосконалення.
3. У чому особливості індуїзму? Яких богів шанували прихильники цієї релігії?
Відповідь:
Прихильники цієї релігії головними богами вважали Брахму, Вішну та Шиву. Брахма-творець і правитель світу. Він поділив людей на варни, карав невірних і грішників. З ним були нерозривно пов’язані бог-охоронець Вішну і бог-руйнівник Шива. Брахму вважали покровителем жерців-брахманів, Шиву - покровителем купців, ремісників та землеробів. Шанували прихильники індуїзму (індуси) й інших богів. Наприклад, Індру - покровителя воїнів-кшатріїв і царської влади. Шанували 
дружин Вішну та Шиви-Лакшмі (богиню сімейного щастя, символ жіночої вроди, ласки, самопожертви) й Калі (богиню жаху та символ невгамовності).
4. Якими винаходами індійців людство користується й нині? Про які пам’ятки архітектури та скульптури дізналися?
Відповідь:
Давні індійці перші почали виробляти тканини з бавовни та навчилися отримувати цукор із цукрової тростини. Індія є батьківщиною гри в шахи, яку називали «гатуранга», що означає «армія, що складається із чотирьох родів військ». Індійці вміли визначати більше ста хвороб і користуватися лікарськими травами. Індійські математики винайшли простий і зручний спосіб лічби та запису чисел - десяткову систему числення (так звані арабські цифри). 4-2 ст. до н. е. - доба розквіту давньоіндійської архітектури. У той період було збудовано багато буддійських храмів - ступ. За переказом, індійський цар Ашока звів 84 000 ступ. Найвідоміша та найбільша ступа постала в Санчі. У 2-1 ст. до н. е. індійці почали вирубувати храми та монастирі в скелях. Одним з найвідоміших зразків храмової скельної архітектури є високогірний печерний монастир у Карпі (1 ст. до н. е. - 1 ст. н. е.).
Сторінка 112 Оцініть себе
1. Де розташовано Давній Китай? Визначте кордони давньокитайських імперій.
Відповідь:
Давній Китай обіймав тільки частину тієї території, на якій розташовано сучасний Китай. Місцеві жителі називали свою країну Піднебесною. У центрі країни розпросторилася Велика Китайська рівнина, якою несла води Жовта ріка (таку назву вона мала через колір води), або Хуанхе. Південніше височіли вкриті лісами гори, аза ними - долина іншої великої ріки - Блакитної, або Янцзи.
2. Як природні умови вплинули на виникнення давньокитайської цивілізації ?
Відповідь:
Вологий клімат створював можливості для землеробства без іригації. Щоправда, щоб мати придатну для рільництва землю, китайці мусили спершу викорчувати ліс. Уже в 3 тисячолітті до н. е. на території Китаю існували перші поселення землеробів. У долині Хуанхе вирощували чумизу (вид проса), а на берегах Янцзи - рис. Перші міські поселення на берегах річок виникли в середині 2 тисячоліття до н. е.
3. Чому Цінь Шіхуанді називають найжорстокішим правителем Давнього Сходу?
Відповідь:
Щоб запобігти заколотам і змовам, імператор наказав переселити в столицю 120 тис. людей - представників знатних родів, де за ними уважно стежили. Джерела повідомляють, що невблаганний Шіхуанді стратив 460 учених, які не поділяли його ідей. Цінь Шіхуанді заборонив пісні й перекази та розпорядився спалити всі приватні бамбукові книжки, крім релігійних текстів, книг з медицини, фармакології, агрономії й математики. Було видано наказ, що забороняв приватне навчання, а також критику уряду. Щоб запобігти невдоволенням, імператор запровадив 12 різновидів страти.
4. Які зміни відбулися в Китаї за імперії Хань?
Відповідь:
Розквіту Ханьська імперія досягла за часів імператора У Ді (140-87 рр. до н. е.), правління якого називають «золотою добою». Китай став потужною державою, усі частини якої були підпорядковані імператорові. Його накази втілювала в життя 130-тисячна армія чиновників. Державі належало виняткове право карбувати монети, продавати сіль та залізо. Імператор істотно розширив кордони імперії 
на півночі та заході, забезпечивши безперешкодний прохід торговельним караванам. Так було започатковано Великий шовковий шлях через Середню Азію на захід Цим шляхом до Китаю потрапляли раби, вироби зі скла коштовні камені та прянощі. Вивозили залізо, нікель, лакований посуд, бронзові та інші ремісничі вироби і, звичайно, шовк, який ніде більше не виробляли.
Сторінка 117 Оцініть себе
1. Які заняття були поширені в штайців?
Відповідь:
Основним заняттям китайців було землеробство. Сіяли пшеницю, ячмінь, проте найбільше вирощували росу, який і досі є для китайців найважливішим продуй кпи харчування. Важливою галуззю господарства було тваринництво. Розводили китайці велику рогату худобу, яку використовували як тяглову силу, також свиней, овець. Займалися вони й городництвом та садл;,;щтвом. З городини вирощували часник, цибулю, черемшу, бамбук, гарбузи, ріпу тощо, а із садових культур - груші, сливи, суничне дерево, абрикоси, апельсини, каштани, хурму, персики.
Також займалися виготовпенним шовку, ткацтвом, виплавкою металів.
2. Хто такий Конфу цій, якими були основні положення його вчення?
Відповідь:
У 5-3 ст. дон. а в різних царствах виникали свої світоглядні зчекня. Багато прихильників мало конфуціанство - учення, яке зародилося ще перед створенням імперії. Засновник цього вчення - Конфуцій (китайською Кун Цзи) (551—479 рр. до н. е.). Він належав до збіднілого знатного роду, тривалий час був жерцем, а потім відкрив власну школу. Водночас Конфуцій подорожував країною. Його шанували як великого мудреця, хоча він не придумав нічого нового, а лише зібрав і записав давні перекази. Згодом Конфуція стали вважати богом. Своє вчення він виклав у формі бесід з учнями, які було зібрано в книжці «Бесіди та судження». Згідно з ученням Конфуція верховним божеством є Небо. Імператор вважався Сином Неба, тому влада над іншими людьми дана йому богом. Порядок, установлений Небом, Конфуцій уважав вічним, закликав шанувати традиції в сім’ї та державі, понад усе цінував виховання людини.
3. У чому особливість китайської архітектури та скульптури?
Відповідь:
Будівлі були зазвичай дво- або триповерховими, з баштами. Вони мали багатоярусні черепичні дахи. Стіни багатих будинків оздоблювали різьбленням, картинами на шовку, опорні балки вкривали лаком. Проте житло навіть заможних китайців було вмебльоване якнайпростіше. Китайські архітектори прагнули зберегти в житлових будівлях відкритість небесному просторові.
4. Що впливало на життя китайських міст?
Відповідь:
Китайські міста були багатолюдними (у кожному з них мешкало кілька сотень тисяч городян), тому й будувалися багатоповерхові будинки). 
Сторінка 118 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Об’єднайте подані слова в речення: У Давньому Китаї ієрогліфи, 7 тис., кількість рисок, 52.
Відповідь:
У Давньому Китаї для письма послуговувалися ієрогліфами Китайських ієрогліфів налічувалося близько 10 тисяч. їх писали вертикальними стовпчиками згори донизу (стовпчики розміщували справа наліво). Аби вважатися грамотним, китаєць мав вивчити щонайменше 7 тис. 
ієрогліфів. Запам’ятати написання ієрогліфа, а тим більше відтворити його на матеріалі для письма досить складно, адже кількість рисок в одному ієрогліфі в різних комбінаціях могла сягати 52.
Яке слово або словосполучення є зайвим у рядку: папір, глиняна табличка, шовкова стрічка, бамбукова дощечка, кістки тварин?
Відповідь:
Глиняна табличка.
Доповніть речення. Після запровадження імператором У Ді...
Відповідь:
Після запровадження імператором У Ді конкурсних іспитів. Дайте відповідь на запитання. Чому слушним є твердження, що в Давньому Китаї «воїн ніколи не був взірцем для наслідування - ним завжди був грамотій-чиновник».
Відповідь:
Тому що, в Давньому Китаї дуже цінувався розум та інтелектуальні здібності людини, яка могла допомагати керувати державою. 
Сторінка 119 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Роздивіться ілюстраціїякі стосуються винаходів та відкриттів давніх китайців у галузі природничо-математичних знань. Підготуйте стислі коментарі до ілюстрацій для інтернет-сторінки «Природничо-математичні науки в Давньому Китаї».
Відповідь:
На малюнку № 1 ми бачимо карту землі, яка говорить про гарну обізнаність давніх китайців в навігації. На малюнку № 2 зображено компас, який був потрібний в подорожах. На малюнку №3 - сейсмограф. Він допомагав вимірювати силу земних коливань. На № 4 зображено ткацьку установку на якій виробляли шовк. На малюнку № 5 зображено китайський папір та ієрогліфи. На малюнку № 6 ми бачимо дощечку яка покрита китайським лаком, який досить консервував деревину, тим самим подовжуючи користування нею. 
Дайте відповіді на запитання:
1. Про які події йдеться у фрагменті з твору Сими Цяня?
Відповідь:
У фрагменті твору Сими Цяня йдеться мова про спорудження саркофагу в глибині гори для імператора Шіхуанді.
2. Коли вони відбулися?
Відповідь:
Ці події відбувалися в час коли Цінь Шихуанді щойно вступив на престол, отже це 221 р. до н.е. - початок перебування на гіристолі.
3. Навіщо Сима Цянь розповідає про ці події? У чому цінність джерела?
Відповідь:
Сима Цянь розповідає про ці події тому що, Цінь Шіхуанді був найвеличнішим імператором давнього Китаю. Цінність джерела полягає в тому, що історик може уявити та дослідити яким була постать імператора, де саме була гора в якій був збудований саркофаг тощо.
Сторінка 126 Оцініть себе
1. Де була розташована Давня Греція?
Відповідь:
Терени Давньої Греції, розташовані на півдні Балканського півострова, поділяються на три частини: Північну, Середню та Південну (півострів Пелопоннес). Це переважно гориста місцевість.
2. Як давні греки називали себе та свої землі?
Відповідь: 
Греки за давнини йменували себе за назвами племен (данайцями, ахейцями), згодом почали називати свою країну Елладою, а себе еллінами.
3. У чому особливості природно-географічних умов Давньої Греції?
Відповідь:
Північна частина, відділена горами й гірським хребтом, поділяється на 2 області: Епір на заході та Фессалію на сході. Землями Фессалії протікає ріка Пеней — найбільш повновода в Греції. Родючі ґрунти долини сприяли землеробству. Найвища гора Греції - Олімп (2917 м). Вона височить на північно-східному кордоні Греції. Потрапити з Фессалії до Середньої Греції можна було лише через вузький Фермопільський прохід між горами та узбережжям Егейського моря. Середня Греція поділялася на 8 областей. Найрозвиненішими з них були Беотія та Аттика. Аттика вкрита горами й пагорбами. У ній переважають кам’янисті ґрунти й тільки зрідка трапляються родючі долини. Беотія має більш сприятливий для землеробства клімат. У Південній Греції розташовані області з гарними умовами для землеробства - Мессенія та Лаконіка.
4. Яким заняттям населення сприяла природа Гоецїї?
Відповідь:
У південній Греції займалися землеробством. В Егейському морі розкидано багато невеликих островів, які славилися садами й виноградниками: Лесбос, Хіос, Самос, Родос.
На островах Делос, Наксос, Парос було відкрито поклади рідкісного мармуру. 
Сторінка 127 Працюймо самостійно. Завдання 1. Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
1. Визначте, яких богів зображено.
Відповідь:
№1 - Зевс 
№ 2 - Аід
№3 - Посейдон
2. Чи були серед єгипетських богів такі, які уособлювали ті самі стихії або опікувалися тими самими сферами життя, що й грецькі? із чим це було пов'язано?
Відповідь:
Схожість є наприклад в Богах підземного царства. В Єгипті це був Озіріс, а у Греків - Аїд. Це було пов’язано з територіальною близькістю цих народів.
3. Чому греки поклонялися саме таким богам?
Відповідь:
Вони намагалися придати кліматичним змінам божественну силу. Коли бачили блискавку та грім - вважали, що це гнівається Зевс. Коли змінювалися пори року, вважали що Персефона повертається до Аїда. Коли на морі починався шторм, вважали що це гнівається Посейдон.
Сторінка 128 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Роздивіться зображення з грецького посуду та виконайте завдання.
1. Яких богів зображено на фрагментах давньогрецького посуду?
Відповідь:
1 - Зевс, 2 - Артеміда, 3 - Діоніс, 4 - Apec, 5 - Гермес. 6 - Афродіта, 7 - Гефест, 8 - Афіна
2. Укажіть, покровителями яких занять або явищ природи вони були. Які людські якості уособлювали?
Відповідь:
1 - Зевс - Бог грому та блискавки.
2 - Артеміда - богиня полювання та покровителька тварин.
3 - Діоніс - Бог виноградарства та виноробства.
4 - Apec - Бог війни.
5 - Гермес - вісник богів, опікун пастухів, торговців, шахраїв та злодіїв.
6 - Афродіта - богиня кохання та краси
7 - Гефест - Бог вогню та ковальства.
8 - Афіна - богиня мудрості, покровительку наук та мистецтва, жіночої праці (ткацтва).
3. Доберіть слова чи словосполучення до характеристики кожного з богів.
Відповідь:
1 - Зевс - сидячи на високому троні, поділяв владу над світом з братами та сестрами.
2 - Артеміда - Її зображували в довгому жіночому вбранні або в короткому, зручному для швидкого бігання одязі. За плечима в неї був сагайдак, а в руках - лук зі стрілами. Поряд з Артемідою зображували лань - її священну тварину.
3 - Діоніс - Саме він навчив людей вирощувати виноградну лозу й робити вино.
4 - Арес - уособлював війну, був покровителем битв.
5 - Гермес - Щоб устигати виконувати всі доручення, Гермес змушений був зробити собі на ногах маленькі крильця.
6 - Афродіта - за легендою, народилася з морської піни, і всюди, де ступала її нога, виростали квіти.
7 - Гефест - охороняв такий вид ремесла як ковальство.
8 - Афіна - наділяла людей мудрістю, допомагала в вивченні мистецтв та наук. 
Сторінка 130 Працюймо самостійно. Завдання 3.
Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
1. Які сюжети міфів про героїв покладено в основу зображених скульптур?
Відповідь:
№ 1 та № 2 та № 3 розповідає про Геракла. Він убив велетенського лева, знищив гідру - потвору з тілом змії та дев’ятьма головами дракона, уполював дикого кабана, який мав дивовижну силу й наводив жах на людей. 
№ 4 розповідає про Персея. Йому випало знищити страшну Медузу Горгону. Гермес подарував юному героєві всепереможного меча, який легко розрубував навіть залізо, Афіна вручила Персеєві блискучого, мов дзеркало, щита. Герой знав, що той, хто погляне на Медузу, негайно перетвориться на камінь, тому дивився на віддзеркалення на щиті. Відтявши голову Медузі Горгоні, Персей запхав її в чарівну торбу й знявся на летючих сандалях у повітря, тікаючи від інших Горгон.
2. Чому Геракл був найулюбленішим героєм греків?
Відповідь:
Тому що він здійснив найбільше подвигів - 12. Був уособленням мужності, героїзму, сили та витривалості.
3. Уособленням яких чеснот були герої? Чому саме ці якості цінували греки?
Відповідь:
Герої були уособленням мужності, героїзму, безстрашшя, сили, витривалості, краси. Саме ці якості цінували греки. 
Сторінка 135 Оцініть себе
1. Визначте місце розташування острова Крит. Яке місто було головним на острові?
Відповідь:
Критська держава за часів правління Міноса панувала в східній частині Середземного моря, а інші народи платили їй данину. Головне місто острова - Кносс - було одним з найбільших міст Середземномор’я.
2. Витлумачте поняття: палацова цивілізація.
Відповідь:
Палацова цивілізація - цивілізація у якій царські палаци уособлювали державу. Вони були не тільки резиденцією володарів, а й місцем здійснення релігійних культів.
3. Коли виникла та занепала мінойська палацова цивілізація? Хто з правителів Давнього Сходу міг знати про її існування?
Відповідь:
Цивілізація Криту проіснувала приблизно 600 років (2000-1400 рр. до н. е.). Отже, виникла вона приблизно в 2000 році до н.е. Мінойська цивілізація зникла так само раптово, як і з’явилася. Близько 1450 р. дон. е. більшість поселень і палаців на Криті загинуло внаслідок грандіозного виверження вулкану на сусідньому (120 км) острові Фера (нині Санторіні). Загинув і флот - основа могутності критян. Скориставшись із цього, Крит захопили греки-ахейці.
4. Які факти свідчать про існування в середині 2 тис. до н. е. на Криті цивілізації? Чому її називають мінойською палацовою цивілізацією?
Відповідь:
Археологічні розкопки свідчать про існування в середині 2 тис. до н.е. цивілізації на острові Крит. Критську цивілізацію називають палацовою, бо саме царські палаци уособлювали державу. Вони були не тільки резиденцією володарів, а й місцем здійснення релігійних культів. 
Сторінка 139 Оцініть себе
1. Назвіть міста - центри ахейської цивілізації. Чому ахейську цивілізацію по іншому називають мікенською? Відповідь:
За часів розквіту на Криті мінойської цивілізації в материковій Греції набирають сили племена ахейців. Саме з ними пов’язують нову грецьку цивілізацію, яку ще називають мікенською — від назви столиці наймогутнішого з ахейських царств, міста Мікени. Мікени були торговельним і ремісничим центром Греції. Помітну роль у житті Греції з 16-15 ст. до н. е., окрім Мікенського царства, відіграють держави зі столицями Пілос, Тіринф, Афіни та Фіви. Так само як і на Криті, центрами влади й культури ахейської Греції були палаци. Проте ахейські палаци захищали міцні кам’яні мури. Особливо потужні 
стіни мав Тіринф. їх було складено з величезних брил, завтовшки 4,5 м, заввишки 7 м.
2. Скільки років тому розпочалася Троянська війна?
Відповідь:
Найвідомішою військовою експедицією ахейців є війна проти міста Трої. Похід очолив володар Мікен - Агамемнон. Збройне протистояння тривало в 1240—1230 рр. до н. е. Цар Трої Пріам уклав міцний військовий союз із сусідами, проте врешті-решт зазнав поразки.
1240+2015 = 3255 років
Пояснення: Нам відомо, що збройне протистояння (Троянська війна) тривало в 1240-1230 рр. до н. е. Отже, розпочалась вона 1240 р. до н.е. Щоб дізнатися скільки років тому розпочалася війна, треба 1240р. додати до 2015 року і отримаємо 3255 років тому розпочалася Троянська війна.
3. Які факти свідчать про існування цивілізації на материковій Гоеціїв 15-13 ст. до н. е.? Які досягнення мали ахейські міста - центри грецьких царств?
Відповідь:
Про велич ахейських царів яскраво свідчать знахідки з їхніх гробниць. У цих похованнях було знайдено золоті маски, що відтворювали риси обличчя небіжчиків, численні золоті прикраси, золотий та срібний посуд, різноманітну зброю. Усе це свідчить про розквіт ахейської цивілізації, який припав на 15—13 ст. дон. е. У великій пошані в ахейців була військова справа. Про завойовницькі набіги ахейців повідомляє чимало тогочасних джерел. Зокрема, хети вважали царство Ахіяву небезпечним західним сусідом, що не поступається військовою майстерністю Єгипту, Вавилонії та Ассирії. 
4. За яких обставин занепала ахейська цивілізація? Які крилаті вислови пов’язані з міфами про ахейців? Відповідь:
Після завершення війни з Троєю грецькі царства, колишні союзники в Троянській війні, пересварилися між собою. Вони ніяк не могли поділити здобич, що захопили після падіння Трої. Царства перестали підкорятися Мікенам. Послабленням ахейських держав скористалися дорійці. Вони захопили спочатку міста Центральної Греції, потім спалили Пілоський палац. Тіринф та Мікени, які дорійці не змогли здобути штурмом, було взято в облогу.
Отже, наприкінці 12 ст. до н. е. ахейська цивілізація впала під натиском дорійців.
«Бійтеся данайців (тобто греків), що приносять дари». Проте троянці не послухали жерця. Уночі ахейці на чолі з Одіссеєм вилізли з коня й відчинили міську браму для свого війська. Сьогодні вислів дари данайців означає підступний крок, чиюсь хитрість, якої слід остерігатися. Вислів троянський кінь означає подарунок ворогові на його згубу; хитрі, підступні наміри. Дружина Одіссея Пенелопа двадцять років чекала на свого чоловіка. Багаті й родовиті юнаки сваталися до неї. Пенелопа пообіцяла, що назве ім’я свого обранця тоді, коли витче покривало на гробницю свекра. Удень вона ткала, а вночі розпускала все, що зробила за день. Звідси вислів праця Пенелопи - нескінченна робота.
Сторінка 143 Оцініть себе
1. Кого вважають автором поем «Іліада» та «Одіссея»? Коли було створено поеми та про що в них ідеться?
Відповідь:
Сліпий співець Гомер жив у 8 ст. до н. е. Гомерові належить слава першого поета Греції. Він створив дві епічні поеми - «Іліаду» та «Одіссею». Поеми є не лише високохудожніми літературними творами, а й 
надзвичайно цінними історичними джерелами. Адже автор, розповідаючи про події чотирьохсотлітньої давнини, водночас відтворював сучасну йому дійсність. Саме тому в «Іліаді» й «Одіссеї» визначають два історичних плани: уславлену «ахейську давнину» та добу після мікенського занепаду.
В основу «Іліади» покладено Троянський цикл міфів. Назва цієї поеми походить від грецької назви міста Трої - Іліон. «Іліада» розповідає тільки про п’ятдесят один день з 10-річної облоги Трої військом ахейців. Головним героєм поеми є фессалієць Ахілл син богині Фетіди та грецького героя Пелея.
2. Витлумачте поняття: демос, аристократія, поліс, тиран.
Відповідь:
Демос - простолюд, вільне населення, яке володіло громадянськими правами.
Аристократія - влада аристократів (представників знатних заможних родин).
Поліс - це община громадян, колектив землеробів та скотарів, які разом живуть і разом захищають свою землю. Тиран - вождь, який встановлював одноосібну владу, поваливши силою зброї попередню.
3. Про які особливості грецького суспільства довідуємося з «Іліади» та «Одіссеї»? Які зміни відбулися у 8-7 ст. до н. е.?
Відповідь:
У гомерівську добу скликалися народні збори. На них вирішували найважливіші питання - наприклад, оголошення війни чи укладання миру. Дрібніші справи залагоджували старійшини. Верхівка громади (старійшини, військові вожді) іноді називала себе аристос. Зрозуміло, що влада верхівки посилювалася в період воєнних випробувань. Під час війни громада збирала народне ополчення, на чолі якого стояв вождь. Поступово голос 
аристократів став вирішальним і на народних зборах. Простолюд, вільне населення, яке володіло громадянськими правами, називали демос, що в перекладі з грецької означає «народ».
Є в поемах Гомера згадка й про рабів. В аристократів могло бути до 50 рабів, і ставилися вони до них назагал непогано. Греки-дорійці вважали раба неповноправним членом своєї родини. Рабів не допускали до роботи на землі, тому їх використовували здебільшого в домашньому господарстві та як пастухів. Такий різновид неволі називається домашнім рабством. Отже, визначальною рисою суспільного розвитку Греції тих часів була поява двох груп населення, які мали різні інтереси, - аристократів і демосу.
У 8 -7 ст. до н. е. зменшується роль аристократії як військової сили, на зміну родовим традиціям приходять перші писані закони. Усе це відкривало демосу можливості впевненіше захищати свої права. Коли можливість мирних переговорів було вичерпано, народні збори могли надавати обраним демосом представникам збройну підтримку. Таких людей у Греції називали тиранами. Тирани вели відкриту боротьбу проти родової знаті. Вони розганяли органи управління, здійснювали переділ землі, встановлювали закони, рівні для всіх.
Іноді, намагаючись утримати владу у своїх руках назавжди, тирани вдавалися до сили.
4. Які галузі господарства були розвинуті в греків? Як про це розповідають «іліада» та «Одіссея»?
Відповідь:
Чимало свідчень наводить Гомер про рівень розвитку тогочасного землеробства. Так, в «Іліаді» є епізоди, де героїв битви порівняно з биками, що орють землю, а два ворожих війська - з женцями, які йдуть полем назустріч один одному.
Важливе місце в господарстві посідало и скотарство. Худобу за часів Гомера вважали основним показником багатства. Про Одіссея, наприклад, довідуємося, що він володів дванадцятьма чередами великої рогатої худоби та декількома отарами овець, мав багато кіз і свиней. Худоба правила грекам за гроші. З поем Гомера відомо, що професійних ремісників за тих часів було небагато. Вони здебільшого не мали власних майстерень, а змушені були блукати від села до села в пошуках заробітку. 
Сторінка 147 Оцініть себе
1. Коли та в яких напрямках відбувалася Велика грецька колонізація?
Відповідь:
У 8-6 ст. до н. е. греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах переселень свідчить і кількість закладених греками поселень (кілька сотень), і кількість переселенців (близько 2 млн осіб). Саме тому вчені називають це переселення Великою грецькою колонізацією.
Грецька колонізація відбувалася в трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Еллади: у Південній Італії та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасної Франції та Іспанії.
Не менш потужним був й інший напрямок колонізації - північно-східний. Спочатку греки опановували узбережжя Фракії та землі біля проток між Середземним і Чорним морями. Потім було заселено північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель елліни почали організовувати поселення в Західному та Північному Причорномор’ї.
Повільніше відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася не допустити появу грецьких колоній на півдні. Проте греки закладали не самостійні колонії, а торговельні поселення, 
підпорядковані місцевим правителям.
2. Чим була спричинена Велика грецька колонізація?
Відповідь:
До переселення на чужину греків спонукали різні причини. Настав час, коли земля вже не могла прогодувати всіх, а вільних ділянок у Греції бракувало. Тож багато хто з греків, потерпаючи від злиднів на батьківщині, шукав краї, де міг би зажити багатшим життям. Хтось сподівався закладати міста - своєрідні торговельні бази, використовуючи які прагнув збувати у віддалені землі вироби грецьких майстрів. Хтось сподівався знайти джерела сировини для свого ремесла. Сприяла колонізації й боротьба між аристократами та демосом.
3. Коли та за яких обставин Північне Причорномор’я було залучене до грецького світу?
Відповідь:
Появу перших грецьких поселень у Північному Причорномор’ї відносять до середини 7 ст. до н.е. У колонізації Північного Причорномор’я велику роль відіграло грецьке місто Мілет, розташоване в західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст-колоній на північному узбережжі Чорного моря засновано вихідцями саме із цього міста.
4. Як забудовувалися грецькі колонії Північного Причорномор’я та Криму?
Відповідь:
Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення на острові (за тих часів - півострові) Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілетяни почали облаштовувати його в середині 7 ст. до н. е. Поселення називалося Борисфенідою (від грецької назви р. Дніпра - Борисфен). Протягом 6-5 ст. до н. е. грецькі переселенці опанували все узбережжя Чорного моря. їхні міста на північному узбережжі скупчувалися в чотирьох регіонах - у пониззі 
Південного Бугу та Дністра, на Керченському півострові та на Південно-Західному березі Криму. Так, біля гирла р. Тірас (Дністер) виникла Тіра (на місці сучасного Білгорода- Дністровського), на правому березі Бузького лиману - Ольвія (біля сучасного с. Парутине Миколаївської області). До найважливіших грецьких колоній належить і Херсонес Таврійський (на території су осного Севастополя). Щоправда, пос ало те місто трохи згодом - наприкінці 5 ст. до н. е. На бере»ах Керченської протоки, яку греки називали Боспорсм і.мерійським, від 7 ст. до н. е. були засновані Панлжапей (сучасна Керч),
Феодосія, Німфей, МірмеПй Гірітака, Фанагорія тошо. Близько 480 р. до к. е. там виникло Боспорськв царство, об’єднавши понад 20 грецьких міст. О го, ліцею держави був Панти:;апей.
Сторінка 152 Оціни себе
1. Визначн е місце розташування Афін сого та Спартансь ного полісів.
Відповідь:
Торі норія Афінського поліса гжь. ала весь півострів Аттика в Центральній Греції. Самі Афіни розташовано в центрі родючої рівнини за 5 ш від моря.
У 9 ст. до н. е. на півострові Пелопоннес в області Лаконіка дорійці заснували кілька поселень. Згодом вони остаточно підкорили місцеві а. енські племена. У 7 ст. до н. е. дорійці приєднали до своїх володінь сусідню область Мессенію.
Під час двох Гессенських війн і склалося державне утворення, 'цс дістало назву Лакедемон (Спарта).
2. Витлумачте поняття: драконівські закони, демократія, остракізм. боргове рабство, ареопаг, архонти, спартіати, олігархія.
Відповідь:
Драконівські закони - збірка законів ухвалена архонтом Драконтом в 621 р. до н.е.
Демократія - устрій, за якого влада в державі належить народу (від грецьких слів «demos» - «народ» і «kratos» - «сила», «панування», «влада»).
Остракізм - голосування на народних зборах черепками з видряпаним іменем людини, яку громадяни вважали небезпечною для держави.
Боргове рабство - вид залежності, коли не можливо було повернути борг з відсотками, втрачали землю.
Ареопаг - родова знать, якій належала найвища влада. Архонти - державні чиновники (голова, жрець, судді) Спартіати - повноправні громадяни Давньої Спарти. Олігархія - організація влади, при якій у випадку, якщо народ прийме неправильне рішення, рада старійшин і царі могли відхилити його та розпустити народні збори.
3. У чому суть реформ Солона та Клісфена? Які вони мали результати?
Відповідь:
Спочатку Солон скасував усі боргові зобов’язання та заборонив боргове рабство. Селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними. Наступним кроком Солона був поділ усього вільного населення Аттики за майновою ознакою на 4 групи: П’ятсотмірників — найбагатших людей, що мали врожай не менше ніж 500 медимнів; Вершників, які мали врожай не менше ніж 300 медимнів; Зевгітів з урожаєм 200 медимнів; Фетів - усіх, хто мав менше 200 медимнів.
Зазнало змін управління державою. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брало участь усе чоловіче населення Аттики віком старше ніж 20 років. На народних зборах розглядали найважливіші державні питання: ухвалювали закони, обирали посадових осіб. На державні посади могли обиратися лише представники перших трьох груп. Фети ж мали право лише голосувати на народних зборах. Для кращої роботи зборів було створено Раду чотирьохсот (від кожного розряду по 100 
представників). Вона мала готувати справи для обговорення на народних зборах.
У 510 р. до н. е. тиранію в Афінах було повалено. Відбулися народні збори, які надали право провести нову реформу Клісфену. Цю реформу було проведено в 507 р. до н. е. Країну поділили на 10 областей, кожна - з трьох частин (рівнинної, узбережної та гірської). Замість Ради чотирьохсот було впроваджено Раду п’ятисот, яка складалася з представників кожної області. Було створено нові урядові органи - колегії: одна з них відала податками, а друга - збройними силами (колегія стратегів). До них на один рік обирали по 10 громадян.
4. Які особливості суспільного життя Спарти?
Відповідь:
Спартіати повсякчас були готові воювати. Саме це визначало їхню буденність. Вони не займалися ні господарством, ні торгівлею. Основним їхнім заняттям була війна, а сама Спарта нагадувала військовий табір. Спортивні змагання підтримували постійний дух суперництва. Спартіатам заборонялося без потреби виїздити за межі поліса, багато говорити й розголошувати зміст навіть побутових розмов. Для того щоб стати повноправним громадянином (спартіатом), треба було: по-перше, від народження отримати право на володіння земельним наділом; по-друге, отримати відповідне виховання, яким опікувалася держава, і, по-третє, отримати доступ до однієї з громадських їдалень, де харчувалися всі дорослі (віком понад ЗО років) чоловіки. 
Сторінка 153 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Дайте відповіді на запитання:
1. Чому із запровадженням нової «монети», за словами Плутарха, у країні зникла злочинність?
Відповідь: 
Тому що таким чином Плутарх хотів знищити жагу до багатства та швидкої наживи.
2. Для чого в Спарті було запроваджено спільне харчування спартіатів?
Відповідь:
Щоб привчити всіх до рівності, братероїва.
3. Як нововведення Лікурга вплинули на юбут спартанців?
Відповідь:
Нововведення вплинуло таким чином, що в Спарті не було ремесел, не було торговий, з порти не заходили кораблі. 
Сторінка 154 Працюймо самостійно. Завдання 2.
1-2. Скориставшись уривком із твору Плутаруй, присніть походження висловів спартанське виховання та лаконічна мова.
Відповідь:
Спартанське виховання можна поясним таким чином, що виховання полягало в тому, щоб на снити безвідмовно коримся, терпляче зносити негаразди й перемагати супротивника.
Дітей привчали висловлюватися гостро, але дотепно й небагатьма словами. Лічург вважав, що й кілька простих слів повинні мати глибокий зміст. Примушуючи дітей довго мовчати, він навчав їх давати влучні, глибокодумні відповіді
3. Доповніть твердження, використовуючи дієслова. Спартанських хлопців навчали...
Відповідь:
Спартанськек хлопців навчали безвідмовно коритися, терпляче зносити негаразди й перемагати супротивника.
Працюймо самостійно. Завдання 3.
Скориставшись розповіддю грецького історика Ксенофонта, поясніть, чим виховання спартанців відрізнялося від того,
про яке йдеться в уривку. Спартанців виховували не так, як інших греків. По-перше, їх... По-друге... По-третє... Відповідь:
Спартанців виховували не так, як інших греків. По-перше, їх навчали лаконічно висловлюватися. По-друге терпіти біль. По-третє безвідмовно коритися. 
Сторінка 159 Оцініть себе
1. Як розпочалася греко-перська війна? Як греки одержали першу перемогу над персами?
Відповідь:
У 492 р. до н. е. Дарій І вирушив у похід проти греків, який закінчився невдало. Перський флот, що йшов у Грецію, потрапив у бурю біля мису Афон, і майже 300 кораблів потонуло. Через два роки Дарій І висунув містам Греції вимогу визнати його владу: «...Цар царів, великий цар Дарій І, володар усіх людей від сходу до заходу, вимагає від вас землі та води...». Деякі поліси підкорилися. В Афінах послів Дарія скинули в море, а спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там перси знайдуть достатньо і води, і землі. Нове військо вирушило на кораблях через Егейське море. Перший бій афінянам довелося прийняти 490 р. до н. е. Він відбувся на Марафонській рівнині за 42 кілометри на захід від Афін. Перська армія мала ЗО тисяч воїнів, а ополчення афінян - 10 тисяч та тисячу союзників з фіванського міста Платеї. Ударною силою греків була важко озброєна піхота, побудована у фалангу. Серед стратегів вирізнявся Мільтіад. Мужність і витримка забезпечили грекам перемогу, а перська армія вперше зазнала поразки.
2. Витлумачте поняття: трієра, марафонський біг, фаланга, гопліти.
Відповідь:
Трієра - бойовий корабель з веслами, розташованими в три ряди один над іншим у шаховому порядку.
Використовуючи саме ці бойові кораблі, греки перемогли персів в одній з битв греко-перських війн.
Марафонський біг - біг на 42 кілометри 192 метри. Названий так на честь посланця, який, не зупиняючись, пробіг відстань від Марафона до Афін, щоб сповістити городянам результат, упав мертвим від перенапруження. Фаланга - щільна лінійна побудова за формою прямокутника з рядів важкої піхоти. Здебільшого греки шикували 8 шеренг по 1000 воїнів у кожній.
Гопліти - піші воїни з важким озброєнням.
3. Які сухопутні та морські битви визначали хід греко- перських війн? Чим вони завершувалися?
Відповідь:
Перший бій афінянам довелося прийняти 490 р. до н. е. Він відбувся на Марафонській рівнині за 42 кілометри на захід від Афін. Перська армія мала ЗО тисяч воїнів, а ополчення афінян - 10 тисяч та тисячу союзників з фіванського міста Платеї. Ударною силою греків була важко озброєна піхота, побудована у фалангу. Серед стратегів вирізнявся Мільтіад. Мужність і витримка забезпечили грекам перемогу, а перська армія вперше зазнала поразки.
У 480 р. до н. е. Ксеркс, син померлого Дарія І, повів на Грецію величезну армію. На персів уже чекали. Талановитий державний діяч архонт Фемістокл зробив багато, щоб об’єднати грецькі міста. Греки вирішили затримати персів у вузькій Фермопільській ущелині. Туди попрямували 7 тисяч воїнів на чолі зі спартанським царем Леонідом. 7 тисяч проти 150 тисяч! Перси не могли здолати греків 4 дні. Проте зрадник з місцевих мешканців показав персам гірську стежку, що вела в обхід ущелини. Дізнавшись про це, Леонід наказав грекам відходити для з’єднання з основними силами. Сам цар і 300 спартанців залишилися - їхні традиції забороняли відступати. Усі вони загинули.
28 вересня 480 р. до н. е. відбулася морська битва з персами. Бій розгорівся в протоці, яка відділяє острів від материка. Невдале розташування перського флоту призвело до того, що їхні кораблі не могли іан врувати. 300 грецьких трієр уміло таранили кор:' >лі пенсів гострими носами, обкутими міддю, й .. огняно легко перемогли.
4. Якою була роль відомих грееів ( Мільтіад Леоніда, Фемістокла) в історії греко-пепських воєн?
Відповідь:
Мільтіад був гарним стратегом, він створим грецьку фалангу. Леонід був спартанським воїном, який хоробро бився у вузькій Фермопільській ущелені з персами. Феміст - талановитий держ діяч архонт, об'єднав грецькі міста проти персів.
Відповідь:
Політика - мистецтво керувати державою.
Афінська демократія - етап в історії Стародавніх Афін, що охоплює період з 500 по 321 до н. е., коли у місті-державі Афіни існувала демократична форма правління. Громадянські права - права та свободи, які захищають громадянина від несправедливості з боку уряду й держави та забезпечують можливість брати участь в громадянському й політичному житті суспільства.
3. Який орган влади в Афінській державі був найвищим? Які питання там розглядали? Як відбувалася його робота? Які повноваження мали інші органи влади?
Відповідь:
Найвищим органом Афінської держави були народні збори. Вони схвалювали закони й виносили рішення з приватних питань, обирали урядовців та приймали їхні звіти, обговорювали питання війни чи миру, забезпечення продовольством, відзначення релігійних свят та інших подій. У народних зборах брали участь усі афінські громадяни, які досягли 20 років.
Другим за значенням органом влади в Афінській державі була Рада п’ятисот, що відала всіма питаннями в період між народними зборами. Щороку рада поповнювалася за жеребом громадянами, які досягли 30- літнього віку. Рада поділялася на 10 підрозділів по 50 осіб від району.
Виконавчі обов’язки покладалися на колегії. Винятковою була роль колегії десяти стратегів. Стратеги командували армією та флотом, наглядали за їхнім станом у мирний час, відповідали за будівництво військових укріплень, витрати військових коштів. Неабияку роль у державному житті Афін відігравав суд. У ньому могли брати участь усі афінські громадяни, незалежно від статків.
4. Хто з мешканців Афін не мав права на управління державою?
Ввідповідь:
Не лише раби, а й особисто вільний люд - метеки - не брали участі ні в народних зборах, ні в судових засіданнях, не могли бути обрані на керівні посади. 
Сторінка 170 Оцініть себе
1. Витлумачте поняття: піфія, оракул, олімпіоніки, класичне рабство.
Відповідь:
Піфія - жінка-віщунка, яка могла дати відповідь на будь- яке запитання про майбутнє.
Оракул - 1) місце в святилищі, де отримували відповідь божества на поставлене питання; 2) віщування-пророцтва, що їх виголошувала піфія.
Олімпіоніки - переможці Олімпійських ігор.
Класичне рабство - форма античного рабства, при якій раби доглядали за дітьми, працювали в домашніх господарствах, діти рабів також були рабами.
2. Що визначало господарське життя греків за доби розквіту?
Відповідь:
Через несприятливі для хліборобства природні умови в 5-4 ст. до н. е. зернові культури були витіснені виноградом, оливками, овочами та фруктами. Виноград та плоди оливкового дерева висушували та маринували, але продавали за межі Греції здебільшого вино та олію. На ринках продавали смокву (інжир), цибулю, часник, капусту та зелень. Щодня вживали також м’ясо та молоко. Сільське господарство було основним заняттям мешканців Спарти, Беотії, Фессалії. Проте в Давній Греції існували поліси, які надавали перевагу ремеслу та торгівлі, - це Коринф, Аттика, Мегари.
Надзвичайно вправними були грецькі ковалі та гончарі.
Греки вдосконалили виробництво заліза, знали кілька видів сталі, виробляли бронзові та мідні вироби. Грецькі
амфори та піфоси для збереження й перевезення вина, олії, зерна, святковий столовий посуд, теракотові статуетки й світильники славилися в усьому Середземномор’ї. Від 6 ст. до н. е. греки використовували монети.
3. Якими були будні давніх греків?
Відповідь:
Від самого початку грецька цивілізація формувалася як суспільство дозвілля. По-гляди греків влучно висловив Аристотель: «Людина створена для щастя, а поліс - для того, щоб вона могла жити щасливо». Рабська праця дала змогу більшості громадян не перейматися клопотами про пошук засобів до існування. Навесні та влітку греки працювали не більше ніж шість годин на добу. Решту часу вони присвячували атлетичним заняттям, відвідуванню центральної площі - агори, де виступали політики, філософи, поети, письменники.
4. Що таке Олімпійські ігри? Як вони відбувалися? Які ще свята вшановували греки?
Відповідь:
Релігійні свята посідали особливе місце в житті грецьких полісів, їх присвячували богові - покровителю поліса. Під час свят відбувалися спортивні змагання; художники, поети, скульптори представляли свої нові роботи. Так, наприклад, у жителів Афін найважливішим святом були Панафінеї. Деякі з таких свят стали загальногрецькими. Чи не найурочистішими з-поміж них були Олімпійські ігри на честь Зевса Олімпійського. Від 776 р. до н. е. вони відбувалися в Олімпії кожних чотири роки. На час проведення ігор припинялися війни та збройні сутички, а в Олімпію з усіх куточків Еллади сходилися учасники змагань та глядачі.
Всенародне значення мали свята на честь бога Діоніса, що відбувалися в Афінах щорічно в березні-квітні впродовж 6 днів. Відбувалися свята й на честь богині родючості
Деметри, які проходили восени, збігаючись зі святом урожаю. Важливе місце посідали також Піфійські свята в Дельфах на честь Аполлона, Істмійські свята на честь Посейдона. Крім культових, існували загальнодержавні свята, присвячені історичним подіям на честь перемоги під Платеями та Марафоном. 
Сторінка 175 Оцініть себе
1. З чим або з ким пов’язано виникнення термінів, які є вживаними й нині: філософія, академія, ліцей, педагог? Що означає кожне зі слів?
Відповідь:
У різних полісах дітей виховували по-різному. У Спарті, зокрема, їхнім вихованням та освітою опікувалася держава. Але в інших містах ви-ховання було домашнім. Дитину із семи років передавали під опіку раба, якого називали педагогом.
Виняткове значення для європейської цивілізації мало виникнення нового, відмінного від міфології, напряму пізнання світу та людини - філософії. Філософія зародилася наприкінці 7 ст. до н. е. в Іонії. Слово філософія - грецького походження. Воно перекладається як «любов до мудрості». Філософія досліджує найзагальніші закони розвитку природи, суспільства, людини.
Неподалік від Афін Платон заснував першу філософську школу, у якій навчалися всі охочі. Цей заклад отримав імення Академія від назви священного гаю, посадженого на честь героя Академа, де його було розташовано. Аристотель також створив неподалік Афін філософську школу - Лікей. Так її називали, тому що розташовано її було біля храму Аполлона Лікейського. Там Аристотель читав свої лекції учням, прогулюючись.
2. Чим уславили свої імена Геракпіт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель, Геродот, Піфагор, Гіппократ?
Відповідь:
У 5 ст. до н. е. з’явилися перші історичні твори. Найвидатнішими істориками того часу були Геродот, якого називають «батьком історії», та Фукідід.
Із часом від філософії відокремилася нова наука - математика. Найсильнішою була математична школа, створена Піфагором. На острові Кіос при храмі бога цілительства та покровителя лікарів Асклепія виникла відома медична школа, засновником якої був лікар Гіппократ. Гіппократа вважають засновником наукової медицини.
Надзвичайною широтою знань вирізнявся Аристотель. Важко знайти таку галузь науки, яку б не досліджував цей мислитель. Учений залишив по собі твори з філософії, математики, ботаніки, медицини, правознавства тощо.
Науки так швидко розвивалися, що деякі філософи почали твердити, що всі наукові істини мінливі та непевні. Чимало послідовників мав Сократ. Він уважав, що істинне (точне, достовірне) знання попри обмежені можливості людини існує.
Учення Сократа розвивав його учень Платон. Саме Сократа він зробив головним героєм своїх діалогів - творів у формі бесід. Платон був переконаний, що світ створено за ідеальним задумом божественного розуму і його не можна пізнати до кінця.
Неабиякої слави зажили філософи Геракліт та Демокріт. Геракліт уважав, що світ не створено ні богами, ні кимось із людей. У природі, у житті, вважав філософ, триває вічний рух, усе тече й змінюється. «Двічі не ввійдеш у ту саму ріку», - запевняв Геракліт. Демокріт висловив припущення, що все в природі складається з маленьких часточок - атомів.
3. Яку освіту отримували давні греки?
Відповідь: 
До семи років дитина перебувала під опікою матері або годувальниці. Дитину із семи років передавали під опіку раба, якого називали педагогом. Пізніше хлопчики починали відвідувати школу. Найчастіше вони мали трьох учителів. Перший навчав дітей читати, писати та рахувати. Другий - музики, а третій стежив за їхнім фізичним розвитком. За подальше навчання слід було платити. Основними предметами з 12 років була граматика (література, переважно поезія), риторика - мистецтво красномовства. До 16 років ця освіта завершувалася, і наставав період 2-3-річних атлетичних вправ. У 18 років юнак вступав у вік ефебів (початкова 2-річна військова або прикордонна служба). Після її завершення чоловік вважався повнолітнім. Він міг продовжити навчання в елітарних філософських школах.
4. Які особливості мало родинне життя?
Відповідь:
Греки першими з давніх народів почали дотримуватися звичаю, за яким у чоловіка повинна бути одна дружина. Здебільшого майбутнього чоловіка вибирав батько дівчини. Він запрошував наречених і певний час спостерігав за їхньою поведінкою. Тільки в Спарті майбутню дружину треба було (за погодженням з нею) викрасти.
Шлюбу передували заручини, але обіцянку давала не дівчина, а її батько чи брат. На весілля запрошували родичів і друзів сім'ї. На ньому не було нареченої, яка сиділа під фатою серед своїх подруг. Після бенкету молоді їхали в будинок чоловіка. Чоловік на руках вносив наречену в будинок, а гості обсипали молодят фініками, горіхами, дрібними монетами.
Виходячи заміж, жінка втрачала самостійність. Вона не ухвалювала жодних рішень, позбавлялася права виходити без дозволу з жіночої половини будинку. Жінки сідали за стіл лише тоді, коли сім’я обідала без гостей. З дому жінка могла вийти лише для того, щоб піти до храму, та й то разом із чоловіком. 
Сторінка 177 Працюймо самостійно. Завдання
1. Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
1. Визначте, до якого стилю належать зображені колони.
2. Укажіть споруди Акрополя відповідно до цифр.
3. Доберіть слова та словосполучення для розповіді про ці споруди.
Відповідь:
№1 - Коринфський стиль.
№2 - Доричний стиль.
№ 3 - Іонічний стиль.
1 - Храм Парфенон
2 - Ерехтейон
3 - Пропілеї
4 - Храм Ніки
5 - Пінакотека 
Сторінка 178 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
1. Чи могла бути створена така скульптура, як «Дискобол», у країнах Давнього Сходу? Чому?
Відповідь:
Така скульптура, як «Дискобол» могла бути створена у Країнах Давнього Сходу, тому що в той час шанувалося створення скульптур коли воїн замахується військовим мечем або списом, показуючи рішучість та готовність до війни.
2. Чому греки прагнули зображувати людину фізично досконалою? Чим це можна пояснити?
Відповідь:
Греки прагнули зображувати людину фізично досконалою для того, щоб показати всю красу людського тіла, внутрішній світ, силу, легкість, граціозність, вишуканість 
людської будови тіла.
3. Установіть імена скульпторів - авторів зображених нижче статуй.
Відповідь:
1 - Скульптура «Дискобол» Мирона.
2 - Скульптура богині Афіни. Праця скульптора Фідія.
3 - «Афродіта Кнідська» Праксителя.
4 - Скульптура «Списник» Поліклета. 
Сторінка 180 Працюймо самостійно. Завдання 3.
Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
1. Визначте відповідно до цифр частини та елементи давньогрецького театру.
Відповідь:
1 - Скене - намет для переодягання акторів.
2 - майданчик Орхестра.
3 - міста для сидіння глядачів.
2. Роздивіться тогочасні театральні маски. Які почуття, на вашу думку, передавали кожною з масок? Чому ви зробили такі висновки?
Відповідь:
Перша маска здається веселою, тому що на ній зображено широку посмішку. А маска під номером 2 здається сумною, на ній чітко виражені людські риси обличчя, коли людина сумна.
3. Про що свідчить зображення сумної та веселої маски, що й сьогодні уособлюють мистецтво театру?
Відповідь:
Зображення сумної та веселої маски свідчить про різні ролі, які виконували актори. 
Сторінка 183 Оцініть себе
1. Яким було місце розташування Македонії відносно Гоеції?
Відповідь: 
Від середини 4 ст. до н. е. особливої ролі в історії Греції набуває Македонія. Ця країна лежить у гористій місцевості, тож лише деякі землі на узбережжі були придатні для землеробства. Утім, більшість населення країни були землеробами та скотарями. Вони становили основу народного ополчення. Державою правив цар.
2. Що спричинило занепад Гоеції в першій половині 4 ст. до н. е.?
Відповідь:
У середині 4 ст. до н. е. в житті Греції відбулися істотні зміни. Поступово еллінська єдність пішла в небуття. Широке використання рабів, розвиток ремесла та торгівлі поглибили прірву в статках громадян. Вільний еллін, не витримуючи дешевої рабської праці, біднішав, врешті втрачав майно та землю. Через тривалі війни багато землевласників втратили наділи. Кризу можна було пригальмувати лише спільними зусиллями. Спочатку здавалося, що об’єднати всю Грецію здатна Спарта. Але внаслідок війн з Персією та Фівами (у Беотії) вона втратила колишню могутність. Жоден з грецьких полісів не був у змозі згуртувати еллінів.
3. Коли Філіпп II став царем Македонії? Чому з ім’ям цього історичного діяча пов’язують піднесення Македонії? Відповідь:
Піднесення Македонії пов’язують із часами царювання Філіппа II (359-336 рр. до н. е.). Новий володар знався на військовій справі, шанував грецьку культуру, був вольовим та хитрим політиком, який прагнув перетворити Македонію на могутню державу. Задля зміцнення своєї влади Філіпп II створив при царському дворі школи для дітей знатних македонців. Перебуваючи там, діти не лише набували знань та досвіду, а й виконували роль заручників, гарантуючи покору своїх батьків, представників аристократичних родів. Із цих товаришів («гетайрів») 
4. За яких обставин над Грецією було встановлено гегемонію Македонії?
Відповідь:
Македонія стала чекати приводу, аби втрутитися в грецькі справи. І він знайшовся: у Греції спалахнула війна. Об’єднання полісів на чолі з Фівами звинувачувало місто Фокіду в пограбуванні Дельфійського храму. Філіпп II втрутився у війну й покарав фокідян. У цей час в Афінах з’явилися політики, які вважали, що об’єднати Грецію зможе саме Македонія. Філіппові II пропонували організувати спільний похід проти Персії, а також прийти до Греції та об’єднати грецькі поліси. Проти такого плану різко виступив відомий красномовець Демосфен, який чудово розумів, що прихід царя Македонії в Грецію означатиме втрату незалежності та відмову від демократії. Демосфену вдалося організувати союз Афін, Коринфа й Мегар, Аргоса проти Філіппа II. Спарта відмовилася брати участь у війні. Біля міста Херонея 1 вересня 338 р. до н. е. відбулася битва, у якій греків було розбито. В Афінах почалася паніка. Але на місто цар Македонії не пішов. Йому була потрібна покірна, а не розгромлена Греція. Філіпп II відпустив полонених і запропонував мир. За це його було навіть проголошено почесним громадянином Афін. Після цього в Коринфі було скликано представників усіх полісів і створено Загальногрецький союз. Македонського царя оголосили гегемоном союзу. 
Сторінка 189 Оцініть себе
1. Визначте кордони створеної Александром імперії. Які країни та народи ввійшли до її складу?
Відповідь:
До її складу належали такі землі: Македонія, яка зберігала свій традиційний лад; поліси європейської Греції, які прагнули бути незалежними; Єгипет та Близький Схід, 
де наслідки об’єднання двох цивілізацій були найвідчутнішими, та Середній Схід, Іран, Середня Азія, північно-західна частина Індії), де існували лише острівці грецької культури в новозаснованих містах.
2. Як розпочався Східний похід Александра Македонського? Якими були результати походу на Близький Схід та Єгипет?
Відповідь:
Навесні 334 р. до н. е. Александр Македонський на чолі війська рушив у похід проти Персії. Східний похід було проголошено як помсту за руйнацію храмів підчас походу Ксеркса. Тоді йшлося про відвоювання в персів Малої Азії. Після перемоги Александр рушив на південь. Спочатку він підкорив Сирію та Фінікію. Найскладнішою для війська Александра виявилася облога Тіра. П’ять місяців (січень травень 332 р. до н. е.) трималися мешканці міста. Тільки засипавши протоку, що відділяла острів, на якому стояло місто, від берега, греко-македонці змогли захопити його. І знову Александр рушив не на схід, а на південь - до Єгипту. Він звільнив цю державу від перського панування. Тож македонського правителя в Єгипті зустріли як визволителя. Тут він заклав нове місто, яке назвали на його честь Апександрією. Потім з невеличким загоном особистої охорони полководець пішов на захід від Нілу, у пустелю до оазиса Амона. Жерці бога Амона проголосили Александра сином Амона, тобто богом і фараоном, тільки так народи Сходу могли визнати його законним правителем.
3. Унаслідок яких подій була зруйнована Перська держава? Чим закінчився індійський похід Александра?
Відповідь:
Навесні 332 р. до н. е. Александр рушив далі. Дарій III також готувався до битви. Перський цар обрав для бою зручну рівнину, де його нові колісниці та слони мали б простір для дій. Там біля селища Гавгамели (територія 
сучасного Іраку) 1 жовтня 331 р. до н. е. відбулася одна з найбільших битв давнини. Армія персів була вдвічі чисельніша за македонську: 95 тис. проти 47 тис. в Александра. Проте попри таку значну перевагу перси зазнали нищівної поразки. Як і в битві біля м. Ісс, Дарій III, оточений «безсмертними», побачивши Александра, утік з поля бою. Дарій III зупинився в столиці Мідії. Александр тим часом без бою захопив Вавилон. Потім македонська армія взяла столицю Персії Сузи, а також резиденцію перських царів - місто Персеполь. Це місто цар піддав жорстокому пограбуванню та знищенню. Дарій III з невеликою групою охорони втік до Парфії. Дорогою він був убитий своїми воєначальниками. Після смерті Дарія III Александр став спадкоємцем його держави.
У 327 р. до н. е. Александр вирішив дійти до «краю землі» - Індії. Наступного року на березі річки Гідасп (східна притока Інду) він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою македонського царя в Східному поході. Втрати македонської армії були відчутними, складний перехід у тропічних джунглях і запекла боротьба індійців за свою землю вкрай виснажили стомлену армію, яка відмовилася йти далі.
На цьому Східний похід Александра було завершено. У 323 р. до н. е., розробляючи плани наступного походу, Александр захворів і невдовзі помер.
4. Якою була доля імперії Александра? Що таке еллінізм?
Відповідь:
Щойно помер володар, між колишніми соратниками Александра спалахнула запекла боротьба за владу та землі. Врешті вона призвела до розпаду світової імперії та створення держав, у яких влада була зосереджена в руках греків та македонців. Ці держави називають елліністичними, а період їх існування - еллінізмом. Згаданий період тривав від завоювань Александра 
Македонського до ЗО р. до н. е. - доки Рим не підкорив останню елліністичну державу - Єгипет. 
Сторінка 190 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Скориставшись наведеними джерелами, аргументуйте
твердження, навівши приклади. Александр Македонський...
1. Був сміливою та честолюбною людиною, адже...
2. Мав добру освіту та виховання, свідченням чого є...
3. Був сильною духом та рішучою людиною, що виявлялося в...
Відповідь:
1. Був сміливою та честолюбною людиною, адже був байдужий до тілесних утіх і віддавався їм дуже помірковано,не ганявся за будь-якою славою й не шукав її абиде.
2. Мав добру освіту та виховання, свідченням чого є те, що від природи він любив літературу й багато читав.
3. Був сильною духом та рішучою людиною, що виявлялося в тому що, коли Александр зайняв Фрігію з містом Гордієм, він побачив тут славнозвісну колісницю, дишло якої було з’єднано з ярмом вузлом, і почув переказ про те, що хто цей вузол розв’яже, той стане володарем світу. Оскільки кінці вузла були сховані, а сам вузол дуже заплутаний, Александр розрубав його мечем» 
Сторінка 191 Працюймо самостійно. Завдання 2.
1-3. Визначте, про який епізод Східного походу йдеться в кожному з уривків.
Установіть хронологічну послідовність подій.
Відповідь:
1 уривок говорить про бій Александра біля річки Гранік, що впадає в Мармурове море. Битва відбулася в 334 р. до н. е. Перська армія зазнала розгрому. 
2 уривок говорить про бій у 327 р. до н. е. Александр вирішив дійти до «краю землі» - Індії. Наступного року на березі річки Гідасп (східна притока Інду) він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою македонського царя в Східному поході.
3 уривок говорить про те як 332 р. до н.е,, з невеличким загоном особистої охорони полководець пішов на захід від Нілу, у пустелю до оазиса Амона. Жерці бога Амона проголосили Александра сином Амона, тобто богом і фараоном, - тільки так народи Сходу могли визнати його законним правителем. 
Сторінка 198 Оцініть себе
1. Назвіть найбільші елліністичні держави. Яким було їх місце розташування відносно Македонії? Як і коли вони постали? Які особливості розвитку мали?
Відповідь:
Найбільшими елліністичними державами були Єгипет та держава Селевкідів. У Єгипті правив Птолемей Лаг на прізвисько «Спаситель», засновник династії Птолемеїв. Столиця держави Александрія стала найбільшим містом світу, яке сучасники порівнювали із центром Всесвіту. Уже в 3 ст. до н. е. Єгипет постачав продукти харчування всьому античному світу.
Головним суперником Єгипту була держава Селевкідів. Засновником держави був Селевк, один із колишніх охоронців Александра Маке-донського. Тут також було встановлено монархію. Самому Селевкові належать слова: «Завжди справедливо те, що встановлено царем». Час від часу різні частини держави проголошували незалежність. Наприкінці 3 ст. до н. е. від неї, зокрема, від’єдналася Парфія. У 83 р. до н. е. вірменський цар Тигран II завоював більшу частину держави Селевкідів, і лише невеличке володіння в Сирії проіснувало ще 20 років, після чого було завойоване Римом.
2. Витлумачте поняття: пергамент, мусейон.
Відповідь:
Пергамент - спеціально оброблена шкіра.
Мусейон - наукова установа (музей).
3. Що дізналися про Александрію Єгипетську?
Відповідь:
Столиця держави Александрія стала найбільшим містом світу, яке сучасники порівнювали із центром Всесвіту. У забудові Апександрії було враховано досягнення античного містобудування й архітектури. Рівні широкі вулиці перетиналися під прямим кутом. Близько третини міста займав комплекс царських споруд: окрім власне царського палацу, до нього належали інші споруди й паркові ансамблі. Александрія була великим портом.
4. Чим вирізнялися твори архітектури та скульптури доби еллінізму? Які досягнення мала наука доби еллінізму? Відповідь:
Архітектура та скульптура розквітли в усьому елліністичному світі. Небачених масштабів досягло містобудування. В архітектурі найбільше уваги приділяли будівництву театрів, гімнасій, палаців правителів. Найяскравіша риса архітектури еллінізму - прагнення до грандіозності. Так, на Акрополі столиці Пергамського царства в 180 р. до н. е. спорудили вівтар Зевса та Афіни, який мав, за задумом архітекторів, затьмарити велич Афінського Парфенона. За доби еллінізму з’являються скульптурні портрети, які передавали індивідуальні риси, статуї старих і дітей. Прикладом таких творів є портрет Александра Македонського роботи Лісіппа, статуя хлопчика з гусаком скульптора Боефа. Скульптори доби еллінізму навчилися втілювати душевні переживання людей. Про це свідчить скульптурна група «Лаокоон та його сини» роботи родоських скульпторів. Лаокоон у грецькій міфології - жрець Аполлона в Трої. Підчас 
Троянської війни цей звитяжець застерігав троянців не заносити в місто дерев’яного коня. Добу еллінізму вважають добою розквіту науки. Відомими вченими були Евклід з Александрії, автор математичної енциклопедії, та Архімед із Сиракуз - засновник кількох розділів фізики. 
Сторінка 200 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Складіть (і запишіть) коротке повідомлення (3-4 речення), у якому громадянин Херсонеса інформує інших громадян на народних зборах про події в материковій Греції або в якійсь іншій країні 4-2 ст. до н. е.
Відповідь:
«Я не повалюватиму демократичного ладу й не дозволю цього тому, хто зраджує й повалює, і не потаю цього, але доведу до відома державних службових осіб. Я буду ворогом тому, хто замишляє та зраджує чи відторгає Херсонес, або Керкінітиду, або Калос Лімен, або укріплені пункти й територію херсонесців. 
Сторінка 201 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Скориставшись пам'ятками, сформулюйте кілька тверджень про розвиток господарства в античних полісах на території України. Свою відповідь почніть словами: Зображені пам’ятки свідчать про розвиток у греків, мешканців античних полісів Північного Причорномор’я та Криму, ...
Відповідь:
Зображені пам’ятки свідчать про розвиток у греків, мешканців античних полісів Північного Причорномор’я та Криму про те що, у грецьких містах вирувала торгівля. Основними товарами, що вивозилися до Греції, були зерно, худоба, шкури, хутро, солона риба, сіль, раби. Купували там міста-колонії металеві вироби, зброю, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі, оливкову олію та вина. З Афін, зокрема, завозили 
розкішні чорнофігурні та червонофігурні вази, мармурову и бронзову скульптуру, ювелірні прикраси. Греки підтримували постійні контакти з місцевим населенням, торгуючи також і з ним. У кожному грецькому місті-колонії карбували власну монету. 
Сторінка 202 Працюймо самостійно. Завдання 3.
Доведіть, що мешканці грецьких колоній Північного Причорномор’я плекали духовні цінності античного світу. Наведіть не менше трьох аргументів.
Відповідь:
Найшанованішим із божеств у Північному Причорномор’ї був Аполлон. До нього зверталися, вирушаючи в дорогу, під час тривалої морської подорожі, обираючи місце для майбутньої колонії тощо. Поклонялися Деметрі, Афродіті, Діві (покровителька Херсонеса). Для вшанування цих богів споруджували капища, храми, вівтарі. Молилися й просто у житлових будинках.
Вільне населення грецьких міст Північного Причорномор’я здобувало таку саму освіту, як і мешканці Греції. Про неабияку освіченість колоністів свідчить велика кількість знахідок із написами на речах - посвятами, побажаннями, іменами й навіть шкільними вправами, а також листів, вирізьблених на свинцевих пластинках. Традиційно греки дбали не лише про розвиток інтелекту, а й про фізичну досконалість. Різнобічну освіту надавали, зокрема, гімнасії. Залишки такого навчального закладу пощастило знайти в Ольвії. Багато прихильників мали Ахіллеї - спортивні змагання, що їх влаштовувала Ольвія. У них брали участь не тільки колоністи Причорномор’я, а й греки з Еллади. У писемних пам’ятках є згадки про вчителя музики Ісіла, який брав участь у дельфійських музичних змаганнях. 
1. Де розташовувалася Давня Італія? Якими були її природні умови? Визначте місце розташування Рима. Відповідь:
Римська держава була розташована на території Апеннінського півострова. Ще в давнину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вживали щодо південної частини Апеннінського півострова, багатої на пасовиська для худоби.Природним північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На південь від Альп відгалужуються Апенніни, що простягаються вздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й досі там є діючі вулкани. Найбільша річка Італії - По. На захід і схід з гір збігали річки: Рубікон, Арно, Тибр. Земля тут неоднакова: і вулканічний ґрунт, і родючі червоноземи. Покладів корисних копалин небагато: золото та мідь, у середній частині півострова - залізо, мідь, олово, срібло. У дельті Тибру видобували сіль. Клімат за тих часів був вологішим і холоднішим за теперішній, особливо в північних районах. Як і Греція, Італія поділялася на історичні області, пов’язані з розселенням племен. Найпривабливіші за природними умовами були Етрурія, Лацій, Кампанія та Апулія.
2. Витлумачте поняття: етруски, сенат, патриції, плебеї
Відповідь:
Етруски - давні племена, що населяли в 1-ому тисячолітті до н. е. північний захід Апеннінського півострова , між річками Арно та Тибр — область, що називалася Етрурія (сучасна Тоскана), які створили розвинену цивілізацію, що передувала римській і яка справила на неї потужний вплив (інженерне мистецтво: зведення аркових склепінь; інсігнації(знаки влади), особливості політичної організації, структуру та озброєння армії, бої гладіаторів, перегони на колісницях, певні поховальні обряди та ін.). 
Сенат - рада старійшин, яку обирали з патриціїв. У найдавнішому Римі - головна державна рада при цареві. Патриції - все корінне населення, що належало до родової громади за давніших часів у Давньому Римі. Потім так стали називати родову аристократію - привілейованих членів суспільства.
Плебеї - особисто вільні люди, не володіли землею, не мали права обіймати державні посади, одружуватися з патриціями.
3. Коли та за яких обставин виникло місто Рим?
Відповідь:
Приблизно в 10-9 ст. до н. е. на пагорбах, розташованих у місцевості Лацій, на лівому березі річки Тибр, жили племена італіків - латини та сабіни. Поступово поселення цих двох племен об’єдналися та утворили нове, з фортецею на пагорбі Капітолій. Так виникло місто Рим, назване на честь легендарного засновника - Ромула. Пізніше римські історики писали, що ця подія сталась 21 квітня 753 р. до н. е. Від цієї дати римляни вели своє літочислення.
4. Хто та як управляв Римом за найдавніших часів?
Відповідь:
Найдавнішим Римом управляли цар, сенат та народні збори. Цар був воєначальником, верховним суддею та верховним жерцем. Його обирав увесь римський народ. Сенаторів обирали по одному від кожного роду. Сенат разом із царем затверджував або відхиляв рішення народних зборів, які існували як зібрання по куріях. Царі правили Римом від 753 до 509 р. до н. е. Усього в історії держави було сім царів. Першим з них став Ромул.
Царі запозичили в етрусків знаки царської влади: золоту корону, що імітувала вінок з дубового листя, скіпетр з орлом, пурпурну туніку, гаптовану золотом. Особливою ознакою влади царя був спеціальний пучок різок, у який встромляли сокиру - символ могутності. Останній цар, 
Тарквініи Гордии, став зловживати владою и чинити утиски знаті. Тоді знать скинула його з престолу. 
Сторінка 213 Оцініть себе
1. Скільки минуло років від установленн: республіки до завоювання Римом Італії?
Відповідь:
509-265 = 244 року з минуло від установлені я в Римі республіки.
2. Із чим повязано виникнення слів республіканський, тріумфальний, провінційний?
Відповідь:
Вигнавши останнього царя римляни проголосили, що відтепер управління Римом статє «суспільною справою». Так, у 509 р ,о н. е. в Римі було утворено республіку. Найвиним органом управління республіки були народні збор. у яких приймали рішення про найважливіші справи держави, наприклад: обрання на керівні посади ухвалення законів.
Після створеня республіки всі виборні посад. З них обирали двох консулів терміном на один р. Консул - найвища державна посада в Римі. Під час воєн один з консулів перебував у Римі, інший - керував військом. Консули скликали народні збори й засідання сенату. Короткий термін їхнього перебування на посаді, а також одночасне правління двох осіб мало запобігти тиранії. 
Римська республіка складалася з провінцій - областей (округів). Тріумф - урочистий в’їзд і хода Римом полководця та армії. Менш урочистий спосіб пошанування - овація.
3. Чому спалахнула боротьба між патриціями та плебеями? Якими були її результати?
Відповідь:
Прагнення плебеїв мати ті самі права, що їх мали патриції, зумовило багатовікову боротьбу між ними. Для тиску на патриціїв плебеї скористалися тим, що на них трималася армія: одного разу вони зібрали свій домашній скарб і разом із сім’ями залишили місто. Оскільки Рим у цей час воював, такий відхід був небезпечним для всіх його мешканців. Патриції вирішили поступитися. Насамперед плебеї отримали право обирати двох представників для захисту своїх інтересів. Цих представників називали народними трибунами. Трибун мав право вето (заборони), яке він міг накласти на будь-який закон або розпорядження представника влади. Особу трибуна вважали недоторканною, він не мав права виїздити за межі Рима більш ніж на 24 години. У 5 ст. до н. е. було ухвалено писані закони. їх складали представники плебеїв і патриціїв. Через те що записали ці закони на таблицях-дошках, їх стали називати Законами 12 таблиць. Поступово плебеї домоглися нових поступок. У 4 ст. до н. е. закон заборонив за борги перетворювати римського громадянина на раба. Так остаточно завершено формування Римської республіки.
4. Як відбувалася і чим закінчилася Перша пунічна війна?
Відповідь:
Рим шукав приводу, щоб розпочати війну проти Карфагена. Незабаром він знайшовся. Захищаючи сицилійське місто Мессану від карфагенян, римляни в 264 р. до н. е. послали на острів свої війська. Так почалася Перша пунічна війна. Війну називають Пунічною 
тому, що римляни називали карфагенян пуніицями. Перші успіхи римлян були пов’язані з діями армії на Сицилії. Вони не тільки зняли облогу з Мессани, а й примусили правителя Сиракуз - союзника Карфагена підкоритися Риму.
У 241 р. до н. е. Перша пунічна війна завершилася перемогою Риму. 
Сторінка 217 Оцініть себе
1. Які території Рим завоював у 2 ст. до н.е? Які провінції було утворено?
Відповідь:
Втративши Сицилію та острови Середземномор’я, Карфаген заснував колонію в Іспанії - Новий Карфаген. Золоті та срібні поклади дали можливість відновити колишню могутність держави. Цю нову область очолював Ганнібал. Він зібрав потужну на-йману армію, яка налічувала 60 тис. воїнів і мала на озброєнні 37 слонів.
З нею Ганнібал розпочав Другу пунічну війну (218—201 рр. до н. е.).
У 202 р. до н. е. у битві під Замами римляни здобули вирішальну перемогу. Римськими провінціями стала Сицилія, південь Іспанії. У Північній Італії були організовані нові колонії.
Третя пунічна війна (149—146 рр. до н. е.) була просто знищенням слабшого. Після трирічної облоги місто було захоплене, його жителі перетворені на рабів. На землях Карфагена було створено римську провінцію, а саме місто зруйноване. Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор’я, а саме море римляни стали називати «внутрішнім», або «нашим», морем.
2. Витлумачте поняття: легіон, народний трибун, оптимати, популяри.
Відповідь:
Легіон - основна військова організаційна одиниця в армії Стародавнього Риму, складався з 5—6 тис. (у пізніші періоди — до 8 тис.) піхотинців і декількох сотень вершників. Кожен легіон мав свій номер і назву. За письмовими джерелами, що збереглися, ідентифіковано приблизно 50 різних легіонів.
Народний трибун - у Стародавньому Римі посадові особи, які щорічно (з 494 р. до н. е.) обиралися з числа плебеїв на зборах по трибах. Спочатку обиралися 2 народних трибуни, а з 457 р. до н. е. — 10.
Оптимати - прибічники правління Сенату й противники реформ.
Популяри - політичне угрупування в Стародавньому Римі, утворене в другій половині II ст. до н.е., діяли в інтересах плебеїв, виступали проти фракції оптиматів. Найбільша активність популярів припала на часи діяльності братів Гракхів (друга половина II століття до н. е.). Вони були ідеологічними супротивниками оптиматів, опиралися на підтримку простого народу і протиставлялися політиці старої аристократії.
3. Як Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор ’я?
Відповідь:
Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор’я, а саме море римляни стали називати «внутрішнім», або «нашим», морем.
4. Що спонукало братів Гракхів здійснювати реформи?
Відповідь:
Перемоги у війнах Римові здобула армія із селян. Проте розорення селянства підривало боєздатність римського війська: втрата землі позбавляла права служити в легіоні. Ті, хто виступав за реформи в державі, популяри, обрали своїм лідером Тіберія Семпронія Гракха. У 133 р. до н. е. Гракх виступив з проектом земельного закону. Кожна сім’я, за цим законом, не повинна мати більше ніж 500 югерів на батька і по 250 на двох синів (югер - близько чверті гектара) державної землі. Надлишки землі держава вилучала та розподіляла між безземельними. Закон забороняв продаж та дарування цих наділів. Невдоволені великі землевласники спровокували сутичку, під час якої Гракха і триста його прихильників було вбито. Проте оптимати не змогли припинити діяльності дуже популярної серед населення аграрної комісії. Справу Тіберія продовжив молодший брат Гай Гракх. У 123 р. до н. е. його було обрано народним трибуном. Незабаром його також убили, тож реформа звелася нанівець. 
Сторінка 223 Оцініть себе
1. Яким богам поклонялися давні римляни?
Відповідь:
На початок 2 от. до н. е. склався культ 12 головних римських богів, які були подібними до грецьких: римляни шанували Юпітера — царя богів, бога грому та блискавки. Юнона, сестра та дружина Юпітера, була покровителькою жінок і материнства. Нептун - бог моря й покровитель мореплавства, Плутон - володар підземного царства. Церера була богинею землеробства. Серед інших богів, яким поклонялися римляни, були: Вулкан - бог ковалів та ремісників; Марс - бог війни; Діана - богиня Місяця та полювання; Аполлон - покровитель музики, мистецтва, лікарів та віщунів, бог Сонця; Мінерна - богиня воїнів, покровителька ремесла; Меркурій - бог торгівлі, покровитель злодіїв, вісник Юпітера; Вакх - бог вина; Венера - богиня краси та кохання. Цікавим був культ богині домашнього вогнища та родинного життя Вести: лише її храми мали округлу в основі форму.
2. У чому особливості їхнього родинного життя?
Відповідь:
Юні римляни практично були позбавлені права вибору при створенні сім’ї. Чоловіків та дружин зазвичай обирали дітям батьки. Поширеним явищем були шлюби за розрахунком. Так, відомий оратор Цицерон після 37 років подружнього життя розлучився й узяв шлюб з 20-річною дівчиною, щоб запобігти розоренню. Дівчата могли виходити заміж з 12-ти років, але найчастіше це відбувалося в 14-річному віці.
3. Де і як римляни здобували освіту?
Відповідь:
Діти здобували освіту залежно від статків батьків.
Найбідніші не вчилися взагалі. Заможні віддавали дітей до початкової школи. Більшість учнів закінчувала її в 11 років. Подальшу освіту здобували вдома. У римських початкових школах здебільшого був лише один клас з 12 учнями. Учителями найчастіше були раби-греки. Багаті батьки тримали раба-педагога. Він супроводжував дитину до школи й спостерігав за її поведінкою під час занять.
Лише незначна частина дітей могла відвідувати граматику - так називали середню школу. Там вивчали історію, філософію, географію, геометрію, музику та астрономію. Одним із завдань цього етапу навчання була підготовка до занять з учителем красномовства. Особливим предметом була грецька мова: справді освіченою людиною в Римі вважали лише того, хто її знав. Отримавши можливість навчатися далі, підліток віком 13- 14 років вирушав до Греції. У Греції навчалися в Афінах та на острові Родос у найкращих учителів. Це навчання коштувало дуже дорого, але воно давало змогу зробити політичну та юридичну кар’єру.
4. Що визначало розвиток господарства в Римі?
Відповідь:
Війни не були перешкодою для піднесення сільського господарства в 2-1 ст. до н. е. Застосування добрив, багаторазова оранка, догляд за полем унаслідок залучення праці рабів сприяли зростанню врожаїв. Особливо прибутковими були виноробство, маслинництво, садівництво. Біля великих міст виникали господарства, що спеціалізувалися на постачанні молока, сиру, птиці, м’яса, фруктів та овочів. Активно розвивалися й ремесла. Розкопавши Помпею та Геркуланум, учені дізналися, що невеликі майстерні були чи не в кожному дворі. У таких майстернях виготовляли вовняні тканини, лампи з бронзи й глини, вироби із заліза й скла, найрізноманітніші інструменти - хірургічні, ковальські, столярні, слюсарні, ваги тощо. А ще були ювелірні, парфумерні, скульптурні майстерні. 
Сторінка 227 Оцініть себе
1. Які території завоював Юлій Цезар протягом 58-46 рр. до н. е. ?
Відповідь:
Цезар 58—50 рр. до н. е. завоював усю Галлію (сучасна Франція) і навіть переправився на Британські острови. Ці землі ввійшли до складу Римської держави як провінція Галлія. Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію. Тут, поблизу міста Фарсал, у 48 р. до н. е. відбулася битва двох видатних римських полководців, яка закінчилася перемогою Цезаря.
2. Що означають крилаті вислови «жереб кинуто», «перейти рубікон», «і ти, Бруте?» Які події лежать у їх основі?
Відповідь:
«Жереб кинуто» - прийняття невідворотного рішення — подібно до гравця, який кинувши гральну кістку (жереб), вже не має дороги назад.
«Перейти рубікон» - ухвалення безповоротного рішення. 
«і ти, Бруте?» - вживається до людини, яка зрадила.
3. Як і коли було створено перший тріумвірат? Чи можна вважати тріумвірів диктаторами?
Відповідь:
У 60 р. до н. е. троє видатних політиків Риму - Г ней Помпей, Марк Красе та Юлій Цезар - утворили Перший тріумвірат. Вони поділили між собою керівництво провінціями й домовилися підтримувати один одного. Союз тримався передусім на військовій славі учасників.
4. Коли і за яких обставин було встановлено диктатуру Юлія Цезаря? Які вона мала особливості?
Відповідь:
Коли Помпей залишив Італію та переправився в Грецію. Шлях на Рим був відкритий. Цезар, вступивши в місто, нікого не переслідував. Завдяки цій політиці «милосердя», як називав її сам Цезар, він швидко здобув багато нових прихильників. Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію. Тут, поблизу міста Фарсал, у 48 р. до н. е. відбулася битва двох видатних римських полководців, яка закінчилася перемогою Цезаря.
Через кілька місяців Цезар повів своє військо до Сирії проти пон-тійського царя, що загрожував римським провінціям в Азії. У серпні 47 р. до н. е. після перемоги над ним Цезар надіслав найкоротший в історії звіт до Риму: «Прийшов, побачив, переміг». 
Сторінка 235 Оцініть себе
1. Скільки років минуло від створення імперії в Давньому Римі?
Відповідь:
Імператор Октавіан Август прЕівив Римом від ЗО р. до н. е. до 14 р. н. е. Фактично з цього року була створена Римська імперія. 
30+2015=2045 років минуло від створення Рим. імперії
2. Витлумачте поняття: принцепс, імператор, префект, меценат.
Відповідь:
Принцепс - найавторитетніший серед сенаторів, тим, хто визначав порядок денний, головував на засіданнях. Імператор - частина титулу принцепса, міг скликати народні збори та збори сенату, вносити законопроекти або накладати вето на закони. Згодом імператором називали правителя Римської імперії Перефект - посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.
Меценат - людина, яка матеріально підтримує розвиток культури.
3. Що таке принципат? Чим ця форма правління відрізнялася від республіки?
Відповідь:
Октавіана проголосили довічним трибуном, консулом та цензором. У нових списках сенаторів ім’я Октавіана стояло першим. Теік в ін став принцепсом - найавторитетнішим серед сенаторів, тим, хто визначав порядок денний, головував на засіданнях. Октавіан мав найвищу військову владу - імперій (звідси - «імператор» як частина титулу принцепса), міг скликати народні збори та збори сенату, вносити законопроекти або накладати вето на закони. Згодом йому було присвоєно титул верховного жерця, почесний титул Августа («поважний», «возвеличений богами»), трохи пізніше - титул «батька вітчизни». Культ Августа поширювався і в римських провінціях: у Єгипті, наприклад, його вважЕши 
фараоном і сином бога Сонця.
4. Якою була політика Октавіана Августа?
Відповідь:
Август запровадив нові посади - префекта Рима і префекта преторіанської гвардії. Префекта Рима обирали із сенаторів, до обов’язків цього посадовця належало наглядати за порядком у місті. Префект преторіанської гвардії командував охороною імператора. Було підвищено платню солдатам і офіцерам. Чимало ветеранів осіли в провінціях і допомагали їх освоювати. Як головнокомандувач армії Август керував провінціями, де перебували війська (імператорські провінції). Він призначав намісників, які командували гарнізонами.
Сенату для управління було надано спокійніші й розвинутіші провінції. їх називали сенаторськими провінціями. За Октавіана Августа західний кордон досяг Атлантичного океану й пролягав по Рейну. Північні кордони сягнули Дунаю, де було створено нові провінції. Кордони на сході посунули до річки Євфрат та Парф’янського царства, з яким імператор уклав мир. 
Сторінка 241 Оцініть себе
1. Скільки років минуло відтоді, як панували імператори династії Антонінів ?
Відповідь:
Назва династії Антонінів умовна, оскільки 7 імператорів цієї династії не були навіть родичами, за винятком двох останніх. Усі вони, окрім першого, - вихідці з провінцій. Імператор за погодженням із сенатом мусив обрати здібного державного діяча та всиновити його, аби влада перейшла до надійних рук.
Перший імператор з цієї династії Нерва, роки його правління: 96-98 рр. н.е. Отже з 96 року н.е. почалося правління династії Антонінів. Закінчилося воно за Коммода, 
який правив з 180 по 192 рр. Тобто 192 р. н.е. слід вважати кінцем правління династії Антонінів.
Н.е. 96 р. 192 р. 2015 р.
2015-192 = 1823 роки минуло від панування імператорів династії Антонінів
2. Яких меж сягали володіння Римської імперії в 2 ст.?
Відповідь:
На півдні до Єгипту включно, на Півночі до Германії, на Заході до Вірменії та на Сході до Мавританії
3. Якими діяннями «уславили» свої імена імператори династії Юліїв-Клавдіїв та Флавіїв?
Відповідь:
Октавіан Август став засновником першої династії імператорів - династії Юліїв-Клавдіїв. Своїм спадкоємцем Октавіан призначив Тіберія (14-37 рр.). Перші роки правління Тіберія були спокійними. Він перестав скликати народні збори, а всі їхні повноваження передав сенату.
Наступник Тіберія Калігула (37-41 рр.) відзначався ще більшим свавіллям. Він примушував заможних людей складати заповіти на свою користь, а потім їх страчував.
Щоб продемонструвати презирливе ставлення до сенату, Калігула ледь не оголосив сенатором свого коня. Переслідуючи та знищуючи всіх незгідних,Калігула перестав дбати про армію. Невдоволені офіцери організували заколот і вбили його. Після Калігули імператором став 50-річний Клавдій (41-54 рр.). Він не проводив масових переслідувань й увійшов в історію як завойовник Британії, Фракії (сучасна Південна Болгарія) та Мавританії. Клавдій став жертвою змови, організованої 
його дружиною Агриппіною, щоб привести до влади сина від попереднього шлюбу - Нерона. Нерон (54-68 рр.) увійшов в історію як найогидніший тиран.
У боротьбі за престол переміг 60-літній Веспасіан, який став засновником династії Флавіїв. Щоб підтримати міську бідноту, Веспасіан наказав спорудити у Римі нові громадські споруди. Це дало змогу багатьом збіднілим римлянам заробляти, працюючи на будівництві.
4. Чому добу правління династіїАнтонінів називають «золотим віком» Римської імперії?
Відповідь:
Період правління чотирьох перших імператорів династії Антонінів сучасники назвали «золотим вікої; імперії». За правління юриста Нерви (96-98 рр.) ї було ухвалено закон про надання землеробам позик під низький відсоток. Прибутки від них ішли на допомогу сиротам і дітям жебраків. Імператор Траян був першим вихідцем з Іспанії, тобто став першим провінціалом з-поміж імператорів. Він ж; з у злагоді з сенатом, поповнюючи його представниками провінцій. Траян приєднав до Риму нову провінцію - Дакію, розташовану на землях сучасної Румунії. 
Сторінка 248 Оцініть себе
1. Як було забудовано Рим часів імперії?
Відповідь:
Рим відзна чався дуже щільною забудовою, тому будинки в декілька поверхів були життєвою потребою. На вулицях часто виникала така тіснява, що інколи забороняли в денний час їздити містом в екіпажах та возами, за винятком возів будівельників. Стічні води зливалися в каналізаційні труби й потрапляли до центрального каналу.
Чиста вода подавалася спеціальними трубами, прокладеними по мостах-акведуках або під землею. Воду нагромаджували у величезних цистернах і розгалуженою системою глиняних та свинцевих труб подавали в місто.
2. Витлумачте поняття: форум, домус, інсула терми, гладіатори, тога.
Відповідь:
Форум - головна площа Риму.
Домус - будинки-особняки.
Інсула - багатоквартирні будинки.
Терми - громадські лазні.
Гладіатор - воїн-невільник часів давнього Риму, що виступав на видовищних заходах, б'ючись на арені з іншими гладіаторами, або з тваринами (левами).
Тога - напівкруглий шмат матерії, який обгортали навколо тіла.
3. Поясніть вислів хліба та видовищ. Чому він виник саме в Давньому Римі?
Відповідь:
Цей вислів позначає людей, які живуть виключно на подачки інших. Римські політики, щоб заробити любов плебсу (щоб виграти вибори консула, заспокоїти народ та ін.) часто влаштовували криваві видовища (наприклад, битви гладіаторів) та роздавали хліб.
4. Чим життя в Римі відрізнялося від життя в інших давніх столицях?
Відповідь:
Життя в Римі відрізнялося тим, що в цьому місті постійно проходили гладіаторські ігри, колісничні перегони, масштабні святкування релігійних свят тощо.
Сторінка 252 Оцініть себе
1. Які факти свідчили про кризу в Римській імперії в 3 ст.?
Відповідь: 
Починаючи з 3 століття в Римській імперії відбулася господарська криза, криза рабовласницькою системи. З ст. виявилося дуже важким для Римської імперії. Окрім господарської кризи, розпочався наступ варварських племен на прикордонні провінції. Особливо грізною силою були готи. У середині століття вони разом з іншими племенами завдавали ударів північним провінціям Риму. На території імперії лютували голод та епідемії, спалахували повстання рабів та колонів. Солдати самі вибирали імператорів. Послаблення центральної влади в Римі призвело до того, що імперія почала розпадатися. Одна за одною провінції робили спроби вийти з її складу. Намісники не бажали підкорятися імператорові й прагнули стати повноправними володарями в провінціях.
2. Витлумачте поняття: колони, тетрархія, домінує, варвари.
Відповідь:
Колони - розорені громадяни, збідніле населення. Тетрархія влада чотирьох.
Домінує - форма правління у Стародавньому Римі, що прийшла на зміну принципату, встановлена Діоклетіаном (роки правління 284 — 305). У домінат включають період тетрархії.
Варвари - назва, яку стародавні греки і римляни давали народам і племенам, що не належали до греко-римської цивілізації та, за їхнім переконанням, перебували на нижчому рівні культурного розвитку.
3. До яких заходів вдалися імператори Діокпетіан і Константан, аби поліпшити становище Римської імперії? Відповідь:
Призупинити розпад імперії спромігся імператор Діоклетіан. У 284 р. легіони проголосили його імператором. Син вільновідпущеника, він пройшов усі щаблі військової служби - від солдата до полководця Римської імперії.
Для більш ефективного керівництва частинами 
величезної імперії Діоклетіан узяв собі трьох співправителів. Склалася нова система управління - тетрархія (у перекладі - влада чотирьох). Щоправда, реальна влада належала Діоклетіану. Для резиденції він обрав містоНікомедію на північно-східному узбережжі Малої Азії. Тож Рим перестав бути центром імперії, оскільки тетрархи правили зі своїх міст? Аби впоратися з повстаннями та захистити імперію від ворожих навал, Діоклетіан збільшив чисельність аомії. Усю імперію було поділено на військові округи, х очолювали військові командири, а провінції - ДОВІЛЬНІ ЧИНОВНИКИ. Кордони провінцій не збігалися з кордонами округів. Командири та намісники провінцій стежили один за одним та доповідали про все правителям. Селяни сплач у залп податок за землю' та за кожного члена родино а городяни - подушний. Для обчислення пс лат лі в було проведено перепис населення. Податки збиралися не лише грошима, а й продуктами й товаром.
Константин продовжив реформи Дісспетіана: замінив знецінені срібні гроші золотою монетою, для поліпшення, за сплатою податків він прикріпив колонів до землі, а жителів міст - до сього місця проживання. Ремісникам імператор заборонив змінювати професію.
Було збережено поділ імперії на чотири частини.
Сторінка 257 Оцініть себе
1. Хто такий Ісус Христос? Які історичні факти про нього відомі? Що розповідають про Ісуса Євангелія?
Відповідь:
У 63 р. н. е. Рим підкорив Палестину. У 37 р. до н. е. її правителем став Ірод Великий. За панування римлян істотно зміцнилося економічне становище іудейських священиків і, відповідно, посилився їхній вплив. Єрусалимський храм знову став центром релігійного життя.
За таких обставин у Палестині розпочав проповідувати Ісус Христос. Щоправда, римські джерела подають лише коротенькі згадки про Ісуса.
У 1971 р. було знайдено арабську копію тексту єврейського історика Йосифа Флавія, у якому цей противник християнства розповідав історію життя Христа. У джерелі, зокрема, ідеться про те, що в Галілеїжив проповідник Ісус (Ієшуа). Першими сприйняли його проповіді найбідніші прошарки палестинського суспільства. На початку діяльності Ісус прийшов до Іоанна Хрестителя, який охрестив його. Ісуса було проголошено Месією - спасителем світу. Утім, основним джерелом, яке розповідає про життя Христа, є книги Нового Завіту Біблії, які називають Євангеліями.
2. Поясніть поняття та терміни: християнство, Святе Письмо, Євангеліє, апостоли, церква, символ віри.
Відповідь:
Християнство - один з напрямків єдинобожжя. Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині. На відміну від християнства.
Святе Письмо - збірка книг, що складають Біблію. Євангіліє - так називають кожну з перших чотирьох книг Нового Завіту, написаних апостолами Матвієм, Марком, Лукою та Іоанном. У книгах описане земне життя Господа, Сина Божого Ісуса Христа: Його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, воскресіння й вознесіння на небо.
Апостоли - у Новому Завіті так названо 12 перших послідовників і учнів Христа.
Церква - означає «дім Божий», тобто святе місце, призначене для богослужінь і молитов, а також - громада віруючих.
Символ віри - короткий і точний виклад основних християнських істин.
3. Які зміни відбулися в становищі християнських громад протягом 1-4 ст. ?
Відповідь:
Християни в різних землях імперії створювали свої громади. Перші християнські громади трималися на демократичних засадах. Голова громади розпоряджався майном та грошима для організації молитовних зібрань і допомоги тим громадівцям, яких спіткала біда. Свої зібрання перші християни проводили в потаємних місцях. Згодом окремі громади будували молитовні доми, церкви. Кількість прихильників нової релігії зростала. Проте життєві правила, яких дотримувалися перші християни, суперечили присязі римського громадянина. Людина, яка давала цю присягу, визнавала богом імператора й присягала іменем Юпітера та інших римських богів. Цього не визнавали християни, тому всіляко ухилялися від присяги. Відмову присягати імператорові й приносити жертви влада сприймала як непокору й прояв бунтівного вільнодумства. Слідуючи заповіді «не вбивай», християни відмовлялися служити у війську, що теж викликало занепокоєння влади. Спосіб життя християн руйнував усталені уявлення, у чому влада вбачала наміри розхитати римську державу. Саме тому християнські громади зазнавали переслідувань.
4. Якою була роль імператорів Константина та Феодосія в перетворенні християнства на державну релігію? Відповідь:
Імператор Константин зрозумів, що церковну організацію та авторитет християнства можна використати для зміцнення своєї влади. Він повернув християнам церковне майно, конфісковане його попередником, звільнив християнських священиків від сплати податків тавійськової служби, проголосив свободу молитовних 
зібрань. Сам імператор святкував і християнські, й традиційні римські свята. У 325 р. в місті Нікея було скликано собор (зібрання) єпископів Заходу та Сходу. У ньому взяв участь і сам імператор, аби піднести його значення. Було затверджено Символ віри - короткий і точний виклад основних християнських істин. Найважливіше в ньому було те, що єдиний Бог виступає в трьох рівних проявах (іпостасях) - Бога-Отця, Бога-Сина (Ісуса Христа) і Бога-Духа Святого, які разом становлять Святу Трійцю. Рішення Нікейського собору сприяли остаточному оформленню християнської церкви - громади єдиновірців, людей, які сповідують одну віру. Було запроваджено семиденний тиждень замість звичного для римлян восьмиденного. Сьомий день вважався днем молитов та зібрань, днем відпочинку. Були оформлені перші рукописи Біблії.
За імператора Феодосія (379-395 рр.) запровадили обов’язкове християнське віросповідування для всіх римських громадян. Так християнство стало єдиною державною релігією Римської імперії. Язичницькі храми почали руйнувати, статуї римських богів нищити.
Сторінка 259 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Роздивіться портрети та прочитайте уривки з твору Светонія «Життя дванадцяти цезарів». Доберіть до кожного скульптурного портрета уривок, який стосується зображеного історичного діяча.
Відповідь:
• Портрету Октавіана Августа відповідає уривок №В, тому що обличчя його було спокійним.
• Портрету Нерона відповідає уривок №А, оскільки волосся він завжди завивав кучерями й укладав рядами, а під час грецької їзди навіть відпускав їх на потилиці.
• Портрету Веспасіана відповідає уривок №Б, бо він був будови міцної й кремезної, з суворим виразом обличчя.
Сторінка 261 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Роздивіться ілюстрації, на яких зображено:
1) найвищий давньоримський акведук Пондю-Гар (Франція);
2) найбільшу споруду тогочасного Рима - Великий цирк (реконструкція);
3) найвідоміший амфітеатр Флавіїв - Колізей;
4) арку Септимія Севера з римського форуму;
5) базиліку Ульпія на форумі Траяна (реконструкція);
6) колону імператора Марка Аврелія. Установіть відповідність між назвами та зображеннями, одним-двома реченнями поясніть призначення споруд.
Відповідь:
1 - Б) найвищий давньоримський акведук Пон-дю-Гар (Франція);
2 - В) найбільшу споруду тогочасного Рима - Великий цирк (реконструкція);
3 - Д) найвідоміший амфітеатр Флавіїв - Колізей;
4 - Г) арку Септимія Севера з римського форуму;
5- А) базиліку Ульпія на форумі Траяна (реконструкція);
6- Е) колону імператора Марка Аврелія. 
Сторінка 262 Працюймо самостійно. Завдання 3.
Назвіть не менше трьох архітектурних особливостей, що відрізняють Пантеон від інших грецьких та римських храмів.
Відповідь:
Пантеон - «храм усіх богів», купол якого до кінця 19 століття залишався найбільшим у світі. Цю найдосконалішу архітектурну та інженерну споруду Рима побудовано в 2 ст. за імператора Адріана на місці попереднього храму. Купол Пантеону сягає в діаметрі 43 м. Щоб втримати склепіння такої ваги, довелося зробити стіни завтовшки б метрів. Досконалість споруди виявляється в дивовижній співмірності пропорцій: діаметр будівлі майже дорівнює її висоті, а висота купола дорівнює висоті стін, на які він спирається. Пантеон - перший 
античнии храм, у якому акцент у сприйнятті перенесено із зовнішнього вигляду на внутрішнє оздоблення. Усередині Пантеон має двох’ярусну стіну з колонами й нішами, прорізану склепінчастими арками. Не другий, менший і більш плаский, ярус спирається. Купол має п’ять рядів квадратних заглиблень і зачищається отвором діаметром 9 метрів — «Оком Пантє Крізь нього в храм проникає денне світло. Пантеон - єдина велика споруда Давнього Риму яка збереглася до сьогодні не в руїнах. 
Сторінка 269 Оцініть себе
1. Скільки минуло з заснування Рима?
Відповідь:
Згідно з легендами, місто Рим засноване у 753 р. до н. е. місцевими племенами, що розбили табори на семи пагорбах. Падіння Західної Римської імперії відбулося в 476 р. нашох ери.
753+476=1229 року минуло з заснування Рима до падіння Зах. Рим. імперії.
2. Витлумачте понятя: Велике переселення народів, вандалізм, слов'янс. Велике розселення слов’ян.
Відповідь:
Велике переселення народів - грандіозні переселення, що відбул о в Європі в 4-7 ст., у результаті чого почали формува, ся народи та території, що визначають сучасну політичну карту Європи.
Вандалізм - зловмисне руйнування або пошкодження культурно-історичних пам'ятників, інших матеріальних і 
культурних цінностей, приватних або суспільних об'єктів майна.
Слов’яни - велика група європейських народів. Усталений поділ слов’ян на східних (українці, білоруси, росіяни), західних (поляки, чехи, словаки, лужичани) і південних (болгари, македонці, хорвати, словенці, боснійці, чорногорці, серби).
Велике розселення слов’ян - переселення слов’ян, що відбулося в Європі в другій половині 5 - 7 ст. під час Великого переселення народів, коли слов’янські племена з’явилися в Подунав’ї, у глибинних районах Балканського півострова - на півдні, на заході дійшли до Ельби та балтійського узбережжя; на північному сході заселили верхів'я Дону й Волги.
3. Як Велике переселення народів вплинуло на долю Римської імперії? Якою, зокрема, була роль готів та гунів? Відповідь:
3-4 ст. Римську імперію випробовували на міцність германські племена: готи, франки, лангобарди, бургунди, свеви та вандали. Поки імперія була сильною, вона не лише забезпечувала спокій у Європі, а й стримувала зростання сили одних народів, переселяла інші, сварила різні варварські племена між собою. Проте, ослабнувши, Рим утратив контроль над ситуацію ззовні. Кордони імперії більше не були «стіною» між варварами та римлянами, тож колись завойовані землі ставали легкою здобиччю для варварів. Варварські племена, які оселилися на території Західної Римської імперії, створювали свої власні держави. їх називають варварськими королівствами. Перше королівство створили вестготи: у 418 р. в Південно-Західній Галлії зі столицею в Тулузі (пізніше влада вестготського правителя поширилася й на терени Піренейського півострова). Згодом на теренах Римської імперії виникли королівства вандалів - у Північній Африці, англів і саксів - у Британії, бургундів і франків - у Галлії. 
4. Які назви давніх слов’ян зберегли писемні джерела? На якій підставі вчені археологи роблять висновок про належність археологічних пам’яток слов’янам?
Відповідь:
Докладніше розповідають про слов’ян джерела 6 ст. й наступних століть. Велику увагу їм приділив автор історії готів Йордан. Він, зокрема писав, що «венеди походять від одного корення і сьогодні відомі під трьома назвами: венедів, антів, склавинів...». За Йорданом, венеди мешкали в Засейні Вісли, анти - у Подніпров'ї, склавини - між Дніпром і Дунаєм.
Сторінка 270 Працюймо самостійно. Завдання 1.
Складіть словничок 3, 4 слів, які можна використати в розповіді про суспільне життя давніх слов'ян. Запишіть тлумачення до кожного.
Відповідь
1. Городище - стародавнє укріплення - оселення, яке звичайно оточувалося земляним валом з ровом або глинобитними, кам'яними стінами.
2. Капище - культова спорда у східних та прибалтійських слов'ян до прийняття християнства; переважно оздоблений дашок на стовпах, споруд і над ідолами.
3. Ідол - жертовник масивний стовп.
4. Волхви - служителі язичницьких обрядів.
Сторінка 271 Працюймо самостійно. Завдання 2.
Використовуючи подані рядки слів, сформулюйте речення, які характерезують господарське життя та заняття давніх слов’ян.
Відповідь:
Велика рогата худоба, кози, вівці, свині - тварини які розводили слов’яни. 
Горох, ріпа, редька, цибуля й часник - рослини, які вирощували слов’яни.
Ливарна справа й ковальство - ремесла давніх слов’ян. Посуд, вироби зі скла, бронзи, срібла й золота, вина, олія - вироби які виробляли слов’яни.
Просо, ячмінь, пшениця, жито, овес, льон і конопля - городні рослини, які вирощували слов’яни.
Хутро, мед, віск, шкури, зерно - продукти якими торгували давні слов’яни.
Сторінка 272 Працюймо самостійно. Завдання 3.
1. Роздивіться ілюстрацію. Чим зайняті зображені на малюнку люди?
Відповідь:
Поклоняються язичницькому божеству на святилищі.
2. Доведіть, що давні слов’яни обожнювали сили природи.
Відповідь:
Давні слов’яни, що проживали на території України, поклонялися божествам, пов’язаним з рільництвом і скотарством. Джерела розповідають про верховного бога (бога сонця) - Даждьбога. Прикметно, що втіленням сонця було кілька божеств. Так, богом весняного сонця був Ярило, богом зимового сонця - Поревит тощо. До важливих богів належали бог неба Сварог, бог грому та блискавки Перун, бог - покровитель худоби, родючості та добробуту Велес. Поклонялися наші предки духам: лісовикам, водяникам, домовикам тощо. Вірили в надприродну силу русалок, берегинь, вовкулак... Та хоч язичницькі вірування були за тих часів панівними, однак одразу після виникнення християнства долучалися давні слов’яни і до нової релігії. 
Відповідь:
На малюнку-реконструкції ми бачимо, що молоді та старі знаходится на святилищі та поклоняються божеству, яке ймовірно і є одним богом, що надсилає блискавку, володар усіх.Переглядів: 48860
5.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Всесвітня історія. Історія України 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Бандровський О.Г., Власов В.С.) [2014]:

Арсен
Відповідь
11 вересня 2018 19:41
Нема 11 впродовж 2
 
Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера