ГДЗ Скворцова, Онопрієнко Математика 4 клас сторінка 14 – 20 частина 2 програма 2021 року відповіді ответы

СТОРІНКА 14
Завдання 1
1) Оля і Юля купили однакову кількість тістечок: Оля — за ціною 50 грн, а Юля — за ціною 30 грн. Скільки гривень заплатила Юля, якщо Оля заплатила 150 грн?
Розв'язання
1) 150 : 50 = 3 (т.) – купила Оля
2) 30  3 = 90 (грн)
Відповідь: Юля заплатила 90 гривень.
 
2) Оля і Юля купили однакову кількість тістечок: Оля — за ціною 50 грн, а Юля — за ціною 30 грн. Скільки гривень заплатила кожна дівчинка, якщо разом вони заплатили 240 грн?
Розв'язання
1) 50 + 30 = 80 (грн) – разом
2) 240 : 80 = 3 (т.) – купили
3) 50 • 3 = 150 (грн) – Оля
4) 30 • 3 = 90 (грн)
Відповідь: Оля заплатила 150 гривень, а Юля — 90 грн. 
 

СТОРІНКА 15

Завдання 2
Дано три числа. Сума цих трьох чисел дорівнює 232 540, сума першого та другого чисел — 223 502, а сума другого та третього — 189 084 . Знайди кожне число.
Розв'язання

1) _232540

     223502

        9038 – третє

2) _189084

        9038

     180046  друге

3) _223502

     180046

      43456

Відповідь: перше число 43456, друге  180046, третє  43456. 

Завдання 3
(8148 – 7519)  7 + 56 708 – 70 000 : 10 000 = 4403 + 56708 – 7 = 61104
3230 – 608  4 + (506 342 – 506 329) • 100 = 3230 – 2432 + 1300 = 2098
240 000 – 83  100 + 78 000 : 13 000  8 = 240000 – 8300 + 48 = 231748
 
Завдання 4

№ потяга

Час відправлення

Час у дорозі

Час прибуття

13

16 год 11 хв

14 год 44 хв  1 год 27 хв

81

17 год 30 хв

16 год 10 хв 1 год 20 хв

99

16 год 49 хв

14 год 23 хв 2 год 26 хв
 

СТОРІНКА 16

Завдання 1
1) Два кондитери, працюючи з однаковою продуктивністю, випекли 504 круасани. Перший кондитер працював 8 год, а другий — 6 год. Скільки круасанів випік кожний кондитер?
Розв'язання
1) 8 + 6 = 14 (год) – разом
2) 504 : 14 = 36 (кр.) – за 1 год
3) 36 • 8 = 288 (кр.) – випік перший
4) 36 • 6 = 216 (кр.)
Відповідь: перший кондитер випік 288 круасанів, а другий — 216 круасанів.
 
2) Відстань між будинками Назара та Яни становить 504 м. Діти вирішили зустрітися. Назар до зустрічі йшов 8 хв, а Яна — 6 хв. Який шлях подолала кожна дитина до зустрічі, якщо вони рухались з однаковою швидкістю?
Розв'язання
1) 8 + 6 = 14 (хв) – разом
2) 504 : 14 = 36 (м) – за 1 хв
3) 36 • 8 = 288 (м) – Оля
4) 36 • 6 = 216 (м)
Відповідь: Назар подолав 288 метрів, а Яна — 216 метрів.
 
3) Два кондитери працювали протягом однакового часу. Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий — 216. З якою продуктивністю працював кожний кондитер, якщо щогодини вони разом випікали 63 круасани?
Розв'язання
1) 288 + 216 = 504 (кр.) – разом
2) 504 : 63 = 8 (кр.) – за 1 год
3) 288 : 8 = 36 (год) – перший кондитер
4) 216 : 8 = 27 (год)
Відповідь: перший кондитер працював 36 годин, а другий — 27 годин.
 
4) До зустрічі Назар та Яна рухалися протягом однакового часу, причому Назар подолав 288 м, а Яна — 216 м. З якою швидкістю рухалася кожна дитина, якщо щохвилини вони наближалися одне до одного на 63 м?
Розв'язання
1) 288 + 216 = 504 (м) – разом
2) 504 : 63 = 8 (м) – щохвилини
3) 288 : 8 = 36 (м/год) – Назар
4) 216 : 8 = 27 (м/год)
Відповідь: швидкість Назара 36 м/хв, а Яна — 27 м/год.
 
Завдання 2
Ігор цікавиться гідроелектростанціями України. Він склав для дітей у класі задачу: «Сума довжин усіх гребель Канівської, Каховської та Середньодніпровської ГЕС становить 21 км 263 м. Якщо додати довжини гребель Канівської та Каховської ГЕС, одержимо 13 км 773 м; довжини гребель Каховської і Середньодніпровської ГЕС — 10 км 763 м. Яка довжина гребель кожної із зазначених ГЕС?» Розв’яжи задачу, яку склав Ігор.
Розв'язання

1) _21263

     13773

      7490 (м) – Середньодніпровська ГЕС

2) _10763

      7490

      3273 (м)  Каховська ГЕС

3) _7490

     3273

    10763 (м)  разом

3) _21283

     10763

     10500 (м)

Відповідь: довжина Канівської ГЕС 10500 метри, Каховської ГЕС  3273 метри, Середньодніпровської ГЕС  7490 метрів. 

 
 

СТОРІНКА 17

Завдання 3
Знайди значення виразів, у яких кількість цифр у значенні частки й у діленому є однаковою. Знайди значення решти виразів. Виконай перевірку.

_9135 |  9   

 9        1015

 _13

    9

  _45

    45

     0

_906 |  2   

 8       453

_10

  10

    _6

      6

      0

_8804 |  4   

 8         2201

 _8

   8

    _4

      4

      0

_408 |  3   

 3       136

_10

   9

  _18

    18

     0

Перевірка

 х 1015

        9

   9135

  х 453

       2

     906

  х 2201

        4

    8804

  х 408

       3

   1224

Завдання 4
(21 658 : 7 – 3092)  48 356 – 3788 = 2  48 356 – 3788 = 96712 – 3788 = 92924
1623  100 : (252 : 42) – 18 045 = 1623  100 : 6 – 18045 = 27050 – 18045 = 9005
513 000 : 100 : (252 : 28)  1000 – 369806 = 513000 : 100 : 9  1000 – 369806 = 200194
 
Завдання 5

7752 : 6 + 6492 : 3 < 5121  4

32000 : 100  8 <  98760 : 8

625 : 5 = (625  2) : (5  2)

654675 : 3 : 5  = 654675 : 5 : 3
Завдання 6 Постав дужки так, щоб одержати істинні рівності.

54  ( 0 + 18 : 18) = 54

(22 – 4)  3 + 10 = 64

Завдання 7 Віднови розв’язання

_81630 |  9   

 81        9070

   _63

     63

       0

_24768 |  6    

 24         4012

   _7

    6

  _16

    12

    _48

      48

        0

 

Сторінка 18

Завдання 1
Нехай a = 40, b = 240, c = 30
240 : 40 = 6
30 • 6 = 180
Нехай a = 40, c = 30, k = 420
30 + 40 = 70
420 : 70 = 6
40 • 6 = 240
30 • 6 = 180
Завдання 2
На прем’єру фільму продали 3000 квитків у великий і малий зали кінотеатру. У великому залі 1200 місць, а в малому — 600. У великому залі відбулося 2 сеанси, а решта сеансів — у малому залі. Скільки всього сеансів відбулося у великому та в малому залах кінотеатру разом, якщо зали були повністю заповнені?
Розв'язання
1) 1200 • 2 = 2400 (м.) – у великій
2) 3000  2400 = 600 (м.) – разом
3) 600 : 600 = 1 (с.) – у малій залі
4) 2 + 1 = 3 (с.)
Відповідь: всього було 3 сеанси.
 
Завдання 3

Письмове ділення

_7416 |  6   

 6        1236

_14

  12

  _21

    18

    _36

      36

        0

_6395 |  5   

 5         1279

_13

  10

  _39

    35

    _45

      45

        0

_6243 |  3   

 6         2081

 _24

   24

     _3

       3

       0

_4325 |  5   

 40         865

 _32

   30

   _25

     25

       0

Перевірка 

 х 1236

       6

   7416

  х 1279

        5

    6395

  х 2081

        3

    6243

  х 865

       5

   4325

Письмове ділення 

_29120 |  8    

 24          3640

 _51

   48

   _32

     32

       0

_172230 |  6   

 12          28705

 _52

   48

   _42

     42

      _30

        30

          0

_9216 |  3    

 9        3072

 _21

   21

     _6

       6

       0

_2781 |  9    

 27         309

   _81

     81

       0

    Перевірка 

х 3640

       8

 29120

х 28705

        6

 172230

х 3072

      3

  9216

х  309

      9

  2781

Завдання 4

(17 – b)  4 = 42 + 14

(17 – b)  4 = 56

17 – b = 56 : 4

17 – b = 14

b = 17 – 14

b = 3

450 : х + 50 = 2  70
450 : х + 50 = 140
450 : х = 140 – 50
450 : х = 90
х = 450 : 90
х = 5
Завдання 5
Якщо а = 198285, тоді а : 5 – 9999 = 198285 : 5 – 9999 = 29658
Якщо с = 4, тоді 336584 : с + 9998 = 336584 : с + 9998 = 94144
 

Сторінка 19

Завдання 1
1) Олег купив 3 шоколадки за однаковою ціною і заплатив 75 грн. Яка ціна шоколадки?
Розв'язання
75 : 3 = 25 (грн)
Відповідь: ціна шоколадки 25 гривень.
Схема: а)
2) Олег і Ганна купили 10 шоколадок за однаковою ціною і заплатили 250 грн. Яка ціна шоколадки?
Розв'язання
250 : 10 = 25 (грн)
Відповідь: ціна шоколадки 25 гривень.
Схема: с)
3) Олег і Ганна купили шоколадки за однаковою ціною. Ганна купила на 4 шоколадки більше і заплатила на 100 грн більше, ніж Олег. Яка ціна шоколадки?
Розв'язання
100 : 4 = 25 (грн)
Відповідь: ціна шоколадки 25 гривень.
Схема: б)
 
Завдання 2
1) Два кухарі ліпили вареники, працюючи з однаковою продуктивністю. Перший  кухар працював на 2 год більше, ніж другий, і зліпив на 600 вареників більше. Яка  продуктивність праці кухарів?
Розв'язання
600 : 2 = 300 (в.)
Відповідь: 300 вареників.
2) Два кухарі ліпили вареники, працюючи з однаковою продуктивністю. Перший кухар зліпив 900 вареників. Другий кухар працював на 2 год більше, ніж перший, і зліпив на 1500 вареників більше. Яка продуктивність праці кухарів?
Розв'язання
1500 : 2 = 750 (в.)
Відповідь: 750 вареників.
 

СТОРІНКА 20

Завдання 3

268  100 = 26800

380000 : 100 = 3800 350000 : 10000 = 35
Завдання 4

50 = 100 : 2

25 = 100 : 4

5000 = 10000 : 2

250 = 1000 : 4

500 = 1000 : 2

125 = 1000 : 8

Завдання 5
Як зміниться значення частки (добутку), якщо дільник (один із множників) збільшити у 2 рази? у 4 рази? у 8 разів? 
Зменшиться (збільшиться) у 2 рази, у 4 рази, у 8 разів.
 
Завдання 6
34  50 = 1700
34  500 = 17000
34  5000 = 17000
220000 : 50 = 4400
220000 : 500 = 440
220000 : 5000 = 44
 
Завдання 7

(163800 : 9 – 5022 : 9)  3 = 52926

_163800 |  9    

   9         18200

  _73

    72

    _18

      18

        0

_5022 |  9  

  45      558

  _52

    45

    _72

      72

        0

_18200

    558

 17642

х 17642

        3

   52926

(184072 – 5648) : 8 + 5373 : 3 = 2497

_184072

    5648

 178424

_5648 |  8   

  58      706

    _48

      48

        0

_5373 |  3    

  3        1791

 _23

   21

   _27

     27

       _3

         3

         0

+ 706

  1791

  2497

910218 : 3 – (147420 + 35049) : 7 = 156402

910218 |  3      

3           303406

_10

   9

  _12

    12

      _18

        18

          0

+ 147420

    35049

   182469

_182469 |  7  

 14         26067

 _42

   42

     _46

       42

       _49

         49

           0

_ 182469

     26067

   156402

800400 : 4 – 30248 : 8 + 12240 : 4 = 266800

_800400 |  3     

 6          266800

_20

  18

  _20

    18

    _24

      24

        0

_30248 |  8  

 24        3781

 _62

   56

   _64

     64

       _8

         8

         0

_266800

     3781

  263019

+   3781

  263019

  266800

  
Переглядів: 4071
16.12.2021 -

Категорія: ГДЗ » 4 клас

Коментарії до ГДЗ Скворцова, Онопрієнко Математика 4 клас сторінка 14 – 20 частина 2 програма 2021 року відповіді ответы:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера