Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.) [2014]

Сторінка 10
1. Що вивчає наука географія?
Поверхню Землі, материки й океани, острови та моря, річки міста, країни. 
2. Над якими основними питаннями працює сучасна географія? Які об’єкти вивчають географи?
Чому? Від чого? Як? Природні обєкти й явища і те, що створено діяльністю людини. Гора чи Місто. 
3. Поясніть, навіщо сучасній людині потрібно вивчати географію. Чи користуються члени вашої родини в побуті географічними знаннями?
Заради збереження сприятливих умов житя на Землі. Так, наприклад для орієнтації на місцевості.
Сторінка 16
1. Як у давнину люди уявляли Землю? Які докази вони використовували?
Як гору, опуклий диск на чотирьох черепахах, зріз циліндра, кулею, яйцем. Те, що бачили. 
4. Складіть перелік джерел інформації, які є у вас удома.
Карті, атласи, енциклопедії.
5. Які методи використовуються в географічних дослідженнях?
Спостереження (Дивитися на рух хмар, шоб спрогнозувати погоду), опис (Записати данні про гирло річки, описати її береги, межі на місцевості), картографування (теж саме, що 2), прогнозування (теж саме, що 1), порівняння (Порівнювати розлив річки у тій чи інший сезонний період, улавлювати закономірності), узагальнення (теж саме, що 1 чи 3). 
Сторінка 19
2. Як давньогрецькі вчені описували місце Землі в у сесвіті?
В центрі Усесвіту більшість, Арістарх Самоський навпаки, на обочині. 
3. Розкажіть історію створення перших географічних карт.
Спочатку як наскельні зображення місцевості, потім зобразили заселену частину суходолу навколо Середземномого моря, потім нанесли градусну сітку і додали Індійскький океан. 
4. Порівняйте карти світу Птолемея й Ератосфена. Назвіть основні відмінності.
У Птоломея є градусна сітка і вона охоплює більшу площу територій.
5. Хто з давньогрецьких учених залишив спогади про мандрівку півднем України?
Геродот 
Сторінка 19
1. Хто такі нормани? Що спонукало їх до відкриття нових земель?
Давньоскандинавські племена, які населяли північ Європи. 
2. Які країни відвідав арабський мандрівник Ібн Баттута?
Мароко, Аравію, Єгипет, Ірак, Персію, Крим, пониззя Волги, Кавказ, Середню Азію, Індію, зокреме о. Цейлон, Суматру, Китай. 
3. Мореплавці якої європейської країни першими дієта лися до берегів Індії?
Португалії 
4. Хто відкрив шлях до Індії?
Васко да Гама 
5. Чим прославився Марко Поло? Яке значення для пізнання Землі мала його подорож?
Відвідав Індію, Китай та ряд інших країн Сходу. Сухопутний шлях з Європи на Схід.
Сторінка 21
1. Назвіть причини, які спонукали європейців до пододій 
2. У якому році європейці вперше відкрили Північну Америку?
999р.(нормани)1492р.(іспанці) 
4. Чому відкритий X. Колумбом материк назвали Америкою, а не Колумбією?
Тому що саме він дослідив континент, а не острова Багам, 
Сторінка 27
1. Поясніть, яке значення мала перша навколосвітня подорож.
Доведено, що більшу частину Землі займає Світовий океан., а Земля має форму кулі. 
2. Розкажіть про роль піратів у відкритті нових земель.
Дрейк здійснив Другу навколосвітню подорож у 1577-1580 рр. і відкрив багато нових островів. 
3. Як була відкрита Австралія?
У 1605 р. Вільгельм Янц, навіть не здогадуючись, що це вий материк. 
4. Визначте, яку роль відіграли російські військові експедиції у відкритті Північної Азії.
Відкрили Західний Сибір, річки Лену та Амур, півострів Камчатку, протоку між Азією та Америкою, названу Беринговою пізніш. 
5. Яке значення мали навколосвітні експедиції Дж. Кука?
Відкрив Нову Зеландію, намагався відкрити Південний материк, о-ви Нової Каледоніїта Гавайські.
6. Поясніть вислів: Джеймс Кук відкрив материк Австра лія вдруге.
Тому що першим досяг її Вільгельм Янц, голландець. 
7. Розкажіть, хто й коли здійснив першу російську лосвітню подорож.
Крузенштерн і Лисянський у 1803-1806 рр. 
8. У чому полягала діяльність географічних товариств у XIX ст.?
Надавали усім експедиціям науковий характер, популяризували географічні дослідження.
- Випишіть основні географічні об'єкти на шляху навколосвітньої подорожі Ф. Магеллана.
Магеланова протока, Маріанскькі о-ви, Філіппіни, Молукські, мис доброї надії. 
Сторінка 32
1. Хто перший досяг Північного полюса?
Американський морський офіцер Роберт Пірі. 
2. Розкажіть, як підкорювали Південний полюс.
Англієць Роберт Скот і норвежець Руаль Амундсен. Першим досяг норвежець, 16 грудня 1911 року, англієць місяцем пізніше і загинув.
3. Розкажіть про українських учених.
Павло Тутковський - дослідник природи Поліссся. Степан Рудницький - автор наукових праць з фізичної і економічної географії. 
4. Назвіть проблеми, над якими працюють сучасні географи.
Дослідження Світового океану і атмосфери з близьким космосом. 
Знаходити напрямки й шляхи на місцевості, визначити географічне положення щодо сторін горизонту. 
Сторінка 37
2. Назвіть основні й проміжні сторони горизонту.
Основні - Північ, Південь, Схід, Захід, Промужні - Півд. Схід, Півд. Захід, Півн. Схід, Півн. Захід 
3. Визначте якомога більше способів орієнтування на місцевості.
Зорі, мох, місцеві ознаки, мурашники, полуденна лінія, компас, пеньки. 
4. Опишіть способи орієнтування за допомогою місцевих ознак.
Зорі, мох, місцеві ознаки, мурашники, полуденна лінія, компас, пеньки. 
5. Розкажіть про будову й роботу компаса.
Вільно рухаючва намагнічена стрілка, в межах магнітного полюсу встановлюється вздовж магнітних ліній. 
Сторінка 39
1. Що таке азимут?
Кут між напрямком на північ і напрямком на якийсь предмет на місцевості. 
2. Якому напрямку відповідає азимут 270°?
Захід 
3. Поясніть, як можна йти за азимутом і не дивитися постійно на компас.
Вибрати для орієнтиру нерухомий обьєкт. я кий співпадає з вашим напрямом руху. 
4. Караван ішов за азимутом 90°, а потім повернув наліво на 45°. У напрямку якої сторони горизонту став рухатися караван?
Північний Схід.
- За яким азимутом потрібно повертатись, якщо ви рухалися до об'єкта за азимутом 270°? 
Сторінка 45
1. Що вивчають науки топографія та картографія?
Земну поверхню вивчає топографія, а картографія - самі карти з зображенням цієї поверхні. 
2. Чим відрізняється зображення місцевості на малюнку й фотографії від аерофотознімка?
На відміну від малюнка, на фтографії зображуються всі обьєкти, які в цйей момент потрапили в кадр.
3. Яка відмінність між аерофотознімком і планом місцевості?
На плані місцевості зображені тільки ключові обьєкти, потрібні для орієнтування на місцевості.
4. Які переваги мають космічні знімки?
На них відсіюються дрібні, другорядні обьєкти і навпаки, віокремлюються великі обьєкти. які погано видно при близькій зйомці.
5. За яким зображенням можна отримати найбільш й детальну інформацію про об'єкт місцевості?
Фотознімок 
6. У чому переваги зображення земної поверхні на глобусі?
Кулясте зображення без спотворень
- На аерофотознімку (мал.) зображено частішу м. Прип’ї поблизу Чорнобильської АЕС.
Плану з орієнтирами на місцевості. 
Сторінка 48
1. Переведіть числові масштаби в іменовані.
А - 1 см - 200 м, Б - 1 см - 750 м, В - 1 см - 40 м, Г - 1 см - 100 км 
2. Який числовим масштаб відповідатиме іменованому масштабу в 1 см — 40 км?
Г - 1:4 000 000 
3. Переведіть іменований масштаб у числовий.
А. 1:500 000, Б. 1:30 000 000, В. 1:60 000 000, Г. 1:30 000 
4. Визначте масштаби карт, використовуючи дані таблиці.
відрізок на карті (мм) Відстань на місцевості (м) Масштаб
Іменований Масштаб Числовий
12,5 1250 1 см - 100 м 1:10 000
199 19 900 1 см - 100 м 1:10 000
11 550 1 см - 50 м 1:5 000
84 840 1 см - 10 м 1:1 000
22,8 570 1 см 25 м 1:2 500
57,4 2870 1 см - 50 м 1:5 000
128,5 1285 1 см - 10 м 1:1 000
5. Якої довжини має бути лінія на карті масштабу 1:200
0. якщо на карті масштабу 1:500 000 вона дорівнює 40 см?
16 см 
6. Визначте числові масштаби карт, якщо відомо, що 1 см2 на карті відповідає на місцевості 1 га; 100 га.
1:10 000; 1:1000 000
7. Відстань на місцевості від Києва до Одеси приблизно дорівнює 450 км.
1:6000 000 
8. Визначте, у скільки разів розміри на плані зменшено порівняно із справжніми, користуючись планом місцевості (мал..). 
9. Визначте, у скільки разів зменшені справжні розміри на плані, якщо відомо, що масштаб в 1 см — 250 м.
У 25 000 разів
11. Оберіть масштаб, у якому можна було б зобразити аркуші зошита план шкільного подвір'я.
1:1000 тобто 1 см - 10 м 
12. Запишіть числовий та іменований масштаби, якщо місцевість на ньому зменшена у 200 разів; у 500 разів; у 1000 разів.
1:200, 1 см - 2 м; 1:500, 1 см - 5 м; 1:1000, 1см - 10 м 
13. У скільки разіє зменшена відстань на планах із масш табами 1:25. в 1 см — 50 м?
У 25 разів, у 5000 разів. З тим, яким у 25 разів. 
14. Визначте числовий масштаб плану, на якому відстань від будинку до стадіону дорівнює 5 см, якщо на місцевості ця відстань становить 100 м.
1:2000
Сторінка 51
1. Для чого потрібний масштаб? Що він показує?
Для того, щоб зменшувати відстані зображеної місцевості.
Він показує, у скільки разів відстань на плані відрізняється від місцевості.
2. Які є види масштабу? Наведіть приклад числового масштабу. Переведіть його в іменований масштаб.
Числовий, іменований, лінійний. 
3. Охарактеризуйте лінійний масштаб.
Масштаб для швидких і точних вимірювань, за допомогою циркуля.
- Розгляньте план місцевості (мал.). Установіть, який це вид масштабу.
Лінійний 
Сторінка 56
1. Що таке план місцевості?
Креслення невеликої ділянки місцевості на площині, виконане в певному масштабі, з допомогою певних умовних знаків.
2. Чим відрізняється план місцевості від малюнка, фотознімка, космічного знімка?
Умовними знаками.
3. Для чого проводять окомірне знімання місцевості?
Для складення найпростішого плану місцевості.
4. Яке обладнання потрібне для окомірного знімання плану місцевості?
Планшет із компасом, візирну лінійку, олівець, гумку, шпильку. 
5. Опишіть послідовність дій під час окомірного знімання місцевості з однієї точки.
(Знайомлення, обрання масштабу, зорієнтувати планшет за допомогою компаса, спрямувати візирну лініцку, креслення олівцем лінії візування, вимірення відстані і відкладення у обраному масштабі, креслення топографічного знаку обьєкта - За планом місцевості визначте: а) у якому напрямку від струмка Гримучого знаходиться стадіон;... а) Захід; б) Півн. Захід; в) з півночі на південь.
Сторінка 60
1. Розгляньте фізичну карту України. Визначте масштабні, позамасштабні та лінійні умовні знаки.
Масштабні - ліси, озера, позамасштабні - континент. 
2. До якої групи умовних знаків можна віднести позначення маршрутів експедицій мандрівників?
Пояснювальні 
3. Які групи умовних знаків використовують під час складання карти лісів, карти корисних копалин?
Масштабні 
Сторінка 64
1. Чим відрізняється карта від плану?
На плані не зображені меридіани і паралелі і немає ображень нерівностей поверхні 
2. За якими ознаками класифікують карти?
Охоплення території, масштаб, зміст, призначення 
3. Як поділяють карти за масштабом? Установіть, до якої групи карт належать карти шкільного атласу.
Велико, середьо та дрібномасштабні. Середньо і дрібно. 
4. Чим відрізняються тематичні карти від загальногеог рафічних?
Тематичні присвячені тій чи іншій темі. 
5. Які умовні знаки використовують під час складання великомасштабних карт?
Болота, луги, дерева, дома, доги, струмки.
- Виберіть будь-яку карту атласу й охарактеризуйте її за:
а) територією; б) масштабом. 
Сторінка 67
1. У якій півкулі розміщена Україна?
у Північній 
2. Від якої точки поверхні Землі можна почати рухатися тільки в південному напрямку?
Північний Полюс. 
3. Назвіть північні материки нашої планети.
Північна Америка, Європа, Азія, більша частина Африки і частина Південої Америки. 
4. Чому довжина 1° у кілометрах на різних паралелях неоднакова?
Тому що Земля кругла і звужується, починаючи від Екватору - Знайдіть на глобусі та карті світу річку, яка двічі на своєму шляху перетинає екватор.
Річка Конго 
Сторінка 69
1. Визначте, у якій півкулі щодо екватора й нульового меридіана знаходяться міста.
назва міста Щодо екватора Щодо нульового меридіана
Париж у Північній у Східній
Київ у Північній у Східній
Каїр у Північній у Східній
Вашингтон у Північній у Західній
2. Позначте й підпишіть на контурній карті міста, які мають такі координати.
N9 Географічні коорденати Назва міста
1 31° пн. ш., 32° сх. д. Порт-Саід
2 39° пн. ш., 34° сх. д. Киршехір
4. Знайдіть на глобусі точку на Землі, протилежну м. Києву.
50 пд. ш., 40 зх. д 
Сторінка 71
1. Для чого потрібні координати?
Для визначеня положення точки на прямій, площині, просторі. 
2. На які півкулі екватор ділить земну кулю?
Північну і південну. 
3. Які точки з'єднують меридіани?
Паралелі 
4. Чому початковий меридіан називають Гринвіцьким?
За назвою міста в Британії, через який він проходить
5. Що показує географічна широта? Що таке географічна довгота?
Лінія паралельно екватора, лінія паралельна гринвічскому меридіану
6. По якій паралелі кругосвітня подорож буде найдовшою, а по якій — найкоротшою?
По екватору, полюси
7. Установіть, який меридіан Західної півкулі є продовженням меридіана 12° сх. д.
12 зх. д.
- Визначте географічну широту м. Парижа та м. Сіднея.
48 пн. шир. та 33 пд. ш.
- Визначте координати таких географічних об’єктів: вулкан Кіліманджаро: о. Пасхи; південна точка о. Шрі-Ланка.
3° пд. ш., 37°сх. д.; 27 пд. ш., 109 зх. д.; 5 пн. д., 80 сх. д.
Сторінка 76
1. З яких частин складається внутрішня будова Землі?
Земна кора, мантія, зовнішня і внутрішня частина ядра 
2. Розкажіть про будову й особливості земного ядра.
Зовнішня частина дуже тверда і температурою 5000 і внутрішня рідка температурю 4000 а його глибина 2900 км. На ядро припадає 17% речовини планети. 
3. Що таке мантія Землі?
Оболонка Землі між ядром і земною корою. 
4. Що називають земною корою і як вона утворилася?
Зовнішній твердий шар Землі, шар базальту, на який вплили острови граніту, з яких створилися континенти. 
5. Назвіть та охарактеризуйте типи земної кори.
Океанічний(базальт і осадові гірські породи) і материковий(базальт, граніт і осадові гірські породи) 
6. Що таке літосфера?
Земна кора і верхня частина мантії 
7. Порівняйте потужність (товщину) внутрішніх шарів Землі.
Найтовста мантія(2800км), потім зовнішня (2200км) і внутрішня (1200км) частини ядра і найтонша земна кора(40км) 
8. Які методи використовують учені для вивчення рішньої будови Землі?
Геологія і буріння шахт. 
Сторінка 80
1. Що таке літосферні плити? Як вони утворилися?
Великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами 
2. Чому літосферні плити рухаються? Як називаються такі рухи?
Оскільки лежать на вьязкій і пластичній астеносфері, горизонтальні рухи літосфери. 
3. Як утворюються серединно-океанічні хребти?
Місця розходження літосферних плит, з яких витекла й застигла речовина астеносфери 
4. Як виникають області складчастості?
Місця зіткнення літосферних плит. 
5. У яких ділянках літосфери утворюються області дчастості й серединно-океанічні хребти?
На межах літосферних плит
6. Що е причиною руху літосферних плит і поверхні Землі?
Оскільки лежать на в’язкій і пластичній астеносфері, горизонтальні рухи літосфери.
Сторінка 83
1. Розкажіть про походження материків та океанів.
Утворилися унаслідок охолодження первинної атмосфери Землі, тектонічних рухів
2. Чому земну кору й верхню частину мантії назвали літосферою?
Назва основних елементів горських порід кремній (сілісіум) алюміній (алюмініум)
3. Наведіть докази існування повільних вертикальних рухів земної кори.
Затоплення Нідерландів і Венеції. 
4. До яких наслідків для людей, які живуть на узбереж жях, призводять коливальні рухи земної кори?
їх затоплює, можуть втратити житло. 
5. Що таке польдери?
Висушені низинні ділянки узбережжя. 
Сторінка 87
1. Що таке землетруси?
Це раптові поштовхи та коливання земної кори, зумовлені раптовими розломами та зміщеннями земної кори. 
2. У яких місцях на Землі та з яких причин вони відбуваються?
У місцях розривів чи зміщень літосферних плит 
3. Що називають гіпоцентром та епіцентром землетрусу?
Те ж саме що друге на глибині, теж саме на поверхні 
4. Як передається енергія землетрусу?
Хвилями від гіпоцентру до епіцентру 
5. В яких одиницях вимірюють силу землетрусів?
Убалах за шкалою Ріхтера 
6. Як називаються хвилі, що утворюються на водній по-верхні в результаті землетрусів океанічного дна?
Цунамі
7. Що називають сейсмічними поясами?
Рухомі ділянки земної кори на межі літосферних плит
8. У яких напрямках поширюються сейсмічні хвилі?
Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеанський, Серединно-океанічний
9. Чому в епіцентрі землетрусу спостерігаються найбі льші коливання земної поверхні?
Він над гіпоцентром 
10. У чому нині полягає проблема попередження людей про надходження цунамі?
Великі руйнації 
Сторінка 90
1. Що таке магма?
Розплавлена маса гірських порід, насичених газами 
2. Що називають магматизмом?
Сукупність явищ, повьязаних з підняттям магми з надр Землі та виливанням її на поверхню 
3. Що ви знаєте про будову вулкана? Назвіть його елементи.
Кратер, жерло, конус, шари застиглої магми, вогнище магма тизму, потоки стікаючої лави. 
4. Опишіть етапи виверження вулкана від утворення тріщин у земній корі до виливу лави. 
5. Які вулкани називають діючими, а які — згаслими? Наведіть приклади.
Вулкан, про який збереглися історичні відомості, що не проявляв активності за пам’яті людства 
6. Якими явищами супроводжується виверження вулкана?
Те ж саме, що й четверте 
7. Що таке гейзери? Охарактеризуйте їх і назвіть основні особливості.
Фонтануючий викид у повітря води, розігрітої вулканічними газами до кипіння.
- Як позначаються вулкани на карті? Визначте за картою назву та висоту вулканів на материках.
Діючі червоними зірками, а згаслі чорними; 3 - Австралія. 
Сторінка 93
1. Як називаються процеси руйнування гірських порід на земній поверхні?
Вивітрювання 
2. Які бувають види вивітрювання?
Фізичне, хімічне, органічне 
3. Що називають фізичним вивітрюванням?
Під впливом зміни температури та рівня вологості 
4. Як температура впливає на руйнування гірських порід і мінералів?
Вдень нагріває скельну породу і вона розширюється, а вночі охолоджується і стискається, унаслідок такої роботи ідуть тріщини і розпад породи 
5. Що таке хімічне вивітрювання?
За участю повітря , води і розчинених у них речовин 
6. Порівняйте види руйнування гірських порід за переважаючим фактором.
Фізичне, хімічне, органічне
7. Поясніть, як організми руйнують гірські породи.
Виділяють речовини, що руйнують гірські породи 
Сторінка 97
1. Розкажіть про роботу текучих вод.
Розмив гірських порід, називається ерозією 
2. Що називають карстом? Як утворюються печери?
Пустоти у земній корі, сформовані внаслідок роботи надземних і підземних вод 
3. Що таке сталактити та сталагміти? Як вони утворюються?
Бурульки, створені на дні або стелі печер водою, сталактити звисають вниз, а сталагміти напямлені вгору 
4. Які процеси називаються вітровою ерозією?
Вибиття піщинками, які несе вітер дрібних шматочків гірської породи 
5. Що таке бархани й дюни?
Пологі пагорби, які складаються з піску, дюни значно менші, переміщуються повільніше, аніж бархани, тому що розташовані на берегу водних масивів і щеплені ними 
6. Як змінює земну поверхню льодовик?
Переносе тонни каміння під час руху, при цьому руйнує на своєму шляху
7. Як ви розумієте прислів'я «Вода камінь точить»?
Діяльнусть водної ерозії 
Сторінка 99
1. Що таке рельєф?
Сукупність нерівностей земної поверхні 
2. Як виміряти висоту горба?
Нівеліром переставляти від вершини до 
3. Поясніть зміст поняття «нівелювання».
Під нівелюванням розуміють польові вимірювальні роботи, в результаті яких визначають перевищення між окремими точками з наступним обчисленням.
4. Дайте визначення відносної висоти.
Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою 
5. Що таке абсолютна висота?
Висота точки земної поверїні над рівнем моря 
Сторінка 103
1. Назвіть способи зображення рельєфу на планах і картах.
Горизонталей, штрихування, відмивки, пошарового зафарбовування
2. Які недоліки мають способи штрихування та відмивки?
Визначити форму рельєфу не дуже легко 
3. Що таке горизонталі?
Лінії на плані або карті, що зьєднують точки земної поверхні з однаковою висотою
4. У чому полягають особливості зображення рельєфу способом горизонталей?
Математично точно передає обриси та висоти окремих форм рельєфу
5. Розкрийте суть способу пошарового зафарбування.
Фарба шар за шаром покриває ділянки карти, більш темніші кольори позначують висоти землі чи глибини моря 
6. Що таке шкала висот і глибин?
Подається в легенді карти, за нею визначаються в залежності від кольора висоти чи глибини 
Сторінка 105
1. Що таке гори?
Високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки мної поверхні 
2. Назвіть гори за характером утворення.
Складчасті, складчастобрилові і вулканічні 
3. Назвіть елементи будови гір.
Вершин, підніжжя, схили, перевали, доліни, гребні, льодовики, морени 
4. Які бувають гори за висотою?
Низькі (до 1000 м), середні (1000-2000 м), високі (понад 2000 м) 
5. Які бувають гори за віком?
Молоді( до 60 млн років) і старі(більше 60 млн років віку)
- Наведіть приклади гір і гірських хребтів, використову ючи фізичну карту.
Кавказ, Кримські, Карпати, Альпи, Анди, Гімалії 
Сторінка 107
1. Що таке рівнини?
Великі, відносно рівня ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот 
2. Які бувають рівнини?
Низовини, височини, плоскогірья 
3. Чим відрізняються низовини, височини й плоскогір'я?
До 200 м, 200-500 м, більш 500 м висотою 
4. Які бувають рівнини за походженням?
Первинні та вторинні 
5. Яке значення рівнин у житті людини? Наведіть приклади
Краще будувати житло, займатися землеробством, прокладати дороги
- Визначте на карті півкуль, на яких материках знаходяться найбільші низовини.
Європа, Азія, Північна Америка
Сторінка 110
1. Як люди в давнину уявляли будову океанічного дна?
Чашоподібної форми бе жодних нерівностей
2. Назвіть, які частини виокремлюють у рельєфі дна Світового океану.
Материковий схил, материкова обмілина, ложе океану, підводні гори 
3. Поясніть, як утворюються глибоководні жолоби.
Це результат занурення океанічної літосферної плити під материкову 
4. На які корисні копалини багате океанічне дно?
Кухонна сіль, магній, золото, залізні і марганцеві руди, нафта, газ, камьяне вугілля
- Знайдіть на карті найбільші океанічні жолоби всіх чотирьох океанів і порівняйте їх.
Маріанський жолоб 11022 м (Тихий океан); Пуерто-Ріко 8742 м (Атлантичний океан); Зондський (Яванський) 7729 м (Індійський океан); Медвежинський жолоб (Льодовитий океан). 
Сторінка 119
1. Визначте температуру повітря на вершині г. Говерла, якщо біля її підніжжя (абсолютна висота 800 м) вона становить 18
°С.
6 Цельсія 
2. Визначте приблизну висоту гори, якщо біля її підніжжя температура повітря становила +16 °С, а на вершині 8 °С. Як називаються такі гори (низькі, середні, високі)? Наведіть приклади їх.
1330 м, середні(Карпати) 
Сторінка 120
1. Від чого залежить нагрівання поверхні Землі?
Від кута нахилу падіння сонячних промінів 
2. Поясніть, від чого залежить температура атмосферно го повітря Землі.
Від температури поверхні, над якою вона перебуває 
3. Що таке середньодобова, середньомісячна, середньорічна температури?
В середньому за добу, місяць, рік; середній арифметич показник температури впродовж доби. 
4. Що таке амплітуда коливань температур?
Різниця між найвищим і найнижчим показником температури впродовж певного часу. 
5. З якою метою проводять спостереження за темпера турою?
Для дослідження змін клімату 
6. Що називають підстилаючою поверхнею?
Земну поверхню, колір і склад - темна поверхня нагрівається швидше, а світла повільніше, бо кольори відбивають частину сонячнох енергіх, замість того шоб поглинути її. 
7. Поясніть, чому температура повітря знижується з сотою.
Далі від підстилаючої поверхні
8. Що називають тропіками?
Вони найбіль приближені до екватору з найдовшим днем найвищими тмпературами 
9. Що таке полярні кола?
Землі вище 66 паралелі, з довгою полярною 
10. Сонце перебуває в зеніті над Південним тропіком.
Осінь, весна
- Установіть за картами атласу, у яких теплових поясах розміщені острови Гренландія й Мадагаскар.
Полярний, жаркий 
Сторінка 122
1. На кожні 100 м підйому тиск падає на 10 мм рт. ст. Біля підніжжя височини тиск становить 760 мм. Яка її висота, якщо на вершині атмосферний тиск 748 мм?
120 м, горб 
2. На краю прірви тиск 754 мм. Чому дорівнює атмосферний тиск на її дні при глибині 200 м?
774 мм 
3. Чому дорівнює атмосферний тиск на вершині гори висотою 3500 м, якщо біля підніжжя він становить 750 мм рт. ст.?
400 мм 
Сторінка 123
1. Чому значення атмосферного тиску виражають у міліметрах ртутного стовпчика?
Це використовується в барометрі або ще можна паскалями вимірювати 
5. Чому на шкалі побутового барометра-анероїда низький тиск відповідає дощу та шторму...
Тому що вода випадає на землю і зменшує тиск атмосфери на неї
- Визначте тиск, з яким атмосфера тисне на долоню (площа долоні становить приблизно 60 см2).
61,98 кг на см кубічний 
Сторінка 128
1. Що таке вітер? Яка основна причина його виникнення?
Горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького. 
2. Як називається рух повітря у вертикальному й горизонтальному напрямках?
Висхідні і низхідні; вітер
3. Опишіть схему утворення бризів і мусонів. До якого типу вітрів вони належать?
Утворюється на березі моря, озера чи річки; такіж, ал змінюють свій напрям не двічі на добу, а двічі на рік; горизонтальні
4. Чому відмінності в нагріванні підстилаючої поверхні призводять до утворення вітру?
Різний тиск
5. Якими приладами вимірюють напрям і силу вітру?
Флюгер 
6. Що показує графік рози вітрів?
Діаграма, що показує режим вітру в конкретній місцевості 
7. З моря чи із суходолу дме вітер літнім ранком? Чому? Як його називають?
З моря
- Визначте за допомогою фрагмента карти погоди в атласі, який напрям вітру переважає в м. Києві.
Північно-західні вітри
Сторінка 131
1. На якій висоті почнуть утворюватися хмари при висхідних потоках повітря, температура якого біля поверхні Землі дорівнює +20 °С, а вологість — 9 г/мЗ?
6 км
Відома залежність умісту водяної пари в насиченому повітрі може бути виражена таблицею. і^
Температура -20 -10 0 10 20 ЗО
Кількість пари, г/м3:і 1 2.5 5 9 17 З0
2. Скільки водяної пари міститься в 1 мЗ повітря при температурі + 10 °С, якщо його відносна вологість: а) 100 %; б) 50%; в) 10%.
а) 9 г; б) 5 г; в) 0,9 г. 
Сторінка 132
1. Що таке випаровування?
Процес переходу речовини з твердого чи рідкого стану в газоподібний
2. Від чого залежить кількість водяної пари в повітрі?
Від температури, на екваторі 
3. Що таке абсолютна вологість повітря? Відносна?
Це кількість вмісту водяної пари у грамах на 1 м кубічний повітря, відношення у відсотках кількості водяної пари, що міститься у повітрі, до тієї кількості, що може міститися в ньому за певної температури 
4. Яке повітря називають насиченим? Що називають точкою роси?
З максимальною кількістю вологості. Точкою роси називається та температура, при якій дана водяна пара стає насиченою. 
5. Що таке конденсація?
Перехід водяної пари з газоподібного в рідкий. Під час кипіння води в чайнику. 
6. Чи зміниться абсолютна й відносна вологість 1 мЗ по вітря, якщо його підняти...
Так, зменшиться 
Сторінка 135
1. Як утворюються хмари?
Це скупчення дуже дрібних крапель чи кристалів льоду, які утворилися на великій висоті над землею, в результаті охолодження в атмосфері. 
2. Від чого залежить утворення хмар?
Від висоти та температури 
3. Назвіть основні види хмар.
Купчасті та купчасто-дощові, шаруваті, шарувато-купчасті, перисті
4. Що називають хмарністю? Як вона визначається?
Ступінь покриття неба хмарами, візуально, на око за 10-бальною шкалою 
5. Яка роль хмар в атмосфері Землі?
Затримують і розсіюють частину сонячного проміння, вдень стримуючи ріст температури, а вночі навпаки, підвищуючи, затримуючи в собі тепло 
6. Назвіть зазначені нижче хмари в порядку підвищення їх нижньої межі: висококупчасті, перисті, шарувато-купчасті, шаруватодощові хмари.
Шарувато-купчасті, шарувато-дощові, висококупчасті, перисті 
7. Чому над містами спостерігається збільшення хмарності?
Більша температура
- Установіть, яка хмарність у Мюнхені. Берліні та Братиславі, використовуючи умовні позначення на фрагменті карти Європи.
7,4,4 
Сторінка 138
2. Визначте особливості розподілу опадів протягом року в м. Лондоні, Владивостоці, Києві, Сочі за допомогою таблиці «Розподіл кількості опадів протягом року. Місячна та річна кількість опадів (мм)»
Міста/місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сума за рік
Лондон 53 40 37 38 46 46 56 59 50 57 64 48 594
Київ 38 37 36 49 53 75 85 56 58 38 51 46 621
Владивосток 18 19 26 45 65 89 112 118 105 59 41 25 722
Сочі 177 141 123 79 90 96 111 136 147 185 160 185 1554

 

3. Побудуйте діаграму розподілу опадів для м. Києва. 
Сторінка 139
1. Що називають опадами?
Вода у твердому чи рідкому стані, яка випадає з хмар або повітря на землю 
2. Назвіть причини утворення опадів.
Якщо не встигають випаруватися з хмар, випадають на землю 
3. Чи завжди опади випадають із хмар?
Ні 
5. Як і для чого вимірюють кількість опадів?
Вимірюють опадоміром у мм, це має значення к приміру, для сільського господарства
6. Назвіть закономірності поширення опадів на земній кулі.
У місцях зниженого тиску, біля екватора 
7. Назвіть відмінності зливових і облогових опадів за інтенсивністю та тривалістю.
Велика інтенсивність і мала тривалість і навпаки, тривалі з рівномірною інтенсивністю
- Розгляньте кліматичну карту світу. Як на карті позначено кількість опадів?
мм. рт. стовпчика; полюси, пустелі
Сторінка 143
1. Що таке погода? Для чого її вивчають?
Стан тропосфери в даному місці в певний час, погодні умови впливають на урожай, історичні події 
2. Назвіть складові погоди та погодні явища.
Температура повітря, вологість, атмосферний тиск; сила, швидкість і напрям вітру, хмарність, опади, тривалість сонячного сяйва, температуру й вологість ґрунту, висоту та стан снігового покриву 
3. Яка наука вивчає погоду? Метеорологія 
4. Хто такі синоптики?
Вчені, які займаються передбаченням погоди на різних метеорологічних станціях 
5. Як і з якою метою складають прогнози погоди?
Щоб передбачити можливість виникнення у атмосфері тих чи інших явищ, особливо небезпечних 
Сторінка 148
1. Що таке клімат? Чим він відрізняється від погоди?
Багаторічний режим погоди для певної місцевості 
2. Під впливом яких чинників формується клімат? Який із них головний?
Кут падіння сонячних променів, переміщення повітряних мас над океаном і суходолом, характер підстилаючої поверхні 
3. Які бувають види кліматів?
Морський, континентальний, мусонний 
4. Назвіть кліматичні пояси. Покажіть їх на карті.
Екваторіальний, субекваторіальний, тропічний, субтропі' помірний, субполярний, полярний 
5. Як характер підстилаючої поверхні впливає на клімат?
При зміні нахилу земної осі змінюється кут падіння і відповідно, клімат, при діяльності вулканів і людини
6. Наведіть відомі вам приклади адаптації людини до кліматичних умов.
Руаль Амундсен на полюсі
Сторінка 152
1. Як людина використовує атмосферне повітря?
Дихання, для створення штучних сполук, у технічних приcтроях 
2. Як людство впливає на атмосферу?
Промислові підприємства викидають у атмосферу мільярди тон відходів сполук важких металів, сірки, фосфору 
3. Що таке парниковим ефект і яка його природа?
Газ вільно пропускає до поверхні Землі сонячні промені, але не відпускає надлишок тепла у космічний простір, через що температу на Землі постійно зростає 
4. Яку роль відіграє озон в атмосфері? Що таке озонові дірки?
Захищає організми від ультрафіолетових променів, це місця в атмосфері, де озон знищений газом фреоном 
5. Назвіть небезпечні явища, що відбуваються в атмосфері. Які з них вам доводилося спостерігати?
Гроза, град
6. Поясніть, як утворюється веселка.
Заломлення сонячного світла в краплинах атмосфери 
Сторінка 156
1. Що таке гідросфера?
Водна оболонка Землі, яку утворюють світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері 
2. Що таке світовий кругообіг води? Що е рушієм цього кругообігу?
Безперервний процес переміщення води зі Світового океану на суходіл через атмосферу, а звідти знову в Світовий океан 
3. Назвіть основні елементи кругообігу води. Чим відрізняються великий і малий кругообіги води?
Річка, випаровування, конденсація, трансопртація, озеро, випадення опадів у вигляді дощу чи снігу, океан 
4. Яке значення кругообігу води для існування живих організмів на Землі?
Вода необхідна для життя всіх живих тварин, це видно по пустелям, де мало опадів і життя 
5. Наведіть приклад прояву різних властивостей води в природі й у нашому житті.
Те ж саме, що й четверте
Сторінка 162
1. З яких частин складається Світовий океан?
Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий 
2. Дайте коротку характеристику одного з океанів.
Атлантичний - другий за площею, його довжина у кілька разів довша за ширину, назву дали давні греки за ім'ям Атланти, міфічного героя, який стояв на краю землі і тримав на плечах небесне склепіння
3. Що таке море? Чим воно відрізняється від затоки?
Частини океану, що відрізняються від нього властивостями води, течіями, організмами. Заглиблюються в суходіл затоки але мають ширший зв’язок з океаном, ніж море
4. Що таке протока? Наведіть приклади.
Вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми, це Берингова, Магеланова, Гіблартар, Па-де-Кале
5. Що таке острів? На які групи поділяються острови за походженням?
Відносно невелика ділянка суходолу, з усіх сторін оточена водою; материкові, вулканічні, коралові, архіпелаги 
6. Що спільного та відмінного між материками й островами?
Це суходіл, але маленький, материк включає в себе більшу частину літосферної плити 
7. Чим відрізняється острів від півострова?
Півострів оточений лише з трьох сторін водою, а не з чотирьох, як острів, з четвертої він є продовженням материка - Розгляньте карту Європи. Які півострови є в її південній частині?
Пірінейський, Апенінський, Балканський 
Сторінка 166
1. Від чого залежить прогрівання вод у морях та океанах?
Від їх глибини і широти розташування - в екваторіальних ши ротах вона тепла, у полярних навпаки, дуже холодна, також від рівня солоності 
2. Яка частина вод Світового океану нагрівається найбільше?
Екваторіальна 
3. Як змінюється температура води в океані з глибиною?
З глибиною холодніша 
4. Що таке солоність води? Від чого залежить солоність вод у морях та океанах?
Загальна кількість солей, розчинених на 1 кг води. Випаровування, кількість опадів, впадання річок, течії 
5. При якій температурі замерзає океанічна вода? Як те мпература її замерзання залежить від солоності?
-2,-4 градуси Цельсія. Солоній важче замерзнути 
6. Чому води Північного Льодовитого океану більшу частину року вкриті кригою?
Низька температура
- Поясніть, чому Червоне море — найсолоніше море Землі.
Клімат тут дуже жаркий і посушливий, тому, з одного боку, опади випадають дуже рідко (не більше 100 мм в рік), а випаровування з поверхні моря сильне (2000 мм на рік). У Червоне море не впадає жодна річка, а дефіцит води заповнюється з Аденської затоки (на півдні). У результаті вміст солей в 1 л води Червоного моря досягає 41%. 
Сторінка 175
1. Назвіть види рухів води в морях і океанах?
Вітрові хвилі, цунамі, припливі і відпливи, океанічні течії 
2. Що таке цунамі? Чому воно виникає?
Хвилі у океанах, що утворюються під час підводних землетрусів, а також виверження підводних вулканів, швидкість від 50 до 1000 км на рік, заввишки від 1 м до 100-200 км 
3. Чим пояснюються явища припливів і відпливів?
Притягування водних мас Місяцем 
4. Поясніть причини виникнення течій в океані.
Під впливом вітрів, Гольфстрім - у Атлантиці 
5. Розкажіть про значення морського судноплавства. Швидке перевезення вантажів між континентами - Визначте, де на Землі реєструються найвищі припливи, користуючись картою океанів.
Бухта Фанді - східне узбережжя Канади, у Бретані - Франція, Пенжінська бухта Охотського моря, Росія, Тихий океан. Це бухти
Сторінка 177
1. Складіть схему «Води суходолу» й укажіть, яка частка від загального обсягу гідросфери відповідає різноманітним водам суші.
97% солона, 3% прісна вода (з них 2% лід Арктики і Антирктики)
2. Що таке річкова система, басейн річки, вододіл?
Поверхневі води
3. Користуючись картою, назвіть праві притоки річки Дунаю та ліві притоки річки Дніпра. 
4. Наведіть назви річок, які належать до басейнів Атлантичного, Північного Льодовитого та Тихого океанів.
Ельба, Рейн, Дніпро, Дунай; Північна Двіна, Печора, Обь, Єнісей, Хатанга, Лена, Індигірка, Колима; Анадирь, Амур, Янцзи 
5. Чому витік не може знаходитись у Світовому океані?
Тому що вода не підіймається знизу вверх 
6. Складіть план за описом географічного положення річки Амазонки.
Амазонка (порт. Amazonas) — ріка в Південній Америці, найбільша в світі за розмірами басейну, повноводності и довжині. Формується злиянням рік Мараньон и Укаялі. Більшая частина басейну Амазонки належить Бразилії, південно-західні і західні райони — Болівії, Перу, Еквадору и Колумбії. Протікаючи більшою частиною по Амазонській низині в субширотному напрямку близ екватору, Амазонка впадає в Атлантичний океан, формуя найбільшу в світі дельту (площею більше 100 тыс. км2 и включаючу найбільший в світі річний острів Маражо). Виток - злияння рік Мараньон и Укаяли - Координати 4°26'25.1" пд. ш. 73°26'50"з. д. Вустя - Атлантичний океан - Координати: 0°35'35.94" пд. ш. 49°57'22.59" з. д.
- Знайдіть на карті України річку Південний Буг. Визначте її витік і гирло, довжину, назви правих і лівих приток, межу басейну. Визначте найдовшу річку кожного материка, користуючись картою.
Поділ, село Холодець; Чорне море, маяк Нижній Хабловсь- кий; 806 км; праві - Плоска, Волк, Згар, Рів, ліві - Бужок, Іква, Десна, Соб, Синиця; басейн 63 700 км квадратних Волга(Європа), Ніл(Африка), Амазонка(Південна Америка), Обь чи Іртиш(Азія), Місісіпі(Північна Америка), Муррей(Автралія) 
Сторінка 181
1. Що таке озеро?
Природна водойма, яка не має безпосереднього сполучення з морем 
2. Як утворюються тектонічні озера? Наведіть приклад тектонічного озера.
В місцях розломів і опускань земної кори, Байкал, Танганьїка
3. Чим відрізняється стічне озеро від безстічного?
З стічних витікають річки, з безстічних ні 
4. Чому одні озера прісні, а інші солоні?
З прісних річки вимивають солі, а з солоних не вимивають, бо їх немає(річок текучих з них) 
5. Назвіть ознаки, спільні для всіх озер.
Вони з часом зникають, перетворюючись на болота - Визначте, користуючись атласом, стічними чи безстічними є озера: а) Вікторія; б) Верхнє; в) Ладозьке; 
Сторінка 185
1. За яких умов утворюються болота?
Внаслідок переволоження грунту 
2. Як людина їх використовує?
Добича органічних і мінеральних відкладень, таких як на-приклад торф
3. Чому потрібно охороняти болота?
Бо вони беруть важливу участь у кругообігу води в природі, природними відстійниками води 
4. Що відносять до штучних водойм? Як їх використовують люди?
Водосховища й ставки, створені людиною для господарських потреб 
5. Чим канал відрізняється від річки?
Це штучна водотока, створена людиною для зрошування осушування і судноплавства 
6. Походження яких озер подібне до походження водо сховищ?
Стічних 
7. Розкрийте значення каналів і водосховищ.
Канали створені людиною для зрошування, осушування і судноплавства. Водосховища, створені людиною для господарських потреб, також водосховища стримують літній стік за допомогою дамб.
- Дізнайтеся, як на карті позначають болота, використовуючи карти атласу.
Рисками на зеленому полі
Сторінка 188
1. У яких частинах суходолу найбільше поширені льодовики.
2. За яких умов виникають льодовики? Чому в одних районах льодовики утворюються, а в інших — ні?
За умов низьких температут і високих опадів снігу. Тому що там високі температури 
3. Чим відрізняються покривні льодовики від гірських?
Вона виникають на рівнинах, а не в горах 
4. Чому утворюються айсберги?
Топлять кораблі тому що їх розмір неможливо неозброєним оком визначити
5. Через які гірські породи вода просочується легко, а через які майже не просочується?
Через теплі, через промерзлі не просочується 
6. Яке значення мають льодовики?
Зосереджують в собі великий запас прісної води, відбивають світлою поверхнею значну частину сонячного проміння, регу-люючи клімат 
8. Як вода льодовиків бере участь у світовому кругообігу води?
Тала вода
- Визначте, якою має бути висота гори, щоб на її вершині утворився льодовик, якщо літня температура повітря біля її підніжжя +10 °С.
Більше 1700 м
Сторінка 192
1. Що таке підземні води?
Води, які знаходяться у верхній частині земної кори у її тріщинах, порах і порожнинах. Після дощу просочуються скрізь землю і заповнюють порожнини гірських порід.
2. Що таке ґрунтові води? Чим вони відрізняються від міжпластових?
Залягають у першому від поверхні водоносному шарі.
3. Від чого залежить рівень ґрунтових вод?
Від сезону - весною вище, в кінці літа нижче
4. На які види поділяють підземні води за умовами?
Верховодні, грунтові, міжпластові
5. Які води називають артезіанськими?
Місця, де водотривкі шари прогинаються і води знаходяться під тиском, такі води й називаються артезіанськими
6. Чому в народі про воду кажуть: де пробереться, того й набереться?
Тому що вона повертається після кругообігу приблизно на те ж місце 
7. Що таке мінеральні води?
Солонуваті підземні води корисні для здоров’я 
8. Чому підземні води треба охороняти?
Вони регулюють рівень вод в річках та озерах, використовуються для водопостачання житлових масивів, промисловості, зрошувальних робіт, у лікувальних цілях - Чи доводилося вам спостерігати, що криниці не завжди повноводні? Поясніть, чому рівень ґрунтових вод змінюється за сезонами.
Від сезону - весною вище, в кінці літа нижче. Тому що весною таяня снігу приводить до збільшення рівня підземних вод.
Сторінка 196
1. Розкрийте значення води в житті людини.
Життєва енергія, виробництво, відпочинок і лікування, туризм 
2. Поясніть, чому на Землі є райони, що недостатньо забезпечені прісною водою.
Кліматичні умови, мало опадів 
3. Поясніть, чому найпотужніші ГЕС побудовані в районах із гірським рельєфом. 
5. За даними туристичних агентств визначте, які райони відпочинку найпопулярніші серед українців.
Карпати, Крим 
7. Розкажіть, яких заходів, на вашу думку, треба вживати для охорони гідросфери.
Очисні споруди, зменшення викидів в воду, особливо нафти
Сторінка 200
1. Що таке біосфера? Назвіть складові частини біосфери.
Область поширення життя на Землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери 
2. Хто з учених є основоположником учення про біосферу?
Володимир Вернадський 
3. Чим відрізняється біосфера від інших оболонок Землі?
У ній зосереджено все життя
4. Які живі організми найбільш різноманітні за видовим складом?
Тварини 
5. Де розташована верхня та нижня межі біосфери?
На висоті 20-25 км над рівнем моря і на глибині 1-3 км від земної поверхні і океанічного дна
- Назвіть природні зони Африки (з півночі на південь) за картою природних зон атласу. Чому природні зони на материку Африка повторюються?
Субтропічна, тропічна, субекваторіальна, екваторіальна, субекваторіальна, тропічна, субтропічна. Тому що проходить через екватор континент 
Сторінка 204
1. Що таке ґрунт? Розкажіть про склад ґрунту. 
2. Чому В. Докучаева вважають засновником науки про ґрунти?
Склав першу карту ґрунтів Північної півкулі у 1900 році, яка відображала їх поширення на Землі
3. У результаті яких процесів із гірських порід утворю ються ґрунти?
Вивітрювання, життєдіяльність лишайників і мохів 
4. Що таке родючість ґрунту? Від чого вона залежить?
Здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами та вологою; від гумусу 
5. Як відбувається забруднення ґрунтів?
Кислотні дощі, промислові відходи 
6. Що таке кислотні дощі? Яку загрозу вони несуть природному середовищу?
Розчинені у атмосфері вугілля, бензин, сірка, які випадають на землю разом з дощем
- Розгляньте карту грунтів України. Назвіть послідовно з півночі на південь типи грунтів.
Дерново-підзолисті, чорноземи типові, чорноземи звичайні, чорноземи південні, темно-каштанові, бурі гірсько-лісові 
Сторінка 209
1. Що таке природний комплекс?
Поєднання взаємоповьязаних компонентів природи на певній ділянці земної поверхні 
2. Наведіть приклад того, як у результаті зміни одного компонента змінюється весь природний комплекс.
Як в Китаї наприклад за часів Мао Цзедуна знищили всіх горобців, в результаті ніхто не поїдав мошкару і комах, було нашестя саранчі і вона знищила врожай 
3. Що називають географічною оболонкою? Які оболонки Землі її утворюють?
Цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, всю гідросферу й біосферу 
4. Наведіть приклади взаємозв'язків оболонок Землі.
Тварини, що живуть у біосфері п’ють воду гідросфери 
5. Що таке цілісність географічної оболонки?
Взаємозв’язок і взаємозалежність її компонентів 
6. Розкажіть про кругообіг речовин та енергії в географічній оболонці.
Руйнація і зміна речовин, кругообіг води тому прикладом є, рушійна сила цього процесу - сонячна енергія
7. Наведіть приклади ритмічних явищ у географічній оболонці.
Зміна дня і ночі, пір року
- Розгляньте фізичну карту світу. Наведіть приклади природних комплексів.
Континенти, океани, навіть острови чи озера, багато з них мають свій унікальний комплекс
- Доведіть, що світовий кругообіг води пов'язує компоненти географічної оболонки.
З підземних вод на поверхню земної кори, потім випаровується і в атмосферу і знову вниз у наслідок опадів
Сторінка 214
1. Що таке природна зона?
Чітка зміна клімату і видів, населяючих природну зону 
2. Назвіть природні зони від екватора до полюсів.
Вологі екваторіальні ліси, тропічні лісисавани, пустелі, пові зони, лісові, тундра, арктичні і антарктичні пустелі 
3. Що таке висотна поясність?
Зміна співвідношення тепла й вологи в залежності від висоти 
4. Що таке зональність?
це одна із властивостей географічної оболонки, що характеризується зміною природних комплексів та їхніх компонентів залежно від зміни географічної широти.
5. Для чого потрібні знання про взаємозв’язки природних комплексів?
Для правильного використання природних багатств
6. Покажіть на прикладі природних зон взаємозв'язки природних компонентів.
Як в Китаї наприклад за часів Мао Цзедуна знищили всіх горобців, в результаті ніхто не поїдав мошкару і комах, було нашестя саранчі і вона знищила врожай
7. У якій природній зоні розміщений ваш населений пункт?
Лісовій
- Розгляньте в атласі карту природних зон. Яка природна зона на материку Євразія займає найбільшу площу?
Тундра; лісова, степова
- Поясніть, у чому подібність і відмінність між вологими екваторіальними та змішаними лісами.
У екваторіальних лісах більшість живності живе на деревах, більше різноманіття видів 
Сторінка 220
1. Укажіть на карті півкуль, у яких напрямках відбувалося заселення суходолу людиною.
З Африки у Європу і Азію, а з Азії до Америки 
2. Скільки людей проживає у світі?
7,5 млрд 
3. Чому території земної кулі заселені нерівномірно?
Різні кліматичні умови 
4. Які основні людські раси існують на Землі?
Європеоїдна, монголоїдна, негроїдна 
5. Назвіть зовнішні ознаки, характерні для представників різних рас.
Негроїди - темна шкура й волосся, пристосовані до спекотного середовища. 
6. Обґрунтуйте вплив природних умов Землі на формування зовнішніх ознак людини.
Монголоїди в степовій і пустельній місцевості де вітри перекидають купу піску і подразнюють очі, європеоїди на півночі, де мало тепла, негроїди на півдні, де багато тепла 
7. Проаналізуйте картосхему «Людські раси». Поясніть географію поширення кожної з них.
Монголоїди в степовій і пустельній місцевості де вітри перекидають купу піску і подразнюють очі, європеоїди на півночі, де мало тепла, негроїди на півдні, де багато тепла
8. Заповнітьу таблицю «Основні людські раси».
Раса Характерні зовнішні ознаки Райони поширення основних
негроїди темна шкура й волосся, пристосовані до спекот- Африка, Америка икаЄвропа, Америка
європеоїди світла шкіра, видовжене обличчя, вузький ніс Європа, Америка,Ав стрваія
монголоїди жовтиа шкіра Азія
9. Проаналізуйте, як змінювалася чисельність населення Землі за історичний період.
Від 0,4 млрд. в античності до 1,5 млрд. у новий час після промислового перевороту і до сьогодні до 7,5 млрд.
- Проаналізуйте розміщення населення на материках Землі за картами атласу.
Найбільше в Азії - Індокитай, Індія, Китай, Найменше в Австралії, Канаді (Північна Америка)
- Доведіть, що на розвиток людини не впливає її расова належність.
Не залежить розмір мозку від кольору шкіри 
Сторінка 224
1. Доведіть необхідність існування держав у сучасному світі.
Держави об’єднують одну національність із спільними господарськими інтересами
2. Знайдіть на політичній карті Європи Україну, назвіть країни, з якими вона межує.
Росія, Молдавія, Білорусь, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія
- Знайдіть на карті п'ять найбільших за площею держав світу й напишіть їх столиці.
Росія (Москва), Канада (Оттава), Китай (Пекін), США (Вашингтон), Бразилія (Бразиліа) 
Сторінка 228
1. Наведіть приклади зміни природи під впливом господарської діяльності людини.
В Китаї наприклад за часів Мао Цзедуна знищили всіх горобців, в результаті ніхто не поїдав мошкару і комах, було нашестя саранчі і вона знищила врожай 
2. Що таке ноосфера? Хто перший увів це наукове понятя?
Сфера розуму. Ввів Вернадський 
3. Чому В. Вернадський назвав людство могутньою силою?
Ми можемо впливати на природу - знищувати і створювати
нові види 
5. Що таке навколишнє середовище?
Природне середовище, яке оточує людину, а також обьєкти створені її діяльністю 
7. Обгрунтуйте вислів «охорона навколишнього середо вища».
Комплекс заходів, що спрямований на підтримання природи.
8. Яких заходів вживає людство для охорони навколишнього середовища?
Створює Міністрества з охорони природи, які слідкують за нею, обмежують викиди, доглядають заповідники тощо
9. Наведіть приклади нераціонального використання природи.
В Китаї наприклад за часів Мао Цзедуна знищили всіх горобців, в результаті ніхто не поїдав мошкару і комах, було нашестя саранчі і вона знищила врожай
- Напишіть про сучасні зміни в природі Землі внаслідок господарської діяльності людини.
Знищено багато видів, з місць людського розселення втекло багато тварин, які раньше жили на цій місцині, в той же час туди прийшло багато мусорних тварин і падальщиків
- Розробіть правила розумної поведінки людини в природі.
Не рубати бедумно ліс, не смітити, не браконьєрствуватиПереглядів: 12834
3.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера