Експрес-контроль. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Сліпчук І.Ю.) [2015]

Вступ 

Варіант 1

1. Розмноження

2. Виділення

3. Дихання

4. Ботанікою

5. Фізіологія

6. Мікологія

7. Цитологія

8. Мікробіологія (бактеріологія)

9. Екологія

10. Біохімія

11. Опис властивостей організму

12. Порівняння

Варіант 2

1. Ріст

2. Живлення

3. Обміну речовин

4. Зоологія

5. Мікробіологія

6. Цитологія

7. Екологія

8. Фізіологія

9. Валеологія

10. Вірусологія

11. Порівняння

12. Експеримент

Тема 1. Клітина.

Будова збільшувальних приладів.

Варіант 1

Завдання 2.

1. Левенгук

2. Лупа

3. Лінзи

4. Окуляр

5. Гвинтів

6. 15 х 20 = 300

Варіант 2

Завдання 2.

1. Гук

2. Мікроскоп

3. Тубус

4. Об’єктив

5. Гвинтів

6. 10 х 40 « 400

Будова рослинної і тваринної клітини.

Варіант 1

Завдання 3.

 

Назва структури чи

органелл клітини

 

її функція

1.

Клітинна оболонка

Захисна» зв'язок з оточуючим серед­овищем

2.

Ядро

Збереження спадкової інформації» керування життєдіяльністю

3.

Вакуоля

Зумовлює тургор клітини, накопи­чує поживні речовини

4.

Хлоропласт

Фотосинтез

5.

Мітохондрія

Кисневе окиснсння

б.

Цитоплазма

Взаємозв'язок всіх органел

 

Варіант 2

 

Назва структури чи

органели клітини

 

Її функція

1.

Клітинна мембрана

Захисна, зв’язок між клітинами й оточуючим середовищем

2.

Ядро

Уберігає спадкову інформацію, керує життєдіяльністю клітини

3.

Рибосома

Синтез білків

4.

Мітохондрія

Кисневе окискення

5.

Лізосома

Травлення

6.

Цитоплазма

Взаємозв’язок всіх органел

 

Тема 2. Одноклітинні організми.

Бактерії

Варіант 1

1. Пастера

2. Прокаріоти

3. Клітинна стінка

4. Джгутиків

5. Цитоплазмі

6. Поділу навпіл

7. Анабіозу

8. Гетеротрофів

9. Коки

10. Спірили (спірохети)

11. Пандемія

12. Особливо небезпечних

Варіант 2

1. Левенгук

2. Клітинною мембранною і клітинною стінкою

3. Прокаріоти

4. днк

5. Рибосоми

6. Спори, або цисти

7. Токсини

8. Автотрофів

9. Бацили

10. Вібріони

11. Епідемія

 12. Небезпечних

Будова бактерій

Варіант 1

Завдання 2.

Коки                      Спірили (спірохети)

Завдання 3.

1. Профілактичне щеплення.

2. Карантин.

3. Загартовування.

4. Пастеризація їжі.

5. Стерилізація мед. обладнання.

6. Особиста гігієна (позбавлятися бліх, вошей).

7. Правила гігієни:

1) мити руки; користуватися лише влас ними рушниками, власним посудом;

3) використовувати бактери цидні серветки.

Будова бактерій

Варіант 2

Завдання 2.

Бацили                           Вібріони

Завдання 3.

1. Не брати до рук диких тварин.

2. Уникати контактів із міськими дикими птахами.

3. Позбавлятися бліх та вошей.

4. Не пити сиру воду, не купатись у брудних водоймах.

5. Дивитися на термін придатності консервів і їжі.

6. Профілактичні щеплення.

7. Правила гігієни:

1) мити руки; користуватися лише власним рушниками, власним посудом;

3) використовувати бактерицидні серветки.

Одноклітинні організми

Варіант 1

Завдання 1.

1. Еукаріоти

2. Фагоцитоз

3. Автотрофів, фотосинтетиків, одноклітинних водоростей

4. Скоротливі вакуолі

5. Псевдоподії (несправжні ніжки)

6. Рухливих спор

Завдання 2.

1. Хламідомонада

2. Малярійний плазмодій

3. Інфузорія туфелька

4. Навікула

5. Амеба

6. Комірцевий джгутиконосець

Варіант 2

Завдання 1.

1. Одноклітинні еукаріоти

2. Вічко (стигма)

3. Найпростіші одноклітинні твариноподібні організми

4. Лізосоми

5. Панцир

6. Нерухомих спор

Завдання 2.

1. Евглена зелена

2. Інфузорія туфелька

3. Малярійний плазмодій

4. Комірдевий джгутиконосець

5. Дизентерійна амеба

 6. Хламідомонада

Тема 3. Рослини

Тварини і рослини

Варіант 1

Завдання 1.

Тканина рослини — це група клітин, схожих за походженням і функцією.

Завдання 2.

Шкірочка Клітина Ситоподібна Провідний

молодого запасаючої трубка пучок

пагона тканини

Завдання 3.

 

Назва тканини

1

2

3

Функції

Б

А

В

Особливості будови

Д

  Е    

Г

 

Варіант 2

Завдання 1.

Міжклітинна речовина — це речовина, яка заповнює проміжки між оболонками сусідніх клітин і склеює їх.

Завдання 2.

Шкірочка корня

Судина

Провідний пучок

Фотосинтезуюча тканини

Завдання 3.

 

Назва тканини

1

2

3

Функції

Б

А

В

Особливості будови

д

Е

г

 

Будова і видозміни корення.

Варіант 1

Завдання 1.

1. Провідна зона

2. Всисна зона (всмоктування)

3. Зона росту (розтягування)

4. Зона поділу

Завдання 2.

 

Назва видозміни кореня

1

2

 3    

4

Характеристика

Г

А

В    

В

Приклади рослин

Е

3

Д

Ж

 

Варіант 2

Завдання 1.

1. Центральний циліндр (осьовий)

2. Кора

3. Шкірка

4. Кореневий волосок

Завдання 2.

 

Назва видозміни кореня

1

2

3

4

Характеристика

Г

В

А

В

Приклади рослин

Ж

3

Д

В

 

Видозміни пагона та його частини.

Варіант 1

Завдання 1.

Кореневище - Вусики пагоневого походження.

Підземна стеблова бульба - Надземна стеблова бульба.

Цибулина - Колючки листкового походження.

Завдання 2.

1. Д

2. Г

3. А

4. Е

5. Б

6. В

Варіант 2

Завдання 1.

Кореневище - Надземні бульби орхідеї.

Бульбоцибулина - Вусики листкового походження.

Цибулина - Колючки листкового походження. Листки перетворилися на колючки.

Завдання 2.

1. Г

2. Д

3. Е

4. Б

5. В

6. А

Будова листка

Варіант 1

Завдання 1.

1. Стовпчасті клітини; стовпчаста основна тканина

2. Верхня шкірка з кутикулою

3. Судини6. Основна фотосинтезуюча тканина (асиміляційна)

4. Механічна тканина (волокна)

5. Продих

Завдання 2.

Листок — це бічна частина пагона, головними функціями якого с фотосинтез, повітряне живлення, транспірація (випаровування води).

Завдання 3.

1. Б

2. В

3. Г

4. А

Варіант 2

Завдання 1.

1. Губчаста основна тканина

2. Стовпчаста основна тканина

3. Судинно-волокнистий пучок (жилка)

4. Ситоподібні трубки

5. Механічна тканина (волокна)

6. Продих

Завдання 2.

Листок складаються з чотирьох частин: листова пластинка, черешок, прилистки, основа листка.

Завдання 3.

1. В

2. А

3. Г

4. Б

Квітка

Варіант 1

Завдання 2.

1. Квітка

2. Квітколоже

3. Чашолистки

4. Віночок

5. Маточка

6. Тичинковими

7. Дводомними

Варіант 2

Завдання 1.

1. Пиляк тичинки.

2. Чашолистки.

3. Приквіткові листки.

4. Пелюстки віночка.

5. Зав’язь маточки.

Завдання 2.

1. Квітка

2. Квітконіжка

3. Пелюстки

4. Чашечку

5. Пиляки тичинки

6. Маточкові

7. Однодомними

Запилення

Варіант 1

Завдання 1.

Самозапилення — це перенесення пилку на маточку тієї самої квітки.

Завдання 2.

А. Самозапилення: на маточку потрапляє пилок тієї самої квітки.

Б. Перехресне запилення: перенесення пилку на маточку іншої квітки.

Завдання 3. 

№ Комахозапильні рослини

1. Великі, зібрані в суцвіття

2. Яскравий

3. Усередині квітки

4. Невелике

5. є

б. є

7. Липкий, крупний

8. Не дуже багато

9. Шипшина, бузина, тютюн, шавлія

Варіант 2

Завдання 1.

Перехресне запилення це перенесення пилку на маточку іншої квітки.

Завдання 2.

А. Перехресне запилення вітром: пилок переноситься на іншу квітку вітром.

Б. Перехресне запилення комахами: пилок переноситься на іншу квітку бджолою.

Завдання 3.

№ Вітрозапильні рослини

1. Дрібні

2. Непоказний

3. Відкрито, пиляки на довгих нитках

4. Велика, часто периста

№ Вітрозапильні рослини

5. Немає

6. Немає

7. Сухий, дрібний

8. Дуже багато

9. Береза, ліщина, кропива, подорожник 

Плід

Варіант 1

Завдання 1.

    

 

 

 

Біб

Горіх

Сім’янка

 

 

 

Коробочка

Померанець

Яблуко

    

Назва

плоду

Однонасін­ний чи бага­тонасінний

Сухий чи соковитий

Розпадається чи

роз­кривається

       Приклади

рослин

Віб

Багато-

Сухий

Розкрива­ється

Горох, ква­соля

Горіх

Одно-

Сухий

Не розкри­вається

Дуб, ліщи­на, гречка

Сім’янка

Одно-

Сухий

Не розкри­вається

Соняшник,

череда

Коробочка

Багато-

Сухий

Розкрива­ється

Лілія, мак

Померанець

Багато-

Соковитий

Не розкри­вається

Апельсин,

мандарин

Яблуко

Багато -

Соковитий

Не розкри­вається

Яблуко,

груша

 

Варіант 2

Завдання 1.

 

 

 

 

Зернівка

Крилатка

Кістянка

 

 

 

Стручок

Ягода

Гарбузина

Завдання 2.

 

Назва

плоду

Однонасін­ний чи бага­тонасінний

Сухий чи соковитий

Розпадаєть­ся чи роз­кривається

Приклади

рослий

Зернівка

Одно-

Сухий

Не розкри­вається

Жито, рис

Крилатка

Одно-

Сухий

Не розкри- вається

Ясен, в’яз

Кістянка

Одно-

Соковитий

Не розкри­вається

Вишня,

слива

Стручок

Багато-

Сухий

Розкрива­

ється

Гірчиця,

капуста

Ягода

Багато-

Соковитий

Не розкри­вається

Аґрус, смо­родина

Гарбузина

Багато-

Соковитий

Не розкри­вається

Кавун, огі­рок,

каба­чок

 

Тема 4. Мохи

Мохи.

Варіант 1

Завдання 1.

Сфагнум

Завдання 2.

Сфагнум

Завдання 3.

 

Ознаки

Зозулин льон

Статеве покоління:

а) стебло (прямостояче, розгалужене на верхівці / прямостояче, нерозгалужене)

Прямостояче

нерозгалужене

б) листки (мають зелений колір / мають білува­тий колір)

Мають зелений колір

в) ризоїди (є / немає)

є

г) розташування чоловічих і жіночих статевих органів (на верхівках / на бічних гілочках)

На верхівках

д) однодомні чи дводомні (статеві органи на од­ній рослині / статеві органи на різних рослинах)

Дводомні

Нестатеве покоління:

а) розташування (на верхівках / на бічних гілочках)

На верхівках

б) коробочка (куляста / видовжена)

Видовжена

Середовище існування (у вологих місцях, на лу­ках / на болотах)

У вологих місцях, на луках

 

Варіант 2

Завдання 1.

Зозулин льон

Завдання 2.

Завдання 3.

 

Ознаки

Сфагнум

Статеве покоління:

а) стебло (прямостояче, розгалужене на вер­хівці / прямостояче, нерозгалужене)

Прямостояче, розга­лужене на верхівці

б) листки (мають зелений колір / мають бі­луватий колір)

Мають білуватий колір

в) ризоїди (є / немає)

Немає

г) розташування чоловічих і жіночих стате­вих органів (на верхівках / на бічних гілоч­ках)

Архегонії — на вер­хівці, антеридії — на бічних гілочках

д) однодомні чи дводомні (статеві органи на одній рослині / статеві органи на різних рослинах)

Однодомні

Нестатеве покоління:

а) розташування (на верхівках / на бічних гілочках)

На верхівках

б) коробочка (куляста / видовжена)

Куляста

Середовище існування (у вологих місцях, на луках / на болотах)

На болотах

 

Плауни. Хвощі.

Варіант 1

Завдання 1.

 

Ознака

Хвощ польовий

1

Пагони

Членистий — у вузлах кільчасто роз­мішені бічні пагони

2

Стебло

Має порожнини, заповнені водою або повітрям

3

Листки

Недорозвинені, у вузлах утворюють зубчасті піхви

4

Корені

Придаткові, відходять від кореневища

5

Розташування спо­рангіїв

На бурих весняних нерозгалужених пагонах

6

Спосіб життя зарос­тку

Гаметофіт (заросток) зелений — фото- синтезує

7

Основне фотосинте- зуюче покоління

 

Спорофіт (нестатеве)

 

Варіант 2

Завдання 1.

Хвощ польовий.

Завдання 3.

 

Ознака

Плаун булавоподібний

1

Пагони

Мають пагони із дрібними зеленими листками

2

Стебло

Повзуче, розгалужене вільчасто

3

Листки

Є виростами стебла, вічнозелене, дріб­не

4

Корені

Коренева система утворена додаткови­ми коренями

5

Розташування спо­рангіїв

Розміщуються на спеціалізованих лист­ках і зібрані на верхівках пагонів

б

Спосіб життя зарос­тку

Живе під землею, має ризоїди і жи­виться завдяки симбіозу з грибами

7

Основне фотосинте- зуюче покоління

Спорофіт (нестатеве)

 

Папороті.

Варіант 1

Завдання 1.

Орляк Букова папороть Сальвінія

Варіант 2

Завдання 1.

1. Вайї

2. Кореневище

3. Придаткові корені

4. Спорангії

5. Спори

Завдання 2.

Страусник Листовий Вужачкові папороті.

Голонасінні.

Варіант 1

Завдання 1.

Сосна Ялиця Тис ягідний

Завдання 2.

1. Антарктиди. 

2. Квітки та плоди.

3. Хвоїнка.

Варіант 2

Завдання 2.

1. Водному середовищі.

2. Насінинами.

3. Вісі та лусок.

Покритонасінні.

Варіант 1

Завдання 1.

Королиця Овес злакові Жовтецеві Жовтець їдкий.

Завдання 2.

 

Ознака

Однодольні покритона­сінні рослини

1.

Число сім’ядолей у зародка

Одна

2.

Тип кореневої системи

Мичкувата

3.

Жилкування листка

Паралельне, дугове

4.

Внутрішня будова стебла

Немає камбію

5.

Число частин квітки

Тричленні

6.

Трави чи дерева

Трави

 

Варіант 2

Завдання 2.

лілії, злакові, орхідні.

Завдання 3.

 

Ознака

Дводольні покритонасінні рослини

1

Число сім’ядолей у зародка

Дві

2

Тип кореневої системи

Стрижнева

3

Жилкування листка

Сітчасте (пальчасте, перисте)

4

Внутрішня будова стебла

Мають камбій

5

Число частин квітки

П’ятичленні

6

Трави чи дерева

Є і трави, і дерева

 

Екологічна група рослини.

Варіант 1

Завдання 1. 

 

Екологічна

група

Ознаки

Приклади

рослин

Посухостійкі

Дрібні листки, потовщена ку­тикула, довший корінь, запа­сання води (сукуленти)

Кактуси, алое, верблюжа ко­лючка

Вологолюбні

Листя велике, мають великі міжклітинники

Очерет, рогіз, вільха, осока.

Тіневитривалі

Листя велике, темне (багато хлорофілу), є листова мозаїка

Граб, бузок, су­ниця

Холодовитривалі

Здатні переживати температу­ри нижче 0 “С

Морква, горох, жито

 

Завдання 2. 

 

Характеристика життєвої форми

Назва життєвої форми

1.

Чагарник (деревні)

2.

Напівчагарник (иапівдеревні)

3.

Однорічна (трав’янисті)

 

Завдання 3. 

Життєва форма - це зовнішній вигляд рослини, що відображає її пристосованість до умов середовища.

Варіант 2

Завдання 1. 

 

Екологічна

група

Ознаки

Приклади рослин

Помірно вологолюбні

Листки широкі, м’які, без воскового нальоту, помірно опушені або голі

Дуб, фіалки, конвалія

Водні

Населяють водойми. Лист­ки не мають продихів, або є на верхньому боці, вкрит- му кутикулою

Латаття, рдест, ряска, сальвінія, комиш

Світлолюбні

Листя маленькі, мають до­бре розвинену стовпчасту тканину, багато продихів, товсту кутикулу

Береза, сосна, подо­рожник

Теплолюбні

Не витримують холоду

Огірок, гарбуз, диня, томати, баклажани

 

Завдання 2.

 

Характеристика життєвої форми

Назва життєвої форми

1.

Дерево (деревні)

2.

Напівчагарники (напівдеревні)

3.

Трав’яниста багаторічна

 

Завдання 3. 

Екологічна група - це група рослин, виділенна за відношенням до окремого основного екологічного фактор. 

Рослинні угруповування.

Варіант 1

Завдання 1. 

Полонина у Карпатах (сінокісно-пасовищна лука)

Степ з перева жанням костриці

Буковий ліс Поділля

Верхове болото

Завдання 2.

1. Полонина: трав'янисті рослини.

2. Степ: костриця, багаторічні злаки.

3. Ліс: бук, дуб, клен (деревні рослини).

4. Верхове болото: сфагнум, ще е журавлина, росичка.

Завдання 3.

1. В

2. Г

3. Б

4. А

Варіант 2

Завдання 1. 

Степ з переважанням ковили

Сосновий ліс Полісся

Низове болото

Природна  на Поліссі гірська лука

Завдання 2.

1. Степ: ковила, багаторічні злаки.

2. Сосновий ліс: сосни, багатий трав’яний покрів.

3. Низове болото: осока.

4. Гірська лука: переважають трави.

Завдання 2.

1. В

2. Г

3. А

4. Д

Тема 5. Гриби.

Шапинкові гриби. 

Варіант 1

Завдання 1.  

1. Гетеротрофи

2. Дихання

3. Сапрофітів

4. Міцелій (грибниця)

5. Хітин

б. Вакуоля і клітинна стінка, ядро

7. Ніжки і шапинки

8. Пластинчастий

9. Органічні поживні речовини

10. Бліда поганка, мухомор білий та смердючий

11. Отруйних грибів, пластинчастий

12. Тяжкі, не смертельні

Варіант 2

Завдання 1.  

1. Всмоктування (абсорбція)

2. Бродіння

3. Паразитів

4. Гіфи

5. Клітинною стінкою із хітину

6. Хлоропластів

7. Покривало

8. Трубчастий

9. Воду з розчиненими мінеральними речовинами

10. Бліда поганка, мухомори білий і смердючий

11. Їстівних грибів

12. Тяжкі, часто смертельні

Їстівні й отруйні гриби

Варіант 1

Завдання 1.

Мухомор пантерний - Чорний трюфель

Польський гриб - Білий гриб

Бліда поганка - Підберезник

Завдання 2.

Первинні отруєння виникають, коли в їжу вживають гриби, які синтезують отруйні речовини — токсини. Отже, необхідно збирати лише добре відомі гриби, не збирати незнайомі.

Варіант 2

Завдання 1.

Строчок звичайний - Маслюк

Мухомор Цезаря - Підосичник

Зелена сироїжка - Мухомор білий

Завдання 2.

Вторинні отруєнАя викликають неотруйні гриби, які накопичили отруйні речовини з оточуючого середовища: отрутохімікати, важкі метали тощо, які потрапили туди внаслідок діяльності людини.

Старі, загниваючі плодові тіла можуть містити отруйні речовини — продукти життєдіяльності гриба. Отже:

1) збирати гриби треба в чистих місцях;

2) збирати молоді гриби;

3) дотримуватися правил збереження.

Лишайники.

Варіант 1 

Завдання 1.

Лишайники — це симбіотичні організми гриба і водорості одноклітинної або ціанобактерії.

Завдання 2.

1. Верхній коровий шар.

2. Серцевина лишайнику, в якій розташовані клітини водоростей або ціанобактерій.

3. Нижній коровий шар.

Завдання 3.

 

Група      

Особливості форми

Приклади

Накипні    

Щільна кірка, яка міцно при­ростає до субстрату

Лецидея, ксанторія

Кущисті     

Нагадують прямостійні або звислі розгалужені чи нерозга- лужені кущики

Бородач, цетрарія, кладонія

Листуваті

Нагадують листкові пластини з розсіченими чи лопатевими кра­ями

Пармелія, дермато- карпон

 

Завдання 4.

фотосинтез; киснем; воду; мінеральн

Варіант 2

Завдання 1.

Ліхеноіндикація — це визначення чистоти повітря за лишайни-ками (лишайники — індикатори чистоти повітря).

Завдання 2.

Накипні Лисхувагі Кущисті

Завдання 3.

 

Шари, які розрізняють на поперечному зрізі лишайнику

Особливості будови

1. Верхній шар:

а)  кірковий;

б)  гонідіальний

а)  щільно зімкнуті грибні гіфи;

б) зосереджені водорості, або ці­анобактерії

2. Серцевинний шар із гіфів

Пухко розміщені гіфи грибів

3. Нижній кірковий шар

Щільно зімкнуті грибні гіфи. Гіфи прикріплюються до суб­страту

 

Завдання 4.

1) Піонери при заселенні скель; 2) здійснюють біологічне вивітрювання; 3) є кормом для тварин; 4) є укриттям для безхребетних; 5) індикатори чистоти повітря; 6) з них добувають спирт, лакмус (фарби; використовують у меди дині, парфумерії, деякі вживають в їжу).
Переглядів: 3034
11.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Експрес-контроль. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Сліпчук І.Ю.) [2015]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера