Зошит для тематичного контролю знань. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Котик Т.С.) [2014]

 

Тема 1. Клітина

Варіант 1

1. В

2. Г

3. А

4. Б 

5. В

6. Г

7. А

8. В

9. В

10. Г

11. Г

12. В

Варіант 2

1. Г

2. Б

3. Г

4. Б 

5. А

6. Б

7. В

8. Б

9. Г

10. А

11. Б

12. В

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.

Варіант 1

Завдання 1.

1) +

2) -

3) -

4) +

5) +

6) +

7) -

8) +

Завдання 2.

1) Б, В, Г

2) А, В, Г

3) А, Б, Г

Завдання 3.

А.

А) 2

Б) 3

В) 1

Б.

А) 3

Б) 1

В) 2

Завдання 4.

Автотрофи - організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини, використовуючи енергію фотосинтезу (фототрофи — всі зелені рослини) чи хемосинтезу (хемотрофи — деякі бактерії).

Гетеротрофи - організми, не здатні синтезувати складні органічні речовини своїх тіл з простих неорганічних сполук. Вони витягують із зовнішнього середовища і споживають готову їжу. В якості джерела живлення їм служить жива і мертва маса різних видів організмів, продуктів ЇХ життєдіяльності.

Отже, автотрофи і гетеротрофи відрізняються за способом живлення. Представники гетеротрофів серед одноклітинних сукаріот це інфузорія, амеба, комірцевий джгутиконосець. Серед автотрофів -хламідомонада, евглена зелена, хлорела.

Варіант 2

Завдання 1.

1) +

2) +

3) +

4) -

5) -

6) +

7) -

8) +

Завдання 2.

1) А, Г

2) Б, В, Г

3) А, Г

Завдання 3.

А.

А) 3

Б) 4

В) 1

Г) 2

Б.

А) 2

Б) 3

В) 1

Завдання 4.

Всі тварини та гриби є гетероірофами.

Гетеротрофи використовують у їжу готові органічні речовини, з яких вони витягують енергію, необхідну для життєдіяльності, специфічні атоми і молекули, що йдуть на підтримку і відновлення гетеротрофів відносяться всі тварини, гриби, більшість бактерій, невелика група рослин.

Способи добування і поглинання їжі у гетеротрофних організмів дуже різноманітні.

Відомо кілька типів гетеротрофного харчування. Основними з них є: голозійне, сапротрофне, симбіотичне і паразитичне. Голозійне (наприклад харчування тварин) харчування характерний для більшості багатоклітинних тварин. При цьому типі харчування організм захоплює і направляє їжу всередину тіла, де вона перетравлюється, всмоктується і засвоюється. Цей тип харчування властивий і деяким одноклітинним (наприклад, амебі), що здійснює фагоцитоз і травлення в фаголізосомах.

Голозійне харчування складається з наступних процесів: поглинання їжі, її переварювання (ферментативне розщеплення), всмоктування і транспорт простих органічних речовин до клітин і тканин, асиміляція (використання молекул кліткою для отримання енергії і синтезу власних органічних речовин), екскреція (виділення з організму в навколишнє середовище неперетравлених залишків їжі).

Сапротрофний тип харчування характерний для організмів, що використовують мертвий або розкладається органічний матеріал. Багато сапротрофів виділяють ферменти безпосередньо на продукти харчування, які під впливом цих ферментів піддаються розщепленню. Розчинні кінцеві продукти такого внєорганізменного переправлення всмоктуються і асимілюються сапротрофів. До сапротрофів відносяться гриби (які всмоктують поживні речовини всією поверхнею тіла, тобто харчуються осмотично) і багато бактерії.

Сімбіотрофнпй тип харчування характерний для симбіотичних організмів. Наприклад, травоїдні жуйні тварини дають притулок численним Найпростіші, здатним перетравлювані целюлозу. Останні можуть існувати тільки в анаеробних умовах, подібних до тих, які є в травному тракті тварин. Найпростіші розщеплюють міститься в їжі господаря целюлозу, перетворюючи її в більш прості сполуки.

При паразитичному способі харчування організми отримують органічні речовини від організму-господаря. Паразитичний спосіб харчування характерний для деяких бактерій (дифтерійна і правцева палички, стафілокок, холерний вібріон та ін.), Протестів (малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, лейшманії, трихомонади, лямблії), тварин (сосальщики, стрічкові черв'яки, аскариди та ін.'), вищих рослин (повитиця європейська, вовчок, Петров хрест та ін.).

Тваринним спосіб харчування притаманний амебі, грибний спосіб - одноклітинним дріжджам, тваринний і грибний - деякі джгутикові.

Тема 3. Квіткова рослина.

Варіант 1

Завдання 1.

1. Б

2. В

3. А

4. В

5. Г

6. Г

Завдання 2.

А) 3

Б) 4

В) 2

Г) 1

Завдання 3.

А) 2 

Б) 4

В) 5

Г) 1

Завдання 4.

Стебло — видовжений нагін вищих рослин, що слугує їм механічною опорою, викоігує базисну та генеративну роль для листків, бруньок, квіток. Головні функції повітряних стебел є:

• Підтримка і підняття листя, квіток і плодів, утримання листя на світлі.

• Транспорт рідин між корінням і пагонами в кеилемі і флоемі.

• Зберігання поживних речовин

Стебло з'єднує корінь і листя, по ньому пересуваються вода, розчини мінеральних солей і органічних речовин. У стеблі часто відкладаються запаси поживних речовин. Розгалуження його дає крону. На стеблі утворюються листки і органи статевого розмноження — квітки. Стебло часто є органом вегетативного розмноження рослин. Видозміни стебла є органами захисту, асиміляції та ін. Зробивши

висновок, ми бачимо, що стебло, виконуючи багаго різноманітних функцій - грає важливу роль у забезпеченні життєдіяльності рослин.

Варіант 2

Завдання 1.

1. Б

2. В

3. Г

4. В

5. А

6. В

Завдання 2.

А) 1

Б) 3

В) 2

Г) 4

Завдання 3.

А) 3 

Б) 4

В) 1

Г) 2

Завдання 4.

Значення кореня в житті рослин величезне і визначається ного функціями.

Основні функції:

• Закріплення рослини в субстраті;

• Поглинають і транспортують воду і розчинені в ній поживні речовини.;

• Запасання поживних речовин;

• Взаємодія з коренями інших рослин (симбіоз), грибами, мікроорганізмами;

• Вегетативне розмноження;

• Первинний синтез органічних речовин.

Головною функцією кореня є закріплення рослини в субстраті (ґрунті). Не менш значущою є функція всмоктування води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і пересування їх в стебло, таким чином корінь забезпечує одну з ланок живлення рослин. У клітинах кореня здійснюється синтез спеціальних амінокислот, біологічно активних речовин. Також коріння деяких рослин служить місцем, де зберігаються запасні поживні речовини.

Коріння деяких рослин здатне на симбіотичне співжиття з грибами, бактеріями, що живуть у ґрунті, корінням інших рослин. У деяких випадках коріння використовують для вегетативного розмноження.

Поява кореня в процесі еволюції рослин — важливий ароморфоз, одне з пристосувань до життя на суходолі. Вперше справжні корені з'являються у папоротеподібних. Потім у квіткових рослин завдяки ідіоадаптаціям формуються різні типи коренів, здатних виконувати додаткові функції. Так, у деяких рослин у коренях відбувається запас поживних речовин, що зумовлює їх потовщення, утворення коренеплодів (морква, редис, буряки) або кореневих бульб (жоржини, пшінка). Корені епіфітних рослин (використовують інші рослини як

субстрат, але не паразитують на них: мохи, лишайники) можуть запасати воду.

Тема 4. Різноманітність рослин.

Варіант 1

Завдання 1.

1) -

2) +

3) +

4) +

5) -

6) +

7) -

8) +

Завдання 2.

1) Г

2) А

3) Б

4) В

5) В

6) Б

Завдання 3.

А) 1

Б) 2

В) 2, 3

Г) 2

Завдання 4.

1) Г

2) А

3) В

4) Б

Завдання 5.

Поява насіння, яке має запас поживних речовин і захищене шкіркою, — значний ароморфоз, що зумовив широке і швидке розповсюдження голонасінних рослин на суші. Важливим прнсз осуванням до життя на суші є можливість внутрішнього запліднення (без води). Пилок голонасінних рослин переноситься повітряними течіями. Потрапляючи на розташований відкрито насіневий тачанок, він утворює пилкову трубку, яка досягає яйцеклітини і забезпечує злиття гамет. Після запліднення з насінних зачатків формується насіння, але не одразу, а тільки через 12-15 місяців. Насіння має зародок з корінцем, бруньками і сім'ядолями, запас поживних речовин, та вкрите насінною шкіркою.

Найважливіша особливість квіткових рослин — наявність спеціалізованого органу, квітки, що бере на себе функції розмноження і залучення агентів запилення. Квіткові рослини формують свої насінні зачатки в порожнині зав'язі, яка утворена зрощенням колись відкритого плодолистика. Стінки зав'язі після запліднення розростаються і видозмінюються, даючи структуру під назвою плід. У решті груп насінних рослин насіннєвий зачаток не прихований від запилення, а насіння не поміщене в дійсний плід, але іноді насіння можуть покривати м'ясисті структури, наприклад, у представників роду тис.

По числу видів квіткові рослини значно перевершують решту груп вищих рослин, узятітх разом. Це зумовлено тим, що покритонасінні найбільш пристосовані до умов суходолу.

Варіант 2

Завдання 1.

1) +

2) -

3) -

4) +

5) -

6) +

7) +

8) -

Завдання 2.

1) Б

2) В

3) Б

4) А

5) Б

6) В

Завдання 3.

А) 2

Б) 2

В) 1, 3

Г) 1

Завдання 4.

1) Г

2) А

3) В

4) Б

Завдання 5.

найважливіша особливість квіткових рослин — наявність спеціалізованого органу, квітки, що бере на себе функції розмноження і залучення агентів запилення. Квіткові рослини формують свої насінні зачатки в порожнині зав'язі, яка утворена зрощенням колись відкритого плодолистика. Стінки зав'язі після запліднення розростаються і видозмінюються, даючи структуру під назвою плід. У решті груп насінних рослин насіннєвий зачаток не прихований від запилення, а насіння не поміщене в дійсний плід, але іноді насіння можуть покривати м'ясисті структури, наприклад, у представників роду тис.

Розмноження папоротей здійснюється спорами і вегетативним способом (кореневищами, плоскогілками, бруньками, тощо). Крім цього, папороті здатні розмножуватися статевим шляхом.

Життєвий цикл папороті ділиться на дві фази: спорофіта (безстатевого покоління) і гаметофіта (статевого поколінь«), причому фаза спорофіта триваліша.

На нижній поверхні листа є спорангій. Коли він розкривається, спори падають на землю, проростають у вигляді заростку з гаметами. Після запліднення утворюється молода рослина. У рівноспорових папоротей гаметофіти двостатеві. У різноспорових папоротей чоловічий гаметофіт сильно редукований, а жіночий добре розвинений і містить поживні речовини для розвитку майбутнього зародка спорофіта.

Поява насіння, яке має запас поживних речовин і захищене шкіркою, — значний ароморфоз, що зумовив широке і швидке розповсюдження покритонасінних рослин на суші. Важливим

пристосуванням до житія на суші є можливість внутрішнього запліднення (без води), тому покритонасінні рослини більш пристосовані до життя на суходолі.

Тема 5. Гриби.

Варіант 1

Завдання 1.

1. міцелій

2. всмоктування

3. хітин

4. пеніцилін

5. вегетативно і спорами

Завдання 2.

1. Б

2. Б

3. А

4. Г

5. В

6. Г

Завдання 3.

А. 3

Б. 1

В. 4

Г. 2

Завдання 4.

А. 2

Б. 3

В. 1

Завдання 5. 

А. 2

Б. 3

В. 1

Завдання 6.

За типом харчування гриби ділять на симбіонтів та сапротрофів. Симбіонти паразитують на живих організмах. До сапротрофів відносять більшу частину цвілевих і шапинкових грибів, дріжджі. Сапротрофпі гриби щоденно утворюють та постійно подовжують міцелій. Завдяки швидкому росту і особливостям структури, міцелій тісно пов'язаний з субстратом, який частково перетравлюгться виділеними ферментами поза тілом гриба, а потім всмоктується всередину клітин гриба як їжа.

Серед найбільш поширених груп сапротрофних грибів можна виділити шапинкові - їстівні, плісняві, дріжджі (лисички, печериці)

Характерні риси симбіонтів - мутуанізм та паразитизм. В основному, гриби-паразити живуть за рахунок рослин. Міцелій таких ірибів формується всередині тканин стебла, листя, плоду, коріння, а в деяких випадках може утворюватися навіть на поверхні органів рослин (як у мучпіегоросяних грибів). Представники: піддубник, підосичник та ін.

Варіант 2

Завдання 1.

1. міцелій

2. глікоген

3. гіфах

4. брунькуванням

5. гетеротрофи

6. біологічним вивітрюванням

Завдання 2.

1. Г

2. В

3. Б

4. Б

5. Б

6. А

Завдання 3.

А. 3

Б. 4

В. 1

Г. 2

Завдання 4.

А. 2

Б. 3

В. 1

Завдання 5. 

А. 2

Б. 3

В. 1

Завдання 6.

Характерні риси симбіонтів - мутуалізм та паразитизм. В основному, гриби-паразити живуть за рахунок рослин. Міцелій таких грибів формуєшся всередині тканин стебла, листя, плоду, коріння, а в деяких випадках може утворюватися навіть на поверхні органів рослин (як у мучністоросяних грибів). Представники: піддубник, підосичник та ін.

Гриби паразитичні (патогенні) - гриби, що в якості джерела живлення використовують живі тканини різних організмів, викликаючи захворювання рослин, тварин та людини. Багато грибів патогенних відносяться до класу недосконалих грибів, так як вони розмножуються тільки безстатевим шляхом. Розрізняють гриби патогенні тварин - зоопатогенні (в тому числі комах -ентомопатогенні), рослин - фітопатогенні (в тому числі грибів -мікофільпі). До зоопатогенні їх грибів відносяться збудники лишаю, парші та інших захворювань шкіри ссавців (тварин та людини). Представники: аспергіл, фузарій, трутовик та ін.
Переглядів: 4200
11.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Зошит для тематичного контролю знань. Біологія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Котик Т.С.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера