Зошит-практикум. Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) [2014]

Вступ

1. Прочитайте визначення географії як науки и підкресліть однією лінією те, що вивчає фізична географія, двома - те, що вивчає суспільна географія, а трьома лініями те, що вивчає і фізична, і суспільна географія.

Географія - це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи.

2. Розгляньте малюнки й позначте поряд з ними "+" ті явища, які спостерігаються в повітряній оболонці Землі, а знаком "++" ті, що відбуваються в земних надрах.

3) Розгляньте малюнок. Запишіть назву оболонки, що утворюється внаслідок взаємодії гірських порід і мінералів, повітря і води, живих організмів - графічна оболонка. Чи можна стверджувати, що географія вивчає цю оболонку (Підкресліть ту відповідь яку ви обрали)

а) так

б) ні

4. Запишіть стисло, де в повсякденногму житті, ви можете використовувати географічні знання: знання про ознаки погоди допоможуть підібрати необхідне взуття та одяг, коли збираєшся в дорогу. Знання про гірські породи і ґрунти допоможуть в пошуках джерел підземних вод, обробітку землі на присадибній ділянці.

5. Позначте кольоровим олівцем серед перелічених джерел географічної інформації ті, якими ви користуєтеся найчастіше:

а) Енциклопедії

б) Підручники 

в) Інтернет

г) Географічні карти 

д) Спеціальні журнали

е) Телевізійні передачі географічного змісту

6. Спрбуйте розгадати назви методів географічних доследжень за наведеними нижчі підказками (назви методів підпишіть під малюнками)

1) Картографічний

2) Дистанційний

3) Спостереження

7. Висловіть слою думку щодо того, з якою метою вчені застосовують різні методи дослідження.

Завдяки науковим географічним дослідженням стає можливо застосувати географічні знання на практиці в повсякденному житті.

8. Поспостерігайте разм із родиною за осінніми змінами в природі. отримані результати спостереження занесіть до таблиці.

Назви об'єктів, явищ,

процесів, за яким ведеться

спостереження

Характеристики змін
Вистота Сонця над горизонтом

Кут падіння сонячних

променів зменшується

Температура повітря

Температура повітря

знижується

Вигляд хмар

Хмарність посилюється,

збільшується кількість днів

з суспільною хмарністю 

Особливості випадання опадів Опади в вигляді дощу та роси
Водні об'єкти Рівень води зменшується
Стан ґрунту

Може з'являється поморозь 

на ґрунті

Рослинний покрив Пожовтіння листя, листопад
Тваринний світ

Деякі тварини змінюють

забарвлення

Висновок: всі компоненти природи взаємоповязанні, тому сезоні зміни погоди впливають на всі інші складові природи (водні об'єкти, ґрунти, живі організми).

Розділ 1. Розвиток географічних знань про Землю.

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину.

1. підкресліть кольоровим олівцем ті давні народи, яких по праву вважають відкривачами нових земаль:

Єгиптяни, вавилоняни, індійці, греки, римляни, слов'яни.

2. З'єднайте стрілками імена давніх учених з назвами їхніх праць про Землю:

Гекатій Мілетський - "Землеопис"

Страбон - "Географія"

Птолемій - "Порадник з географії"

3. Прочитайте текст (параграф 3) і запишіть, змінювалися погляди давніх учених на форму землі:

Плоский диск - припущення кулястості - пояснення кулястості - обчислення розмірів.

4. З'єднайте стрілками імена давніх учених з назвами методів географічних досліджень, які вони започаткували. Позначте значком "+" ті методи, якими ви найчастіше користувалися на уроках природознавства.

Ератосфен - математичний

Арістотель - спостереження

Птоломей - картографічний

Гектій Мілетський - описовий

Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі.

1. Підкресліть прізвище мандрівника, який відкрив Америку:

Е. Рудий, Х. Колумб, Ф Магелан, Дж. Кук.

2. З'єднайте стрілками імена мореплавців з роками їх подорожей. Позначте на контурній карті (с. 8) маршути їхніх подорожей різними кольорами.

Ф. Магелан - 1519-1522

Дж. Кук - 1768-1780

І. крузенштерн і Ю. Лисянський - 1803-1806

Ф. Беллінсгаузен і М. Лазарев - 1819-1820

4. Зафарбуйте ті квадрати, у яких помилкою зазначенні дати навколосвітніх подорожей:

 

1271

1295

1492

1504

1519

1522

1642

1644

1768

1780

1803

1806

 

Тема 3. Сучасні дослідження.

1. Знайдіть у реченні помилки й виправте їх:

Північний полюс Землі вперше підкорив Роберт Пірі в 1908р., а Південний полюс - 14 грудня 1911 Рауль Амундсен

3. Позначте на контурній карті місце розташування українського атлантичної станції "Академік Вернадський" 

 

4. Зазначте, про який туризм йдеться в навединих нижче твердженнях:

Подорожі рідною землею, що тривають понад добу, - це внутрішній туризм.

Переміщення людей, між різними країнами з метою пізнання, відпочинку, лікування тощо є туризм міжнародний.

5. Розгляньте малюнок і позначте кольоровим олівцем лінію, що показує глибину Маріанської западини, визначену науковою експедицією на судні "Витязь".

 

 

Розділ 2. Земля на плані карти.

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

1. Підкресліть серед перелічених нижче способів орієнтування на місцевості візуальні (на око) способи синім кольором, а інструментальні - червоним:

За Полярною зіркою.

За Сонцем.

За допомогою компасаю.

За допомогою годинника.

За картою.

За лініями зв'язку.

За мурашниками.

Напишіть, який із цих способів, на вашу думку, є найточнішим: за допомогою компаса.

2. Зберіть яблука з дерев у правильні кошики: для цього з'єднайте стрілками значення азимутів, що підписані на кошиках, зі сторонами, що підписані на яблуках.

Для якого яблука не вистарчило кошика? Пд-Сх.

Пн-Сх - 45

Сх - 90

Пд - 180

Пд-Зх - 225

Зх - 270

3. Під час прогулянки лісом школярі трьох шостих класів від зупинки електрички розійшлися в різні боки. Учні одного класу пішли в південному напрямку, другого - вирушили на захід, а третього - на південний схід. Кожний клас рухався в зазначеному напрямку 1 км. За допомогою стрілочок, покажіть напрямки переміщення шестикласників, підписавши азимути їхнього руху.

Зошит-практикум. Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) [2014]

4. З’єднайте стрілками намальовані об’єкти і приблизні відстані до них за умови гарної видимості.

Палатка - 300 м.

Дерево - 2000 м.

Лице - 100 м.

Людина 400 м.

За яких умов майже неможливо визначити відстань до навколишніх предметів?

за умов поганої видимості туман чи іній.

Тема 2. Способи зображення Землі.

1. Розподіліть перелічені ознаки між основними способами зображення Землі: а) охоплює невелику ділянку місцевості; б) виконується в різних масштабах з урахуванням форми Землі; в) виконується в умовних знаках і за допомогою масштабу; г) виконується переважно у великому масштабі; д) відображає кулясту форму Землі; є) завжди виконується в дрібному масштабі.

Глобус: в, д, є.

План: а, в, г.

Карта: б, в.

2. Знайдіть помилку в визначенні масштабу й підкресліть її:

Масштаб - це ступінь збільшення довжини ліній на карті, плані, глобусі порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні.

Тема: 3 План, основні його ознаки.

1. Підкресліть ті умовні знаки, якими на плані позначаються різні дороги.

1 2 3 4 5 6

2. Знайдіть у тексті помилки й виправте їх.

Учні вийшли на місцевість з метою скласти план місцевості поблизу школи. Одна група школярів використала полярну зйомку місцевості, тобто зйомку за маршутом (з однієї точки). При цьому вони з висоти горба, на якому стоїть школа, позначили напрямки й визначили азимути до парку, лікарні та дитячого театру. Друга група використала маршрутну зйомку у однієї точки (за маршутом), що проходила уздовж річки.

3. Розшифруйте текст, складений з використанням умовних знаків.

Настало літо й учні вирішили провести туристичний похід. Від своєї школи учні вирушили на північний захід до шоссейної дороги, що простягалася з півночі на південь. Пройшовши 1500 м, діти повернули на північ і пройшли до озера майже 3 км, де й вирішили відпочити. На південному березі озера школярі поставили свій табір з наметів. Східніше озера, на відстані 500 м, розкинувся мішаний ліс площею 1 га. Група хлопців вирушила до лісу було знайдено джерело. Лише на південній окраїні лісу було знайдено джерело. Набравши води, по лісовій дорозі, яка простягалася з півдня на північ, учні повернулися до табору.

Накресліть план описаної місцевості в масштабі: в 1 см 500 м.

Тема: 4 Географічні карти.

1. Підкресліть ті ознаки, які відрізняють карту від плану:

орієнтується за допомогою меридіанів і паралелей охоплює невелику ділянку місцевості виконується в різноманітному масштабі використовує лише масштабні умовні знаки враховує кулясту форму Землі.

2. Знайдіть у твердженні помилку й виправте її:

Географічний атлас - це цілісне систематизоване збальшення плінів (карт) місцевості.

3.  Заповніть таблицю, використавши підручник (параграф 15) і карти атласу.

 

Групи карт Приклади

За масштабом:

а) Великомасштабні

б) Середньомасштабно

в) Дрібномасштабні

Топографічна карта

Карта України

Карта півкуль

За змістом:

а) Загальногеографічні

б) Тематичні

Топографічна карта

Адміністративна карта України

За призначенням

Туристична карта 

Синоптична карта

Навчальна карта

За охопленням тереторії

Карта півкуль

Карта України

 

Якими картами за призначенням вам чи вашій родині доводилося користуватися в повсякденному житті?

Навчальна карта, туристична карта.

Тема 5: Географічні координати.

1. Знайдіть у твердженнях помилки і виправте їх:

Географічна широта - це відстань уздов паралелі (меридіану) градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульоваго мередіана (екватор). 

Географічна довгота - це відстань уздовж меридіана (паралелі) в градусах від будь-якої земної поверхні до екватора (нульового мередіану).

2. Користуючись фізичною картою України (в атласі), визначте географічні координати свого населеного пункту 500 30' пн.ш. 280 40' сх.д. У яких півкулях він розташований? В північній та східній.

3. Позначте на контурній карті точки, які мають указані географічні координати, і за допомогою атласу визначте географічні об’єкти, що «сховалися» за цими координатами:

А - 9° пн. ш., 79° зх. д. - Панамський канал.

Б - 51° пн. ш., 30° сх. д. - м. Київ.

В - 35° пд. ш., 58° зх. д. - м. Буенос-Айрес.

Г - 38° пд. ш., 145° сх. д. - м-с. Південно - Східний.

Д - 6° пд. ш., 30° сх. д.  - оз. Танганьїка.

4. Користуючись картою півкуль в атласі, прокладіть на контурній карті водний шлях з міста з координатами 50°30' пн. ш. і 30°30' сх. д. до Лондона. Визначте координати кількох пунктів на шляху руху та координати Лондона.

м. Херсон 46° 40' пн.ш 32° 31' сх.д.

Гібралтарська протока 36° пн.ш. 5° зх.д.

м. Лондон 52° пн.ш 0°д.

5. Моряки знайшли в океані пляшку із запискою, у якій потерпілі просять допомоги. Але вода, що потрапила у пляшку, розмила окремі букви й цифри. Збереглися лише такі дані: "69° пд. ш. і 100° зх. д. на острові Петра Першого". Визначте за картою півкуль, де треба шукати потерпілих.

Потерпілих потрібно шукати в західній півкулі та південній півкулі, на меридіані 100° зх.д знаходиться лише один острів Петра І на широті 69° пд.ш.

Розділ 3. Оболонка Землі.

Тема 1. Літосфера.

1. За малюнком підпишіть основні шари, з яких складається Земля і земна кора.

1 - внутрішнє ядро

2 - завнішнє ядро

3 - мантія

4 - літосфера

5 - астеносфера

6 - земна кора

2. Поясніть значення навединих термінів. 

Земна кора - це оболонка Землі, складена гірськими породами та мінералами.

Літосфера - це верхня тверда оболонка Землі, складена з атмосфери та земної кори.

Астеносфера - це верхній в'язкий шар мантії.

3. Запишіть назви груп гірських порід, утворених унаслідок зазначених процесів.

А. Унаслідок перетворення інших порід під дією високих температур і тиску в надрах Землі утворюються метаморфічні породи.

Б. Унаслідок охолодження в надрах планети або на поверхні утворюються магматичні породи.

В. Унаслідок накопичення, ущільнення й перетворення на земній поверхні окремих уламків утворюються осадові породи.

4. З'єднайте стрілками назви гірських порід і визначення, які ім відповідають.

Вапняк, крейда - осадова порода.

Граніт, базальд - магматична порода.

Гнейс, мармур - метаморфічна порода.

5. Упишіть пропущені слова.

До внутрішніх процесів належить вулканізм, землетруси і рухи літосферних плит, коливальні рухи земної кори. Жерло вулкана закінчується кратером. Ділянка земної поверхні над вогнищем землетрус називають епіцентром.

6. Запишіть слова відгадки.

Виходи на земну поверхню:

а) підземних вод з температурою 50-90 °С, що спокійно витікають, - це гарячі джерела.

б) речовини мантії - це вулканізм.

в) підземних вод, що фонтанують, - це гейзери.

7. Розгляньте малюнки й під кожним з них напишіть, які саме зовнішні процеси сприяли утворенню зображених форм рельєфу.

Робота води                        Господарська діяльність людини (кар'єр)

8. З'єднайте стрілками зовнішні процеси та їхні відповідні результати:

Робота вітру - чудернанацькі "скульптури", дюни.

Робота води - печери.

Діяльність людини - терикони, кар'єри.

Робота сонця - кам'яні "річки".

Робота живих організмів - коралові рифи.

9. Упишіть правильні цифри.

Гори заввишки більше 3000 м високими.

Гори заввишки менше 1000 м низькими.

Гори заввишки від 1000 до 3000 м є середньовисокими.

10. Намалюйте характерні силуети молодих і давніх гір:

Силует молодих гір (характерна гострота)

Силует давніх гір (характерна пологість)

11. Закресліть слова, які помилково потрапили в наведені речення.

Земна кора і ядро розділені глибинними розломами на окремі величезні блоки — літосферні плити.

До внутрішніх процесів Землі належить наївність людини-, а також вертикальні й горизонтальні рухи земної кори.

Зовнішні процеси не зумовлені надходженням енергії Сонця, роботою води, вітру, живих організмів та діяльністю людини.

Гори й рівнини утворюються здебільшого на рухомих ділянках земної кори.

За висотою рівнини й гори поділяються на низовини, височини й плоскогір’я.

Тема 2. Атмосфера.

1. Підкресліть однією лінією газ атмосферного повітря, вміст якого в складі атмосфери найбільший, двома лініями - так званий парниковий газ, а трьома - газ, що захищає Землю від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця:

кисень, азот, вуглекислий газ, озон.

2. Позначте на малюнку синім кольором шар атмосфери, у якому міститься вся водяна пара, а червоним озоновий шар. Поясніть значення цих шарів для людини.

Тропосфера - нижній шар атмосфери, що забезпечує життя на Землі, в якому формується всі погодні процеси.

Стратосфера - шар атмосфери, в якому розміщений озоновий шар, що захищає Землю від шкідливого сонячного випромінювання.

3. Підкресліть ті чинники, які насамперед впливають на температуру повітя:

особливості земної поверхні, вологість повітря, опади, кут падіння сонячних променів.

4. Обчисліть температуру повітря на висоті 6000 м, якщо на рінні моря вона дорівнює +10° C. 

З підняттям вгору на 1 км Т° падає на 6° С, отже 6 км * 6° С = 36° С, 10° - 36° С = -26° С - температура на вершині буде 26° С.

5. На графіках річного розподілу температури повітря на різних широтах позначте червоним олівцем амплітуду коливання температури повітря. На яких широтах амплітуда коливання температури впродовж року найбільша?

В помірних широтах.

6. Проаналізуйте карту ізотерм України.

Зазначте, як змінюються на території нашої країни:

а) січневі температури від -3° С до -7° С

б) липневі температури від 19° С до 23° С в східних районах, вона = 28° С

Визначте, якою е температура повітря в січні та липні у нашому населеному пункті:

7. Заповніть схему. За допомогою значків "-" та  "+" позначте на схемі пояси низького ("-") і високого ("і") тиску на земній кулі. Запишіть основні причини такого розподілу атмосферного тиску на Землі.

Різне нагрівання земної поверхні та зміна висхідних та нисхідних потоків повітря.

90° +

60° -

30° +

0° - екватор

30° +

60° - 

90° +

8. Покажіть стрілками напрямки переміщення повітря між пунктами А, Б, В.

Б 1015 гПа - А 1010 гПа - В 980 гПа

9. Оберіть правильну відповідь.

Напрямок вітру визначається тією стороною горизонту:

а) звідки дме вітер:

б) куди дме вітер.

10. Розрахуйте, якою буде відносна вологість повітря (%), якщо абсолютна вологість становить 5,0 г/м3, а вологість насичення за температури 10 °С становить 9,4 г/м3. Зробіть висновок про стан насичення повітря вологою. 

9,4 г/м3 - 100%

5,0 г/м3 - x%

x = 5,0*100/9,4 = 53,2

11. Намалюйте схематично види хмар і підпишіть висоту їх поширення.

1) перисті 6000 м,

2) купчасті 4000 м,

3) шаруваті 2000 м.

12. Підкресліть умови, які переважно вгслтаають на утворення опадів:

висхідний рух насиченого вологою повітря;

низхідний рух повітря;

наявність водної поверхні;

змішування теплого і холодного повітря.

13. Запишіть, звідки випадають опади, про які йдеться в приказці: "Роса не дощ, але теж корисна".

з повітря.

14. Знайдіть у твердженні помилки і виправте їх:

Погода (клімат) - це багаторічний режим прояву атмосферних процесів і стан нижнього шару атмосфери в даний момент у даній місцевості.

16. Запишіть, який тип погоди переважає у вашій місцевості:

а) ясна і суха.

б) слабо - помірний

17. Запишіть приклади впливу людини на клімат і стан атмосферного повітря:

а) негативний вплив робота підприємст спричиняє викиди в атмосферу, що порушує теплову рівновагу. 

б) позитивний вплив вчені прагнуть передбачити зміни клімату та попередити їх.

Тема 3. Гідросфера.

1. Допишіть потрібні слова. Води земної кулі - це: 

Океани.

Моря.

Річки.

Озера.

Пізземні води.

2. Запишіть у прямокутниках потрібні слова, щоб утворився великий колоообіг води, та з’єднайте заповнені прямокутники стрілочками в напрямку руху води н природі.

Водяна пара - Атмосфера - Суходіл - Океан.

3. Розтягайте за обрисами географічний об’єкт і підпишіть його.

1 - Чорне море.

2- Аравійський півострів.

3 - острів Великобританія

4 - Мексиканська затока

4. З’єднайте стрілками характеристики вод океану й географічні широти, де вони поширені.

Найтешііші - екваторіальні широти.

Найхолодніші - поярні широти.

Найсолоніші - тропічні широти.

Наймінливіші - помірні широти.

5. Прочитайте речення і закресліть зайве.

Цунамі утворюються під впливом землетрусів, вітру і вулканічних вивержень.

Морські течії - тимчасовий або безперервний рух вод під дією цунамі, вітру і тяжіння Місяця.

Регулярні припливи й відпливи спричинені вітром або силами тяжіння Місяця і Сонця.

6. Позначте на малюнку відповідними цифрами частини річкової долини.

1 - русло річки

2 - заплава річки

3 - тераса річки

7. Напишіть, які частини річкової долини ви послідовно пройдете, якщо будете прямувати до річки:

Тераси - заплава - русло річки.

8. Позначте на малюнку відповідними цифрами частини річкової системи: 1 витік; 2 - гирло; 3 - головна річка; 4 - права притока; 5 ліва притока. Проведіть лінію вододілу.

9. Назвіть одним словом описане нижче явище на ріках:

а) «Щорічно і в той самий час вода річок тече до нас, Хоч власні береги й кидає, але ж повернеться - це знає».

Це - повінь.

б) Раптово здулася ріка і все навкруги залива, Але зненацька повернулась і стихла, вгамувалася, згорнулась».

це - паводок.

10. Розрізніть типи озер за походженням улоговини. Для цього з’єднайте назви типів озер і відповідні їм визначення:

Тектонічні - утворення пов’язане з розломами в земній корі. 

Вулканічні - утворилися в кратерах згаслих вулканів.

Залишкові - залишки морських басейнів минулого.

Льодовиков - виорані давнім льодовиком.

Загатні-Лиманні - утворилися внаслідок відокремлення від моря косою чи пересипом.

Заплавні - утворилися в долинах річок.

11. Підкресліть правильні відповіді:

Болото - це:

а) надмірно зволожена ділянка суходолу без торфу.

б) надмірно висушена ділянка суходолу з торфом.

в) надмірно зволожена ділянка із шаром торфу понад З0 см.

г) надмірно зволожена ділянка із шаром торфу менш як З0 см.

Льодовик - це:

а) однорічні нерухомі скупчення льоду.

б) однорічні рухомі скупчення льоду.

в) багаторічні нерухомі скупчення льоду.

г) багаторічні рухомі скупчення льоду.

Підземні води - це:

а) лише верховодка.

б) лише ґрунтові води.

в) міжпластові води й верховодка.

г) міжпластові води, верховодка, ґрунтові води.

Тема 4. Біосфера та ґрунти. 

1. Позначте на малюнку черноним олівцем межі біосфери й синім олівцем - місце зосередження так званого фокуса життя.

2. Знаїадггь у твердженні помилку і виправте її:

Біосфера не охоплює самостійний окремий простір, як й інші оболонки Землі.

3. Допишіть визначення:

Ґрунт - це верхній шар поверхні, що відрізняється родючістю і сформувався внаслідок взаємодії сонячного світла і тепла, повітря, води, та організмів.

4. Користуючись даними підручника (с. 201), побудуйте діаграму співвідношення живих організмів на суходолі та у Світовому океані. Зазначте, де живих організмів більше на суходолі, які організми переважають на Землі тварини.

5. Підкресліть однією лінією ті природні екосистеми, де рослинний і тваринний багатий, а двома - де він бідний: арктична пустеля, мішаний ліс, степ, екваторіальний ліс, тропічна пустеля.

6. Позначте чиниш, від якого переважно залежить розподіл ґрунтового покриву:

а) висота місцевості над рівнем моря

б) особливості рельєфу

в) співвідношення тепла й вологи

г) заболоченість місцевості

7. З перелічених типів ґрунтів підкресліть ті, що поширені на території України

а) червоно-жовті

б) сірі лісові

в) чорноземи

г) каштанові

д) сірі й бурі

8. Наведіть два-три приклади захисту ґрунтового покриву від руйнування.

збільшити лісопосадження, застосувати нові методи зрошення і осушування землі.

Тема 5. Природні комплекси.

1. Складіть схему. Запишіть назви природних компонентів, які утворюють природ ний комплекс.

Природний комплекс

Гірські породи - повітря - води - ґрунти - рослини - тварини

2. Знайдіть помилки в нижченаведеному тексті й запишіть своє визначення географічної оболонки: "Географічна оболонка - оболонка, що охоплює верхню частину атмосфери, нижню частину біосфери, усю літосферу й гідросферу".

Географічна оболонка - це оболонка, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю біосферу та гідросферу.

Розділ 4. Планета людей.

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі.

1. За малюнком 188 підручника (с. 211) розрахуйте й запишіть, у скільки разів зростала чисельність населення світу, починаючи з початку минулого століття, через кожні 25 років:

З 1900 по 1925 р. у  12 - разів.

3 1925 по 1950 р. у 1,25 - разів.

З 1950 по 1975 р. у 1,65 - разів.

З 1975 по 2000 р. у 1,4 - разів.

2. За малюнком 189 підручника (с. 220) і політичною картою світу випишіть краї ни-лідери, що мають найбільшу густоту населення. Укажіть, яка саме густота населення характерна для цих країн.

Євразія: Індія (1500 - 2600 осіб/км2), Китай (520 - 1500 осіб/км2), Індонезія (520 - 1500 осіб/км2), Монако (1500 - 200 осіб/км2).

Північна Америка: США (130 - 520 осіб/км2), Мексика (130 - 520 осіб/км2).

Південна Америка: Колумбія (130 - 520 осіб/км2), Бразилія (70 - 130 осіб/км2).

Африка: Конго (1500 - 2600 осіб/км2), Ефіопія, Кенія (520 - 1500 осіб/км2).

3. Розпізнайте расу за наведеними ознаками і запишіть її назву:

Чорне пряме волосся, жовтуватий колії» шкіри, вузький розріз очей - це ознаки монголоїдної раси.

Темна шкіра, густе кучеряве волосся, потовщені губи, широко відкриті ніздрі - це негроїдної раси.

Світла шкіра, вузький ніс, м'яке волосся різного кольору - це ознаки європоїдної раси.

Тема 2. Держави світу. 

1. Окрема фігура людини символізує найчисленнішу країну кожного з континентів. Підпишіть напроти фігури назву цієї країни й позначте панівну там расу, зафарбувавши відповідну фігурку: чорним кольором — для екваторіальної раси, жовтим — монголоїдної, синім — європеоїдної.

Китай 1369 млн. осіб.

США 318614 тис. осіб.

Бразилія 203260 тис. осіб.

Ефіопія 87264 тис. осіб.

Австралійський Союз 24267 тис. осіб.

 

2. Знайдіть сусідів України. Для цього назву нашої столиці з’єднайте відповідно стрілками з назвою країни-сусіда та її столиці. Стрілки для кожної країни варто робити іншим кольором, тоді схема буде нагляднішою і яскравішою.

 

Україна (Київ)

 

Білорусь - Мінськ

Молдова - Кишинів

Болгарія - Софія

Словаччина - Братислава

Словенія - Любляна

Польща - Варшава

Чехів — Прага

Угорщина - Будапешт

Росія - Москва

Туреччина - Анкара

Румунія - Бухарест

Хорватія - Загреб

 

3. Запишіть назви перших п’яти найчисленніших країн світу, їхні столиці й материки та частини світу, де вони розташовані.

 

Країна Столиця

Місце розташування

(материк, частина світу.)

Китай  Пекін Євразія, Азія
Індія Нью-Делі Євразія, Азія
США Вашингтон Північна Америка, Америка
Індонезія Джакарта Євразія, Азія
Бразилія Бразиліа Південна Америка, Америка

 

Тема 3. Вплив людини на природу. 

1. Серед наведених наслідків господарської діяльності підкресліть зеленим кольором позитивні, а червоним негативні; позитивні й водночас негативні - обведіть.

Продукти харчування

забруднення річок 

забруднення атмосферикар’єри

одяг 

засоби пересування

деревина

культурні рослини

свійська худоба

руйнування ґрунтів

просідання земної поверхні

вирубування лісів 

терикони 

зсуви ґрунту

греблі

наступ пустель

осушені болота 

2. Зазначте позитивний і негативний вплив людини.

За його допомогою перевозять людей і вантажі.

3. Вплив транспорту на природу й життєдіяльність є.

Негатквний вплив транспорту є найбільшим забруднювачем атмосферного повітр'я, можливий розлив нафти при транспортуванні її танкером.

3. Зазначте позитивний і негативний вплив різних підприємств на природу й життєдіяльність людини.

Користь від промислових підприємств виробляють товари споживання та засобів виробництва.

Шкода від промислових підприємств забруднення атмосфери викидами підприємств, гідросфери стічними водами. Зміна рельєфу при видубутку корисних копалин, розорювання ґрунтів і так далі.

4. Творче завдання. Наведіть два-три приклади першочергових;, на пашу думку, заходів, які б зменшили негативний вплив на навколишнє середовище. Напишіть, що особисто ви робите чи можете зробити, щоб не завдати шкоди природі.

Заходи, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище:

1) Використання природних джерел енергії - вітру, сонця, хвиль;

2) використання електромобілів, зменшить вплив автотранспорту на атмосферу;

3) Створення природоохороних територій, де охороняють зникаючих тварин і рослин.
Переглядів: 7140
9.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 6 клас

Коментарії до Зошит-практикум. Географія 6 клас {ГДЗ/відповіді} (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) [2014]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера