Географія 8 клас. Підсумкові контрольні роботи {ГДЗ/відповіді} (Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.) [2016]

Контрольна робота №1
Варіант 1
1. Яка площа України?
А. 607,3 тис. км2.
Б. 703,6 тис. км2.
В. 603,7 тис. км2.
Г. 307,6 тис. км2.
2. Київський — це час...
A. Нульового годинного поясу.
Б. Першого годинного поясу.
B. Другого годинного поясу.
Г. Третього годинного поясу.
3. Як називається час на одному меридіані в даний момент?
А. Поясний
Б. Місцевий.
В. Літній.
Г. Космічний.
4. Як називають кут між напрямком на Північний географічний полюс та напрямком наданий предмет?
А. Істинний азимут.
В. Магнітне схилення.
Б. Магнітний азимут.
Г. Географічна довгота.
5. Як називають картографічні проекції, які правильно передають кути та форми географічних об'єктів, але спотворюють площі та довжини?
А. Довільні.
Б. Рівнопроміжні.
В. Рівновеликі.
Г. Рівнокутні.
6. В якій картографічній проекції градусна сітка має такий вигляд?
A. Циліндрична.
Б. Азимутальна пряма.
B. Азимутальна поперечна.
Г. Конічна.

7. На які групи поділяються карти за змістом?

А. Дрібномасштабні, середньо масштаб ні та великомасштабні.

Б. Загальногеографічні, тематичну, комплексні.

В. Світові та регіональні.  

Г. Туристичні, навчальні, військові.

8. Що зображено на політичній карті світу?

А. Міжнародні організації,

Б. Держави та залежні території.

В. Густота населення.

Г. «Гарячі точки» планети.

9. Які міста України мають назви, відмінні від назви адміністративних оди ниць, центрами яких вони є?

1. Житомир.  

2. Полтава.

З  Ужгород.

4. Херсон.

5. Луцьк. 

6. Сімферополь.  

7. Чернівці

3, 5, 6

10. Виберіть області України, розташовані на обох берегах Дніпра.

1. Дніпропетровська.

2. Сумська,

3. Вінницька.

4. Одеська.

5. Черкаська.  

6. Київська.  

7. Донецька.  

1, 5, 6.

11. Знайдіть правильні твердження про географічне положення України.

1. Україна - держава Центральної та Східної Європи. 

2. Територія України розташована в західній півкулі Землі.

3. Більша частина України лежить в межах помірного кліматичного поясу.

4. Україна розташована на крайньому сході Східноєвропейської рівнини.

5. На півдні Україна має вихід до внутрішніх морів індійського океану.

6. Україна суходолом межує з сімома країнами.

7. Східні та північні сусіди України є членами військово-політичного блоку НАТО.

3, 6, 1.

12. Виберіть ознаки топографічних карт.

1. Дрібний масштаб.

2. Середній масштаб.

3. Великий масштаб.

4. Великі спотворення.

5. Спотворень немає.

6. За змістом — загальногеографічні.

7. За змістом — тематичні.

3, 5, 7.

13. Розставте проти годинникової стрілки країни, з якими межує Україна, починаючи зі східного кордону.

2. A. Польща.

3. Б. Словаччина.

4. B. Румунія.

1. Г. Росія.

14. Установіть послідовність входження територій до складу України.

4. A. Кримський півострів.

3. Б. Південь Одеської області.

2. B. Львівська та Тернопільська області.

1. Г. Закарпатська область.

15. Розташуйте міста України в порядку зменшення в них місцевого часу.

1. A. Донецьк.

3. Б. Рівне.

4. B. Ужгород.

2. Г. Черкаси.

16. За наведеними прямокутними координатами розставте точки з півночі на південь.

2. A. X = 6064350, У = 4308500.

3. Б. X = 6066500, У = 4307750.

1. B. X = 6067350, У = 4309250.

4. Г. X = 6066750, У = 4307150.

17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами областей України.

3. A. Луганська.

4. Б. Запорізька. 

2. B. Тернопільська. 

1. Г. Чернігівська. 

Д. Черкаська.

18. Установіть відповідність між географічними об’єктами України та їх характеристиками.

1. Хутір Грем'яч. -  Б. Крайня Північна точка України.

2. Село Ділове. - Д. Географічний центр Європи.

3. Село Рання Зоря. - B. Крайня Східна точка України.

4. Селище Добровеличківка. - A. Географічний центр України.

19. Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними?

Г. 40 хв - 1. Сімферополь (45°пн.ш., З4°сх.д.) і Львів (50°пн.ш., 24°сх.д).

А. 4 хв - 2. Чернівці (48°пн.ш., 26°сх.д.) і Хмельницький (49°пн.ш., 27°сх.д). 

Д. 16 хв - 3. Харків {50°пн.ш., 36°сх.д.) і Черкаси (49°пн.ш., 32°сх.д).

Б. 36 хв - 4. Рівне (51°пн.ш., 26°сх.д.) і Суми (51°пн.ш., 35°сх.д).

20. Установіть відповідність між географічними об'єктами та способом їх зображення на тематичних картах?

Б. Спосіб ізоліній. - 1. Середні температури повітря.

Г. Позамасштабні значки. - 2. Адміністративні області.

А. Спосіб якісного фону. - 3. Густота населення.

В. Значки рухів. - 4. Морські течії.

21.Розв'яжіть задачі:

А. В якому місті і на скільки хвилин раніше сходить сонце: у Запоріжжі (48°пн.ш., 33°сх.д.) чи Хмельницькому (49°пн.ш., 27°сх.д.)?

33°сх.д - 27°сх.д = 6°сх.д

6 - 4 = 24 хв

У Запоріжжі сонце сходить раніше на 24хв.

Б. За місцевим часом у Вінниці (49°пн.ш., 28°30' сх.д.) 15 год. 45 хв. Котра година в даний момент за місцевим часом в Ужгороді {47°30' пн.ш., 22°30' сх.д.)?

28°30' - 22°33' = 6° - різниця у географічному положенні 6 * 4 = 24хв - різниця у часі

15год 45хв - 0год 24хв = 15год 21хв - у Ужгороді. 

22. Дайте відповідь на питання. Розтлумачте поняття «географічне положення» та назвіть його складові.

Географічне положення - положення будь-якого пункта на поверхні Землі щодо інших територій або об'єктів. Основними складовими географічного положення є: кордон та відносини з сусідніми державами, економічний і соціальний розвиток суспільних держав, вхід до моря чи океану, торгових, транспорних шляхів. 

23. Позначте на фрагменті топографічної карти точки 1 та 2 за їхніми географічними координатами. Визначте їхні прямокутні координати та абсолютні висоти. Результат запишіть їх у таблицю.

1)

Географічні координати

φ = 54°40'40"

λ = 18°01'10"

Прямокутні координати

65:07

Абсолютні висоти

214,3м

2) 

Географічні координати

φ = 54°40'40"

λ = 18°03'10"

Прямокутні координати

66:09

Абсолютні висоти

170м

 Контрольна робота №1

Варіант 2
1. Виберіть ознаки державного ладу України.
A.Конституційна монархія, унітарна держава.
Б. Парламентська республіка, федеративна держава. 
B.Президентсько-парламентська республіка, унітарна держава.
Г. Парламентсько-президентська республіка, унітарна держава.

2. Оберіть варіант, у якому вказано всі три міста, що є обласними центрами?

A. Одеса, Ізмаїл, Львів.

Б. Кіровоград, Луганськ, Миргород.

B. Чернівці, Київ, Донецьк.

Г. Маріуполь, Кривий Рїг, Миколаїв.

3. Місцевий час є однаковим в модах..

А. Одног годинного поясу

Б. Однієї паралелі.

В. Однієї країни. 

Г. Одного меридіана.

4. Як називають кут між напрямком на Північний магнітний полюс та 
напрямком на даний предмет?
А. Магнітний азимут.
Б. Істинний азимут.
В. Магнітне схилення.
Г. Географічна довгота.
5. Як називають картографічні проекції, які правильно передають площі географічних об'єктів, але спотворюють кути та форми?
А. Довільні.
Б. Рівнопроміжні.
В. Рівновеликі.
Г. Рівнокутні.
6. В якій картографічній проекції градусна сітка має такий вигляд?
А. Циліндрична.
Б. Азимутальна пряма
В. Азимутальна поперечна.
Г. Конічна

7. На які групи поділяються карти за охопленням території?

A.Дрібномасштабні, середньомасштабні та великомасштабні.

Б. Загалькогеографічні, тематичні, комплексні.

B.Світові та регіональні.

Г. Туристичні, навчальні, військові.

8. Хто з учених вперше склав детальні топографічні карти території України та помістив їх у книжці «Опис України»?

A. Степан Рудницький.

Б. Гійом де Боплан.  

B. Павло Тутковський.

Г. Геродот.

9. Які адміністративно-політичні одиниці є у складі України?
1. Адміністративна область.
2.Провінція.
3. Автономна Республіка.
4. Історико-етнічна область.

5. Адміністративний район.

6. Автономний край. 
7. Регіон.
1, 3, 4.
10. Виберіть області України, які мають вихід до державного кордону України.
1. Харківська.  
2. Черкаська.  
3. Київська.  
4. Полтавська.
5. Тернопільська.
6. Запорізька.  
7. Чернівецька.
1, 3, 7.
11. Знайдіть правильні твердження про географічне положення України.
1.Україна розташована у північній півкулі.
2.На території Закарпатської області знаходиться один із географічних центрів України.
3.Більша частина України розташована в межах субтропічного кліматичного поясу.
4.Крайня південна точка України знаходиться в Одеській області.
5.На півдні Україна має вихід Чорного та Азовського морів.
6.Найкоротший кордон України з Угорщиною.
7.Україна розташована на перехресті важливих торгівельних шляхів.

1, 5, 7.

12. Що належить до математичної основи географічної карти?
1. Масштаб.
2.Умовні знаки.
3.Картографічна генералізація. 
4.Шкала висот і глибин.
5. Картографічна проекція.
6. Легенда карти.
7. Градусна сітка.
1, 5, 7.
13. Розставте країни, з якими межує Україна на заході з півдня на північ.
3. A. Словаччина.
4. Б. Польща.
1. B. Румунія.
2. Г. Угорщина.

14. Установіть послідовність,.входження територій до складу України.

4. А. Місто Севастополь.

1. Б. Закарпатська область.

2. В. Рівненська та Волинська області.

3. Г. Чернівецька область.

15. Розташуйте міста України порядку збільшення в них місцевого часу.

2. A. Хмельницький.

4. Б. Харків.

1. B. Івано-Франківськ.

3. Г. Дніпропетровськ.

16. За наведеними прямокутними координатами розставте точки з півночі на південь.
1. A. X = 6065150, У = 4310600.
3. Б. Х = 6067250, У = 4308250.
2. B. Х = 6067330, У = 4309280.
4. Г. Х = 6066450, У = 4307350.
17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами областей України.
4. A. Херсонська.
2. Б. Житомирська.
3. B. Івано-Франківська.
    Г. Миколаївська.
1. Д. Кіровоградська.
18. Установіть відповідність між географічними об'єктами України та їх характеристиками.
1.Мис Сарич. - А. Крайня Південна точка
2.Острів Зміїний.України. - Д. Найвіддаленіша географічна точка України
3.Острів Джарилгач. - Г. Найбільший острів України.
4.Село Соломонове.України. - Б.Крайня Західнаточка
19. Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними?
Б. 16 хв. 1 Чернігів (50°пн.ш., З1°сх.д.) і Суми (51°пн.ш., 35°сх.д).
Г. 28 хв. 2. Луганськ (49°пн.ш., З9°сх.д.) і Миколаїв (47°пн.ш., З2°сх.д).
A.52 хв. 3. Донецьк (48°пн.ш., 38°сх.д.) і Луцьк (51°пн.ш., 25°сх.д).
Д. 12 хв. 4. Київ (51°пн.ш., З1°сх.д.) і Сімферополь (45°пн.ш., 34°сх.д).
20. Установіть відповідність між географічними оо ектами та спосооами їх зображення на тематичних картав?
A. Лінійні значки. - 1. Залізниці, кордони. 
Г. Спосіб ареалів. - 2. Міста, села.
Д. Геометричні позамасштабні значки. - 3. Басейн корисних копалин.
B. Значки рухів. - 4. Напрям вітру.
21. Розв'яжіть задачі:
А. В якому місті і на скільки хвилин раніше сходить сонце: в Одесі (46°пн.ш., З1°сх.д.) чи Сумах (51°пн.ш., 35°сх.д.)?

35° - 31° = 4° - різниця у географічній довготі.

4 * 4 = 16 хв. - різниця у часі, Сонце сходить раніше в Сумах на 16 хв. 

Б. За місцевим часом в Житомирі (50°30'пн.ш., 28°30'сх.д.) 12 год. 15 хв. Котра година в даний момент за місцевим часом в Івано-Франківську (49°пн.ш., 24°30'сх.д.)?

28°30' - 24°30' = 4° - різниця у географічній довготі.

4 * 4 = 16 хв - різниця у часі

12год 15хв - 16хв = 11год 59хв

22. Дайте відповідь на питання. Що таке картографічні проекції? Для чого вони необхідні. Чи можна створити дрібномасштабну карту без спотворень? Відповідь обґрунтуйте.

Картографічна проекція - це спосіб зображення земної сфери на площині, при цьому кожна точка зображеної поверхні відповідає точка яка називається її зображенням на площині. Вони необхідні для того, щоб відтворити поверхню Земної кулі з найменшими спотвореннями. Я вважаю, що дрібномасштабну карту неможливо створити без створень, бо Земля має кулеподібну форму, а при перенесинні на площину ми втрачаємо правильність кутів, або сторін.

  Контрольна робота №2

Варіант 1
1. За якою географічної картою можна простежити поширення різних за віком гірських порід, що виходять на земну поверхню?
A. Тектонічною.
Б. Геологічною.
B. Фізичною.
Г. Геоморфологічною.
2. На якій тектонічній структурі в Україні поширені докембрійські граніти, гнейси, лабрадорити?
A. Український щит.
Б. Донецько-Дніпровська западина.
B. Донецька складчаста область.
Г. Кримська складчаста область.
3. Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
A. Воронезький кристалічний масив — Придніпровська низовина.
Б. Скіфська платформа — Північнокримська рівнина.
B. Волино-Подільська плита - Придніпровська височина.
Г. Передкарпатський прогин — Закарпатська низовина. 
4. Визначте правильний варіант ланцюга «форма рельєфу — генетичний тип рельєфу — геологічний процес».
A. Зсув — карстовий — робота підземний вод.
Б. Кар'єр — техногенний робота льодовика.
B. Лійки — денудаційний — робота вітру.
Г.  Яр — водно-еоозійний — робота тимчасових вопотоків.
5. Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до нерудної хімічної сировини.
A. Кухонна сіль, калійна сіль, самородна сірка.
Б. Нафта, торф, буре вугілля.
B. Марганцеві, ртутні, титанові руди.
Г. Графіт, граніт, вапняк-черепашник.
6. Який постійний вітер впливає на формування клімату України?
А. Бриз.
Б. Пасат.
В. Західне перенесення.
Г. Мусон.
7. Який вид циркуляції атмосфери зображено на малюнку?
A. Холодний атмосферний фронт.
Б. Теплий атмосферний фронт.
B. Антициклон.
Г. Циклон.
8. Яка причина наростання континентальності клімату України з північного заходу на південний схід? 
A. Розподіл сонячної радіації.
Б. Вісь О.Воєйкова та ступінь віддаленості від Океану. 
B. Зменшення впливу арктичних повітряних мас.
Г. Рівнинний характер поверхні.
9. Які з зазначених форм
1. Причорноморська.
2. Середньоруська.
3. Поліська.
4. Закарпатська.
5. Приазовська.
6. Волинська.
7. Північнокримська.
2, 5, 6.
10. Який вплив мало давне зледеніння на геологічну будову та рельєф України?
1. Утворення лесів та лесоподібних суглинків.
2. Підвищення сейсмічності території.
3. Формування дюн на узбережжях річок та морів.
4. Утворення поліських зандрових рівнин.
5. Нагромадження моренних горбів.
6. Формування рудних мінеральних ресурсів.
7. Утворення карстових форм рельєфу.
11. Виберіть повітряні маси, що впливають на формування клімату України
1. Тропічні континентальні.
2. Помірні морські.
3. Екваторіальні.
4. Субтропічні.
5. Арктичні. 
6. Тропічні морські.
7. Помірні континектйльні.
1, 5, 7.
12. Які несприятливі метеорологічні явища притаманні південним та східним частинам України, але рідко трапляються на півночі та заході нашої держави?
1. Снігові лавини.
2. Ожеледиця.
3. Суховій.
4. Пилові бурі.
5. Заморозки.
6. Засуха.
7. Град.
2, 3, 5, 7.
13. Установіть послідовність геологічних ер.
3. A. Палеозойська.
4. Б. Протерозойська.
1. B. Кайнозойська.
2. Г. Мезозойська.
14. Установіть послідовність формування тектонічних структур України, починаючи з найдавніших геологічних часів.
4. A. Карпатська складчаста область.
3. Б. Донецька складчаста область.
1. B. Український щит.
2. Г. Волино-Подільська плита.
15. Розташуйте міста України в порядку зниження середньосічневої температури повітря.
1. A. Ужгород. 
2. Б. Запоріжжя. 
4. B. Луганськ. 
3. Г. Вінниця.
16. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки щодо особливостей клімату в Україні.
3. A. Надходження морських повітряних мас.
1. Б. Теплі течії Атлантичного океану.
4. B. Достатньо м'які зими в Україні.
2. Г. Рівнинний рельєф Європи.
17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами тектонічних структур.
3. А. Галицько-Волинська западина.
1. Б. Донецька складчаста область.
4. В. Скіфська платформа.
   Г. Волино-Подільська плита.
2. Д. Причорноморська западина.
18. Установіть відповідність між корисними копалинами та тектонічними структурами, до яких приурочені їх поклади.
1. Золото. - B. Передкарпатський прогин.
2. Кам’яне вугілля. - A. Галицько-Волинська западина.
3. Калійні солі. - Г. Закарпатська западина.
4. Залізні руди. - Б. Український щит.
19. Установіть відповідність між формами рельєфу та їх найвищими
1. Українська Карпати. - Д. Гора Говерла.
2. Кримські гори. - Б. Гора Роман-Кош.
3. Хотинська височина. - A. Гора Берда.
4. Подільська височина. - B. Гора Камула.
20. Установіть відповідність між типами повітряних иіе^що впливають на формування клімату України, та притаманними їм ознаками.
1. Помірні морські. - Б. Зумовлюють зимові відлиги з мокрим снігом, влітку — прохолодну й вологу погоду.
2. Помірні континентальні. - B. Викликають суху погоду з сильними морозами взимку та значною спекою влітку.
3. Тропічні континентальні. - Д. Надходять в Україну влітку, викликають стрімке підвищення температури та тривалу посуху.
4. Арктичні. - Г. В будь-яку пору року приносять стрімке похолодання й суху погоду.
21. Дайте відповідь на питання. Що таке тектонічні структури? На конкретних прикладах покажіть, як вони пов'язані з формами рельєфу України.
Технічні структури - це великі ділянки земної кори, обмедені глибинами розломів.
Приклад: Донецька складчанна область - тектонічна споруда, яка лежить на північному сході України.
22. Розв’яжіть задачі:
А. Розрахуйте коефіцієнт зволоження для міста Кривий Ріг, річна кількість опадів у якому становить 450 мм, а випаровуваність — 800 мм. Як називається таке зволоження?
К = 450 : 800 = 0,56 - недостатнє зволоження.

Контрольна робота №2

Варіант 2
1. На якій географічній карті показують різні за віком, характером будови й силою рухів ділянки земної кори?
A. Тектонічній.
Б. Геологічній.
B. Фізичній.
Г. Геоморфологічній.
2. На якій тектонічній структурі в Україні найбільш поширені відклади кам'яновугільного періоду палеозойської ери?
A. Український щит.
Б. Донецько-Дніпровська западина.
B. Донецька складчаста область.
Г. Кримська складчаста область.
3. Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
A. Український щит — Придніпровська низовина.
Б. Волино-Подільська ЛЛита — Поліська низовина.
B. Альпійський складчастий пояс — Кримські гори.
Г. Донецька складчаста область — Приазовська височина.
4. Визначте правильний варіант ланцюга «форма рельєфу — генетичний тип рельєфу — геологічний процес».
A. Дюни — еоловий — робота моря.
Б. Терикон — техногенний — давній вулканізм.
B. Степові блюдця — денудаційний — робота підземних вод.
Г. Ози (моренні пасма) — льодовиковий — робота давнього льодовика.
5. Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до паливної сировини.
A. Природний газ, кам’яне вугілля, горючі сланці.
Б. Залізні, нікелеві руди, золото.
B. Пісок, глина, каолін.
Г. Кухонна сіль, мінеральні води, крейда.
6. Як називається межа між повітряними масами з різними властивостями?
A. Сонячна радіація.
Б. Атмосферний фронт.
B. Атмосферна циркуляція.
Г. Альбедо.
7. Який вид циркуляції атмосфери зображено на малюнку?
A. Холодний атмосферний фронт.
Б. Теплий атмосферний фронт.
B. Антициклон.
Г. Циклон.
8. Виберіть правильне твердження про клімат України.
A. Морські помірні повітряні масиви надходять в Україну з вітрами східного напрямку.
Б. Найнижчі зимові температури повітря були зафіксовані на півночі України.
B. Найвологіші місця в Україні зафіксовані в Українських Карпатах.
Г. Третина території України розташована у помірному кліматичному поясі.
9. Які з зазначених форм рельєфу України є низовинами?
1. Причорноморська.
2. Середньоруська.
3. Поліська.
4. Закарпатська.
5. Передкарпатська.
6. Донецька.
7. Волинська.
1, 3, 4.
10. Виберіть кліматотвірні чинники.
1. Тектонічні структури.
2. Атмосферна циркуляція.
3. Сонячна радіація.
4. Склад гірських порід.
5. Характер підстилаючої поверхні.
6. Вивітрювання.
7. Коефіцієнт зволоження.
2, 3, 7.
11. Які чинники впливають на кількість сумарної сонячної радіації, що одержує земна поверхня?
1. Кут падіння променів сонця на земну поверхню.
2. Пануючі вітри.
3. Тривалість світлового дня.
4. Атмосферний тиск.
5. Пануючі повітряні маси.
6. Хмарність.
7. Абсолютна висота місцевості.
1, 3, 7.
12. Які ознаки погоди взимку Викликає надходження антициклону?
1. Сильні морози.
2. Відлига.
3. Хуртовини.
4. Пилові бурі.
5. Посилення вітру. 
6. Відсутність опадів.
7. Відсутність сильного вітру.
1, 6, 7.
13. Установіть послідовність епох горотворення в геологічній історії Землі. 
1. А. Байкальська.
2. Б. Герцинська.
4. В. Альпійська.
3. Г. Мезозойська.
14. Установіть послідовність форм рельєфу України в порядку збільшення їх абсолютної висоти.
2. A. Придніпровська височина.
3. Б. Подільська височина.
4. B. Хотинська височина.
1. Г. Причорноморська низовина.
15.Розташуйте міста України в порядку зменшення річної кількості опадів.
1. A. Ужгород.
3. Б. Житомир.
4. B. Запоріжжя.
2. Г. Львів.
16.Встановіть причинно-наслідкові зв'язки щодо формування кліматичних умов в Україні.
2. A. Західне перенесення.
1. Б. Азорський баричний максимум.
4. B. Зменшення кількості опадів з просуванням на схід. 
3. Г. Надходження морських повітряних мас.
17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами тектонічних структур.
   А. Галицько-Волинська западина.
2. Б. Донецько-Дніпровська западина.
4. В. Український щит.
2. Г. Альпійський складчастий пояс.
1. Д. Воронезький кристалічний масив.
18. Установіть відповідність між корисними копалинами та тектонічними структурами, до яких приурочені їх поклади.
А. Причорноморська западина.
Б. Український щит.
В. Передкарлатський прогин.
Г. Закарпатська западина.
Д. Донецька складчаста область.
19. Установіть відповідність басейнів їх видобутку.
1. Природний газ. - Г. Донецько-Дніпровський.
2. Буре вугілля. - Б. Дніпровський.
3. Кам’яне вугілля. - B. Донецький.
4. Залізні руди. - A. Криворізький.
20. Установіть відповідність між типами клімату та притаманними ї ознаками?
1. Помірний гірський.
2. Помірний континентальний.
3. Помірний атлантико-континентальний.
4. Субтропічний середземноморський.
A. — 2°...—8° в січні, +20°... + 24° в липні, 300-450 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.
Б. — 1°...— 4° в січні, + 16°..+22° в липні, 900-1100 мм опадів на рік, літній максимум опадів;,
B. — 1е...+4° в січні, +23°...+24° в липні, 300-500 мм опадів на рік, зимовий максимум опадів.
Г. — 4°..-7° в січні, + 17е...+20° в липні, 500-900 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.
Д. — 6°..-12° в січні, +7°..-1З° в липні, 800-2000 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.
1. - Д.
2. - Г.
3. - Б.
4. - В.
21. Дайте відповідь на питання. Що таке мінеральні ресурси? На конкретних прикладах покажіть, як їх поширення в Україні пов'язане з тектонічними структурами.

Мінеральні ресурси — це сукупність запасів корисних копалин мінерального походження. Використовуються понад 200 видів мінеральної сировини. У залежності від призначення мінеральні ресурси поділяють на три групи:

1. Паливні (енергетичні) — використовуються для отримання гуми і латексу.

2. Металеві (рудні) — з яких виплавляють метали (руди чорних і кольорових металів).

3. Неметалічні (нерудні) — використовуються як сировина для хімічної промисловості (калійна сіль, фосфорити, сірка), будівництва і як технічна сировина (азбест, графіт, алмази).

Залізо, золото...

22. Розв'яжіть задачі:
А. Розрахуйте коефіцієнт зволоження для міста Чернівці, річна кількість опадів у якому становить 651 мм, а випаровуваність - 525 мм. Як називається таке зволоження?
К = 651 : 525 = 1,24 - надмірне зволоження.
Б. Яка кількість водяної пари міститься у повітрі при температурі —5°С та відносній вологості 80%, якщо у насиченому повітрі за такої температури вона становить 3 г/м3?

Контрольна робота №3

Варіант 1
1. В якому напрямку зменшується рівень забезпечення водою території України?
A. З заходу на схід.
Б. З північного заходу на південний схід.
B. З північного сходу на південний захід.
Г. З півночі на південь.
2. Виберіть характерний для більшості річок України тип живлення та режим.
A. Живлення переважно дощове, дїтня повінь, зимовий межень.
Б. Живлення переважно дощове ґрунтове, весняна повінь, зимовий межень.
B. Живлення переважно снігове, весняна повінь, літній межень.
Г. Живлення переважно дощове, річки повноводні протягом усього року.
3. Яка з річок України, впадаючи в море утворює велику дельту?
А. Дніпро.
Б. Дністер.
В. Південний Буг.
Г. Дунай.
4. Який зі зрошувальних каналів є найдовшим в Україні?
A. Каховський.Д Б В
Б. Північнокримський.
B. Дніпро — Донбас.
Г. Сіверський Донець — Донбас.
5. Яка закономірність спостерігається в зміні грунтів, рослинності та тваринного світу в рівнинній частині України?
A. Висотна поясність.
Б. Строкатість.
B. Широтна зональність.
Г. Азональність.
6. Як називають заходи з покращення властивостей ґрунтів?
А. Меліорація ґрунтів.
Б. Зрошення ґрунтів.
В. Внесення добрив.
Г. Рекультивація грунтів.
7. Що складає найбільшу частину земельного фонду України?
A. Лісовий фонд.
Б. Заповідний фонд.
B. Антропогенна забудова.
Г. Сільськогосподарські угіддя.
8. Який характер рослинності переважає в Українських Карпатах та Кримських горах?
А. Лісовий.
Б. Степовий.
В. Лісостеповий.
Г. Лучний.
9. Якими формами рельєфу проходять вододіли басейну Дніпра?
1. Причорноморська низовина.
2. Середньоруська височина. 
3. Прикарпатська височина.
4. Кримські гори.
5. Придніпровська низовина.
б. Приазовська височина.
7. Придніпровська височина.
1, 5, 7.
10. Виберіть назви великих артезіанських басейнів в Україні.
1. Причорноморський.
2. Північнокримський.
3. Каховський.
4. Волино-Подільский.
5. Карпатський.
6. Дніпровсько-Донецький.
7. Причорноморько-Кримський. 
1, 4, 6.
11. Виберіть основні Трунтотвірні чинники.
1. Тектонічні рухи.
2. Робота льодовиків.
3. Вивітрювання.
4. Клімат.
5. Робота моря.
6. Живі організми.
7. Робота вітру.
2, 6, 7.
12. Виберіть ознаки, притаманні сучасній рослинності України.
1. Сучасний видовий склад рослинності сформувався після останнього зледеніння.
2. Під впливом діяльності людини значна частина лісових масивів була зведена у попередні століття.
3. Україна належить до держав з високим показником лісистості території.
4. Найбільш поширеними деревами в лісах України є сосна та дуб.
5. Основними зональними типами рослинності в Україні є ліси та луки.
6. Степова рослинність в Україні добре зберіглася у природному стані.
7. Видовий склад рослинності України майже не змінювався з початку кайнозойської ери.
1, 2, 4.
13. Установіть послідовність рінок в порядку зменшення їх протяжності в межах України.
4. A. Дунай.
2. Б. Південний
1. B. Дніпро.
3. Г. Дністер.
15. Розтавте з півночі на південь водосховища на Дніпрі.
3. A. Каховське.
2. Б. Дніпровське.
1. B. Канівське.
4. Г. Кременчуцьке.
15. Розташуйте зональні типи ґрунтів України з півночі на південь
1. A. Чорноземи.
3. Б. Сірі лісові.
2. B. Дерново-підзолисті.
4. Г. Каїмтанпш.
16. Встановіть послідовність-зміни рослин з півночі на південь України.
A. Сосна, дуб, вільха.
Б. Ялівець, суничне дерево, кипарис.
B. Бук, липа, різнотрав’я.
Г. Типчак, ковила, полин.
17. Установіть відповідність між річками та їх належністю до річкових басейнів.
1. Самара. - B. Дніпро.
2. Інгул. - A. Південний Буг.
3. Тиса. - Д. Дунай.
4. Сіверський Донець. - Г. Дон.
18. Установіть відповідність між назвами озер та їх ознаками.
1. Світязь. - Д. Є одним з групи Шацьких озер.
2. Сакське. - Г. Найбільше за площею солоне озеро України.
3. Яллуг. - A. Найбільше за площею прісне озеро України.
4. Синевир. - B. Відоме своїми цілющими грязями.
19. Установіть відповідність між зональними типами грунтів України та їх основними властивостямй.
1. Дерново-підзолисті. - Г. Слабо-кислі, значний шар гумусу, невеликий шар вимивання.
2. Каштанові. - B. Нейтральні, з тонким шаром гумусу коричневого кольору.
3. Сірі лісові. - Д. Кислі, низький вміст гумусу, великий шар вимивання.
4. Чорноземи типові. - Б. Нейтральні, з найбільш потужним гумусовим горизонтом.
20. Установіть відповідність між назвами тварин та місцем їх проживання.
1. Лелека білий, сірий журавель. - A. Фауна Степу.
2. Лебідь-шилун, баклан. - Г. Фауна Азово-Чорноморського узбережжя.
3. Білка-телеутка, сип білоголовий. - Д. Фауна Кримських гір.
4. Плямиста саламандра, струмкова форель. - Б. Фауна Українських Карпат.

21. Розв'яжіть задачі:

А. Розрахуйте витрати води в річці, ширина якої становить 50 м, глибина — 2,5 м, а швидкість течії 3 м/с.
Втрата води  - 50м * 2,5м * 3 = 375 м3/с.
Б. Визначте падіння та похил річища річки Ворскла, витік якої розташований на висоті 188 м, гирло — на висоті 80 м, а її довжина становить 464 км.
Загальне падіння води.
188 - 80 = 108 м.
108 : 464 = 0,23276 м/км = 23,276 м/км.
22. Дайте відповідь на питання. Що таке річковий басейн? Назвіть найбільші річкові басейни України. Поясність, чому переважна більшість річок України несе води до Чорного та Азовського морів.
Басейн річки — частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря. Вживають також термін «водозбірний басейн» і говорять про водозбірні басейни річки (озера, моря). Також визначають водозбірний басейн як частину суші з доцентровою системою схилів і стоку.
Бо річки течуть з півночі на південь.

Контрольна робота №3

Варіант 2
1. Яка основна причина нерівномірності забезпечення території України водними ресурсами?
A. Різний склад гірських порід.
Б. Відмінності в кліматі.
B. Різноманітність форм рельєфу.
Г. Значна протяжність території.
2. Виберіть характерний для більшості річок Українського Полісся тип живлення та режим.
A. Живлення переважно дощове, літня повінь, зимовий межень.
Б. Живлення переважно дощове та ґрунтове, весняна повінь, зимовий межень.
B. Живлення переважно снігове та ґрунтове, весняна повінь, літній межень.
Г. Живлення переважно дощове, річки повноводні протягом усього року.
3. По якій височині проходить Україні вододіл річкових басейнів Чорного та Балтійського морів?
А. Придніпровській.
Б. Приазовській.
В. Подільській.
Г. Прикарпатській.
4. Який тип боліт поширений на півночі України?
А. Верхові.
Б. Перехідні.
В. Низинні.
Г. Торфові.
5. Яка закономірність спостерігається в зміні грунтів, рослинності та тваринного світу в гірській Частині України?
A. Висотна поясність.
Б. Строкатість.
B. Широтна зональність.
Г. Азональність.
6. Як називають заходи повного або часткового відновлення порушених грунтів?
А. Меліорація ґрунтів
Б. Зрошення грунтів.
В. Внесення добрив. 
Г. Рекультивація грунтів.
7. Що таке національний природний парк?
A. Територія, яка повністю вилучена з господарського використання людини з охороною природного комплексу.
Б. Територія з охороною природного комплексу, створена для моніторингу стану навколишнього середовища та міжнародного обміну знаннями та досвідом з охорони та використання природи.
B. Територія з частково заповідним режимом, що створюється на певний термін, на якій охороняються окремі компоненти природного комплексу.
Г. Територія з частково зміненими природними комплексами, до яких мають доступ туристи.
8. Який тип рослинності нині переважає в Україні?
А. Лісовий.
Б. Степовий.
В. Лучний.
Г. Антропогенний.
9. Виберіть праві притоки Дніпра.
1. Прип’ять.
2. Десна.
3. Рось.
4. Інгулець.
5. Оріль.
6. Сула.
7. Псел.
1, 3, 5.
10. Виберіть назви великих зрошувальних каналів Україні.
1. Причорноморський.
2. Північнокримський.
3. Каховський.
4. Волино-Подільский.
5. Дніпро — Донбас.
6.Дніпровсько-Донецький.
7. Причорноморсько-Кримський.
2, 6, 7.
11. Які необхідні заходи меліорації для дерново-підзолистих грунтів Полісся?
1. Зрошення.
2. Осушення.
3. Гіпсування.
5. Внесення добрив. 
6. Боротьба з засоленням.
7. Боротьба з водною ерозією.
2, 5, 6.
12.Виберіть ознаки, притаманні сучасному тваринному світу України.
1. Сучасний видовий склад тваринного світу сформувався після останнього зледеніння.
2. Найбільша кількість ендемічних видів тварин зустрічається на Поліссі.
3. В Кримських горах мешкають тварини характерні степової зони.
4. Багато видів тварин в Україні стали рідкісними через знищення природної рослинності.
5. Для фауни Українських Карпат притаманні численні види гризунів, плазунів та хижих птахів.
6. Видовий склад тварин закономірно змінюється залежно від кліматичних умов і характеру рослинності.
7. Видовий склад тваринного світу України майже не змінювався з початку кайнозойської ери.
1, 4, 6.
13. Установіть послідовність річок України в порядку зменшення їх загальної протяжності.
A. Дунай.
Б. Південний
B. Дніпро.
Г. Дністер.
14.Розставте озера південної частини України з заходу на схід.
1. А. Сакське.
4. Б. Сасик (Кундук).
2. В. Донузлав.
3. Г. Ялпуг.
15.Розташуйте підтипи чорноземних ґрунтів України з півночі на південь.
4. А. Чорноземи звичайні.
2. Б. Чорноземи типові (глибокі).
3. В. Чорноземи південні.
1. Г. Чорноземи опідзолені.
16. Встановіть послідовність дії процесів, що впливають на формування грунтів.
3. A. Рослини та мікроорганізми.
2. Б. Людська діяльність.
4. B. Вивітрювання.
1. Г. Клімат.
17. Установіть між річками та місцем відповідність впадання.
1. Молочна, Кальміус. - B. Азовське море.
2. Південний Буг, Дністер. - A. Чорне море.
3. Західний Буг, Сан. - Г. Дунай.
4. Поип’ять. Псел. - Д. Дніпоо.
18.Установіть відповідність між назвами озер та їх ознаками.
1. Сасик (Кундук). - Г. Найбільше за площею солоне озеро України.
2. Донузлав. - Д. Знаходиться в степовій частині Криму.
3. Бребенескул. - А. Найбільш високогірне озеро в Україні.
4. Світязь. - Б. Має карстове походження улоговини.
19. Установіть відповідність між типами ґрунтів та типами рослинності України.
1. Дерновопідзолисті та чагарники.
2. Каштанові.
3. Чорноземи типові.
4. Коричневі.
Б. Сухі степи.
В. Різнотравні степи,
Г. Гірські листяні ліси.
Д. Мішані ліси.
20. Установіть відповідність між назвами тварин та місцем їх проживання.
1. Болотна черепаха, зубр. - B. Фауна Полісся.
2. Пелікан, руда чапля. - Г. Фауна Азово-Чорноморського узбережжя. 
3. Чорний гриф, жовтопуз. - Д. Фауна Кримських гір.
4. Байбак, дрохва. - A. Фауна Степу.
21. Розв’яжіть задачі:
А. Розрахуйте витрати води в річці, ширина якої становить 35 м, глибина — 1,5 м, а швидкість течії 2 м/с. г/загу.
Витрати води.
35 * 2* 1,5 = 105 м3
Б. Визначте падіння та похил річища річки Рось, витік якої розташований на висоті 285 м, гирло — на висоті 80 м, а її довжина становить 346 км.
Загальне падіння води.
285 - 80 = 205 м.
205 : 346 = 0,5925 м/км (59,25 м/км).
22. Дайте відповідь на питання. Що таке ґрунт? Які чинники ґрунтоутворення впливають на родючість грунтів та їх поширення. Наведіть конкретні приклади на території України.
Ґрунт (від нім. Grund — земля, основа) — самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови.

Докучаєв це виразив за допомогою формули:

Ґ = f(K,О,М,P)Ч,

де Ґ — ґрунт, К — клімат, О — організми, М — материнська (гірська) порода, Р — рельєф, Ч — час. Поряд з названими п'ятьма природними чинниками та умовами ґрунтоутворення виділяють ще шостий — діяльність людини, яка має як прямий, так і побічний вплив на ґрунтотворення і ґрунтовий покрив. Різні комбінації чинників і умов ґрунтотворення на земній кулі утворили багато типів ґрунтів.

Контрольна робота №4

Варіант 1
1. Що таке ландшафт (природний комплекс)?
A. Сукупність компонентів живої породи на певній території.
Б. Сукупність компонентів неживої природи на певній території.
B. Поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території.
Г. Сукупність однорідних компонентів природи на певній території.
2. Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників?
А. Робота вітру.
Б. Вулканізм.
В. Вивітрювання.
Г. Сонячна енергія. 
3. Визначте правильний варіант ланцюга «зволоження — Грунти — рослина — тварина» у Лісовій природній зоні України.
A. К=1 — сірі лісові — ковила - зубр.
Б. К>1 — дерново-підзолисті — дуб — рись.
B. К>1 — підзолисті — ялівець — дикий кабан.
Г. К=1 — бурі лісові — ялиця — тетерук.
4. У якому з хребтів Українських Карпат знаходиться їх найвища точка?
A. Зовнішні Карпати.
Б. Вододільно-Верховинські Карпати.
B. Полонинсько-Чорногорські Карпати.
Г. Вулканічний хребет.
5. Що називають куестами в Кримських горах?
А. Згаслі вулкани.
Б. Плоскі безлісі вершини гїр.
В. Асиметричні хребти. 
Г. Карстові печери. 
6. Що занесене до Зеленої книги України?
A. Зникаючі та рідкісні види рослин.
Б. Зникаючі та рідкісні види тварин.
B. Зникаючі та рідкісні види живих організмів.
Г. Зникаючі, рідкісні та типові рослинні угруповання.
7. Що таке національний природний парк?
A. Територія, яка повністю вилучена з господарського використання людини з охороною природного комплексу.
Б. Територія з охороною прирощб|о комплексу, створена для моніторингу стану навколишнього середовища та міжнародного обміну знаннями та досвідом з охорони та використання природи.
B. Територія з частково заповідним режимом, що створюється на певний термін, на якій охороняються окремі компоненти природного комплексу.
Г. Територія з частково зміненими природними комплексами, до яких мають доступ туристи.
8. Для якого з морських гтриродних комплексів України характерні такі властивості поверхневих водних мас: температура взимку -8°С, влітку +24°С, солоність 18%, течії проти годинникової стрілки?
А. Чорне море.
В. Затока Сиваш.
Б. Азовське море.
Г. Керченська протока.
9. Виберіть зональні ландшафти України.
1. Мішанолісові.
2. Східноєвропейські рівнині.
3. Східнокарпатські гірські лучно-лісові.
4. Степові.
5. Кримські гірські.
6. Лісостепові.
7. Чорноморські.
1, 4, 6.
10. Виберіть правильні твердження про Українські Карпати.
1. В України розміщена вся Альпійсько-Карпатська гірська країна.
2. Українські Карпати молодші за геологічним віком, ніж Кримські гори.
3. У Карпатах є полого-хвилясті безлісі ділянки, які називають верховиною.
4. Карпати відзначаються найгустішою річковою мережею в Україні.
5. Висотна поясність ландшафтів в Карпатах менш виражена, ніж у Кримських горах.
6. У Карпатах трапляються землетруси силою 6-7 балів.
7. Клімат Українських Карпат відрізняється від навколишніх рівнин дещо нижчими пересічними температурами повітря та меншою кількістю опадів.
3, 4, 5.
11. Оберіть елементи берегової Лінії Азовського моря.
1. Затока Сиваш.
2. Острів Зміїний.
3. Острів Джарилгач.
4. Бердянська затока.
5. Феодосійська затока. 
6. Арабатська Стрілка.
7. Каркінітська затока.
1, 4, 6.
12. Оберіть тварин, що живуть у Чорному морі,
1. Осетер.
2. Дельфін Афаліна.
3. Катран.
4. Білуга.
5. Скат морська лисиця. 
6. Севрюга.
7. Пеленгас.
2, 1, 3.
13. Складіть логічний ланцюжок, що відображає взаємозв'язки компонентів у природному комплексі суходолу.
3. A. Ґрунти.
2. Б. Водойми.
4. B. Рослини.
1. Г. Клімат.
14. Розставте одиниці фізико-географічного районування в порядку змен шення їх площі.
2. A. Фізико-географічна країна.
3. Б. Фізико-географічна область.
4. B. Фізико-географічна провінція.
1. Г. Географічна оболонка.
15. Розташуйте міста з заходу на схід, якими проходить південна межа.
3. A. Ніжин.
1. Б. Володимир-Волинський.
4. B. Глухів.
2. Г. Житомир.
16. Розташуйте з півночі на південь основні форми рельєфу Кримських гір,
4. A. Південний берег Криму.
3. Б. Головне пасмо. 
2. B. Внутрішнє пасмо. 
1. Г. Зовнішнє пасмо.
17. Установіть відповідність між ґрунтами та природними комплексами, в межах яких вони сформувалися.
1. Бурі лісові. - Б. Широколистяні ліси.
2. Дерново-підзолисті. - А. Мішані ліси.
3. Каштанові. - Г. Степи.
4. Чорноземи типові. - Д. Лісостепи.
18. Установіть відповідність між категоріями природоохоронних територій та їх назвами.
1. Природний заповідник. - Д. Поліський.
2. Біосферний заповідник. - А. Асканія Нова
3. Природний національний парк. В. Синевир.
4. Ботанічний сад. - Б. Нікітський.
19. Установіть відповідність між назвами природоохоронних території, їх положенням у межах природних комплексів України та належністю до певних категорій.
1. Рівненський. - A. Мішані Ліси, природний заповідник.
2. Шацький. - Б. Мішані Ліси, природний національний парк.
3. Мис Мартьян. - Д. Кримські гори, природний заповідник.
4. Горгани. - B. Українські Карпати, природний заповідник.
20. Установіть відповідність між назвами до певних груп природних ресурсів та природних умов.
1. Мінеральні. - В. Вичерпні невідновні природні ресурси.
2. Рельєф. - А. Природні умови.
3. Водні. - Д. Дійсно невичерпні приоодні ресурси.
4. Лісові. - Б. Вичерпні відновні природні ресурси.
21. Які екологічні проолеми виникли в Україні в зв'язку з використанням земельних ресурсів? Які існують шляхи їх подолання?
У зв'язку з використання земляних ресурсів виникають такі екологічні проблеми: 
- постійне зменшення вмісту гумусу.
- погіршення властивості ґрунту.
- ерозія ґрунту.
- висушування ґрунтів.
- засолення ґрунтів.
22. Назвіть райони екологічної кризи в межах України. Поясніть, чому вони склалися. Чи є можливості поліпшити екологічну ситуацію в них?
Районами екологічної кризи є м. Чорнобель, бо сама людина є причиною екологічних катастроф.

Контрольна робота №4

Варіант 2

1. Яка з природних поділяється на три підзони України?

А. Мішані Ліси.

Б. Широколистяні Ліси.

В. Лісостепи.

Г. Степи.

2. Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників?

А. Внутрішня енергія Землі.

Б. Вулканізм.

В. Вивітрювання.

Г. Робота текучих вод. 

3.Визначте правильний варіант ланцюга «зволоження — грунти — рослина — тварина» у природній зоні Степів.

A. К<1 — каштанові - ковила глухар.

Б. К=1 — дерново-підзолисті — дуб — дрохва.

B. К<1 — чорноземи — типчак — ховрах.

Г. К=1 — бурі лісові - бук — тхір.

4. Яка з вершин у Кримських горах елаколітом?

А. Карадаг.

Б. Аюдаг.

В. Роман-Кош.

Г. Ай-Петрі.

5. Що називають яйлами в Кримських горах?

A. Згаслі вулкани.

Б. Плоскі безлісі вершини гір.

B. Асиметричні хребти.

Г. Карстові печери.

6. Що занесене до Червоної книги України?

A. Зникаючі та рідкісні види рослин.

Б. Зникаючі та рідкісні види тварин.

B. Зникаючі та рідкісні види живих організмів.

Г. Зникаючі, рідкісні та типові рослинні угруповання.

7. Що таке біосферний заповідник?

A. Територія, яка повністю вилучена з господарськоговикористання людини з охороною природного комплексу.

Б. Територія з охороною природного комплексу, створена для моніторингу стану навколишнього середовища та міжнародного обміну знаннями та досвідом з охорони та використання природи.

B. Територія з частково заповідним режимом, що створюється на певний термін, на якій охороняються окремі компоненти природного комплексу.

Г. Територія з частково зміненими природними комплексами, до яких мають доступ туристи.

8. Для якого з морських природних1 комплексів України характерні такі властивості поверхневих водних мас: температура взимку 0°С, влітку +26°С, солоність 14%о, течії проти годинникової стрілки?

A. Чорне море.

Б. Азовське море.

B. Затока Сиваш.

Г. Керченська протока.

9. Виберіть азональні природні комплекси України.

1. Мішанолісові.

2. Широколистянолісові.

3. Східноєвропейські рівнині.

4. Східнокарпатські гірські лучно-лісові.

5. Степові.

6. Кримські гірські.

7. Лісостепові.

3, 4, 6.

10. Виберіть правильні твердження про Кримські Гори.

1. Кримські гори сформувалися в епоху герцинського горотворення.

2. Кримські гори повністю розташовані в межах субтропічного кліматичного поясу.

3. В Кримських горах багато озер карстового походження.

4. У Кримських горах знаходиться найвищий водоспад та найглибший річковий каньйон в Україні.

5. В Кримських горах знаходиться більша частина карстових печер України.

6. Лісовий пояс у Кримських горах обривається на значно менших висотах, ніж у Карпатах.

7. Кримські гори с частиною Альпійсько-Карпатської гірської країни.

4, 5, 6.

11. Оберіть елементи берегової лінії Чорного моря.

1. Затока Сиваш.

2. Острів Зміїний.

3. Острів Джарилгач.

4. Бердянська затока.

5. Феодосійська затока.

6. Арабатська Стрілка.

7. Молочний лиман.

2, 3, 5.

12. Оберіть тварин, що живуть в Азовському морі.

1. Осетер.

2. Дельфін Афаліна.

3. Катран.

4. Білуга.

5. Скат морська лисиця. 

6. Севрюга.

7. Тюлень-монах.

1, 4, 6.

13. Складіть логічний ланцюжок, щр відображає взаємозв’язки компонентів у природному комплексі моря.

1. A. Водні маси.

4. Б. Тварини.

3. B. Рослини.

2. Г. Клімат.

14. Розставте групи ландшафтів в порядку зменшення їх рангу.

2. A. Тип.

1. Б. Клас.

4. B. Вид.

3. Г. Підтип.

15. Розташуйте міста з заходу на схід, якими проходить межа між природними зонами Лісостепів та Степів на території України.

3. A. Красноград.

1. Б. Котовськ.

2. B. Первомайськ.

4. Г. Вовчанськ.

16. Розташуйте з заходу на схід хребти Українських Карпат.

1. A. Вулканічний хребет.

3. Б. Вододільно-Верховинські Карпати.

2. B. Полонинсько-Чорногорські Карпати.

4. Г. Зовнішні Карпати.

17. Установіть відповідність між назвами природних комплексів України та їх рангами.

1. Кримські гори. - А. Природний пояс. 

2. Мішані Ліси. - Б.Природна зона.

3. Дністровсько-Дніпровська. - Д. Фізико-географічна провінція. 

4. Північностепова.В.Природна підзона.

18.Установіть відповідність між категоріями природоохоронних територій та їх назвами.

1. Природний заповідник. - Г. Карадазький.

2. Біосферний заповідник. - B. Чорноморський.

3. Природний національний парк. - A. Вижницький.

4. Ботанічний сад. - Д. Нікітський.

19. Установіть відповідність між назвами природоохоронних території, їх положенням у межах природних комплексів України та належністю до певних категорій.

1. Ялтинський. - Д. Кримські гори, природний заповідник.

2. Асканія Нова. - Б. Степи, біосферний заповідник. 

3. «Медобори». - A.Степи, природний заповідник.

4. Казантипський. - B. Лісостепи, природний заповідник.

20.Установіть відповідність між природними компонентами та їх належністю до певних груп природних ресурс і в-та природних умов.

1. Енергія вітру. Рибні. - Д. Дійсно невичерпні природні ресурси.

2. Багаторічна - Г. Відносно невичерпні природні ресурси.

3. Мерзлота. - A. Природні Умови.

4. Корисні копалини. - B. Вичерпні невідновні природні ресурси.

21.Які екологічні проблеми виникли в Україні в зв’язку з використанням водних ресурсів? Які існують шляхи їх подолання?

У зв'язку з використання водних ресурсів виникають значні екологічні проблеми з ґрунтами такі як:

- пересущення ґрунтів та втрата властивості ґрунтів внаслідок чого на них вимирає рослинність та руйнується харчовий ланцюжок.

22.Назвіть район екологічної катастрофи в межах України. Поясніть, чому він виник. Чи є можливості поліпшити екологічну ситуацію на цій території?

Район екологічної катастрофи виник в м. Чорнобель. Це сталося через аварію на Чорнобельській атомній електростінції та виходу радіації на поверхні землі. Нажаль поліпшити екологічну ситуацію не получиться бо радіація в ґрунтах, будинках. Єдине що можна зробити це звести над реактором "саркофаг" для обмеження викидів радіації.

Контрольна робота №5

Варіант 1
1. Як розрахувати природний приріст населення?
A. Народжуваність + Смертність.
Б. Народжуваність — Смертність.
B. Народжуваність • Смертність.
Г. Смертність — Народжуваність.
2. Що таке «старіння нації»?
A. Зростання тривалості життя в країні.
Б. Відтік людей працездатного віку за кордон.
B. Зростання частки людей літнього віку.
Г. Більш пізній вихід людей на пенсію.
3. У яких коаїнах відбувся «демографічний вибух» у XX ст.?
A. У високорозвинених.
Б. У країнах, що розвиваються.
B. У країнах «великої сімки».
Г. У всіх країнах світу.
4. Що є основною ознакою міста в усіх країнах світу?
A. Характер будівель у населеному пункті.
Б. Розгалужена соціальна інфраструктура.
B. Характер зайнятості населення.
Г. Екологічний стан середовища.
5. Яка область України вирізняється найбільшим рівнем урбанізації?
А. Київська.
Б. Дніпропетровська.
В. Львівська.
Г. Донецька.
6. Що спільного мають Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області?
А. Мають низький рівень густоти населення.
Б. Мають вихід до моря.
В. Є прикордонними областями.
Г. Є моноетнічними областями.
Ґ. Є миниеінічними оидасіями.
7. Як називають процес зростанні частки міського населення та поширення міського способу життя?
A. Відтворення населення.
Б. Міська агломерація.
B. Урбанізація.
Г. Субурбанізація.
8. Яке твердження про населення України є правильним?
A. Україна — багатонаціональна держава.
Б. Русини живуть на кордоні з Росією.
B. Найбільшою формою міського розселення в Україні є мегаполіс.
Г. більшість населення України проживає в селищах міського типу та селах.
9. Які риси притаманні для механічного руху населення України?
1. Перевищення смертності над народжуваністю.
2. Від'ємне сальдо міграцій.
3. Відтік працездатного населення у східні частини країни.
4. Маятникові міграції в міських агломераціях.
5. Відтік частини населення міст у передмістя.
6. Внутрішні міграції з півдня на північ країни.
7. Депопуляція.
3, 2, 5.
10. Які частини України найбільш розмаїті за національним складом населення.
1. Південь Одеськоїобласті.
2. Поділля.
3. Київщина.
4. Крим.
5. Закарпаття.
6.Полісся.
7.Прикарпаття.
1, 4, 5.
11. Які характерні ознаки І типу відтворення населення?
1. Низький рівень народжуваності.
2. Високий показник природного приросту населення.
3. Високий рівень народжуваності.
4. Висока частка дітей.
5. Низький рівень смертності
6. Низький показник природного приросту населення.
7. Надлишок працездатного населення.
1, 5, 6.
12. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?
1. Безробітні люди працездатного віку.
2. Інваліди працездатного віку.
3. Працюючі пенсіонери.
4. Усі учні школи віком до 16 років.
5. Непрацюючі пенсіонери.
6. Працюючі підлітки.
7. Інваліди непрацездатного віку.
1, 3, 6.
13. Розмістіть ареали світу в порядку зменшення населення.
2. A. Схід Північної Америки.
1. Б. Південна та Східна Азія.
4. B. Східна Європа.
3. Г. Західна Європи.
14. Установіть послідовність країн. 3а чисельністю в них української діаспори, починаючи з найбільшою:
3. A. Канада.
1. Б. Росія.
4. B. Казахстан.
2. Г. США.
15. Розташуйте міста України населення.
2. A. Запоріжжя.
4. Б. Ковель.
1. B. Одеса.
3. Г. Ужгород.
16. Розмістіть території України в порядку зменшення густоти населення.
2. A. Придніпров’я.
4. Б. Поділля.
1. B. Донбас.
3. Г. Полісся.
17.Установіть відповідність країнами та світовими релігіями, які сповідує переважна частка їхнього населення.
1. Бразилія, Італія. - А. Християнство католицтво.
2. Туреччина. - Г. Мусульманство (іслам).
3. Україна, Греція. - В. Християнство православ’я.
4. Японія, Китай. Д. Буддизм.   
18.Установіть відповідність між мегаполісами та країнами, на території яких вони сформувалися.
1. Приозерний. - Д. США.
2. Рандстад. - Г. Німеччина — Франція.
3. Токайдо. - A. Японія.
4. Англійський. - B. Велика Британія.
19. Установіть відповідність між Назвами міст та їх функціями.
1. Трускавець. - Г. Курортно-оздоровча.
2. Жмеринка. - Д. Транспортна.
3. Луганськ. - Б. Промислова багатогалузева.
4. Севастополь. - A. Військова.
20. Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного прожифйня на території України.
А. Полісся. кримські татари. - 2. Білоруси, поляки.
Б. Закарпаття.
В. Південна Бессарабія. - 4. Гагаузи, румуни.
Г. Приазов'я. - 3.Греки, болгари.
Д. Крим.- 1- Росіяни,
21. Розв'яжіть задачу:
На початку року в місті N проживало 300 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав. 10%, рівень смертності - 15% - За рік виїхало з міста 10 тис. осіб, приїхало на постійне місце проживання 5 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N наприкінці року?
Рівень народжуваності = 300000 * 0,1 = 30 тис.
Рівень смертності = 300000 * 0,15 45 тис.
Чисельність = 300 + 30 - 45 + 5 - 10 = 280 тис.
22. Дайте відповідь на питання. Що таке густота населення? Поясніть причині неоднакової густоти населення в світі та на території України.
Густота населення — рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр). При обчисленні щільності населення інколи виключається незаселена територія, а також великі внутрішні водні простори.

Контрольна робота №5

Варіант 2
1. Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?
A. Демографічна політику.
Б. Демографічна революція.
B. Демографічна ситуація.
Г. Демографічний вибух.
2. Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?
A. Природний приріст населення.
Б. Зовнішні міграції.
B. Сальдо міграцій.
Г. Еміграція.
3. “Яка основна причина «демографічного ви&уху», що стався у XX ст.?
A. Зростання в світі кількості міст.
Б. Високі темпи розвитку високо ро з винених країн.
B. Стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються.
Г. Зростання рівня народжуваності в розвинених країнах.
4. Що є найбільшою формою розселення в сучасному світі
А. Місто-мільйонер.
В. Міська агломерація.
Б. Місто-мультимільйонер.
Г. Мегаполіс.
5. Яка область України вирізняйтеся найбільшим рівнем густоти населення?
А. Київська. 
В. Львівська.
Б. Дніпропетровська.
Г. Донецька.
б. Які основні причини викликали відтік населення з України у 90-х рр. XX ст. та на початку XXI ст.?
А. Економічні.
В. Національні.
Б. Екологічні.
Г. Політичні.
7. Як називають скупчення населених пунктів, між якими існують тісні зв'язки та відбуваються маятниковим і грації?
А. Мегаполіс.
В. Урбанізація.
Б. Міська агломерація.
Г. Субурбанізація. 
8. Яке твердження про населення України є правильним?
A. Високий рівень урбанізації.
Б. Найбільш моноетнічними областями є Київська та Житомирська.
B.Високі показники природного приросту населення. 
Г. Відсутність міст-мільйонерів.
9. Які риси притаманні для природного руху населення України?
1. Зменшення рівня народжуваності.
2. Зменшення рівня смертності.
3. Значна еміграція з країни.
4. Старіння нації.
5. Додатне сальдо міграцій.
6. Депопуляція.
7. «Відплив умів».
1, 2, 6.
10. Для який регіонів світу притаманний II тип відтворення населення?
1. Латинська Америка.
2. Англо-Америка.
3. Західна Європа.
4. Східна Європа.
5. Центральна Європа.
6. Азія.
7. Африка.
1, 6, 7.
11. Яким критеріям відповідає населений пункт в Україні, що має статус міста?
1. Більшість населення працює у промисловості.
2. Переважна більшість населення працює у сільському господарстві.
3. Значна частка населення зайнята у сфері послуг.
4. Наявність багатоповерхових будинків.
5. Чисельність населення понад 10 тис. осіб.
6. Чисельність населення понад 2 тис. осіб.
7. Наявність розвиненої інфраструктури.
1, 5, 7.
12. Які категорії людей належать до економічно активного населення?
1. Безробітні люди працездатного віку.
2. Працюючі люди працездатного віку.
3. Зайняті у підсобному господарстві.
4. Учні старших класів середніх шкіл.
5. Працюючі пенсіонери.
6. Домогосподарки.
7. Студенти вищих навчальних закладів.
1, 2, 3, 6.
13. Установіть послідовність резонів чисельності населення.
A. Африка.
Б. Англо-Америка.
B. Азія.
Г. Європа.
14. Установіть послідовність націй в порядку зменшення їх чисельності в Україні.
2. A. Росіяни.
3. Б. Кримські татари.
1. B. Українці.
4. Г. Гагаузи.
15. Розташуйте міста України в порядку зменшення в них кількості населення.
2. A.Харків.
3. Б. Умань.
1. B. Донецьк.
4. Г. Чернігів.
16.Розмістіть види господарської діяльності в Україні в порядку зменшення в них частки зайнятості населення.
1. A. Невиробнича сфера.
4. Б. Сільське господарство,
2. B. будівництво.
3. Г. Промисловість.
17. Установіть відповідність між мовними гілками індоєвропейської мовної сім’ї та мовами, що до них належать.
1. Балто-слов'янська. - Г.Українська, болгарська. 
2. Германська. - Б.Іспанська, румунська.
3. Італійська. - В.Угорська, фінська.
4. Арійська. - А. Англійська, швецька. 
18.Установіть відповідність між міграційними потоками та їх причинами.
1. Міграції між Індією. - Б. Релігійні.
2. З Північної Африки та Південної Європи в Середню Європу. - Г. Економічні.
3. З Північного Кавказу, Афганістану в сусідні країни. - А. Екологічні, та Пакистаном з 1947 р.
4. До держави Ізраїль з 1948 р. - В. Національні.
19.Установіть відповідність між міст та їхніми господарськими функціями?
1. Бориспіль. - Д. Транспортна.
2. Запоріжжя. - B. Промислова багатогалузева.
3. Миргород. - Г. Курортно-оздоровча.
4. Почаїв. - Б. Релігійна.
20.Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного проживанню на території України.
1. Росіяни. - Г. Донбас.
2. Євреї. - A. Містєчі Вінниччина та Житомирщини.
3. Угорці. - B. Закарпаття.
4. Болгари. - Д. Південна Бессарабія.
21.Розв’яжіть задачу:
На початку року в місті N проживало 400 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 11%, рівень смертності — 14%. За рік виїхало з міста 12 тис. осіб, приїхало на постійне місце проживання 6 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N наприкінці року?
Рівень народжуваності = 400 * 0,11 = 44 = 30 тис.
Рівень смертності = 400 * 0,14 = 56 тис.
Сальдо міграції = 6 - 12 = -6 тис.
Чисельність = 400 - 6 - 56 + 44 = 382 тис. осіб.
22.Дайте відповідь на питання. Поясніть поняття «урбанізація», «субурбанізація», «хибна урбанізація». Яке позитивне та негативне значення для людства має процес урбанізації?

Урбанізація (від лат. urbanus — міський) — зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Субурбанізація (від лат. sub — під, біля та лат. urbanus — міський), іноді Руралізація — процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок чого формуються міські агломерації. Субурбанізація є подальшим етапом урбанізації.

хибна урбанізація - коли частка міського населення перевищує частку активного міського населення.

  
Переглядів: 4330
23.10.2017 -

Категорія: ГДЗ » 8 клас

Коментарії до Географія 8 клас. Підсумкові контрольні роботи {ГДЗ/відповіді} (Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.) [2016]:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера