Географія (практичні роботи)

Практична робота №1
1. Використовуючи транспортир, обчисліть задані напрямки (азимут).
I. Від висотної позначки 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець) до будинку лісника (розташований у сосновому лісі поблизу населеного пункту Клеєвичі).
68000'
Від джерела Чистого до висотної позначки 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець).
337000'
II. Від висотної позначки 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець) до школи в населеному пункті Стасове.
157000'
Від школи в населеному пункті Стасове до озера Чарівного, відмітка урізу води 101,5 м.
294000'
2. Визначення відстаней.
Невелику відстань між двома точками по прямій лінії найпростіше визначити за допомогою циркуля вимірювача та лінійного масштабу. Для цього потрібно циркуль-вимірювач, розхил якого дорівнює відстані між заданими точками, прикласти до лінійного масштабу й зняти відлік у метрах (кілометрах).
Великі відстані між точками по прямих лініях вимірюють за допомогою лінійки. Результат вимірювання в сантиметрах множать на величину масштабу й отримують відстань на місцевості.
Для визначення довжини звивистих і довгих ліній (наприклад, маршрутів походу) застосовують спеціальний прилад, який називається курвіметром.
У ньому е коліщатко, що з’єднане зі стрілкою. При вимірюванні відстані на карті потрібно встановити стрілку курвіметра на нульову поділку, а потім «прокотити» коліщатко уздовж маршруту так, щоб показання шкали приладу зростали. Отриманий відлік у сантиметрах множать на величину масштабу й отримують відстань на місцевості.
За відсутності курвіметра використовують звичайну нитку, яку «укладають» по маршруту, а потім випрямляють, вимірюють й отримують відстань на місцевості.
Використовуючи масштаб, обчисліть дійсну відстань між указаними об’єктами.
І. Будинок лісника (розташований у сосновому лісі поблизу населеного пункту Клеєвичі) — висотна позначка 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець).
Масштаб 1:25000; 1 см = 250 (0,25 км)
250 * 6 = 1500 м = 1,5 км.
ІІ. Школа в населеному пункті Стасове — озеро Чарівне, відмітка урізу води 101,5 м.
Масштаб 1:25000; 1 см = 250 (0,25 км)
250 м * 3,8 = 950 м
3. Визначення площ географічних об’єктів.
Для визначення площі заданого об’єкта (ділянки) на карту накладають палетку та підраховують кількість повних квадратів, які розташовані всередині контура об’єкта (позначимо її літерою А). Потім підраховують кількість неповних квадратів (позначимо її літерою В), через які проходить межа ділянки. Для обчислення площі заданого об’єкта (позначимо її літерою 5) використовують формулу: в = во • (А + 1/2 В), де 50 — площа одного квадрата палетки. Подивившись масштаб карти, можна обчислити площу потрібного об’єкта. Потрібно враховувати, що результат вимірювання площі палеткою є приблизним.
Використовуючи палетку, обчисліть площу заданого географічного об’єкта.
І. Ділянка з молодою порослю дуба, що розташована на південний захід від населеного пункта Клеєвичі.
Ширина 1 см;
Ділянка = 2,5 см;
1 см = 250 м, 2,5 * 250 * 250 = 156250 м2 = 15,625 га.
II. Озеро Чарівне.
Ширина 1,5 см;
Ділянка = 2 см;
1 см = 250 м, (1,5 * 250) * (2 * 250) = 187500 м2 = 18,75 га.
4. Визначення географічних координат.
Визначення довготи
Крок перший: провести через вибрану точку (гора Південна, 136,7 м) умовну лінію (меридіан), опустивши перпендикуляр на північну або південну рамку топографічної карти (с. 4).
Крок другий: порахувати, скільки мінут і секунд укладено між західною стороною рамки й меридіаном точки. (Два повні відрізки по 10" та велика частина третього відрізка — 9" — це 29".)
Крок третій: додати отримане значення до довготи західної сторони рамки й записати довготу точки з точністю до секунд. (29"+30°45' (довгота західного меридіана карти) = 30°45'29" сх. д.)
Крок перший: провести через вибрану точку (гора Південна, 136,7 м) умовну лінію (паралель), опустивши перпендикуляр на західну або східну рамку топографічної карти (с. 4).
Крок другий: порахувати, скільки мінут і секунд укладено між південною стороною рамки й паралеллю точки. (Один чорний відрізок — це 1', два відрізки по 10" та 8" із третього відрізка — це 1'28".)
Крок третій: додати отримане значення до широти південної сторони рамки й записати широту точки з точністю до секунд. (1'28"+53°30/ (широта південної паралелі карти) = = 53°31'28" пн. ш.)
Визначте географічні координати об’єктів.
1. Висотна позначка 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець).
Визначення широти
30°47'40" - східної довготи.
53°32'11" - північної широти.
II. Школа в населеному пункті Стасове.
30°48'38" - східної довготи.
53°30'40" - північної довготи.
5. Визначення прямокутних координат.
Визначення координати X
Крок перший: визначити абсцису нижньої кілометрової лінії квадрата, у якому розташована дана точка.
Крок другий: виміряти за масштабом відстань (по перпендикуляру) від даної точки до нижньої кілометрової лінії.
Крок третій: додати отриману величину до абсциси лінії.
Крок перший: визначити ординату лівої (вертикальної) кілометрової лінії того самого квадрата, у якому розташована дана точка.
Крок другий: виміряти за масштабом відстань (по перпендикуляру) від даної точки до цієї кілометрової лінії.
Крок третій: додати отриману величину до ординати лінії.
Визначте прямокутні координати об’єктів.
І. Висотна позначка 151,2 м (на схід від населеного пункту Дубенець).
Довжина - 47,28
Ширина - 52,265
4752
II. Школа в населеному пункті Стасове.
Довжина - 44,37
Ширина - 53,28
4453
6. Визначення висот точок.
Визначте абсолютну висоту точки.
І. Точка, де розташований склад пального (квадрат 4453).
120 метрів.
II. Точка, де розташована вежа мобільного зв’язку (квадрат 4651).
136,7 метрів.
ВИСНОВОК
Укажіть вимірювальні можливості топографічної карти.
Топографічна карта дуже зручна при роботі з невеликими об'єктами, завдаки такій карті можна вимірювати відстані між об'єктами, азимут будь якої точки на карті, знаходити географічні координати точки але ці результати не будуть надто точними.
Практична робота №2
1. Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» (с. 9) лінію державного кордо ну України, підпишіть назви країн, з якими вона межує.

 

2. Користуючись фізичною картою, визначте координати крайніх точок України. Порівняйте отримані дані з матеріалом підручника або довідника, за необхідності перевірте свої розрахунки. Занесіть координати крайніх точок до таблиці (за зразком).

Крайні точки України та об'єкти, що їм відповідають
Північна - с. Гремяч
Широта - 52°20'04"  
Довгота - 33°17'19"  
Південна- м. Сарич.
Широта - 44°22'14"  
Довгота - 33°44'17"  
Західна - м. Чоп (біля села Соломонове Закарпатської обл.)
Східна - с. Червона Зірка.
Широта - 49°15'33"  
Довгота - 40°11'53"  
Географічна
3. Позначте та підпишіть на контурній карті «Фізична карта України» (с. 11) крайні точки України, географічні центри України та Європи.

 

4. Визначте географічні координати свого міста (обласного центру).

Київ = 30°31' в.д., 50°27' пн.ш.    
5. Визначте протяжність території країни із півночі на південь та із заходу на схід у граду сах і кілометрах.
Схід - Захід = 1316 км.
Схід - Захід = 40°11' - 22°10' = 18°1'    
Північ - Південь 893 км.
Північ - Південь = 52°20' - 44°23' = 7°57'     
ВИСНОВОК
Укажіть основні риси географічного положення України, виходячи з матеріалів роботи.
Україна займає вкрай вигідне географічне положення. Вона знаходиться у самому центрі Європи. Має вихід до двох морів, через які може торгвати з іншими країнами, також має 7 сусідів.
Практична робота №3
1. Ви знаєте, що Земля обертається навколо Сонця й навколо своєї осі. Укажіть на схемі, у якій із точок Землі (1 або 2) буде полудень, а в якій — північ.

 

2. На картосхемі «Годинні пояси» підпишіть час кожного з поясів. Почніть від нульово го поясу, вважаючи, що зараз там 0 годин (це можна побачити у верхній частині кар тосхеми).

 

3. Використовуючи схему, проведіть на контурній карті «Фізична карта України» (с. 15) лінії меридіанів, які є межами годинних поясів, що проходять через територію України.

 

4. Використовуючи теоретичні відомості (с. 13) і картосхему "Годинні пояси", заповніть пропуски в тексті.

Поверхня Землі розділена 24 годинні пояси (із номерами від 0 до 23 ).
Середня протяжність кожного поясу за довготою становить 150С градусів.
Облік поясів ведеться З 0 до 23 у межах кожного годинного поясу поясний час збігається з часом географічного-меридіана, що проходить через нього.
Поясний час у суміжних поясах відрізняється на 1 годину.
Виняток. Існують райони, де діє не поясний, а місцевий час. Межі поясів можуть проходити не тільки по лініях меридіанів, а й жержавних кордонах.
Так, територія України розташована в межах 3 годинних поясів, але в країні діє час одного годинного поясу - 2-го східноєвропейського.
5. Визначте різницю в місцевому часі між містами Львів, Київ і Харків.
Крок перший: визначити довготу міст з точністю до мінут.
Львів — 24°00' сх. д., Київ — 30°30' сх. д., Харків — 36°25'
Крок другий: обчислити різницю в довготі між цими містами (у градусах і мінутах).
1) між Києвом і Львовом: 30°30' - 24°00' - 6°30'.
2) між Харковом і Києвом: 36°25' - 30°30' = 5°55'.
Крок третій: пригадати, що Земля обертається на 1°и (або 60') за 4 хв (див. теоретичні відомості, с. 13), що становить 240 с, і розрахувати час, що відповідає повороту на 1'.
240 с : 60' = 4 с.
Крок четвертий: перевести різницю довгот у різницю в часі (у хвилинах і секундах):
1) 6° • 4 хв = 24 хв; З0' * 4 с = 120 с, або 2 хв.
2) 24 хв + 2 хв = 26 хв.
Різниця в місцевому часі між Києвом і Львовом становить 26 хв.
Виконайте розрахунки різниці в місцевому часі між Києвом і Харковом.
1) 5° • 4 хв = 20 хв; 55' * 4 с = 220 с, або 3 хв 40 с.
2) 20 хв + 3 хв 40 с = 23 хв 40 с.
Визначте місцевий час у Львові й Харкові, якщо в Києві 12-та година дня.
Крок перший: пригадати, що чим далі на схід розташована певна точка, тим більший у ній місцевий час.
Крок другий: уточнити розташування по довготі Львова й Харкова відносно Києва й виконати необхідні дії (додавання або віднімання).
Львів розташований на захід від Києва, тобто місцевий час у Львові менший, отже, потрібно виконати таку дію:
12 год 00 хв - 26 хв = 11 год 34 хв.
Харків розташований на схід від Києва, тобто місцевий час у Харкові
12 год 00 хв - 23 хв 40 с = 12 год 3 хв 40 с.
отже, потрібно виконати таку дію:
Отже, ісцевий час в Харкові більший.
ВИСНОВОК
Укажіть, час якого годинного поясу діє в Україні та які дані потрібні, щоб обчислити різницю в поясному часі між двома районами (країнами).
В Україні діє час другого часового поясу, Східноєвропейського поясу, але сама держава знаходиться в трьох часових поясах. Щоб вирахувати різницю в різних країнах достатньо знати в якому головному поясі вона знаходиться.
Практична робота №4
1. Укажіть форму рельєфу, зображену на ілюстрації. Визначте ділянку земної кори, яка відповідає цій формі рельєфу, і наведіть приклади процесів, що сприяють її утворенню.
Форма рельєфу гори. Ділянка земної кори рухомі. Процеси літосферни плити заштовхуються, що призводять до землетрусів та гориутворень.
2.Використовуючи карту корисних копалин України, укажіть відповідними цифрами, до якої із груп (1 — паливні, 2 — рудні, 3 — нерудні) належать перелічені корисні копалини.
1. Кам’яне вугілля.
1. Нафта.
1. Природний газ.
2. Залізна руда. 
2. Золото.
2. Нікелеві руди.
3. Калійна сіль.
3. Марганцеві руди.
3. Кухонна сіль.
3. Використовуючи відповідні карти, заповніть пропуски в таблиці (за зразком).
Тектонічна структура Форми рельєфу (назви)

Особливості

геологічної будови

Корисні копалини
Український щит Придніпровська і Приазовська височини Складений з магматичних порід архейського часу Залізні руди, уранові руди, титанові руди
Волино-Подільська плита Волинська височина Складина давніми кристалічними породами, які перекриті осадовими породами палеозою і мезозою Коалін, вугілля
Донецька сучасна споруда Донецька височина з кряжем  Складена з палеозойський відкладень на кристалічному фундаменті Кам'яне вугілля
Дніпровсько-Донецька западина Придніпровська низовина Складена пісками, сглинками, лесами суглинами Вугілля, газ, нафта
Причорноморська западина Причорноморська низовина Осадові відклади антрогенного періоду Вугілля, газ, нафта
 Складчаста система Карпат  г. Карпати   Складені піщано-глинистими товщами крейдяного палеогеного та часково неогенового віку (фліш)   Калійні та кам'яна сіль, газ, нафта, буре вугілля

Установіть зв’язок між тектонічними структурами та формами рельєфу.

Якщо в тектонічній структурі скласти систему, то форма рельєфу, там зазвичай є гори.
Установіть зв’язок між тектонічними структурами та особливостями геологічної будови.
Склідчаті системи складаються з вулканічних та магматичних порід.
Установіть зв’язок між тектонічними структурами та паливними корисними копалинами.
Складчасті системи відповідають: будівельні, газ, нафта.
Установіть зв’язок між тектонічними структурами та рудними корисними копалинами.
Рудні корисні копалини зусередженні на Українському щиті.
Підпишіть на контурній карті "Фізична карта України" (с. 21) основні форми рельєфу, початковими буквами позначте тектонічні структури, яким відповідають ці форми (наприклад, УЩ — Український щит).
IV. ВИСНОВОК
Укажіть основні взаємозв’язки, які існують між тектонічними структурами, формами рельєфу, особливостями геологічної будови й корисними копалинами в межах України.
Коли розглядаємо складчасту систему, то добре видно, що: основними формами є гори.
Практична робота №5
ВИСНОВОК
Укажіть послідовність дій, необхідних для обчислення відносної вологості за наявності даних про абсолютну вологість за даної температури.
1) З'ясувати максимальну кількість водяної пари при заданій температурі.
2) Факт кількості водяної пари. Максимальна кількість пари 100%
Укажіть, чим відносна вологість відрізняється від абсолютної.
Абсолютна вологість - максимальна кількість водяної пари, що міститься в 1 м3 води, а відносна - кількість водяної пари до максимального значення.
Крок перший: з’ясувати, яка максимальна кількість водяної пари може міститися в повітрі за даної температури.
17 г/м3.
Крок другий: розрахувати відносну вологість, використовуючи формулу.
Від. вол. = (фактична кількість водяної пари за даної температури : максимальна кількість водяної пари за даної температури) • 100%.
(14 г/м3 : 17 г/м3) • 100% = 82%.
Відомо, що за температури 25°С (другий варіант — 15°С) абсолютна вологість становить 12 г/м3. Визначте відносну вологість.
1) (12 : 23)* 100% = 52%
2) +150C = 13 г/м
(12 г/м3 : 13 г/м3) • 100% = 92%.
3. Обчисліть абсолютну екологість.
Відомо, що за температури 15°С відносна вологість становить 90% (інші варіанти — 80, 60, 30%). Визначте абсолютну вологість.
Для розрахунку абсолютної вологості за даними про відносну вологість при даній температурі повітря необхідно виконати такі дії.
Крок перший: з’ясувати, яка максимальна кількість водяної пари може міститися в повітрі за даної температури.
13 г/м3.
Крок другий: розрахувати абсолютну вологість, використовуючи формулу.
Лбс. вол. = (максимальна кількість водяної пари за даної температури • показник відносної вологості за даної температури) : 100%.
1) (13 г/м3 : 80%) : 100% = 10,4 г/м3.
2) (13 г/м3 : 60%) : 100% = 7,8 г/м3.
3) (13 г/м3 : 30%) : 100% = 3,9 г/м3.
Вологість впливає на самопочуття людей. Особливо несприятливою є низька вологість. У житлових приміщеннях вона найчастіше спостерігається взимку, тоді як у природних умовах її показники в цю пору року зазвичай високі, особливо коли температура опускається. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, розв’яжіть задачу.
Відомо, що відносна вологість вуличного повітря за температури -5°С становить 70%.
Під час чергового провітрювання кімнати через відкрите вікио зайшло свіже, але холодне повітря з високим показником вологості (70%). Після провітрювання температура в кімнаті спочатку опустилася, але через деякий час повітря нагрілося до комфортних 20°С.
Обчисліть відносну вологість повітря в кімнаті після провітрювання, якщо допустити, що воно повністю оновилося — зайшло вуличне повітря.
При -50С = 3 г/м3
1) (3 г/м3 : 70%) : 100% = 2,1 г/м- Абсолютна вологість
При + 200С = 17 г/м3
1) (2,1 г/м3 : 17 г/м3) : 100% = 12% - Відносна вологість.
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ
Зборіть відомості та вкажіть, як без спеціальних приладів визначити, чи достатнім є рівень відносної вологості у вашій кімнаті та які е прості, доступні кожному способи його підвищення.
Абсолютна вологість 10 г/м3; t0 = 230 = 21 г/м3; 10 г/м2,1 г/м* 100% = 48%
Для підвищення вологості існують клімат контролі.
Практична робота №6
Укажіть основні відмінності в кліматі рівнинної частини території України, а також чинники, які їх обумовлюють.
Важливу роль у кліматоутворенні грає сонячна радіація, величина якої залежність від інтенсивності і тривалостінадходження енергії сонця, прозорість атмосфери. Енергія Сонця, в свою чергу, залежить від висоти над горизонтом. Важливу кліматичним фактором для України є гори Карпати, які знаходяться на заході країни. Вони створюють труднощі повітряним масам і ті, коли заходять на територію країни, то вже не такі суворі, які повинні бути.
Використовуючи рисунок і теоретичні відомості, ознайомтеся з елементами кліматодіаграми й укажіть, які показники клімату та за який період можна визначити за її допомогою.
Опишіть особливості клімату міста Суми на основі наведеної кліматичної діаграми.
Абсолютна висота станції 143м, середньорічна температура 6,6 градусів тепла, найменша кількість опадів у лютому 30 мм, найбільша кількість  опадів у липні 80 мм, сумарна кількість опадів 605 мм, найменша середня температура у січні 8 градусів холоду, найбільша місячна температура 20 градусів тепла.
Використовуючи наведені кліматичні діаграми, виконайте завдання. Визначте, у якому із зазначених міст:
Найхолодніший січень на сході України.
Найтепліший липень на півдні України.
Найбільша річна амплітуда коливань температури на сході.
Найбільша кількість опадів на заході України
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ 
Побудуйте кліматичну діаграму свого населеного пункту (обласного центру), використовуючи дані про річний хід температури та кількість опадів із ресурсів мережі Інтернет (Вікіпедія).
Київ 178 м, 7,8 градусів тепла.
Практична робота №7
Висновок.
Укажіть закономірності розміщення найбільших річок, озер, водосховищ, каналів і боліт на території України.
Найбільша кількість річок знаходиться на південній частині України - все це через те, що всі річки, які є на території України впадають в Чорне море і деяка частина впадає в азовське море, вони знаходяться на півдні. 
1. У схемі проставте номери ознак, що відповідають видам поверхневих вод: 1) штучне походження, 2) постійний водотік, 3) наявність шару торфу, 4) залежність режиму від кліматичних умов, 5) являють собою природні западини, заповнені водою.
Поверхневі води
Річки 2
Озера 5
Болота 3
Водосховища 4
Канали 1
2. Розшифруйте фрагмент контурної карти. Впишіть цифри, якими позначені:
витік4
гирло 5
вододіл 1
ліва притока 3
головна річка 2
3. Стрілкою вкажіть напрямок течії головної річки.
Використовуючи фізичну карту України, визначте назву ки, зображеної на фрагменті контурної карти.
Південний Буг.
4. За допомогою умовних позначень укажіть на шкалі тип живлення й особливості режиму, характерні для більшості річок України в різні пори року (за зразком).

 

ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ

З’ясуйте, які гідрографічні об’єкти с у вашій області.
Через столицю України протікають такі великі ріки, як: Дніпро, Десна, Уж, Прип'ять, також знаходиться одне з найбільших водосховищ України - Київське.
Практична робота №8
ВИСНОВОК
Укажіть основні відмінності у властивостях ґрунтів і причини цих відмінностей.
1. Із перелічених ґрунтоутворюючих чинників виберіть найбільш важливі.
Клімат 
Материнські гірські породи
Характер рослинного покриву
Рельєф місцевості
Тваринний світ
Геологічний вік території
Типи ґрунтів Особливості розміщення ґрунтів на території України Умови формування ґрунтів
Дериво-підзолисті Північна частина Українського Полісся Формуються в умовах надмірного зволоження K<1
Сірі лісові Південня частина Полісся K=1 Опади 500-550мм
Чорноземи типові 65% територій України покрито чорноземами. В умовах недостатністю степової рослинності.
Чорноземи звичайні Переважно на півночі степової зони Формуються під степовою рослинністю, опади 500-600мм
Чорноземи південні Південний захід та центральна частина степової зони К=0,5, опади 400мм, степова розслинність
Каштанові Причорномор'я України Сформувалися під чагарниковою рослинністю
Бурі лісові Карпати, кримські гори (300-1450м) Сформувалися під чагарниковою і рослинністю
Гірсько-лучні Карпати (1500м) К>1, опади понад 500мм, степова рослинність

Практична робота №9

В ВИСНОВОК
Укажіть, чим пояснюються відмінності природних компонентів порівнюваних природних зон.
Відмінності природних комплексів порівнювальних природних зон пояснються тим, що розташовані вони в різних широтах, а через це отримають різну кількість радіації сонячної, а це відображається на рослинному та тваринному світі. Також однієї з причин є різновиди ґрунтів, які теж впливають на рослинність світу.
1.Доповніть схему взаємозв'язків між компонентами природного комплексу.
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАНИЙ ..................................................
На шкалі за допомогою умовних позначень укажіть райони, де переважає рослинність:
Сірі лісові, чорноземи, чорноземи каштанові, каштанові.
Практична робота №10
ВИСНОВОК 
Укажіть найважливіші категорії територій та об'єктів, то створюються з природоохоронною метою» і наведіть, приклади районів, де їх найбільше.
Серед об'єктів які створюють з метою природоохорони неможливо відмінити більш важливіші та менш важливі. Кожен природоохоронний об'єкт створюється з певною метою. Одні призначенні для вивчення, збереження рідкісних тварин і рослин, для культурного відпочинку людей. Такі об'єкти знаходяться на заході України.
Природоохоронна, рекреаційна, культурно-освітня й науково-дослідна установа загальнодержавного значення, що передбачав створення умов для організованого туризму й відпочинку.
Національні парки. 
Природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення, що створюється з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери.
Біосферний заповідник. 
Створюються з метою збереження, вивчення, акліматизації та розмноження рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом поповнення ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної, освітньої роботи.
Ботанічні сади. 
Природоохоронна, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, що створюється з метою збереження в природному стані типових або унікальних для цієї ландшафтної зони природних комплексів. Територія (або акваторія) цього об’єкта повністю вилучається з господарського використання.
Пам'ятки природи. 
Біосферний заповідник:
Асканія - Нова - Херсонська область, степова зона.
Чорноморський - Херсонська область.
Карпатський - Закарпатська область, Українські Карпати.
Дунайський - Дельта р. Дунай.
Природний заповідник:
Єланець степ - Миколаївська область.
Поліський - Північ Житомирської області.
Український степовий - Донецька, Сумська області.
Природні національні парки: 
Азово - Сиваський - Північна частина екваторії залива Сиваш.
Шацьккий - Волинська область.
Чарівні гавань - Чорноморський район.
Карпатський - Івано - Франківська область. Українські Карпати.
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ
Використовуючи дані практичної роботи й додаткові джерела інформації» укажіть найважливіші природоохоронні об’єкти своєї області.
Нажаль на території Київської області не так багато природних об'єктів. Але є один з найвідоміших на території України - Софія Київська.
"Софія Київська" - історично - архітектурний заповідник національного значення в Україні.
Практична робота №11
ВИСНОВОК
Укажіть основні спільні й відмінні риси природного та механічного рухів населення в різних регіонах України.
Природний рух: населення, смертність, народжуваність і природній приріст.
Механічний рух: міграції різних видів.
1. Заповніть пропуски в реченнях.
1) Перевищення еміграції над імміграцією призводить до зменшення кількості населення.
2) Перевищення імміграції над еміграцією призводить до збільшення кількості населення.
3) Перевищення народжуваності над смертністю призводить до збільшення кількості населення.
4) Перевищення смертності над народжуваністю призводить до зменшення кількості населення.
2. Використовуючи наведену статистичну інформацію (с. 48, 49), обчисліть природний приріст населення України та сальдо міграції у 2014 р.
Природний приріст = 10,8 - 14,7 = -3,9% на 1000 чоловік - Природний приріст відємний.
Сальдо міграції = 542506 - 519914 = 22592
3. Використовуючи наведену статистичну інформацію, обчисліть природний приріст населення в областях, які представляють різні регіони України (за зразком).
Львівська - 11,9% - 12,5% = -0,9% - 0,9 на 1000 жителів на рік.
Харківська - 10,1% - 15,3% = -5,2% - 5,2 на 1000 жителів на рік.
Луганська - 5,1% - 10,2% = -5,1% - 5,1 на 1000 жителів на рік.
Київська - 12,1% - 16,4% = -4,3% - 4,3 на 1000 жителів на рік.
Чернігівська - 9% - 19,2 = -10,2% - 10,2 на 1000 жителів на рік.
Херсонська - 11,5% - 15,1% = -3,6% - 3,6 на 1000 жителів на рік.
Одеса - 12,3% - 14,3% = -2% - 2 на 1000 жителів на рік.
4. Використовуючи наведену статистичну інформацію, обчисліть сальдо міграції в областях, які представляють різні регіони України (за зразком).
Львівщина 28130 - 26587 = 1543
Харківщина 44136 - 35875 = 8261
Лиганська 11487 - 19598 = - 8120
Київська 33359 22269 = 11120
Чернігівська 13602 - 13983 = - 381
Херсонська 13401 - 14259 = - 858
Одеська 31709 - 27070 = 4639

5. Порівняйте отримані результати, у тому числі з показниками по Україні (завдання 2). Визначте регіони, де показники більш (менш) сприятливі, поясніть причини відмінностей між ними.

Сальдо міграції найкраща ситуація на Київщині, а найгірша на Лунщині: Природний приріст - найкраща ситуація на Закарпатті, найгірша - на Чернігівщині.
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ
Використовуючи наведену статистичну інформацію та додаткові джерела, охарактеризуйте населення своєї області (природний і механічний рухи, тривалість життя, віковий, статевий а національний склад).
Київщина: Природний приріст від'ємний = - 4,3% на 1000 жителів на рік: сальдо міграції. Додатнє 11120 осіб на 2014р. Населення 1,7 млн осіб. Статевий склад 52%, чоловіки = 48% Національний склад українців 96,7%.
  Переглядів: 10965
22.04.2021 -

Категорія: ГДЗ » 8 клас

Коментарії до Географія (практичні роботи):

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера