Відповіді до підручника 4 клас Большакова, Хворостяний сторінки 41 - 53 (українська мова та читання) 2021 рік частина 1

Повернутися до інших ГДЗ  

СТОРІНКА 41

Вправа 1  Порівняй речення. Що в них спільне? Чим вони відмінні?

Спільне в реченнях те, що мова ведеться про читання книги.

Відмінні речення сполучниками, відповідно і змістом.

• Запиши речення з однорідними членами. Обведи коми й сполучники різними кольорами. Склади й запиши схеми однорідних членів кожного речення.

І мама, і тато, і брат, і сестра читають книги.

і O, і O, і O, і O

Мама і тато читають книги.

O і O

Мама читає книгу, а не гортає її.

O, а O

Мама, тато, брат читають книги.

O, O, O

Мама читає книгу, але не розповідає про неї.

O, але O

Вправа 2  Розглянь схему. Розкажи про розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Склади речення до кожної схеми.

Тарас, Дмитро, Сашко пішли грати у футбол.

O, O, O

Тарас пішов грати у футбол, а Дмитро у волейбол.

O, а O

Тарас пішов грати у футбол, але Дмитро залишився вдома.

O, але O

У футбол грали і Тарас, і Дмитро, і Сашко.

і O, і O, і O

Тарас і Дмитро грали у футбол.

O і O

Вправа 3  Заміни виділені слова однорідними членами речення і запиши їх, з'єднуючи інтонацією та сполучником і.

Я і сестра прибираємо вдома.

O і O

І я, і сестра, і брат чистимо килим пилососом.

і O, і O, і O

Я, сестра, мама втираємо пил ганчіркою.

O, O, O

Я поливаю квіти, а мама розкладає речі у шафі.

O, а O

Я виношу сміття, але мама не виносить.

O, але O

СТОРІНКА 42

Вправа 4  Порівняй речення.

у шафу діти складають шкарпетки і рукавички.

У шафу діти складають нові шкарпетки і чисті рукавички.

У другому реченні біля однорідних членів речення є залежні слова.

 

Вправа 5 Запитання до автора. Дай відповіді на запитання до автора.

На яке запитання автор шукає відповідь? Автор шукає відповідь на питання про домашніх шкідників.

Яку висловлює думку? Шкідники усі, хто завдає шкоди.

Як її доводить?  Перелічує шкоду (розмальовують шпалери, б’ють тарілки, доламують стільця, палять сірники), яку не вміють робити тварини – достеменно відомі домашні шкідники (мухи, міль, таргани).

Який робить висновок? Крім достеменно відомих домашніх шкідників (мухи, міль, таргани), головним шкідником у домі можна назвати того, хто завдає шкоди (розмальовує шпалери, б’є тарілки, доламує стільця, палить сірники).

 

СТОРІНКА 43

• Прочитай вірш, замінюючи виділені слова синонімами: капосний — неприємний; достеменно — дійсно; нишком — потаємно.

Дійсно нам відомі шкідники …

Мають неприємні манери…

Потаємно палять сірники…`

• Доповни речення словосполученнями з вірша. Обведи однорідні члени речення.

У домі живуть шкідники: мухи і гризуни, міль і таргани.

Шкідники розмальовують шпалери і б'ють тарілки, і палять сірники , і доламують стільця, і з'їдають джем.

Пишу для себе. Чи вказує автор прямо на тих, хто є шкідниками й має «капосні манери»? Чому?

Автор прямо не вказує на шкідників, але наводить такі приклади, з яких стає все  зрозуміло. Тварини, яких вважають домашніми шкідниками, не вміють подібне робити. Тож читач здогадується, що мова йде про людей, які роблять шкоду.

 

Вправа 6  Склади три речення про свої обов'язки по господарству. Уживай однорідні члени речення.

Я допомагаю мамі прибирати в кімнаті, мити посуд, виносити сміття. Можу почистити килим і замести підлогу. Часто поливаю квіти, але ніколи не кошу траву.

 

Вправа 1  Що я знаю/умію. Запиши речення, розставляючи розділові знаки. Установи зв'язок між словами в реченні. Обведи однорідні члени речення.

У зошиті Поліна пише ручкою, олівцем, фломастером.

(Хто?) Поліна <—> (що робить?) пише.

Пише (де?) у зошиті.

Пише (чим?) ручкою, олівцем, фломастером.

 

Вправа 2 Спиши, розставляючи розділові знаки. Визнач головні та другорядні члени у виділеному реченні. 

На уроках учні читають, пишуть, малюють, співають.

На уроці музики Анна не танцювала, а співала.

На фізкультурі Андрій бігав, стрибав.

На математиці Дарина розв'язувала складну, але цікаву задачу.

На уроці малювання Ігор намалював і слона, і вер6люда, і крокодила.

 

Вправа 3 Заміни виділені слова однорідними членами речення.

Окуні, кити, акули живуть у воді. І клен, і дуб, і липа ростуть у парку. Тато грає на гітарі, баяні і фортепіано.

Пишу для себе. Напиши, що ти робиш на уроках української мови. Уживай однорідні члени речення.

На уроках української мови я вивчаю новий матеріал, виконую вправи, слухаю пояснення вчителя. Пишу слова, речення, тексти. Ще вивчив орфограми і частини мови, синоніми і антоніми.

 

СТОРІНКА 44

Розкажи про звуки та букви.

В українській абетці 33 літери. Вони позначають на письмі 38 звуків: 6 голосних і 32 приголосних. Звуки бувають м'які та тверді, дзвінкі та глухі.

Запиши дванадцять слів із буквами, які позначають два звуки, за абеткою.

Борщ, в’юн, в’яз, дояр, Єва, Євген, єнот, їжа, їжак, їжачиха, лящ, ящірка.

 

Вправа 2 Назви орфограми в усіх словах.

Кошеня Нюх (велика буква) сховалося за м'який (апостроф) диван (ненаголошений звук [и]).

Зроби звуко-буквений аналіз.

кошеня — 6 букв, 6 звуків [к о ш е н' а], [- • - • = •]

Нюх — 3 букви, 3 звуки [н' у х], [= • -]

сховалося — 9 букв, 9 звуків [с х о в а л о с' а], [- - • - • - • = •]

за — 2 букви, 2 звуки [з а], [- •]

м'який — 5 букв, 6 звуків [м й а к и й], [- = • - • =]

диван — 5 букв, 5 звуків [д и в а н], [- • - • -]

• Добери приклади для кожної з поданих орфограм

Ненаголошені звуки [е], [и]: вишневий (вишня), шепотіти (шепіт), весело (бо веселий), директор (за словником).

Велика буква у кличках тварин: Мурко, Васька, Буран, Жако.

Префікси -3, с-: сказати, зробити, сплести, зважити.

Велика буква на початку речення. Привіт. Цвіте вишня.

Правопис прийменників: з гори (з крутої гори), на папері (на білому папері), у дворі (у моєму дворі), з-під завалів (з-під великих завалів)

Апостроф у коренях слів: бур'ян, п’явка, в’юн.

 

Вправа 3 Назви однакові орфограми для кожної пари слів.

Велика буква у власних назвах: Перун — Велес.

Ненаголошений голосний звук: гриміти — блищати.

Префікс роз-, без-: розгніваний — безсмертний.

Префікс з-, с-: спалити — зберегти.

Апостроф: слов'яни — дерев'яний.

Подовжений приголосний звук: життя — зілля.

Буквосполучення йо, ьо: мальований — кольоровий.

Як перевірити правопис?

Перун — Велес (власна назва міфічних богів),

гриміти — блищати (гри́мнуло, блиск),

розгніваний — безсмертний (у префіксах роз- та без- завжди пишемо букву з),

спалити — зберегти (перед буквами к, ф, п, т, х пишемо с, інакше – з),

слов'яни — дерев'яний (апостроф після приголосних б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї),

життя — зілля (подовжені м’які  приголосні у деяких іменниках середнього роду),

мальований — кольоровий (у середині складу пишемо ьо, ма-льо-ва-ний, ко-льо-ро-вий).

Пара яких слів не пов'язана однаковою орфограмою? Чим ці слова схожі?

Міф — бог (ці слова стосуються міфології).

 

Вправа 4 Розкажи своїми словами, що називають міфами.

Оповіді, в яких люди описують історії про богів, духів, міфічних героїв називаються міфами. Міфи відносять до усної народної творчості.

 

СТОРІНКА 45

Вправа 5 Знайди зображення слов'янського бога / богині за описом. 1. Перун — бог грому та блискавки, покровитель хліборобства. Священна тварина — вепр, рослина — дуб. 2. Сварог — бог неба, покровитель ковальства. 3. Дажбог — бог Сонця, достатку. 4. Мокоша — богиня дощу й життя, покровителька прядіння і ткацтва, їй приносили снопи льону, вишиті рушники. 5. Велес — бог багатства, торгівлі, мистецтва, охоронець великої рогатої худоби.

Перун, Дажбог, Сварог, Мокоша, Велес. 

Уяви, що ти можеш зобразити кожного бога / богиню, мовними та немовними звуками. Які це звуки?

Перун — р-р-р.  Сварог — бах-бах.  Дажбог — шшшшш.   Мокоша — кап-кап.  Велес — му-у-у.

Як можна записати ці звуки? Чи можна записати немовні звуки буквами?

Якщо немовні звуки записати буквами, отримаємо звукопис.

 

СТОРІНКА 46

Вправа 6 Перекажи текст про Перуна за ключовими словами.

Верховний, бог, грому, блискавки, родючості.

Колісниця, грім, блискавка, дощ.

Четвер, дуб, вогнище, зброя, військо.

• Про сильний дощ кажуть, що він періщить. Чому?

Періщити – сильно бити, сікти, шмагати. Сильний дощ супроводжується подібними звуками.

• Як пов'язаний вислів після дощику в четвер із Перуновим днем?

Походження фразеологізму «після дощику, в четвер»

• Знайди орфограми у словах із тексту.

Перун (велика буква, ненаголошений голосний звук), верховний (ненаголошений голосний звук), покровитель (знак м’якшення), слов'ян (апостроф), дерев’яного (апостроф), летять (ненаголошений голосний звук), четвер (ненаголошений голосний звук), розпалювали (префікс роз-, без-), розкладали (префікс роз-, без-), дерев’яного (апостроф).

Поясни правопис слів.

Перун (за словником), верховний (верх), покровитель (м’який приголосний [л']), слов'ян (апостроф), дерев’яного (апостроф), летять (злет), четвер (за словником), розпалювали  (у кінці префіксів роз-, без- пишемо з), розкладали (у кінці префікса пишемо з), дерев’яного (апостроф).

• Спиши другий абзац.

У давнину люди вірили, що високо в небі Перун мчить у своїй колісниці, запряженій вогнегривими кіньми. Гримить колісниця — чують грім. Летять стріли Перуна — бачимо блискавку. А потім піде дощ, щедро зрошуватиме землю для гарного врожаю.

Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

колісниці – 9 букв, 9 звуків [к о л' і с н и ц' і], [- • = • - - • = •]

запряженій – 10 букв, 10 звуків [з а п р' а ж е н' і й], [- • - = • - • = • -]

чують – 5 букв, 5 – звуків [ч у й y т], [- • = • =]

летять – 6 букв, 5 звуків [л е т' а т'], [- • = • =]

дощ – 3 букви, 4 звуки [д о ш ч], [- • - -]

щедро - 5 букв, 6 звуків [ш ч е д р о], [- - • - - •]

дерев'яного – 10 букв, 11 звуків [д е р е в й а н о г о], [ - • - • - = • - • - •]

 

Вправа 7

Склади абетку зі слів одного тематичного ряду.

Абетка богів: Велес, Дажбог, Мокоша, Сварог, Перун.

Абетка кольорів (веселки): голубий, жовтий, зелений, оранжевий, синій, фіолетовий, червоний.

Абетка тварин: заєць, корова, поні, хом'як.

Абетка предметів: зошит, олівець, рюкзак, щоденник.

Абетка квітів: васильки, гвоздика, конвалія, троянда.

 

Вправа 1

Запиши слова за абеткою. Поділи їх на склади. Постав наголос.

Дро́-ва, жа́р-кий, кро-пи-ва́, ли-сто-па́д, о́-лень, со́-ло-до-щі, со-ло-ми́-на.

• Чому в словах можуть бути наголошеними й перший, і другий, і третій склади?

В української мові наголос рухомий. Є слова, що мають два наголоси.

• Обведи слова з ненаголошеними [е] та [и]. Як перевірити правопис цих слів?

Кропива (за словником), листопад (ли́стя), олень (за словником).

 

СТОРІНКА 47

Вправа 2  Запиши слова в таблицю

Ненаголошений звук [е]

Ненаголошений звук [и]

Великий — велич, кленовий — клен, пекти — печиво, цегляний — цегла, земляний — землі, сердечний — серце

Зимовий — взимку, широкий — вшир, глибокий — вглиб, писати — писаний, читати — читанка

СТОРІНКА 49

• Поясни виділені слова.

Змагів – змагань, в жони – за дружину; вздрів – побачив, вирій – благодатний край,  побратимом – названим братом, невмирущими – безсмертним.

• Розкажи, як Перун урятував Стрибу — і той став Стрибогом. Використовуй лінію часу.

Стриба встромив собі в серце меч, коли його дівчина стала нареченою Перуна.

Перун злітав у Вирій і приніс пригорщу живої води, щоб юнак ожив.

Стриба та Перун стали побратими, та полетіли до Вирію, ставши соколами.

Там Стриба з'їв молодильне яблуко та став безсмертним.

А Род, дід Перуна, благословив Стриба, так він став Стрибогом – володарем вітрів.

Пишу для себе.

1) Читати міфи складно/легко, тому що…

Читати міфи складно, тому що в них багато незрозумілих (застарілих) слів.

2) Читати міфи цікаво/ нецікаво, тому що…

Читати міфи цікаво, тому що вони дещо схожі на казки, також можна дізнатися, якими  уявляли світ наші предки.

Завдання на вибір.

2) Запиши слова за абеткою.

Берег, березень, велетень, вересень, дерево, ожеледь, перемога, переможець, селезень, середа, середній, терези, шелест.

Поясни правопис слів. Пишемо [е] в буквосполученнях -ере-, -еле-.

Берег (прибере́жний), березень (бере́за), велетень (за словником), вересень (за словником), дерево (дере́в), ожеледь (ожеле́диця), перемога (за словником), переможець (за словником), селезень (за словником), середа (у се́реду), середній (се́ред), терези (за словником), шелест (за словником).

Добери споріднені слова до двох слів.

Берег – прибережний, береговий, бережок.

Вересень – вересневий, верес.

Велетень – велет, велетенський.

Перемога – переможений, перемагати, переможець.

Дерево – деревина, дерев’яний, здерев’янілий.

 

СТОРІНКА 50

Вправа 1  Запиши слова в таблицю, уставляючи букви. Поясни, чим відрізняються способи перевірки.

Слова з [е], [и], які не можна перевірити наголосом

Слова з [е], [и], які не можна перевірити наголосом, перевіряємо за словником

Вишневий (вишня), медовий (мед), гречаний (гречка), зелений (зелень), дерев'яний (дерево, дерева), кленовий (клен), крилатий (крила), веселий (весело), легкий (легко), глибокий (вглиб), гриміти (грім).

Велосипед, математика, кипіти, кишеня, криниця, медаль, апельсин, абрикос, термометр.

Вправа 2  Діти перевіряли орфограму в слові лимон в орфографічному словнику. Вони не знайшли його між словами лев і лелека. Що порадити дітям?

До слова лимон треба застосувати орфограму «Ненаголошений голосний звук [е], [и]» пошуку за словником. Неможливо знайти слова лемон, тому треба шукати лимон.

• Як в орфографічному словнику перевірити слова з ненаголошеними [е], [и]?

Подивитися слова з буквою -е-, якщо його немає, тоді з буквою -и-.

 

СТОРІНКА 51

Вправа 3 Перекажи текст за ключовими словами.

Лісовик, захисник, ліс, вухо, велетень, мураха, обертався, ревів, пищав, скрекотів, ґелґотів, свист, утекти, одяг, чобіт, нога, пригостити.

• Склади до тексту запитання. Обговоріть їх у групі.

Як у давнину люди звали міфічного захисника лісу? На кого міг обернутися лісовик? Що потрібно було робити щоб втекти від лісовика?

• Добери спільнокореневі іменники до виділених слів.

Ревів — рев, пищав — писк, скрекотів — скрекіт, ґелґотів — ґелґіт, свистіти — свист, зарегоче — регіт, утекти — втеча.

•  Спиши третій або четвертий абзац, уставляючи пропущені е чи и.

Він ревів, як ведмідь, пищав, як комар, скрекотів, як сорока, ґелґотів, як гусак.

А якщо вночі свистіти у лісі, можна розбудити лісовика, відгукнеться він, свистом заведе в незнайоме місце, зарегоче, заляскає в долоні. Що робити, щоб утекти?

 

Вправа 4 Запиши споріднені слова за абеткою.  

Апетит, апетитно, апетитний. Джерело, джерельний, джерельце. Кишенька, кишеньковий, кишенька. Медаль, медальйон, медалька.

• Познач корені слів. Склади з двома словами речення.

Борщ виглядав дуже апетитно. Сонце – це джерело енергії.

Остап тримав кишеньковий ліхтар. Тарасу вручили медаль за перемогу на змаганнях.

 

Вправа 5 Запиши слова за абеткою, уставляючи пропущені букви.

Вечеряти, вечір, вечірній, директорський, дисципліна, дисциплінований, зимовий, зимонька, зимувати, коридор, океан, океанічний, посередині, театр, театральний, температура, тепер, увечері, узимку.

• Склади фантастичну історію, використовуючи подані слова.

Фантастична історія зі словами (вечеряти, вечір, вечірній, зимовий, зимонька, зимувати, океан, океанічний, посередині, театр, театральний, температура, тепер, увечері, узимку)

Завдання на вибір.

1) Знайди в медіа новину про ліс. Запиши її своїми словами. Напиши про причини й наслідки описаної події.

У медіа новина про ліс, причини, та наслідки

2) Знайди вірш про ліс. Запиши кілька рядків вірша. Підкресли слова, якими Наталка Поклад описує ліс.

Ліс-лісочок,

Срібний голосочок,

Сонечко згори.

Стежечка-в'юниця,

Поруч — таємниця

Замри!..

Повернутися до інших ГДЗ  
Переглядів: 6522
31.08.2021 -

Категорія: ГДЗ » 4 клас

Коментарії до Відповіді до підручника 4 клас Большакова, Хворостяний сторінки 41 - 53 (українська мова та читання) 2021 рік частина 1:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера