Відповіді Большакова, Хворостяний 4 клас сторінки 52 – 60 (українська мова та читання) 2021 рік частина 1

Повернутися до інших ГДЗ  

СТОРІНКА 52

Вправа 1 У яких випадках водяник був небезпечний?

Водник був небезпечний, коли люди купалися в небезпечних (заборонених) місцях.

• Спиши перший абзац, уставляючи букви е чи и.

У далекому минулому водяник жив в озеріболотірічці. Схожий був на діда з великим черевом та синюватим обличчям, убраного в білу або червону сорочку. З довгою зеленою бородою та риб'ячим хвостом, якого не показував.

• Випиши речення з однорідними членами.

У далекому минулому водяник жив в озеріболотірічці.

Водяник обертався на сомакачурапсакотацапаконя.

 

СТОРІНКА 53

• Випиши слова з ненаголошеними е та и. Добери перевірні слова там, де можливо.

Минулому, озері (озера), великим (велич), черевом, синюватим (синька), червону, зеленою (зелень), обертався (обернений), колесом (коле́са), млина (млин), опинитися, небезпечних, сидів, очеретяна, джерелах, криниці, джерельною.

Редагую.

Червоніло вечірнє сонце. Синіло велике озеро. Зеленіло молоде листя.

Сідало червоне сонце. Виднілося синє озеро. Росте зелене листя.

Вправа 2

Запиши слова в тій послідовності, у якій вони розташовані в словнику. Постав у словах наголос. Познач корені слів.

Велетень, велетенський, великий, великуватий, велич, величати, величезний, превеликий.

• Склади речення з двома словами на вибір.

Велетень міцно заснув. У небо піднімався величезний стовп диму.

Цей чемодан був великуватий для подорожей. Мама приготувала велетенський торт.

 

Вправа 1 У якому з двох речень є подовжений м'який приголосний?

1. На павутині висів павук. 2. Борода домовика була в павутинні.

У другому реченні.

• Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

павутині – 8 букв, 8 звуків [п а в у т' и н і], [- • - • - • = •]

павутинні – 9 букв, 8 звуків [п а в у т' и н': і], [- • - • - • =: •]

 

Вправа 2 Перекажи текст за ключовими словами.

Домовик, щасливцем, допомагав, поради, порушники, зітхання, дбали, переїжджали, домівку.

• Випиши слова з м'якими подовженими приголосними.

Зітхання, сопіння, пихкання, дзеленчання, ставлення.

 

СТОРІНКА 54

Вправа 3  Запиши в таблицю слова, які називають звуки. Познач м'який подовжений приголосний.

Немовні звуки

Мовні звуки

Шипіння, кашляння, дзижчання, дзеленчання, цвірінчання, сопіння. 

балакання, говоріння, шепотіння, мовлення.

• Запиши дієслова до 5 слів на вибір.

Шипіти, кашляти, дзижчати, дзеленчати, цвірінькати.

Сопіти, балакати, говорити, шепотіти, мовити.

 

Вправа 4 Утвори пари споріднених слів. Визнач корінь.

Прати — прання, варити — варіння, смажити — смаження, мити — миття, взувати — взуття, солити — соління, чистити — чищення.

• Напиши два речення про роботу по господарству, яку ти виконуєш удома.

Я допомагаю мамі складати речі. Улітку разом з батьками робимо варення.

Я витираю чистий посуд. Люблю підливати вазони. Часто гуляю з домашнім улюбленцем. Умію замітати підлогу.

 

Вправа 1 Спиши слова з апострофом.

Солов’ї, в'ють, б'ють, п'ють, рум'яний, бур'ян, м'який, м'ясний, п'ять, дев'ять.

Зроби звуко–буквений аналіз двох слів на вибір.

Солов’ї – 6 букв, 7 звуків [с о л о в й і] , [– • – • – = •]

б'ють – 4 букви, 4 звуки [б й у т'], [– = • = ]

рум’яний – 7 букв, 8 звуків [р у м й а н и й], [– • – = • – • =]

 

СТОРІНКА 55

• Перекажи текст про моховика за ключовими словами

Моховик, дух лісу, пеньком, зеленими, раптово, Ох, палиця, бажання.

• Пригадай казку Лесі Українки «Про Оха–чародія». Як поетка описує моховика?

Мудрий пан, вельможний Ох, корх заввишки, на сажень борода.

• Діаграма Венна. Порівняння опису моховика в казці і тексті.

У казці: мудрий, вельможний, корх заввишки, а сажень борода.

У тексті: зеленим, з чарівною палицею.

Спільне: Ох, дух лісу, царство під пеньком, викликали оханням.

• Спиши речення з однорідними членами. Накресли схеми речень.

Моховик, дух лісу, не жив у дерев'яних дуплах, не сидів у торф'яних болотах.

О,О

І хатина, і дружина, і діти, і слуги, і страви моховика були зеленими.

і О,і О, і О, і О, і О

• Запиши слова з тексту в таблицю відповідно до орфограм. Поясни правопис слів.

Апостроф

Ненаголошений звук [е], [и]

М’який подовжений приголосний звук

Не з дієсловами

Деревяних,

торфяних,

мяким,

зявлявся.    

Дерев’яних (дерево, дерев),

сидів (сидячи),

пеньком, пеньок (пень),

зеленими (зелень),

виконував (виконати)

бажання

 

не жив,

не сидів.

Завдання на вибір.

1. Запиши слова за абеткою. Познач префікси. Назви орфограми.

беззубий, без'язикий, з'єднати, з’їсти, з'їхати, зробити, з'ясувати, об'єднати, роз’їхатися, роз’єднання, роз’яснення.

Орфограми: «Префікси роз–, без–», «Префікси з–, с–», «апостроф».

2. Запиши слова за абеткою. Підкресли орфограми у словах.

Б'є, в'є, інтерв'ю, комп'ютер, м'який, м'ясо, м'ята, м'яч,  пір'їна, п'ятниця, рум'яний, слов'яни, солов'їний, хом'як, черв'як.

• Запиши словосполучення іменників із прикметниками за зразком.

Бриль із соломи — солом'яний бриль, ковінька з дерева — дерев'яна ковінька, п'єдестал із каменя — кам'яний п'єдестал, суп із кропиви — кропив'яний суп, пиріг із моркви — морквяний пиріг, чай із м'яти — м'ятний чай, юшка з риби — рибна юшка.

• Придумай історію про моховика, який потрапив у сучасне місто. Використай у тексті всі словосполучення.

Історія про моховика, який потрапив у сучасне місто. 

• Підготуй для своїх друзів диктант із 10 слів на орфограму «Подовжений приголосний звук».

Коріння, волосся, гілля, насіння, знання, суддя, вугілля, прибирання, узбережжя, змагання. Зілля, малювання, завдання, читання, приладдя, навчання, колосся, рілля, плаття, вороття.

 

СТОРІНКА 56

Вправа 1  Запиши, якими будуть наслідки, якщо:

Не прибирати вдома – накопичиться багато сміття, що може привести до різних захворювань людини, не буде затишку.

Смітити в лісі – різні тварини та рослини будуть страждати від сміття, можуть зникнути, зміниться середовище.

Щодня пити солодку газовану воду – цукор сприяє ожирінню, карієсу, почнуться хвороби.

 

Вправа 2 Напиши текст, описуючи кілька наслідків однієї з дій на вибір.

Текст, описуючи кілька наслідків однієї з дій на вибір.

 

Що я знаю/умію?

Вправа 1 Визнач орфограми в словах.

Ненаголошений голосний [е], [и]

М’який подовжений приголосний

Апостроф

Велосипед, верблюд, лисиця

Написання, читання

Дерев’яний, солом’яний, риб’ячий, рум’яний 

Вправа 2 Запиши за абеткою слова, у яких потрібно писати апостроф.

Бур'ян, в'ють, в'яз, в'язкий, кам'яний, м'ята, м'ятний, п'ята, сім'я.

• Зроби звуко–буквений аналіз виділених слів.

кам'яний – 7 букв, 8 звуків [к а м й а н и й], [– • – = • – • =]

м’ята – 4 букви, 5 звуків [m й а т а ], [ – = • – •]

рюкзак – 6 букв, 6 звуків [р' у к з а к], [= • – – • –]

 

Вправа 3 Запиши словосполучення, замінюючи дієслова в дужках іменниками з м'яким подовженим приголосним.

Радісні відчуття, цікаве читання, складне завдання, правильне розв'язання,

 

СТОРІНКА 58

Вправа 1 Чому слів «бріф», «бруф», «браф» немає в тлумачному словнику?

Таких слів нема в українській мові, то вигадані слова (набір букв), які нічого не означають.

• Чому хлопчики вирішили придумати таємну мову?

Їм хотілося вигадати свою таємну мову, яку би ніхто не міг розуміти, крім них.

• Чому синьйора не зрозуміла хлопчиків, а старий сеньйор був упевнений, що він правильно зрозумів хлопчиків?

Синьйора була злою та незадоволеною. Вона не розуміла, що хлопчики граються, їм весело, вони щасливі. Синьйор це розумів, можливо він сам у дитинстві був таким.

• Випиши з тексту 5 іменників, 4 прикметники, 3 дієслова.

Іменники: хлопчики, синьйор, вікна, день, синьйора.

Прикметники: таємну, старий, нерозумні, гарний;

Дієслова: гралися, читав, зрозумів.

 

Вправа 2 Придумай 5 своїх слів. Напиши, що вони означають. Склади з них речення та скажи його друзям. Чи зрозуміли вони тебе? Чому? Чи можна просто так вигадувати слова?

Тефо – телефон, прр – купила, аша – мама.   Аша прр тефо. Мама купила телефон.

Просто так вигадувати слова нема потреби, тому що їх не буде зрозуміло іншим.

Дискусія. Чи можеш ти спілкуватися, уживаючи, «свої» слова?

Ні, адже їх не будуть розуміти інші.

 

Вправа 3 Розподіли однозначні слова на три групи. Дай їм назви. Запиши слова однієї з груп за абеткою.

Дні тижня; неділя, понеділок, п'ятниця, середа, четвер.

Місяці: березень, вересень, липень, листопад, червень.

Частини мови: дієслово, іменник, прийменник, прикметник.

• Склади список назв професій. Чи є однозначними ці слова?

Агроном, банкір, будівельник, військовий, водій, геолог, двірник, інженер, кравець, лікар, льотчик, моляр, моряк, перекладач, продавець, програміст, швачка, ювелір.

Назви професій є однозначними словами.

 

СТОРІНКА 59

Вправа 4  Прочитай. З'ясуй значення виділених слів.

Вушко – частина тіла, вушко – частина чашки, вушко – частина шапки;

Діти сміялися – раділи, дід сміявся – насміхався, сонечко сміялося – світило.

• Якими є виділені слова: однозначними чи багатозначними? Чому?

Багатозначними, тому, що мають декілька значень.

• Спиши. Підкресли слова, ужиті в переносному значенні.

Нявчик підняв вушко та прислухався. Аліса взяла чашку за вушко й поставила на блюдце. На вулиці Данило опустив вушко шапки.

Діти радісно сміялися. Дід сміявся з безглуздих слів. У небі сміялося сонечко.

Редагую.

Із носика чайника виходила пара.

 

Вправа 1 У кожному реченні назви слово, яке вимовляють і пишуть однаково. Поясни його значення.

В Анни довга коса. У діда Богдана гостра коса. Ігор назвав фото «Морська коса».

Коса – у кожному реченні вимовляється та пишеться однаково, проте має різне значення.

 

СТОРІНКА 60

Вправа 2 Упізнай слова за їхнім значенням.

Байка — 1. Невеликий літературний твір повчального змісту з персонажами–тваринами, які зображують людей. 2. М’яка бавовняна тканина.

Веснянка — 1. Весняна обрядова пісня. 2. Дрібні жовтувато–коричневі плямки на обличчі людини, які стають помітними навесні.

Липучка — 1. Липкий папір. 2. Tpaв’яниста рослина, яка чіпляється до одягу чи шерсті тварин.

Солянка — 1. Посудина, в якій зберігають сіль. Густа м'ясна чи рибна юшка.

• Які це слова — багатозначні чи омоніми? Чому? Як ти можеш перевірте свої припущення?

Омоніми, тому що ці слова вимовляють і пишуться однаково, але мають різне, несхоже значення.

Повернутися до інших ГДЗ 
Переглядів: 5659
2.09.2021 -

Категорія: ГДЗ » 4 клас

Коментарії до Відповіді Большакова, Хворостяний 4 клас сторінки 52 – 60 (українська мова та читання) 2021 рік частина 1:

Ім'я:*
E-Mail:
Питання: 2*2+2?
Відповідь:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера